วิธีการย้ายฐานข้อมูล DHCP จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ไปยัง Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 962355 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด
แหล่ง::ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

เผยแพร่เร็ว

เผยแพร่เร็วบทความให้ข้อมูลโดยตรงจากภายในการสนับสนุนของ microsoft องค์กร ข้อมูลที่อยู่นี้ถูกสร้างขึ้นในการตอบสนองถึง emerging หรือเฉพาะหัวข้อ หรือเป็น intended supplement ฐานความรู้ข้อมูลอื่น ๆ

อาการ



บทความนี้อธิบายวิธีการย้ายฐานข้อมูลแบบไดนามิก Host Configuration Protocol (DHCP) จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 ไปยัง Microsoft Windows Server 2008

 

คุณอาจไม่สามารถดูต้องในตัวเลือกที่ต้องการที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ DHCP และเนื้อหาในการสำรองอาจไม่พร้อมใช้งานหลังจากที่คุณคืนค่าการกำหนดค่า DHCP GUI จาก Windows Server 2003 ไปยัง Windows Server 2008

 

ถ้าคุณย้าย หรือส่งออกฐานข้อมูลผ่าน DHCP MMC การโยกย้ายล้มเหลว

 

สาเหตุ:



ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ DHCP GUI เพื่อโยกย้ายฐานข้อมูล DHCP จาก Windows Server 2003 ไปยัง Windows Server 2008

การแก้ไข



ส่งออกฐานข้อมูล DHCP จาก Windows 2003:

1. บนเซิร์ฟเวอร์ Windows 2003 DHCP ไปที่พรอมต์คำสั่ง

2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:netsh

3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:dhcp

4. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:เซิร์ฟเวอร์:<\\name or="" ip="" address=""></\\name>

5. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:ส่งออก c:\w2k3DHCPdb ทั้งหมด

หมายเหตุ:คุณต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบภายในเพื่อส่งออกข้อมูล

นำเข้าฐานข้อมูล DHCP

1. คัดลอกแฟ้มฐานข้อมูล DHCP ที่ส่งออกไปยังฮาร์ดดิสก์ในระบบของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008

2. ติดตั้งบทบาทการ DHCP บนเซิร์ฟเวอร์

3. หยุดบริการเซิร์ฟเวอร์ DHCP บนเซิร์ฟเวอร์  โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::

ก.สู่เป้าหมายเซิร์ฟเวอร์ DHCP โดยใช้แอคเคาท์ที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators ของเครื่อง

ข.คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.

c. ที่คอมมานด์พร้อมต์ พิมพ์หยุดสุทธิ DHCPserverแล้ว กดป้อน. คุณได้รับการ"การบริการเซิร์ฟเวอร์ DHCP ของ Microsoft ถูกหยุดไว้ บริการเซิร์ฟเวอร์ DHCP ของ Microsoft ถูกหยุดลงสำเร็จ"ข้อความ

d. ชนิดexitแล้ว กดป้อน.

4. การลบไฟล์ DHCP.mdb ภายใต้โฟลเดอร์ c:\windows\system32\DHCP ออก

5. เริ่มต้นบริการเซิร์ฟเวอร์ DHCP

6. คลิกขวาที่พร้อมรับคำสั่ง (cmd) และเลือกการเรียกใช้เป็นผู้ดูแลระบบ ในการเปิดการcmdแสดงพร้อมท์การยกระดับสิทธิ์การใช้

หมายเหตุ:คุณต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบภายในเพื่อนำเข้าข้อมูล

7. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:netsh

8. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:dhcp

9. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:เซิร์ฟเวอร์:<\\name or="" ip="" address=""></\\name>

10. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:การนำเข้า c:\w2k3DHCPdb

11. การรีสตาร์ท DHCP และตรวจสอบฐานข้อมูลมีย้ายผ่านทางอย่างถูกต้อง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม



