การแก้ไข: เมื่อคุณสร้างโปรแกรมประยุกต์เว็บใน Visual Studio 2008 Service Pack 1 IDE เปลี่ยนแปลงบางอย่างจะไม่ซิงโครไนส์ในบางมุมมอง หรือเปลี่ยนแปลงบางอย่างจะถูกแสดงอย่างไม่ถูกต้องในบางมุมมอง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 967253 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณสร้างโปรแกรมประยุกต์เว็บใน Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 IDE คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง

ฉบับที่ 1

การเปลี่ยนแปลงจะไม่ซิงโครไนส์ ในมุมมองออกแบบ หรือ ในมุมมองของแหล่งที่มา ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

สถานการณ์สมมติ A

 • คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมMultiViewไปยังเพจ
 • คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมที่อยู่ภายในตัวควบคุมMultiViewGridView
 • คุณกำหนดค่าแหล่งข้อมูลของ Microsoft SQL Server
 • คุณสามารถเพิ่มวัตถุรูปHyperLinkFieldไปยังตัวควบคุมGridView
 • คุณได้เปลี่ยนแปลงไปยังวัตถุHyperLinkFieldในการ คุณสมบัติ ส่วน
ในสถานการณ์สมมตินี้ การเปลี่ยนแปลงจะซิงโครไนส์ไม่ ในมุมมองออกแบบ และ ในมุมมองของแหล่งที่มา

สถานการณ์สมมติ B

 • คุณเพิ่มตัวควบคุมMultiViewหรือแผงควบคุมให้กับเพจ
 • คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมDropDownListตัวควบคุมMultiViewหรือภาย ในแผงควบคุม
 • คุณได้เลือกสินค้าที่คุณสมบัติของตัวควบคุมDropDownListและจากนั้น คุณคลิกที่ปุ่มจุดไข่ปลา
 • ในการ ตัวแก้ไขคอลเลกชันของ ListItem กล่องโต้ตอบ คุณเพิ่มรายการมากมาย และจากนั้น คุณคลิก ตกลง.
ในสถานการณ์สมมตินี้ รายการถูกเพิ่มไว้ไม่มีผลในมุมมองของแหล่งที่มา

สถานการณ์สมมติ C

 • คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมเมนูไปยังเพจ
 • คุณได้เลือกสินค้าที่คุณสมบัติของตัวควบคุมเมนูและจากนั้น คุณคลิกที่ปุ่มจุดไข่ปลา
 • ในการ ตัวแก้ไขรายการเมนู กล่องโต้ตอบ คุณเพิ่มรายการใหม่
 • คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของข้อความของรายการใหม่
ในสถานการณ์สมมตินี้ การเปลี่ยนแปลงจะไม่สะท้อนอยู่ในมุมมองของแหล่งที่มา นอกจากนี้ ถ้าคุณสลับไป ตัวแก้ไขรายการเมนู กล่องโต้ตอบแล้วสลับไปยังมุมมองออกแบบ การเปลี่ยนแปลงที่ถูกสะท้อนให้เห็นก่อนหน้านี้อาจหายไป

สถานการณ์สมมติ D

 • คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมเมนูลงบนแบบฟอร์มเว็บ
 • คุณสามารถเพิ่มรายการบางรายการได้ไปยังตัวควบคุมเมนูและจากนั้น คุณคลิก บันทึก.
 • คุณเปิดในมุมมองของแหล่งที่มา และจากนั้น คุณทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างไปยังตัวควบคุมเมนู
ในสถานการณ์สมมตินี้ การเปลี่ยนแปลงไว้ไม่มีผลในมุมมองออกแบบ ถ้าคุณปิดแล้ว เปิดแฟ้ม.aspx การเปลี่ยนแปลงอาจหายไป

สถานการณ์สมมติ E

 • คุณสามารถแทรกตัวควบคุมGridViewในตัวช่วยสร้างตัวควบคุมบนเพจ
 • คุณตั้งค่าคุณสมบัติPagerSettings.VisibleของตัวควบคุมGridViewเป็นเท็จในการ คุณสมบัติ ส่วน
 • คุณสลับไปยังมุมมองของแหล่งที่มา
ในสถานการณ์สมมตินี้ การตั้งค่าคุณสมบัติจะไม่สะท้อนอยู่ในแฟ้ม.aspx

หมายเหตุ ปัญหานี้ยังเกิดขึ้นเมื่อคุณแทรกตัวควบคุมASPxGridViewลงในตัวควบคุมASPxRoundPanel

ปัญหาที่ 2

หลังจากที่คุณแก้ไขตัวควบคุมTemplateControlในการออกแบบ ดู มาก "& nbsp" สตริงการปรากฏในมุมมองของแหล่งที่มา

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีตัวควบคุมTemplateControlที่กำหนดแม่แบบส่วนหัวและส่วนท้ายของแม่แบบ
 • ในมุมมองออกแบบ คุณคลิก แสดงสมาร์ทแท็กจากนั้น คุณคลิก แก้ไขแม่แบบ.
 • ในการ โหมดการแก้ไขแม่แบบ กล่องโต้ตอบ คุณพิมพ์อักขระบางตัว ในหัวข้อแม่แบบ หรือ ในแม่แบบส่วนท้าย
ในสถานการณ์สมมตินี้ หลายบรรทัดที่ว่างเปล่าปรากฏในหัวข้อแม่แบบ และหลาย "& nbsp" สตริงการปรากฏในส่วนท้ายของแม่แบบในมุมมองของแหล่งที่มา มีตัวอย่างเช่น มุมมองแหล่งลักษณะต่อไปนี้
<HeaderTemplate>

     <span<% =GetStyle() %>>HeaderText</span>

    

    
</HeaderTemplate><FooterTemplate>
   
     <span<% =GetStyle() %>>FooterText</span>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;y&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</FooterTemplate>

ปัญหาที่ 3

มาร์กอัป HTML ใน Microsoft ASP.NET เว็บดีไซน์เนอร์แบ่งถ้าคุณใช้ตัวควบคุมเป็นตัวอักษรในการ<head>แท็ก

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:</head>
 • คุณมีตัวควบคุมเป็นตัวอักษรในการ<head>แท็กของ ASP.NET เว็บเพจที่มีอยู่</head>
 • คุณสลับไปยังมุมมองออกแบบ และจากนั้น คุณทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวควบคุมสัญพจน์
 • คุณสามารถเปิดในมุมมองของ Makeup
ในสถานการณ์สมมตินี้ เนื้อหาตามตัวอักษรคือ flattened ลงในบรรทัดเดียว และเนื้อหาบางอย่างที่ดูเหมือนจะถูกเขียนทับ

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเอาตัวควบคุมสัญพจน์

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จากเก็บรหัส MSDN แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://code.msdn.microsoft.com/KB967253

หมายเหตุ เก็บรหัส MSDN แสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณอยู่ในรายการ ได้เนื่องจากหน้ากระดาษที่เก็บรหัสทรัพยากรไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ชื่อ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องใช้ Visual Studio 2008 Service Pack 1 ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Caml2xslไม่เกี่ยวข้อง166,38414 2008 Oct20:10ไม่เกี่ยวข้อง
Fpcutl.dll12.0.6505.50003,445,680พฤษภาคม-06-200908:45x 86
Fpeditax.dll12.0.6505.50009,468,296พฤษภาคม-06-200908:46x 86
Fpsrvutl.dll12.0.6505.50001,671,032พฤษภาคม-06-200908:46x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 967253 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 สิงหาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbmt KB967253 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:967253

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com