แถบเมนูและแถบเครื่องมือหายไปใน Internet Explorer บน Windows Vista หรือ Windows XP หรือใน Windows Explorer บน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 962963 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้จะใช้แทน 555130
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเปิด Windows Internet Explorer บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Vista หรือ Windows Explorer บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP คุณอาจพบว่าแถบเมนู หรือแถบเครื่องมือ หรือทั้งสองอย่างหายไป บทความนี้ช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้

เมื่อต้องการให้เราแก้ปัญหานี้ให้ ให้ไปที่ส่วน “แก้ไขปัญหาให้ฉัน” (Fix it for me) ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไปที่หัวข้อ “ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง”

การแก้ไข

วิธีการที่ 1

หากคุณกำลังใช้งาน Internet Explorer 9 ให้คลิกปุ่ม ALT บนแป้นพิมพ์ จากนั้นแถบเมนูจะปรากฏขึ้น

หากคุณกำลังใช้งาน Internet Explorer 7 หรือ Internet Explorer 8 ให้ไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม:
กำหนดแถบเครื่องมือ Internet Explorer เอง

วิธีการที่ 2

หาก วิธีการที่ 1 ไม่ได้ผล ให้ลองกดปุ่ม F11 บนแป้นพิมพ์เนื่องจาก Internet Explorer อาจแสดงในโหมดเต็มหน้าจอ

วิธีการที่ 3

หาก วิธีการที่ 2 ไม่ได้ผล ให้ลองใช้วิธีการด้านล่าง:

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

ถ้าต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่การเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50157


หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ต้องขอบคุณ MVP Doug Knox สำหรับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้

จากนั้นให้ไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. ปิดหน้าต่างทั้งหมดที่เปิดอยู่ใน Internet Explorer และ Windows Explorer
 2. เปิด Register Editor
  • สำหรับ Windows Vista และ Windows 7 ให้คลิก เริ่มต้น พิมพ์ regedit ในช่อง ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม แล้วคลิก regedit.exe ในโปรแกรม
  • จาก Windows XP ให้คลิก เริ่มต้น และคลิก เรียกใช้ จากนั้นในช่อง เปิด พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 3. ค้นหาตำแหน่งและคลิกคีย์ย่อยรีจิสตรีต่อไปนี้ : 
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar
 4. ใช้ขึ้นตอนหนึ่งหรือสองขั้นตอนต่อไปนี้ตามความเหมาะสมกับกรณีของคุณ:
  • สำหรับ Windows Explorer: ในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด ให้ค้นหาตำแหน่งของคีย์ย่อย Explorer เพื่อเปิด ในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด ให้ค้นหาตำแหน่งของค่า ITBarLayout คลิกขวาที่ค่านี้ แล้วคลิก ลบ
  • สำหรับ Internet Explorer: ในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด ให้ค้นหาตำแหน่งของคีย์ย่อย WebBrowser เพื่อเปิด ในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด ให้ค้นหาตำแหน่งของค่า ITBarLayout คลิกขวาที่ค่านี้ แล้วคลิก ลบ
 5. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออก เพื่อออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
จากนั้นให้ไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าได้มีการแก้ปัญหาหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข ถือว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในบทความนี้ หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถลองวิธีการต่อไปนี้:
 1. ปิดหน้าต่างทั้งหมดที่เปิดอยู่ใน Internet Explorer และ Windows Explorer
 2. คลิกที่ เริ่มต้น แล้วคลิก เรียกใช้
 3. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 4. ค้นหาตำแหน่งและคลิกคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser
 5. ในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด ให้ค้นหาตำแหน่งของค่า ITBarLayout คลิกขวาที่ค่านี้ แล้วคลิก ลบ
 6. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออก เพื่อออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
ตรวจสอบว่าได้มีการแก้ปัญหาหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข ถือว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในบทความนี้ หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากแก้ไขปัญหานี้ การกำหนดค่าเค้าโครงของแถบเครื่องมือด้วยตนเองจะถูกลบ และแถบเครื่องมือที่ได้รับผลกระทบจะถูกรีเซ็ตใหม่ให้เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นของมันเอง

สำหรับ Windows Explorer ใน Windows XP Home Edition คุณอาจต้องเปิดใช้งานแถบที่อยู่ใน Windows Explorer อีกครั้งหนึ่ง โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิด Windows Explorer
 2. คลิกขวาในพื้นที่ว่างของแถบเครื่องมือหรือแถบเมนู
 3. คลิกรายการ แถบที่อยู่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 962963 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 มกราคม 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 9
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbcip KB962963

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com