หลังจากถอนการติดคุณตั้งบางโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Installer 4.5 ติดตั้ง บางแฟ้มแอสเซมบลีอาจยังคงแสดงรุ่นแทนแฟ้มรุ่นเดิม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 967756 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถอนการติดในคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Installer 4.5 ติดตั้งอยู่ คุณตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์บางอย่าง อย่างไรก็ตาม หลังจากการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ บางแฟ้มแอสเซมบลีของซอฟต์แวร์ที่อาจแสดงถึงรุ่นแทนแฟ้มรุ่นเดิม

ตัวอย่างเช่น ในคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Installer 4.5 ติดตั้ง สมมติว่าคุณมีระบบ Microsoft Office 2007 ที่ติดตั้งอยู่ ถ้าคุณติดตั้งแล้ว ถอนการติดตั้งระบบ Office 2007 Service Pack 2 (SP2), บางแฟ้มแอสเซมบลีในแคชของแอสเซมบลีส่วนกลาง (% SystemRoot%\Assembly\GAC) ยังคงอยู่จากเวอร์ชัน SP2 ของระบบ Office 2007

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการติดตั้ง Windows ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่คุณลบออกมีรายการตาราง RemoveFile

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง

<a0>$$$$</a0>Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 แพคเกจ Edition (KB967756) 86

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 สำหรับแพคเกจของระบบที่ใช้ Itanium (KB967756)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 แพคเกจ Edition (KB967756) 64

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista (KB967756)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับ x 64-แพ็คเกจตามระบบ (KB967756) ในขณะนี้

