การเชื่อมโยง lotus Notes ไม่ clickable ใน Outlook 2007 หรือ ใน Word 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 961812 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

อาการ 1

ใน Microsoft Office Outlook 2007 เมื่อคุณพยายามวางการเชื่อมโยงของ Lotus Notes ลงในเนื้อความของอีเมลข้อความใหม่ การเชื่อมโยงของ Lotus Notes ที่ไม่ได้ clickable นี้เป็นจริงถ้าคุณใช้คำสั่ง "คัดลอกเป็นเอกสารลิงค์" ใน Lotus Notes เพื่อคัดลอกการเชื่อมโยง

อาการ 2

คุณได้รับข้อความอีเมล์จากที่ผู้ใช้ Outlook 2003 ข้อความประกอบด้วยการเชื่อมโยงของ Lotus Notes เมื่อคุณเปิดข้อความใน Outlook 2007 การเชื่อมโยงของ Lotus Notes ที่ไม่ได้ clickable

หมายเหตุ:อาการ 1 และ 2 ไม่ได้เกิดขึ้นใน Microsoft Office Outlook 2003

อาการ 3

เมื่อคุณพยายามที่จะวางการเชื่อมโยงของ Lotus Notes ลงในเอกสาร Microsoft Office Word 2007 การเชื่อมโยงของ Lotus Notes ที่ไม่ได้ clickable

การแก้ไข

หมายเหตุ:การแก้ปัญหานี้ให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณทำการดำเนินการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น:
 • คุณสามารถวางการเชื่อมโยงของ Lotus Notes ลงในข้อความ Rich Text ใหม่ใน Outlook 2007
 • ใน Outlook 2007 คุณพยายามจะเปิดการเชื่อมโยงของ Lotus Notes ที่คุณได้รับในข้อความของ Outlook 2003 Rich Text
 • คุณสามารถวางการเชื่อมโยงของ Lotus Notes ลงในเอกสาร Word 2007
การแก้ปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณวางการเชื่อมโยงของ Lotus Notes ลง ในข้อความ HTML และลง ในข้อความของข้อความล้วน

ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อทำให้การเชื่อมโยงของ Lotus Notes clickable ในข้อความ Rich Text ใหม่ ใน Outlook 2007 และ ในเอกสาร Word 2007 ในอย่างอื่น การแก้ไขปัญหาในอาการ 1 และ 3 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้บน 16 ธันวาคม 2008

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  959645คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนการ Word 2007 (Word.msp, Wordconv.msp): 16 ธันวาคม 2008
 2. เปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายกลุ่ม "อนุญาตให้มีการเปิดใช้งานในตำแหน่งของวัตถุ OLE ที่ฝังตัว" โดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
  • ใช้แม่แบบ Outlook (Outlk12.adm)
  • ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีด้วยตนเอง
  • ใช้แบบฟอร์มการรักษาความปลอดภัยของ Exchange ที่เผยแพร่ไปยังโฟลเดอร์สาธารณะ Microsoft Exchange Server
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในอาการ 2 หลังจากทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 คลิกสองครั้งที่ข้อความเปิดในหน้าต่างใหม่ แล้ว คลิกสองครั้งการเชื่อมโยงของ Lotus Notes ซึ่งช่วยให้คุณใช้ Outlook 2007 เพื่อเปิดการเชื่อมโยงของ Lotus Notes ที่มีอยู่ในข้อความของ Outlook 2003 Rich Text

หมายเหตุ:ถ้าคุณดูข้อความของ Outlook 2003 Rich Text ได้รับในบานหน้าต่างการอ่านของ Outlook 2007 การเชื่อมโยงของ Lotus Notes คือ clickable ไม่ยังคงแม้หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
คุณสามารถเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายกลุ่ม "อนุญาตให้มีการเปิดใช้งานในตำแหน่งของวัตถุ OLE ที่ฝังตัว" โดยการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
  • ใน Windows Vista คลิกเริ่มต้น
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
   ประเภท:regeditในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   การควบคุมบัญชีผู้ใช้
   หากคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
  • ใน Windows XP คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหา และจากนั้น เลือกคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. พิมพ์ชื่อของค่าต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง และกด enter:
  • AllowInPlaceOLEActivation
  • AdminSecurityMode
 5. คลิกขวาAllowInPlaceOLEActivationแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 7. คลิกขวา
  AdminSecurityMode
  แล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 8. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด3แล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:ถ้าคุณตั้งค่าค่า AdminSecurityMode3, outlook จะใช้การตั้งเฉพาะกลุ่มค่านโยบายที่มีการกำหนดค่าในรีจิสทรีสำหรับสิ่งที่แนบและเพิ่มความปลอดภัย ในกรณีนี้ Outlook ไม่ได้ใช้การตั้งค่าบนแบบฟอร์มการรักษาความปลอดภัยที่มีการเผยแพร่ไปยังโฟลเดอร์สาธารณะ Exchange
 9. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexitเมื่อต้องการออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
ถ้าคุณกำลังใช้แบบฟอร์มการรักษาความปลอดภัย Exchange เพื่อจัดการการรักษาความปลอดภัยของ Outlook คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าการ "เปิดใช้อนุญาตในตำแหน่งงานของวัตถุ OLE ที่ฝังตัว" ร่วมกับการตั้งค่าบนแบบฟอร์มการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179156.aspx

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยอีเมล์ใน Outlook 2007 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
926512ข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยอีเมล์ใน Outlook 2007
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 961812 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Word 2007
Keywords: 
kbexpertiseinter kbqfe kbmt KB961812 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961812

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com