My ?o b? thi?u, ho?c l?i 0x800704C8, 0x80070037, ho?c 0x800703E3 x?y ra khi b?n c? g?ng ? B?t ?u ho?c t?o m?t my ?o

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 961804 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
N?u b?n l m?t khch hng doanh nghi?p nh?, t?m thm x? l? s? c? v h?c t?p t?i cc H? tr? cho doanh nghi?p nh? web site.
Ch ?
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2684263
Quan tr?ng Bi vi?t ny ch?a thng tin cho b?n th?y lm th? no ? gip ? th?p thi?t ?t b?o m?t ho?c lm th? no ? t?t tnh nng b?o m?t trn m?t my tnh. B?n c th? th?c hi?n nh?ng thay ?i ny ? lm vi?c xung quanh m?t v?n ? c? th?. Tr?c khi b?n th?c hi?n nh?ng thay ?i ny, chng ti khuyn b?n nn nh gi nh?ng r?i ro lin quan ?n vi?c th?c hi?n cc s?a l?i t?m ny trong mi tr?ng ?c bi?t c?a b?n. N?u b?n p d?ng cch ny, ph?i m?t b?t k? b?c b? sung thch h?p ? gip b?o v? my tnh.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng ? t?o ra ho?c B?t ?u m?t my ?o Hyper-V trn m?t my tnh ang ch?y Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Microsoft Hyper-V Server 2008 hay Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, b?n g?p m?t trong nh?ng v?n ? sau y:
 • B?n nh?n ?c m?t trong cc thng bo l?i sau y:

  Thng bo l?i 1
  Thao tc yu c?u khng th? ?c th?c hi?n vo m?t t?p tin v?i m?t nh x? s? d?ng ph?n m?. (0x800704C8)
  Thng bo l?i 2
  VMName' Microsoft Synthetic Ethernet Port (tr?ng h?p ID {7E0DA81A-A7B4-4DFD-869F-37002C36D816}): th?t b?i ? Power On v?i l?i 'ti nguyn m?ng ? ch? ?nh ho?c thi?t b? khng c?n c s?n.' (0x80070037).
  Thng bo l?i 3
  Thao tc I/O ? b? hu? b? v? m?t l?i ra ch? ? ho?c m?t yu c?u ?ng d?ng. (0x800703E3)
 • My ?o bi?n m?t kh?i bn i?u khi?n qu?n l? Hyper-V.

Nguyn nhn

V?n ? ny c th? ?c gy ra b?i ph?n m?m ch?ng vi-rt ?c ci ?t chuyn bi?t trong vng ph? huynh n?u ph?n qut th?i gian th?c ?c c?u h?nh ? theo d?i cc t?p tin my ?o Hyper-V.

Gi?i php

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2684263
C?nh bo Cch ny c th? lm cho m?t my tnh ho?c m?ng d? b? t?n cng b?i ng?i s? d?ng ?c h?i ho?c cc ph?n m?m gy h?i nh vi-rt. Chng ti khng khuyn b?n nn s?a l?i t?m ny nhng ang cung c?p thng tin ny ? b?n c th? p d?ng cch ny theo cch ring c?a b?n. S? d?ng cch ny nguy c c?a ring b?n. N?u h? th?ng hi?u su?t ho?c ? ?n ?nh c?a b?n ?c c?i thi?n b?i cc khuy?n ngh? ?c th?c hi?n trong bi vi?t ny, lin h? v?i ?i l? ph?n m?m ch?ng vi-rt c?a b?n ? ?c h?ng d?n ho?c cho m?t phin b?n C?p Nh?t c?a ph?n m?m ch?ng vi-rt. ? bi?t thm chi ti?t, h?y xem bi vi?t C s? tri th?c Microsoft 822158: Virus qut khuy?n ngh? cho doanh nghi?p my tnh ang ch?y hi?n ang h? tr? cc phin b?n c?a Windows


? gi?i quy?t v?n ? ny, c?u h?nh ph?n qut th?i gian th?c trong ph?n m?m ch?ng vi-rt c?a b?n ? lo?i tr? cc m?c tin th thoai sau v t?p tin:
 • m?c tin th thoai c?u h?nh my ?o m?c ?nh (C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V)
 • My ?o ty ch?nh c?u h?nh m?c tin th thoai
 • m?c tin th thoai ? c?ng ?o m?c ?nh (C:\Users\Public\Documents\Hyper-V\Virtual ?a c?ng)
 • m?c tin th thoai tu? ch?nh ia c?ng ?o
 • Ty ch?nh sao chp d? li?u m?c tin th thoai, n?u b?n ang s? d?ng ?ng g?i Hyper-V
 • m?c tin th thoai ?nh ch?p
 • Vmms.exe (lu ?: t?p tin ny c th? ?c c?u h?nh nh l m?t qu tr?nh lo?i tr? trong ph?n m?m ch?ng vi-rt.)
 • Vmwp.exe (lu ?: t?p tin ny c th? ?c c?u h?nh nh l m?t qu tr?nh lo?i tr? trong ph?n m?m ch?ng vi-rt.)
Ngoi ra, khi b?n s? d?ng Live di chuy?n cng v?i c?m chia s? kh?i l?ng, lo?i tr? ?ng CSV "C:\Clusterstorage" v t?t c? cc m?c tin th thoai con.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2683283
Ghi ch
 • N?u my ?o l m?t tch t? bn i?u khi?n qu?n l? Hyper-V, b?n ph?i c?u h?nh lo?i tr? ch?ng vi-rt, v sau kh?i ?ng l?i b?n ghi d?ch v? qu?n l? my ?o Hyper-V.
 • N?u b?n nh?n ?c m? l?i 0x800704C8, t?p tin c?u h?nh my ?o ? c th? b? h?ng. N?u b?n nh?n ?c l?i ny, v b?n khng th? gi?i quy?t v?n ? b?ng cch kh?i ?ng l?i b?n ghi d?ch v? qu?n l? my ?o Hyper-V, my ?o ph?i ?c ti t?o ho?c khi ph?c t? ?ng g?i lu.

Thng tin thm

? b?o v? my ?o c?a b?n, chng ti khuyn r?ng b?n ci ?t chuyn bi?t ph?n m?m ch?ng vi-rt trong my ?o.

? bi?t thm chi ti?t v? cc th?c ti?n t?t nh?t cho Hyper-V b?o m?t, h?y xem L?p k? ho?ch cho Hyper-V an ninh trn web site c?a Microsoft TechNet.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 961804 - L?n xem xt sau cng: 30 Thang T 2013 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Microsoft Hyper-V Server 2008
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Datacenter
T? kha:
kbhyperv kberrmsg kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB961804 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 961804

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com