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ไม่ได้แทน udpates อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงที่เป็นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
สำหรับ x ที่ใช้ x86 รุ่น Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msi.dll4.5.6000.210242,251,26405 2009 มีนาคม05:03x86
Msimsg.dll4.5.6000.210242,56005 2009 มีนาคม01:10x86
Msi.dll4.5.6001.223922,240,51206 2009 มีนาคม04:29x86
Msimsg.dll4.5.6001.223922,56006 2009 มีนาคม02:04x86
msiexec.exe4.5.6000.2102473,21605 2009 มีนาคม02:43x86
msiexec.exe4.5.6001.2239273,21606 2009 มีนาคม02:04x86
Msihnd.dll4.5.6000.21024332,80005 2009 มีนาคม05:03x86
Msihnd.dll4.5.6001.22392332,80006 2009 มีนาคม04:29x86
Msisip.dll4.5.6000.2102416,38405 2009 มีนาคม05:03x86
Msisip.dll4.5.6001.2239216,38406 2009 มีนาคม04:29x86
สำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msi.dll4.5.6000.210243,135,48805 2009 มีนาคม05:18x64
Msimsg.dll4.5.6000.210242,56005 2009 มีนาคม01:13x64
Msi.dll4.5.6001.223923,108,35206 2009 มีนาคม04:57x64
Msimsg.dll4.5.6001.223922,56006 2009 มีนาคม02:39x64
msiexec.exe4.5.6000.21024125,44005 2009 มีนาคม03:01x64
msiexec.exe4.5.6001.22392125,44006 2009 มีนาคม02:39x64
Msihnd.dll4.5.6000.21024503,29605 2009 มีนาคม05:18x64
Msihnd.dll4.5.6001.22392503,29606 2009 มีนาคม04:57x64
Msisip.dll4.5.6000.2102422,52805 2009 มีนาคม05:18x64
Msisip.dll4.5.6001.2239222,52806 2009 มีนาคม04:57x64
Msi.dll4.5.6000.210242,251,26405 2009 มีนาคม05:03x86
Msimsg.dll4.5.6000.210242,56005 2009 มีนาคม01:10x86
Msi.dll4.5.6001.223922,240,51206 2009 มีนาคม04:29x86
Msimsg.dll4.5.6001.223922,56006 2009 มีนาคม02:04x86
msiexec.exe4.5.6000.2102473,21605 2009 มีนาคม02:43x86
msiexec.exe4.5.6001.2239273,21606 2009 มีนาคม02:04x86
Msihnd.dll4.5.6000.21024332,80005 2009 มีนาคม05:03x86
Msihnd.dll4.5.6001.22392332,80006 2009 มีนาคม04:29x86
Msisip.dll4.5.6000.2102416,38405 2009 มีนาคม05:03x86
Msisip.dll4.5.6001.2239216,38406 2009 มีนาคม04:29x86
สำหรับ x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msi.dll4.5.6000.210242,251,26405 2009 มีนาคม05:03x86
Msimsg.dll4.5.6000.210242,56005 2009 มีนาคม01:10x86
Msi.dll4.5.6001.223922,240,51206 2009 มีนาคม04:29x86
Msimsg.dll4.5.6001.223922,56006 2009 มีนาคม02:04x86
msiexec.exe4.5.6000.2102473,21605 2009 มีนาคม02:43x86
msiexec.exe4.5.6001.2239273,21606 2009 มีนาคม02:04x86
Msihnd.dll4.5.6000.21024332,80005 2009 มีนาคม05:03x86
Msihnd.dll4.5.6001.22392332,80006 2009 มีนาคม04:29x86
Msisip.dll4.5.6000.2102416,38405 2009 มีนาคม05:03x86
Msisip.dll4.5.6001.2239216,38406 2009 มีนาคม04:29x86
สำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msi.dll4.5.6000.210243,135,48805 2009 มีนาคม05:18x64
Msimsg.dll4.5.6000.210242,56005 2009 มีนาคม01:13x64
Msi.dll4.5.6001.223923,108,35206 2009 มีนาคม04:57x64
Msimsg.dll4.5.6001.223922,56006 2009 มีนาคม02:39x64
msiexec.exe4.5.6000.21024125,44005 2009 มีนาคม03:01x64
msiexec.exe4.5.6001.22392125,44006 2009 มีนาคม02:39x64
Msihnd.dll4.5.6000.21024503,29605 2009 มีนาคม05:18x64
Msihnd.dll4.5.6001.22392503,29606 2009 มีนาคม04:57x64
Msisip.dll4.5.6000.2102422,52805 2009 มีนาคม05:18x64
Msisip.dll4.5.6001.2239222,52806 2009 มีนาคม04:57x64
Msi.dll4.5.6000.210242,251,26405 2009 มีนาคม05:03x86
Msimsg.dll4.5.6000.210242,56005 2009 มีนาคม01:10x86
Msi.dll4.5.6001.223922,240,51206 2009 มีนาคม04:29x86
Msimsg.dll4.5.6001.223922,56006 2009 มีนาคม02:04x86
msiexec.exe4.5.6000.2102473,21605 2009 มีนาคม02:43x86
msiexec.exe4.5.6001.2239273,21606 2009 มีนาคม02:04x86
Msihnd.dll4.5.6000.21024332,80005 2009 มีนาคม05:03x86
Msihnd.dll4.5.6001.22392332,80006 2009 มีนาคม04:29x86
Msisip.dll4.5.6000.2102416,38405 2009 มีนาคม05:03x86
Msisip.dll4.5.6001.2239216,38406 2009 มีนาคม04:29x86
สำหรับ IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msi.dll4.5.6001.223925,929,98406 2009 มีนาคม04:44IA-64
Msimsg.dll4.5.6001.223922,56006 2009 มีนาคม02:27IA-64
msiexec.exe4.5.6001.22392236,54406 2009 มีนาคม02:27IA-64
Msihnd.dll4.5.6001.223921,085,95206 2009 มีนาคม04:44IA-64
Msisip.dll4.5.6001.2239256,32006 2009 มีนาคม04:44IA-64
Msi.dll4.5.6001.223922,240,51206 2009 มีนาคม04:29x86
Msimsg.dll4.5.6001.223922,56006 2009 มีนาคม02:04x86
msiexec.exe4.5.6001.2239273,21606 2009 มีนาคม02:04x86
Msihnd.dll4.5.6001.22392332,80006 2009 มีนาคม04:29x86
Msisip.dll4.5.6001.2239216,38406 2009 มีนาคม04:29x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้สำหรับ Windows Installer 3.1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968006หลังจากถอนการติดคุณตั้งบางโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Installer 3.1 การติดตั้ง บางแฟ้มแอสเซมบลีแสดงรุ่นของแฟ้มที่ปรับปรุงแทนการรุ่นของแฟ้มต้นฉบับยังคง

ปัญหานี้อาจถูก avoided สำหรับระบบ Office 2007 SP2 หากระบบ Office 2007 SP1 ติดตั้งอยู่ก่อน ถ้ามีการติดตั้งระบบ Office 2007 SP2 โดยตรงผ่าน 2007 รุ่น RTM ระบบ Office ปรับปรุงนี้ควรใช้ก่อนที่คุณพยายามถอนการติดตั้งของระบบ Office 2007 SP2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตาราง RemoveFile แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa371201.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 967756 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Installer 4.5
Keywords: 
kbqfe atdownload kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB967756 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:967756

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com