เครื่องเสมือนหายไปในคอนโซลการจัดการ Hyper V หรือเมื่อคุณสร้าง หรือเริ่มการทำงานของเครื่องจักรเสมือน ได้รับรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง: "0x800704C8", "0x80070037" หรือ "0x800703E3"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 961804 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงวิธีการที่ช่วยให้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่ต่ำหรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแต่ละอย่างได้ ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณใช้วิธีแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะสร้าง หรือเริ่มการทำงานของเครื่องจักรเสมือน ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 ที่มีบทบาท Hyper V ที่ติดตั้ง หรือ บน Microsoft Hyper V Server 2008 หรือ บนคอมพิวเตอร์ Microsoft Hyper V Server 2008 R2 คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
  ไม่สามารถทำการดำเนินการที่ร้องขอบนแฟ้มที่มีการเปิดส่วนแม็ปผู้ใช้ (0x800704C8)
  เกิดข้อผิดพลาด 2
  VMName ’ พอร์ตอีเทอร์เน็ต Synthetic Microsoft (ตัวอย่างรหัส {7E0DA81A-A7B4-4DFD-869F-37002C36D816 }): ล้มเหลวในการใช้พลังงานเมื่อมีข้อผิดพลาด 'ทรัพยากรเครือข่ายที่ระบุหรืออุปกรณ์จะไม่พร้อมใช้งาน' (0x80070037)
  เกิดข้อผิดพลาด 3
  การดำเนินการ I/O ถูกยกเลิกเนื่องจากการจบการทำงานเธรดหรือการร้องขอโปรแกรมประยุกต์ (0x800703E3)
 • เครื่องเสมือนหายไปจากการจัดการการ Hyper V คอนโซล

สาเหตุ

ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดได้ โดยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ติดตั้งในพาร์ติชันหลักถ้ามีการกำหนดค่าคอมโพเนนต์การสแกนตามเวลาจริงการตรวจสอบแฟ้มเครื่องเสมือน Hyper-V

การแก้ไข

คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเสี่ยงการโจมตี โดยผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเองถ้าประสิทธิภาพหรือเสถียรภาพของระบบดีขึ้นเนื่องจากคำแนะนำที่มีให้ในบทความนี้ โปรดติดต่อผู้ขายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเพื่อขอรับคำแนะนำหรือขอรับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสรุ่นที่ปรับปรุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
822158ไวรัสที่กำลังสแกนคำแนะนำสำหรับคอมพิวเตอร์ขององค์กรที่กำลังรันอยู่ในขณะนี้ได้รับการสนับสนุนรุ่นของ Windows

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดค่าคอมโพเนนต์การสแกนตามเวลาจริงภายในซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเพื่อแยกแฟ้มและไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
 • ไดเรกทอรีการตั้งค่าคอนฟิกเครื่องเสมือนเริ่มต้น (C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V)
 • ไดเรกทอรีการตั้งค่าคอนฟิกเครื่องเสมือนแบบกำหนดเอง
 • ไดเรกทอรีเสมือนฮาร์ดดิสก์ที่เริ่มต้น (C:\Users\Public\Documents\Hyper-V\Virtual ฮาร์ดดิสก์)
 • ไดเรกทอรีแบบกำหนดเองเสมือนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
 • ไดเรกทอรี snapshot
 • Vmms.exe (หมายเหตุ: อาจจำเป็นต้องมีการกำหนดค่าเป็น exclusions กระบวนการภายในซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส)
 • Vmwp.exe (หมายเหตุ: อาจจำเป็นต้องมีการกำหนดค่าเป็น exclusions กระบวนการภายในซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส)
นอกจากนี้ เมื่อคุณใช้ Live การโยกย้ายร่วมกับไดรฟ์ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันของคลัสเตอร์ใน Windows Server 2008 R2 รวมเส้นทาง CSV "C:\Clusterstorage" และไดเรกทอรีทั้งหมดของย่อย

หมายเหตุ
 • หากเครื่องเสมือนจะหายไปจากการจัดการการ Hyper V คอนโซล คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิก exclusions ที่โปรแกรมป้องกันไวรัส และจากนั้น เริ่มบริการการจัดการเครื่องเสมือน Hyper V
 • ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดรหัส 0x800704C8 มีแนวโน้มว่า แฟ้มการกำหนดค่าเครื่องเสมือนได้รับความเสียหาย ในกรณีนี้ และถ้ามีการเริ่มบริการการจัดการเครื่องเสมือน Hyper V ใหม่ไม่สามารถแก้ปัญหา เครื่องเสมือนได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ หรือคืนค่าจากสำเนาสำรอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการปกป้องเครื่องเสมือนของคุณ เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสภายในเครื่องเสมือน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาความปลอดภัย Hyper V โปรดดูบทความต่อไปนี้บนเว็บไซต์ Microsoft TechNet เว็บ:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc974516.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 961804 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Hyper-V Server 2008
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbhyperv kberrmsg kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB961804 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961804

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com