דיסקים דינמיים מסומנים כ"לא חוקיים" במחשב המריץ Windows Server 2008 או Windows Vista כאשר מעבירים את הדיסקים למצב מקוון, מעבירים אותם למצב לא-מקוון, או מפעילים מחדש את המחשב אם מותקן Data Protection Manager

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 962975 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

עיין בתרחיש הבא:
 • אתה יוצר למעלה מ- 99 אמצעי אחסון על דיסק דינמי אחד או יותר במחשב המריץ Windows Server 2008 או Windows Vista.
 • גודל אחד מאמצעי האחסון גדול מ- 2 טרה-בתים.
 • אתה מעביר את כל הדיסקים הדינמיים למצב מקוון, מעביר את כל הדיסקים הדינמיים למצב לא מקוון, או מפעיל מחדש את המחשב.
בתרחיש כזה, לא ניתן לגשת אל אמצעי האחסון. ביישום ה-snap-in של 'ניהול דיסקים' בחלון Microsoft Management Console (MMC)?, כל הדיסקים הדינמיים מסומנים כ"לא חוקיים". נוסף לכך, אם תנסה להפעיל דיסקים אלה, תתקבל הודעת השגיאה הבאה:

"The operation is not allowed on the Invalid pack" (פעולה זו אסורה על החבילה הלא-חוקית)

סיבה

מנהל אמצעי האחסון מסמן באופן שגוי רשומת Logical Disk Manager (LDM)? כרשומה לא שלמה אם הגודל שלה זהה לגודל של בלוק בדיסק. לאחר שרשומת LDM מסומנת כ"לא שלמה", היא מנוקה. לכן, כל הדיסקים הדינמיים מסומנים כ"לא חוקיים", כמתואר בסעיף המאפיינים.

פתרון הבעיה

מידע תיקון חם

הערה תיקון חם זה אינו פותר את הבעיה המתוארת במאמר זה לאחר שהבעיה מתרחשת. תיקון חם זה רק מונע את הבעיה אם התיקון החם מותקן מראש. החל תיקון חם זה במערכות שבהן הבעיה המתוארת עלולה להתרחש בעתיד. החלת תיקון חם זה במערכות שבהן מתרחשת הבעיה המתוארת לא תתקן את הבעיה.

תיקון חם נתמך זמין מטעם Microsoft. אולם, תיקון חם זה מיועד אך ורק לתיקון הבעיה המתוארת במאמר זה. החל תיקון חם זה רק במערכות שבהן מתרחשת הבעיה המתוארת במאמר זה. תיקון חם זה עשוי לעבור בדיקות נוספות. לכן, אם המערכת שלך אינה מושפעת באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין לעדכון התוכנה הבא המכיל תיקון זה.

אם התיקון החם זמין להורדה, ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base זה. אם סעיף זה אינו מופיע, פנה לשירות הלקוחות ולמחלקת התמיכה של Microsoft לקבלת התיקון החם.

הערה אם תיתקל בבעיות נוספות או אם יהיה צורך בפתרון בעיות, תוכל ליצור בקשת שירות נפרדת. דמי התמיכה המקובלים יחולו רק על שאלות וסוגיות תמיכה אחרות, שאינן מזכות אותך בתיקון החם הספציפי הזה. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של שירות הלקוחות ומחלקת התמיכה של Microsoft, או ליצירת בקשת שירות נפרדת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
הערה הטופס "הורדת תיקון חם זמינה" מציג את השפות שעבורן התיקון החם זמין. אם אינך רואה את השפה שלך, כנראה לא קיים תיקון חם זמין עבור שפה זו.

חשוב תיקונים חמים של Windows Vista ו- Windows Server 2008 נכללים באותן חבילות. עם זאת, ייתכן שרק אחד ממוצרים אלה יהיה רשום בדף "בקשת תיקון חם". כדי לבקש את חבילת התיקון החם המתאימה הן ל-Windows Vista והן ל-Windows Server 2008, רק בחר את המוצר הרשום בדף.

דרישות מוקדמות

כדי להחיל תיקון חם זה, אחת ממערכות ההפעלה הבאות צריכה לפעול במחשב:
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2

דרישת הפעלה מחדש

לאחר התחלת תיקון חם זה, עליך להפעיל מחדש את המחשב אם מסוף Failover Cluster Management console (Cluadmin.msc)? פתוח על המחשב. אחרת, אין צורך להפעיל מחדש את המחשב או את שירותי האשכולות.

מידע על החלפת תיקונים חמים

תיקון חם זה אינו מחליף תיקונים חמים כלשהם שפורסמו בעבר.

פרטי הקובץ

הגרסה האנגלית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ המופיעות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מאוחרות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה. קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.
עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista SP1
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Volmgrx.sys6.0.6001.22423292,84830-Apr-200912:58x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x86 של Windows Server 2008 SP2 ושל Windows Vista SP2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Volmgrx.sys6.0.6002.22126292,84030-Apr-200912:36x86
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Volmgrx.sys6.0.6001.224231,032,16030-Apr-200913:01IA-64
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2008 SP2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Volmgrx.sys6.0.6002.221261,032,15230-Apr-200912:26IA-64
עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista SP1
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Volmgrx.sys6.0.6001.22423408,03230-Apr-200913:20x64
עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 SP2 ושל Windows Vista SP2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Volmgrx.sys6.0.6002.22126408,04030-Apr-200912:58x64

דרכים לעקיפת הבעיה

אם לא התקנת תיקון חם זה, הקצה אותיות כונן לכל אמצעי האחסון הגדולים מ- 2 טרה-בתים למניעת בעיה זו.

הערה יש להחיל תיקון מעקף זה לפני התרחשות הבעיה.

סטטוס

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח התקני המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft

מידע נוסף על קבצים

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Package_for_kb962975_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,36701-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,69401-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71301-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42101-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,69001-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70101-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42501-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,69401-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71301-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42201-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,43001-May-200909:23Not Applicable
X86_microsoft-windows-dynamicvolumemanager_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_dd79c5859f53f212.manifestNot Applicable4,26930-Apr-200914:14Not Applicable
X86_microsoft-windows-dynamicvolumemanager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22126_none_df63384b9c77933b.manifestNot Applicable4,26930-Apr-200919:07Not Applicable
קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_microsoft-windows-dynamicvolumemanager_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_3998610957b16348.manifestNot Applicable4,53530-Apr-200914:23Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-dynamicvolumemanager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22126_none_3b81d3cf54d50471.manifestNot Applicable4,53530-Apr-200921:05Not Applicable
Package_for_kb962975_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,37501-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70601-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,72301-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42901-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70201-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71101-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,43301-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70601-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,72301-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,43001-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,43801-May-200909:23Not Applicable
קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA64 של Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ia64_microsoft-windows-dynamicvolumemanager_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_dd7b697b9f51fb0e.manifestNot Applicable4,53230-Apr-200914:39Not Applicable
Ia64_microsoft-windows-dynamicvolumemanager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22126_none_df64dc419c759c37.manifestNot Applicable4,53230-Apr-200920:54Not Applicable
Package_for_kb962975_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42501-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,53001-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70601-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42901-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,53301-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71801-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42601-May-200909:23Not Applicable
Package_for_kb962975_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,43401-May-200909:23Not Applicable

מאפיינים

Article ID: 962975 - Last Review: יום חמישי 25 מרץ 2010 - Revision: 5.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft System Center Data Protection Manager 2007
מילות מפתח 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbhotfixserver KB962975

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com