แก้ไข: แสดงการตรวจสอบฐานข้อมูลของ SQL Server 2008 ถามเงื่อนไขเป็นค่าพารามิเตอร์ของระเบียนที่แท้จริง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 967552 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 เป็นแฟ้มหนึ่งที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าแก้ไขนำออกใช้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Microsoft SQL Server 2008 คุณสร้างวัตถุฐานข้อมูลตรวจสอบข้อกำหนดในฐานข้อมูล อย่างไรก็ตาม ในการจับภาพเหตุการณ์การตรวจสอบ เงื่อนไขของแบบสอบถามอาจแสดงเป็นค่าพารามิเตอร์หรือไม่แทนที่จะเป็นเรกคอร์ดข้อมูลที่แท้จริง

ยกตัวอย่างเช่น คุณสร้างวัตถุฐานข้อมูลตรวจสอบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการตรวจสอบแบบสอบถามต่อไปนี้:
เลือก * จาก tbl1 ที่ col1 = '123456'
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์การตรวจสอบแสดงแบบสอบถามต่อไปนี้:
เลือก * จาก tbl1 ที่ col1 = @ 1

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

รุ่นที่วางจำหน่ายของ SQL Server 2008

สิ่งสำคัญ คุณต้องติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ได้ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงานของ SQL Server 2008 รุ่นที่วางจำหน่าย

แก้ปัญหานี้ถูกนำออกใช้ในการปรับปรุงที่สะสม 5 ครั้งแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
969531 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2008
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้แก้ไขใหม่แต่ละที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าแก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956909 SQL Server 2008 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008

SQL Server 2008 Service Pack 1

สิ่งสำคัญ คุณต้องติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ได้ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1

แก้ปัญหานี้ยังถูกนำออกใช้ในการปรับปรุงสะสม 3 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
971491 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้แก้ไขใหม่แต่ละที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าแก้ไขนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
970365 SQL Server 2008 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 Service Pack 1
Microsoft SQL Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างขึ้นสำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 เมื่อต้องการติดตั้งของ SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับในเซอร์วิสแพ็ค SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • การแก้ไขนำไปใช้กับแบบสอบถามที่ มี Parameterization อย่างง่ายที่เปิดใช้งานการดำเนินการในฐานข้อมูล

    หมายเหตุ ฐานข้อมูลที่มี Parameterization อย่างง่ายที่เปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้น
  • การแก้ไขนำไปใช้กับแบบสอบถามดำเนินการอยู่ในฐานข้อมูลที่ มีการเปิดใช้ตัวเลือกบังคับ Parameterization
  • การแก้ไขนำไปใช้กับแบบสอบถามได้อย่างชัดเจนทำโดยใช้กระบวนงาน sp_executesql ที่เก็บไว้
  • สำหรับชุดงานที่ใช้ตัวแปรท้องถิ่น บันทึกการตรวจสอบจะแสดงตัวแปรท้องถิ่นสำหรับแบบสอบถามและไม่จริงค่ากำหนดให้กับตัวแปร

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบจำลองการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการมีให้จากทีม SQL Server เพื่อจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 967552 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มิถุนายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB967552 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:967552

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com