ตัวควบคุมโดเมน Windows 2008 promoted ใหม่อาจล้มเหลว advertise หลังจากเสร็จสมบูรณ์ DCpromo

การแปลบทความ การแปลบทความ
ปิด ปิด
หมายเลขบทความ (Article ID): 967336 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด
แหล่ง::ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

เผยแพร่เร็ว

เผยแพร่เร็วบทความให้ข้อมูลโดยตรงจากภายในการสนับสนุนของ microsoft องค์กร ข้อมูลที่อยู่นี้ถูกสร้างขึ้นในการตอบสนองถึง emerging หรือเฉพาะหัวข้อ หรือเป็น intended supplement ฐานความรู้ข้อมูลอื่น ๆ

อาการตัวควบคุมโดเมน Windows 2008 promoted ใหม่อาจล้มเหลวในการ advertise หลังจากเสร็จสมบูรณ์ DCpromo และเริ่มระบบใหม่ ปัญหานี้คือตัวควบคุมโดเมนที่เข้าร่วมในโดเมนที่ระดับการทำงานของ Windows 2008 ที่การจำลองแบบ Sysvol โดยเฉพาะการจำลองแบบระบบแฟ้มแบบกระจาย(dfsr)

สาเหตุ:ไม่มีชื่อความละเอียดหรือเครือข่ายเชื่อมต่อปัญหา

การแก้ไขเมื่อต้องการแก้ไข ปัญหานี้เลือกหนึ่งอ็อพชันต่อไปนี้:

 

1. แก้ไขใด ๆ ชื่อที่เป็นความละเอียดหรือเครือข่ายเชื่อมต่อปัญหาที่อาจทำให้สามารถสื่อสารกับการกำหนด "พาเรนต์คอมพิวเตอร์"

 

2. แก้ไขรีจิสทรีต่อไปนี้เพื่อชี้ไปที่ตัวควบคุมโดเมนต้นทางที่พร้อมใช้งาน:

SysVols\contoso.com HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DFSR\Parameters\SysVols\Seeding

"แม่ Computer"="DC1.contoso.com"

ข้อมูลเพิ่มเติมdfsr มีหลายค่าที่โปรแกรมการจำลองแบบมาสเตอร์ใช้ในการทำซ้ำแฟ้ม และโฟลเดอร์ที่อยู่สำหรับโครงสร้างของระบบ (DFS) แฟ้ม Distributed และเลือกไดรฟ์ข้อมูลระบบโดเมนใน Windows 2008 โดเมนระดับที่ทำงาน  ตัวควบคุมโดเมน windows 2008 utilizing DFSR สำหรับ sysvol จะเริ่มต้นด้วยปรับ Sysvol เนื้อหาหลังจากที่ตัวช่วยสร้าง DCpromo ได้ซิงโครไนส์ Active Directory และคอมพิวเตอร์ที่กำลัง rebooted

 

ตัวควบคุมโดเมนแบบจำลองจะพยายามแหล่งเนื้อหาของ sysvol จากเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกับที่จะใช้กับแหล่งได้ตั้งชื่อโดเมนบริบทจากระหว่างการเลื่อนระดับ Active Directory โดยการอ่าน "คีย์รีจิสทรีของคอมพิวเตอร์พาเรนต์ ” ภายใต้: SysVols\domain.com HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DFSR\Parameters\SysVols\Seeding

 

หมายเหตุ: "พาเรนต์คอมพิวเตอร์" อาจถูกตั้งโดยอัตโนมัติ หรือกำหนด โดยผู้ดูแลระหว่าง DCpromo

 

ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนด โดย "คอมพิวเตอร์พาเรนต์" จะไม่พร้อมใช้งานหลังจากการเริ่มระบบใหม่ การซิงโครไนส์เริ่มแรกของเนื้อหา sysvol จะถูกเลื่อนออกจนกว่าจะคืนค่าการดำเนินการเพื่อแก้ไขความพร้อมใช้งานของเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่าย

 

ข้อผิดพลาดในการรายงานในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของ DFSR:

 

