8 Explorer อินเทอร์เน็ต windows ไม่ปรากฏในรายการ "อยู่ในปัจจุบันที่ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง" ใน Windows Vista หรือ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 965227 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะเอา 8 Explorer อินเทอร์เน็ตของ Windows โปรแกรมจะไม่ปรากฏอยู่ในนั้นการปรับปรุงที่ติดตั้งไว้ในขณะนี้รายการ ใน Windows Vista หรือ Windows Server 2008

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้เป็นการชั่วคราว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ดาวน์โหลด และติดตั้งเครื่องมือเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบสำหรับรุ่นของ Windowsสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  947821คำอธิบายของเครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบสำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008
 2. เมื่อการติดตั้งเครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบจะเสร็จสิ้น ต่อไปนี้ขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   เริ่มการทำงานของปุ่ม
   คลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกโปรแกรมและคุณลักษณะ.
  2. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกดูการปรับปรุงที่ติดตั้ง.
 3. เมื่อการการปรับปรุงที่ติดตั้งไว้ในขณะนี้รายการที่จะบรรจุ คลิกWindows Internet Explorer 8แล้ว คลิกถอนการติดตั้ง.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 965227 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 8 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business
Keywords: 
kbupdateissue kbsetup kbtshoot kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbprb kbmt KB965227 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:965227

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com