ลำดับงานบางอย่างอาจไม่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ในระบบที่ใช้ System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 967359 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ไม่ทั้งหมดโฆษณาลำดับของงานการประมวลผลใน Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 (SP1) -ขึ้นอยู่กับระบบ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาการซิงโครไนซ์ในตัวจัดการการดำเนินการ งานบางอย่างจะถูกลบก่อนที่จะจัดการในคิวลำดับของงานที่รอค้างอยู่

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft System Center ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 พร้อมใช้งานจากนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3318741a-c038-4ab1-852a-e9c13f8a8140
สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่ได้รับการแก้ไขใน service pack นี้ คลิกบนหมายเลขบทความต่อไปนี้ใน Knowledgebase ของ Microsoft:
971348รายการของโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่มีอยู่ใน System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี System Center ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกระบบศูนย์ 2007 SP1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ccmdts.dll4.0.6221.1151367,99230 2008 พฤศจิกายน22:10x86
Createtsmediaadm.dll4.0.6221.1151891,25630 2008 พฤศจิกายน22:10x86
Mp.msiไม่สามารถใช้งานได้9,233,40830 2008 พฤศจิกายน22:10ไม่สามารถใช้งานได้
Osdsetuphook.exe4.0.6221.11511,302,39230 2008 พฤศจิกายน22:10x86
Policyagentendpoint.dll4.0.6221.1151479,09630 2008 พฤศจิกายน22:10x86
Sccm2007ac-sp1-kb967359-x86.mspไม่สามารถใช้งานได้2,313,21630 2008 พฤศจิกายน22:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tscore.dll4.0.6221.11511,154,93630 2008 พฤศจิกายน22:10x86
Tsprogressui.exe4.0.6221.1151695,16030 2008 พฤศจิกายน22:10x86
Createtsmediaadm.dll4.0.6221.11517,886,20030 2008 พฤศจิกายน22:10IA-64
Osdsetuphook.exe4.0.6221.11516,164,85630 2008 พฤศจิกายน22:10IA-64
Tscore.dll4.0.6221.11515,347,18430 2008 พฤศจิกายน22:10IA-64
Tsprogressui.exe4.0.6221.11515,652,84830 2008 พฤศจิกายน22:10IA-64
Createtsmediaadm.dll4.0.6221.11514,119,92030 2008 พฤศจิกายน22:10x64
Osdsetuphook.exe4.0.6221.11513,393,90430 2008 พฤศจิกายน22:10x64
Tscore.dll4.0.6221.11512,328,94430 2008 พฤศจิกายน22:10x64
Tsprogressui.exe4.0.6221.11513,017,08030 2008 พฤศจิกายน22:10x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในแฟ้ม PolicyAgentProvider.log บนไคลเอ็นต์ 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกศูนย์ระบบ คิวส่งแบบอะซิงโครนัสได้ overflowed:
เก็บเหตุการณ์ได้รับการแจ้งเตือนของข้อผิดพลาด (<80041061>) คำอธิบาย 0x80041061: </80041061>
wbem_e_queue_overflow 2147749985 0x80041061
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ทั่วไปของเหตุการณ์ช้าเกินไป

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนแปลงค่ารีจิสทรี WMI ที่ต่อไปนี้:
 • เปลี่ยนค่าของคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้เป็น 35000000:
  เขตแดน HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\Low เปิดเหตุการณ์ (B)

  หมายเหตุ:ค่าเริ่มต้นคือ 10000000
 • เปลี่ยนค่าของคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้เป็น 55000000:
  เขตแดน HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\High เปิดเหตุการณ์ (B)

  หมายเหตุ:ค่าเริ่มต้นคือ 20000000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 967359 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB967359 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:967359

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com