FIX: คุณพบประสิทธิภาพการทำงานช้ามากในการร้องขอการเริ่มต้นไปยังเว็บ ASP.NET ไซต์หลังจากที่คุณเปลี่ยนโฟลเดอร์ App_Code โฟลเดอร์ช่องเก็บ หรือแฟ้ม Global.asax

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 961884 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณเปลี่ยนโฟลเดอร์ App_Code โฟลเดอร์ช่องเก็บ หรือแฟ้ม Global.asax ในโปรแกรมประยุกต์ Microsoft ASP.NET เว็บ คุณอาจพบประสิทธิภาพการทำงานช้ามากในการร้องขอการเริ่มต้นไปยังเว็บไซต์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้น เพราะหลังจากที่คุณเปลี่ยนโฟลเดอร์ App_Code โฟลเดอร์ช่องเก็บ หรือแฟ้ม Global.asax ทุกอย่างจะถูก recompiled ถ้าแอพลิเคชันมีขนาดใหญ่มาก การคอมไพล์ที่สามารถใช้เวลานาน ดังนั้น ไคลเอนต์เว็บจะใช้เวลานานโหลดเว็บเพจที่บนคำขอเริ่มต้นไปยังเว็บไซต์

การแก้ไข

ข้อมูลการเปลี่ยนโปรแกรมแก้ไขด่วน

ได้รับ superseded โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สอดคล้องกับ KB961884 ด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน KB981201 ซึ่งประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ใน KB961884 ก่อนหน้านี้  คุณควรใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน KB981201 เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ใน KB961884 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981201โปรแกรมแก้ไขด่วนมีพร้อมใช้งานสำหรับ ASP.NET 2.0 ที่ช่วยให้การสนับสนุนสำหรับการป้องกันเพิ่มเติม

สถานะ

Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASP.NET compilations แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN):
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178466.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms366723.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบคอมไพล์ configure ในการตั้งค่าของ ASP.NET ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/s10awwz0.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 961884 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 สิงหาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft ASP.NET 2.0
  • Microsoft .NET Framework 2.0
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Keywords: 
kbhotfixserver kbexpertiseadvanced kbqfe kbsurveynew kbmt KB961884 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961884

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com