ในขณะที่การส่งออกการตั้งค่าคอนฟิกใน Windows 2003 Server การใช้netshคุณอาจเห็นข้อความข้อผิดพลาดคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

?เข้าถึงถูกปฏิเสธ

?การพยายามโหลดโปรแกรมที่ มีรูปแบบไม่ถูกต้อง

 

 

ในกรณีนี้ ขั้นตอนต่อไปนี้สามารถเป็น(%)ด้วยการส่งออกฐานข้อมูล DHCP

1. บนเซิร์ฟเวอร์ Windows 2003 DHCP ที่มีฐานข้อมูลต้นฉบับ พร้อมท์ cmd พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:การถ่ายโอนข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ DHCP netsh > c:\DHCPdump.txt

2. สำเนา DHCPdump.txt กล่อง Windows 2003 อื่น

3. เปิดขึ้นแฟ้มข้อความ และแก้ไขแฟ้มข้อความ ด้วยการค้นหา และแทนการเปลี่ยนแปลงอยู่ IP จากเดิมไปยังเซิร์ฟเวอร์ Windows 2008 ใหม่ และจากนั้น ให้บันทึกแฟ้ม

4. หยุดบริการเซิร์ฟเวอร์ DHCP และลบเนื้อหาของโฟลเดอร์ DHCP และโฟลเดอร์ย่อย

5. เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ DHCP

6. คลิกขวาที่พร้อมรับคำสั่ง (cmd) และเลือกการเรียกใช้เป็นผู้ดูแลระบบ ในการเปิดการcmdแสดงพร้อมท์การยกระดับสิทธิ์การใช้

หมายเหตุ:คุณต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบภายในเพื่อนำเข้าข้อมูล

 

7. ที่ชนิดพร้อมรับคำสั่ง:netsh exec DHCPdump.txt

8. ที่ชนิดพร้อมรับคำสั่ง:การกระทบยอด netsh เซิร์ฟเวอร์ DHCP initiate

9.                   Open up the console and check that all of the options are intact and the Reservations are present.

10.               At the command prompt type:netsh DHCP server export c:\DHCP.txt all

 

In some scenarios you may receive the following error while importing the database on a 2008 server.

"The Requested operation requires Elevation."

 

Make sure that the command prompt is opened with elevated privilege on windows server 2008.

To do so right click on the command prompt menu option and select run as administrator and then try and import the database.

For more information on moving a DHCP server from one operating system to another see the following knowledgebase article:

325473  How to move a DHCP database from a computer that is running Windows NT Server 4.0, Windows 2000, or Windows Server 2003 to a computer that is running Windows Server 2003

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;325473

 

 

ปฏิเสธ

microsoft และ/หรือแทนที่ไม่มีการทำให้ซัพพลายเออร์ หรือของการรับประกันเกี่ยวกับ suitability ความน่าเชื่อถือ หรือความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารและรูปภาพที่เกี่ยวข้องประกาศบนเว็บไซต์นี้ (“วัสดุ ”) สำหรับวัตถุประสงค์ใด วัสดุและส่วนประกอบอาจรวมทางเทคนิค inaccuracies หรือข้อผิดพลาด typographical และอาจสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ไปยังขอบข่ายสูงสุดที่ได้รับอนุญาต โดยเกี่ยวข้องและ/กฎหมาย microsoft หรือของซัพพลายเออร์ disclaim และรวมทั้งหมดแทน การรับประกัน และเงื่อนไขว่า express ทั้งโดยนัย หรือ statutory การรวมถึงแต่ไม่จำกัดการยืนยัน การรับประกัน หรือเงื่อนไขของชื่อเรื่อง ไม่ใช่ infringement เงื่อนไข satisfactory หรือคุณภาพ สามารถเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กับการแจ้งเพื่อการใช้วัสดุ
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 962355 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Datacenter
Keywords: 
kbnomt kbrapidpub kbmt KB962355 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:962355

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com