แหล่งที่มา: DFSR

รหัสเหตุการณ์: 1202

ระดับ: ข้อผิดพลาด

คำอธิบาย::

ไม่สามารถติดต่อตัวควบคุมโดเมนการเข้าถึงข้อมูลการกำหนดค่าบริการการจำลองแบบ DFS หยุดการทำแบบจำลอง บริการจะลองอีกครั้งในระหว่างการถัดไปตั้งค่าคอนฟิก polling วงจร ซึ่งจะเกิดขึ้นใน 60 นาที เหตุการณ์นี้อาจมีสาเหตุจาก TCP/IP เชื่อมต่อ ไฟร์วอลล์ Active Directory Domain บริการ หรือ DNS ปัญหา

 

แหล่งที่มา: DFSR

รหัสเหตุการณ์: 4612

ระดับ: ข้อผิดพลาด

คำอธิบาย::

บริการการจำลองแบบ DFS SYSVOL ได้เริ่มต้นที่เส้นทางภายในเครื่อง C:\Windows\SYSVOL\domain และกำลังรอการดำเนินการจำลองแบบเริ่มต้น โฟลเดอร์ที่มีการจำลองแบบแล้วจะยังคงอยู่ในสถานะการซิงโครไนส์เริ่มต้นจนกว่าจะมีการจำลองแบบกับคู่ค้าของ C0T0SC8MCEF.contoso.com WIN ถ้าเซิร์ฟเวอร์ในกระบวนการกำลัง promoted ไปยังตัวควบคุมโดเมน ตัวควบคุมโดเมนจะไม่ advertise และทำงานเป็นตัวควบคุมโดเมนได้จนกว่าปัญหานี้ได้รับการแก้ไข ซึ่งอาจเกิดขึ้น ถ้าหุ้นส่วนที่ระบุยังอยู่ในสถานะการซิงโครไนส์เริ่มแรก หรือ ถ้ามีการละเมิดการใช้งานร่วมกันได้พบบนเซิร์ฟเวอร์นี้หรือคู่ค้าของการซิงค์ ทำหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในระหว่างการโยกย้ายของ SYSVOL จากบริการการจำลองแบบแฟ้ม (FRS) การจำลองแบบ DFS เปลี่ยนแปลงจะไม่ซ้ำออกจนกว่าจะมีแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งอาจทำให้โฟลเดอร์ SYSVOL บนเซิร์ฟเวอร์นี้ให้กลายเป็นไม่ของซิงค์กับตัวควบคุมโดเมนอื่น

 

แหล่งที่มา: DFSR

รหัสเหตุการณ์: 4612

ระดับ: ข้อผิดพลาด

คำอธิบาย::

บริการการจำลองแบบ DFS SYSVOL ได้เริ่มต้นที่เส้นทางภายในเครื่อง C:\Windows\SYSVOL\domain และกำลังรอการดำเนินการจำลองแบบเริ่มต้น โฟลเดอร์ที่มีการจำลองแบบแล้วจะยังคงอยู่ในสถานะการซิงโครไนส์เริ่มต้นจนกว่าจะมีการจำลองแบบกับคู่ค้าของ DC1.contoso.com ถ้าเซิร์ฟเวอร์ในกระบวนการกำลัง promoted ไปยังตัวควบคุมโดเมน ตัวควบคุมโดเมนจะไม่ advertise และทำงานเป็นตัวควบคุมโดเมนได้จนกว่าปัญหานี้ได้รับการแก้ไข ซึ่งอาจเกิดขึ้น ถ้าหุ้นส่วนที่ระบุยังอยู่ในสถานะการซิงโครไนส์เริ่มแรก หรือ ถ้ามีการละเมิดการใช้งานร่วมกันได้พบบนเซิร์ฟเวอร์นี้หรือคู่ค้าของการซิงค์ ทำหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในระหว่างการโยกย้ายของ SYSVOL จากบริการการจำลองแบบแฟ้ม (FRS) การจำลองแบบ DFS เปลี่ยนแปลงจะไม่ซ้ำออกจนกว่าจะมีแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งอาจทำให้โฟลเดอร์ SYSVOL บนเซิร์ฟเวอร์นี้ให้กลายเป็นไม่ของซิงค์กับตัวควบคุมโดเมนอื่น

