การเชื่อมต่อ AFD ใหม่ล้มเหลวเมื่อมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ไดรเวอร์ TDI บนระบบ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista SP1 ที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีโปรเซสเซอร์หลายตัว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 961775 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ไดรเวอร์อินเทอร์เฟซสำหรับโปรแกรมควบคุมขนส่ง (TDI) เช่นซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบาง ในระบบ Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Vista Service Pack 1 (SP1) ระบบ นับหมายเลขอ้างอิงของกระบวนการของระบบจะเพิ่มขึ้น ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าระบบของ Windows Server 2008 หรือใน Windows Vista Service Pack 1 (SP1) ระบบกำลังทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่มีโปรเซสเซอร์หลายตัว หากปัญหานี้เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง คอมพิวเตอร์เริ่มทำงานออกจากระบบ ดังนั้น โปรแกรมต่าง ๆ ใหม่ Ancillary ฟังก์ชันควบคุมสำหรับการเชื่อมต่อ WinSock (AFD) ของคอมพิวเตอร์นี้ไม่

นอกจากนี้ ปัญหาต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นหากคอมพิวเตอร์มีตัวควบคุมโดเมน:
 • การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ล้มเหลว
 • การจำลองแบบ Sysvol ล้มเหลว
 • เหตุการณ์ 404 และ 408 ปรากฏในแฟ้มบันทึกของเซิร์ฟเวอร์ DNS
 • เหตุการณ์ Netlogon ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น:
  • เหตุการณ์ netlogon 5775
  • เหตุการณ์ netlogon 5792
  • เหตุการณ์ netlogon 5792
  • เหตุการณ์ netlogon 5719
ตัวอย่างเช่น ต่อไปนี้จะมีเหตุการณ์ตัวอย่างเมื่อเหตุการณ์ Netlogon 5775 เกิดขึ้น:

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: NETLOGON
รหัสเหตุการณ์: 5775
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: คลาสสิค
คำอธิบาย::
การลบระเบียน DNS แบบไดนามิก '<record name=""></record>. 600 ใน srv 0 100 389<computer name=""></computer>ด้วย ' ล้มเหลวใน DNS เซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้:
IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่อยู่:<ip address=""></ip>
รหัสการส่งคืนการตอบรับ (RCODE): 5
รหัสสถานะการส่งคืน: 10055
การกระทำของผู้ใช้
เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ระยะไกลเชื่อมต่อกับตัวควบคุมโดเมน unnecessarily ลบเร็กคอร์ด้วยตนเอง หรือทำการแก้ไขปัญหาความล้มเหลวในการลบเรกคอร์ดแบบไดนามิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้จุดบกพร่อง DNS ดูศูนย์บริการและวิธีใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าของข้อผิดพลาด: มีการดำเนินการบนซ็อกเก็ตไม่สามารถทำได้เนื่อง จากระบบขาดพื้นที่บัฟเฟอร์ที่เพียงพอ หรือเนื่องจากคิวเต็ม

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะการแย่งที่ไดรเวอร์ Tdx.sys ไม่ส่งบ่งชี้แพคเก็ต (IRP) การร้องขอการอินพุต/เอาท์พุต disconnect กับไดรเวอร์ afd.sys เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น จำนวนการอ้างอิงบนซ็อก AFD ไม่ decremented กระทั่ง orphaned AFD เชื่อมต่อ กระบวนการที่ครอบครอง AFD ที่ orphaned ยัง orphaned เชื่อมต่ออยู่

หลังจากเกิดปัญหาบางครั้ง พอร์ตที่พร้อมใช้งานทั้งหมดจะถูกใช้งาน ดังนั้น กระบวนการ orphaned หลายปรากฏขึ้น เมื่อทรัพยากรได้หมดลงแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นที่อธิบายในส่วน "อาการ"

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สำคัญของ Windows Vista และ Windows Server 2008 จะมีอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หนึ่งเดียวของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะแสดงอยู่บนหน้า “การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน ” หากต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับทั้ง Windows Vista และ Windows Server 2008 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการในหน้านั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Vista Service Pack 1 หรือ Windows Server 2008 ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ hotfix ใด ๆ อื่น ๆ ที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง

บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้ม.manifest และแฟ้ม.mum ที่ติดตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานแต่ละแสดงแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้มเหล่านี้และแฟ้ม.cat ที่เกี่ยวข้อง (แค็ตตาล็อกความปลอดภัย) ของตนสำคัญเพื่อรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้ม.cat จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft แอตทริบิวต์ของแฟ้มการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ไม่มีการระบุไว้
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tdx.sys6.0.6001.2237472,19211 2009 Feb03:28x86
Afd.sys6.0.6001.22374273,92011 2009 Feb03:29x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tdx.sys6.0.6001.2237494,72011 2009 Feb03:57x64
Afd.sys6.0.6001.22374408,57611 2009 Feb03:58x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tdx.sys6.0.6001.22374228,86411 2009 Feb02:52IA-64
Afd.sys6.0.6001.22374985,60011 2009 Feb02:54IA-64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • เรียกใช้คอมพิวเตอร์ในโหมดตัวประมวลผลเดียว โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เปิดยูทิลิตี้การ Msconfig.exe
  2. ในการBOOTแท็บ คลิกตัวเลือกขั้นสูง.
  3. คลิกเพื่อเลือกนั้นหมายเลขของตัวประมวลผลกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น เลือก1ในกล่องต่อไป
  4. คลิกตกลงแล้ว คลิกตกลงอีกครั้ง
  5. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 • ถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุม TDI โดยยึดตามคำแนะนำการจากผู้ผลิตโปรแกรมควบคุม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้เกิดขึ้นในตัวควบคุมโดเมนที่ใช้แทนตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ระบบ Microsoft บ่อยที่สุด ตัวแทนการทำให้แบบสอบถามภายในเครื่องที่ซ้ำกับ LSASS พอร์ต 389 จำนวนที่ใช้ในการเชื่อมต่อ orphaned เพื่อเพิ่ม rapidly ทำให้การสอบถาม เนื่องจากความตัวนี้ ตัวควบคุมโดเมนล้มเหลวหลังจากวันที่สองหรือสาม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_for_kb961775_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,36711 2009 Feb16:35ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961775_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43111 2009 Feb16:35ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961775_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42111 2009 Feb16:35ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961775_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42311 2009 Feb16:35ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961775_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42511 2009 Feb16:35ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961775_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43111 2009 Feb16:35ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961775_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42211 2009 Feb16:35ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961775_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42911 2009 Feb16:35ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-tdi-น้อยเกินไป-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22374_none_ea7fba96f5686bc2.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,59011 2009 Feb05:55ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22374_none_d82a34dd77bfe25b.manifestไม่สามารถใช้งานได้30,06411 2009 Feb06:02ไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-tdi-น้อยเกินไป-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22374_none_469e561aadc5dcf8.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,85411 2009 Feb06:22ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22374_none_3448d061301d5391.manifestไม่สามารถใช้งานได้30,32811 2009 Feb06:30ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961775_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,37511 2009 Feb16:35ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961775_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43911 2009 Feb16:35ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961775_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42911 2009 Feb16:35ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961775_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43111 2009 Feb16:35ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961775_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43311 2009 Feb16:35ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961775_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43911 2009 Feb16:35ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961775_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43011 2009 Feb16:35ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961775_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43711 2009 Feb16:35ไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-tdi-น้อยเกินไป-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22374_none_ea815e8cf56674be.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,84911 2009 Feb05:06ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22374_none_d82bd8d377bdeb57.manifestไม่สามารถใช้งานได้30,32211 2009 Feb05:11ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961775_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42511 2009 Feb16:35ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961775_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42611 2009 Feb16:35ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961775_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42911 2009 Feb16:35ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961775_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43411 2009 Feb16:35ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961775_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42611 2009 Feb16:35ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961775_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43311 2009 Feb16:35ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 961775 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbexpertiseinter kbautohotfix kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB961775 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961775

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com