วิธีการเปิดใช้งานโดยใช้การเข้าถึงการแจงนับสำหรับการแจกจ่าย File System (DFS) ใช้ร่วมกันใน Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 961658 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการเปิดใช้งานโดยใช้การเข้าถึงการแจงนับสำหรับการแจกจ่าย File System (DFS) ใช้ร่วมกันใน Windows Server 2008

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้การเข้าถึงการแจงนับซ่อนแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง โดยค่าเริ่มต้น ลักษณะการทำงานนี้ไม่เปิดใช้งานสำหรับ DFS namespaces สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน และกำหนดค่าที่ระบุตามการเข้าถึง สำหรับ Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 แวะอย่างใดอย่างหนึ่งของเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
เปิดการใช้งานโดยใช้การเข้าถึงการแจงนับใน Namespace คำ
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd759150.aspx

การใช้สิทธิ์ที่สืบทอดมา ด้วยใช้การเข้าถึงการแจงนับ
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd834874.aspx
หมายเหตุ:เฉพาะบรรทัดคำสั่งกำหนดค่าตัวเลือกพร้อมใช้งานใน Windows Server 2008 แต่บรรทัดคำสั่งและตัวเลือกอินเทอร์เฟซของ Windows จะพร้อมใช้งานใน Windows Server 2008 R2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 961658 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbexpertiseinter kbhowto kbsurveynew kbinfo kbmt KB961658 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961658

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com