บริการส่งผ่าน MSExchange และ MSExchangeIS ไม่ได้เริ่มการทำงานหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์รีสตาร์ท

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 961728 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

บริการ FSCController ใน Microsoft Forefront Security สำหรับ Exchange Server หยุดการตอบสนองหลังจากการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งทำให้เลื่อน MSExchange บริการและบริการ MSExchangeIS ไม่ให้เริ่มการทำงาน นอกจากนี้ อาจบันทึกเหตุการณ์ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในบันทึกของระบบ:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ตัวจัดการควบคุมบริการ
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 7022
วัน: 10/27/2008
เวลา: 4:06:02 AM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
คำอธิบาย::
บริการ FSCController หยุดในการเริ่มต้น

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ตัวจัดการควบคุมบริการ
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 7001
วัน: 10/27/2008
เวลา: 4:06:02 AM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servermane
คำอธิบาย::
บริการ FSEIMC ขึ้นอยู่กับบริการ FSCController ซึ่งไม่สามารถเริ่มการทำงานเนื่องจากความผิดพลาดต่อไปนี้:
หลังจากเริ่มการทำงาน การบริการหยุดในสถานะรอเริ่มต้น

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ตัวจัดการควบคุมบริการ
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 7001
วัน: 10/27/2008
เวลา: 4:06:02 AM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
คำอธิบาย::
บริการ Microsoft Exchange เลื่อนขึ้นอยู่กับบริการ FSEIMC ซึ่งไม่สามารถเริ่มการทำงานเนื่องจากความผิดพลาดต่อไปนี้:
บริการการอ้างอิงหรือกลุ่มไม่สามารถเริ่มต้น

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Forefront Security สำหรับ Exchange Server Service Pack 2 (SP2)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
960465คำอธิบายของ Forefront Security สำหรับ Exchange Server มี Service Pack 2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 961728 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Forefront Security for Exchange Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Forefront Security for Exchange Server
  • Microsoft Forefront Security for Exchange Server
Keywords: 
fpe2010sweptdoesnotapply kbqfe kbprb kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB961728 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961728

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com