 

แหล่งที่มา: DFSR

รหัสเหตุการณ์: 5008

ระดับ: ข้อผิดพลาด

คำอธิบาย::

บริการการจำลองแบบ DFS ล้มเหลวในการสื่อสารกับคู่ค้า DC1 สำหรับกลุ่มการจำลองแบบไดรฟ์ข้อมูลระบบโดเมน ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้หากไม่สามารถเข้าถึงโฮสต์ หรือ ถ้ามีการให้บริการการจำลองแบบ DFS ไม่ได้ทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์  บริการจะลองการเชื่อมต่อเป็นระยะ ๆ

Additional information::

ข้อผิดพลาด: 1722 ที่ (เซิร์ฟเวอร์ RPC ไม่พร้อมใช้งาน)

 

แหล่งที่มา: DFSR

รหัสเหตุการณ์: 4614

ระดับ: คำเตือน

คำอธิบาย::

บริการการจำลองแบบ DFS SYSVOL ได้เริ่มต้นที่เส้นทางภายในเครื่อง C:\Windows\SYSVOL\domain และกำลังรอการดำเนินการจำลองแบบเริ่มต้น โฟลเดอร์ที่มีการจำลองแบบแล้วจะยังคงอยู่ในสถานะการซิงโครไนส์เริ่มต้นจนกว่าจะมีการจำลองแบบกับคู่ค้าของ DC1.contoso.com ถ้าเซิร์ฟเวอร์ในกระบวนการกำลัง promoted ไปยังตัวควบคุมโดเมน ตัวควบคุมโดเมนจะไม่ advertize และทำงานเป็นตัวควบคุมโดเมนได้จนกว่าปัญหานี้ได้รับการแก้ไข This can occur if the specified partner is also in the initial synchronization state, or if sharing violations are encountered on this server or the synchronization partner. If this event occurred during the migration of SYSVOL from File Replication service (FRS) to DFS Replication, changes will not replicate out until this issue is resolved. This can cause the SYSVOL folder on this server to become out of sync with other domain controllers.

Additional information::

Replicated Folder Name: SYSVOL Share

 

Errors reported in the DFSR debug logs:

ERROR: DownstreamTransport: SetupBinding Failed

ข้อผิดพลาด: เซิร์ฟเวอร์ RPC ไม่พร้อมใช้งาน

 อ้างอิง::

Distributed File System Replication FAQ

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773238.aspx

 

 

Additional information on DFSR debug Logging

958893  How to configure DFSR logging

 

DCpromo

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732887.aspx

 

322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows XP และ Windows Vista

 

DNS Server Operations Guide

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc816603.aspx

 

ปฏิเสธ

microsoft และ/หรือแทนที่ไม่มีการทำให้ซัพพลายเออร์ หรือของการรับประกันเกี่ยวกับ suitability ความน่าเชื่อถือ หรือความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารและรูปภาพที่เกี่ยวข้องประกาศบนเว็บไซต์นี้ (“วัสดุ ”) สำหรับวัตถุประสงค์ใด วัสดุและส่วนประกอบอาจรวมทางเทคนิค inaccuracies หรือข้อผิดพลาด typographical และอาจสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ไปยังขอบข่ายสูงสุดที่ได้รับอนุญาต โดยเกี่ยวข้องและ/กฎหมาย microsoft หรือของซัพพลายเออร์ disclaim และรวมทั้งหมดแทน การรับประกัน และเงื่อนไขว่า express ทั้งโดยนัย หรือ statutory การรวมถึงแต่ไม่จำกัดการยืนยัน การรับประกัน หรือเงื่อนไขของชื่อเรื่อง ไม่ใช่ infringement เงื่อนไข satisfactory หรือคุณภาพ สามารถเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กับการแจ้งเพื่อการใช้วัสดุ
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 967336 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbnomt kbrapidpub kbmt KB967336 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:967336

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com