การแก้ไข: คุณไม่สามารถแก้ไข หรือตรวจแก้จุดบกพร่องมีแพคเกจ SSIS ใน BIDS เมื่อมีการติดตั้งรุ่นของ SQL Server 2008 องค์กร Edition, Edition มาตรฐาน Edition นักพัฒนา หรือการประเมิน โดยไม่มีคุณลักษณะ SSIS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 963070 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 แก้ไขเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณติดตั้ง Microsoft SQL Server 2008 องค์กร edition, Microsoft SQL Server 2008 มาตรฐานรุ่น รุ่นของ Microsoft SQL Server 2008 สำหรับนักพัฒนา หรือรุ่นของ Microsoft SQL Server 2008 ประเมิน
  • คุณติดตั้ง Studio ในการพัฒนาข่าวกรองธุรกิจ (BIDS)
  • คุณไม่มี SQL Server รวมบริการ (SSIS) ติดตั้ง
ในสถานการณ์สมมตินี้ เมื่อคุณพยายามที่จะแก้ไขในแพคเกจ SSIS ใน BIDS คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เมื่อต้องการออกแบบแพคเกจการบริการที่รวมใน Studio พัฒนาข่าวกรองธุรกิจ การรวมบริการได้ให้ติดตั้ง โดยเหล่านี้รุ่นของ SQL Server 2008 อย่างใดอย่างหนึ่ง: มาตรฐาน องค์กร นักพัฒนา หรือการประเมิน การติดตั้งบริการรวม การเรียกใช้การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL และเลือกบริการที่รวม
เมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่มแพคเกจ SSIS ใน BIDS การตรวจแก้จุดบกพร่อง คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดปัญหาเมื่อเรียกใช้แพคเกจที่เลือก
---------------------------
เพื่อดำเนินการชุดการรวมบริการใน Studio พัฒนาข่าวกรองธุรกิจ การรวมบริการได้ให้ติดตั้ง โดยหนึ่งเหล่านี้รุ่นของ SQL Server 2008: มาตรฐาน องค์กร นักพัฒนา หรือการประเมิน การติดตั้งบริการรวม การเรียกใช้การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL และเลือกบริการที่รวม
หมายเหตุ:ลักษณะการทำงานที่คาดไว้ ในกลุ่มทำ SQL Server 2008 งานรุ่น ในรุ่นเว็บ 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ ใน SQL Server 2008 Express รุ่น

หมายเหตุ:ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นใน SQL Server 2005

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
968382วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008

ข้อมูลการปรับปรุงที่สะสม

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 4 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
963036แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
956909สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เพิ่มคุณลักษณะ "การรวมบริการ" การติดตั้ง BIDS ที่มีอยู่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ รันการให้โปรแกรมติดตั้งใหม่อีกครั้ง และจากนั้น เลือกเพิ่มคุณลักษณะการติดตั้งที่มีอยู่.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN::
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc281940.aspx

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน SQL Server 2008 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มใดถูกเปลี่ยนแปลง และข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นใด ๆ เพื่อนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
963036แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง SSIS แวะไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143731.aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645993.aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa337371.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
961126ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณรันการวางแผนการบำรุงรักษาใน SQL Server 2008: "ตี้แพคเกจการดำเนินเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ต้องการรวมการบริการที่จะติดตั้ง"
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ builds ที่พร้อมใช้งานหลังจากการออกวางจำหน่ายของ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956909สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 963070 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB963070 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:963070

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com