คำอธิบายของแพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ 2008 Manager เครื่องเสมือนศูนย์กลางของระบบ: 14th เมษายน 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 961983 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Microsoft System ศูนย์เครื่องจักรเสมือน Manager 2008 ที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนยกเลิกที่นำออกใช้บน 14 เมษายน 2009

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข

ปัญหา 1

เมื่อคุณย้ายเครื่องเสมือน VMware กลุ่มทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเสมือนถูกเปลี่ยนแปลง

ปัญหา 2

เครื่องเสมือน Hyper V มีสถานะของ "การกำหนดค่าคลัสเตอร์ที่ไม่สนับสนุน" หากโหนดในคลัสใน Windows Server 2008 Failover เตอร์ไม่ตอบสนอง หรือได้ถูกเริ่มใหม่

ปัญหา 3

ดิสก์ differencing จะสูญหายไปเมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • คุณสามารถโยกย้ายเครื่องเสมือนจากโฮสต์เซิร์ฟเวอร์เสมือน
  • เครื่องเสมือนหลายแฟ้มเสมือนฮาร์ดดิสก์หลักเดียวกันที่ใช้ร่วมกัน

ปัญหา 4

ไม่มีการปรับปรุงสถานะตัวแทนสำหรับ Windows Server 2008 คลัส Failover เตอร์โหน

ปัญหา 5

เครื่องเสมือน Hyper V ในคลัสเตอร์ Windows Server 2008 failover มีสถานะเป็นการกำหนดค่าคลัสเตอร์ไม่สนับสนุนในระบบศูนย์เครื่องจักรเสมือน Manager 2008 ถ้ากลุ่มทรัพยากรของเครื่องเสมือนประกอบด้วยทรัพยากรที่อยู่นอกเหนือจากเครื่องเสมือน,การกำหนดค่าเครื่องเสมือนและทรัพยากรของดิสก์ทางกายภาพ. ทรัพยากรเพิ่มเติมเหล่านี้มักจะมีทรัพยากรของบริษัทอื่นที่มีฟังก์ชันการทำงานเช่น replicating จัดเก็บในคลัสเตอร์ multi-site

ปัญหา 6

ถ้าคุณเพิ่มเซิร์ฟเวอร์เสมือน Center โดยใช้แอคเคาท์ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบองค์กร คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อเรียกใช้งานโฮสต์การฟื้นฟู:
ข้อผิดพลาด (2951) เครื่องเสมือน Manager ไม่สามารถทำการกระทำ VirtualCenter บนเซิร์ฟเวอร์ servername.domainname.com เนื่องจากความผิดพลาดต่อไปนี้: เข้าสู่ระบบล้มเหลวเนื่องจากการชื่อผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้องหรือรหัสผ่านได้ (InvalidLogin)
ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ยังรวมถึงการแก้ไขที่ได้รับการบันทึกไว้ในการปรับปรุง 2008 Manager เครื่องเสมือนดังต่อไปนี้:
959596คำอธิบายของการปรับปรุง 2008 Manager เครื่องเสมือนศูนย์ระบบไปยังที่อยู่ที่มีอยู่จริงในการตัดสินค้าจากคลัง (P2V) เสมือน
วิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะพร้อมใช้งาน Microsoft Update เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com/microsoftupdate
เมื่อต้องการดาวน์โหลดการยกเลิกการแก้ไขด่วนจากแค็ตตาล็อกการปรับปรุงของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=961983

หมายเหตุ:ถ้าคุณดาวน์โหลดการยกเลิกจากแค็ตตาล็อกการปรับปรุงของ Microsoft เปิดพร้อมท์คำสั่งการยกระดับ และเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้งการปรับปรุง:
vmmServer64Update.msp /update msiexec BOOTSTRAPPED =% 1

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี 2008 Manager เครื่องเสมือนศูนย์ระบบติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

ยกเลิกนี้แทนที่การปรับปรุงที่ถูกนำออกใช้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
959596คำอธิบายของการปรับปรุง 2008 Manager เครื่องเสมือนศูนย์ระบบไปยังที่อยู่ที่มีอยู่จริงในการตัดสินค้าจากคลัง (P2V) เสมือน

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Utils.dll2.0.3447.0338,85630-10-200823:30x64
Vmsetup.dll2.0.3447.01,735,59230-10-200823:30x64
ClusterUtil.dll2.0.3454.056,24806-02-200919:24x64
Engine.Adhc.Operations.dll2.0.3454.0297,91206-02-200919:24x64
Engine.ImgLibOperation.dll2.0.3454.0162,74406-02-200919:24x64
Engine.VmOperations.dll2.0.3454.0555,96806-02-200919:24x64
VMWareImplementation.dll2.0.3454.0908,22406-02-200919:24x64

สถานะ

ปัญหาเหล่านี้ได้ถูกแก้ไขในระบบศูนย์เครื่องจักรเสมือน Manager 2008 R2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 961983 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008
Keywords: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB961983 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961983

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com