След стартиране на Internet Explorer браузърът се отваря и мига, след което моментално се затваря

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 967896 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

Кратко изложение

При стартиране на Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 или Internet Explorer 10 може да забележите, че Internet Explorer се отваря и мига, след което моментално се затваря. Това може да се случи, ако Internet Explorer е повреден. За да коригирате това, следвайте стъпките в раздела "Решение" по-долу.

Разрешение

Изберете операционната система, която е подходяща за вашата ситуация, и следвайте инструкциите, които са изброени.

Windows 8

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed

Метод 1: Възстановяване на настройките по подразбиране на Internet Explorer

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed

Възстановяване на настройките по подразбиране на Internet Explorer

При възстановяване на настройките по подразбиране на Internet Explorer всички промени, които са направени в него след инсталирането му, се премахват. Все пак това действие не изтрива вашите предпочитания или информационни канали. За да възстановите настройките по подразбиране на Internet Explorer, изпълнете следните стъпки:

За да възстановите автоматично началното състояние на Internet Explorer, изпълнете следните стъпки:

 1. Щракнете върху този бутон:
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  assets fixit1
  Начално състояние на настройките на Internet Explorer
  Microsoft Fix it 50195
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  assets fixit2
 2. В диалоговия прозорец Изтегляне на файлове щракнете върху Изпълнение и след това следвайте стъпките в съветника.
 3. В диалоговия прозорец Начално състояние на настройките на Internet Explorer натиснете или щракнете върху Начално състояние.

  Ако искате да изтриете и хронологията на браузъра, търсещите машини, ускорителите, началните страници, защитата от проследяване и данните за филтриране ActiveX, натиснете или щракнете върху квадратчето Изтриване на лични настройки, за да поставите отметка върху него.
 4. Когато Internet Explorer приключи с прилагането на настройките по подразбиране, натиснете или щракнете върху Затваряне и след това щракнете отново върху Затваряне.
 5. Затворете Internet Explorer и го стартирайте повторно.

Нека сам възстановя началните настройки на Internet Explorer


За да използвате функцията "Начално състояние на настройките на Internet Explorer" от контролния панел, следвайте тези стъпки:
 1. Затворете всички прозорци на Internet Explorer и Windows Explorer.
 2. Натиснете "Windows + R", въведете "inetcpl.cpl" и натиснете Enter
 3. Докоснете или щракнете върху раздела "Разширени" и под "Начално състояние на настройките на Internet Explorer".
 4. Натиснете или щракнете върху бутон "Начално състояние".

  Ако искате да изтриете и хронологията на браузъра, търсещите машини, ускорителите, началните страници, защитата от проследяване и данните за филтриране ActiveX, натиснете или щракнете върху квадратчето Изтриване на лични настройки, за да поставите отметка върху него.
 5. Когато възстановяването на настройките по подразбиране на Internet Explorer завърши, натиснете или щракнете върху Затваряне, а след това два пъти върху ОК.
 6. Затворете Internet Explorer, след което го отворете отново. Промените ще се приложат при следващото отваряне на Internet Explorer.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Метод 2: Стартиране на инструмента за отстраняване на неизправности в Internet Explorer

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
За да стартирате инструмента за отстраняване на неизправности на Internet Explorer, изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете клавиша Windows + W.
 2. Въведете Отстраняване на неизправности и натиснете Enter.
 3. Под резултата от търсенето докоснете или щракнете върху Преглед на всички в левия прозорец.
 4. Изберете Производителност на Internet Explorer от списъка.
 5. Докоснете или щракнете върху Напред, за да стартирате инструмента за отстраняване на неизправности.
 6. Следвайте инструкциите на екрана.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Windows 7

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed

Метод 1: Възстановяване на настройките по подразбиране на Internet Explorer

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed

При възстановяване на настройките по подразбиране на Internet Explorer всички промени, които са направени в него след инсталирането му, се премахват. Все пак това действие не изтрива вашите предпочитания или информационни канали. За да възстановите настройките по подразбиране на Internet Explorer, изпълнете следните стъпки:


За да възстановите автоматично началното състояние на Internet Explorer, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху този бутон:
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  assets fixit1
  Начално състояние на настройките на Internet Explorer
  Microsoft Fix it 50195
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  assets fixit2
 2. В диалоговия прозорец Изтегляне на файлове щракнете върху Изпълнение и след това следвайте стъпките в съветника.
 3. В диалоговия прозорец Начално състояние на настройките на Internet Explorer щракнете върху Начално състояние.

  Ако искате да изтриете и хронологията на браузъра, търсещите машини, ускорителите, началните страници, защитата от проследяване и данните за филтриране ActiveX, щракнете върху квадратчето Изтриване на лични настройки, за да поставите отметка върху него.
 4. Когато Internet Explorer приключи с прилагането на настройките по подразбиране, щракнете върху Затваряне и след това щракнете отново върху Затваряне.
 5. Затворете Internet Explorer и го стартирайте повторно.

Нека сам възстановя началните настройки на Internet Explorer

За да използвате функцията "Начално състояние на настройките на Internet Explorer" от контролния панел, следвайте тези стъпки:
 1. Затворете всички прозорци на Internet Explorer и Windows Explorer.
 2. Щракнете върху бутона Старт
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  бутон "Старт"
  и след това щракнете върху Контролен панел.
 3. В контролния панел отворете Опции за интернет.
 4. Щракнете върху раздела Разширени, след което върху Начално състояние.
 5. В диалоговия прозорец Начално състояние на настройките на Internet Explorer щракнете върху Начално състояние.
 6. Когато възстановяването на настройките по подразбиране на Internet Explorer завърши, щракнете върху Затвори, след което щракнете два пъти върху OK.
 7. Затворете Internet Explorer, след което го отворете отново. Промените ще се приложат при следващото отваряне на Internet Explorer.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Метод 2: Деинсталиране и повторно инсталиране на Internet Explorer

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Ако възстановяването на настройките по подразбиране на Internet Explorer не реши проблема, деинсталирайте Internet Explorer 8 или Internet Explorer 9 и след това го инсталирайте повторно. За целта изпълнете стъпките в зависимост от операционната система, която използвате.

Windows 7

За да деинсталирате Internet Explorer 8 или Internet Explorer 9 от компютър с Windows 7, следвайте тези стъпки:
 1. Затворете всички програми.
 2. Щракнете върху Старт, след което щракнете върху Контролен панел.
 3. Щракнете върху Програми и след това щракнете върху Включване и изключване на компоненти на Windows.
 4. В списъка с компоненти на Windows щракнете, за да махнете отметката от квадратчето Internet Explorer 8 или Internet Explorer 9 .
 5. Щракнете върху Да, когато се появи подкана.
 6. Щракнете върху OK. Сега Internet Explorer 8 или Internet Explorer 9 ще се деинсталира. Системата ще се рестартира след инсталацията.
За да инсталирате Internet Explorer 8 или Internet Explorer 9 на компютър с Windows 7, следвайте тези стъпки:
 1. Затворете всички програми.
 2. Щракнете върху Старт, след което щракнете върху Контролен панел.
 3. Щракнете върху Програми и след това щракнете върху Включване и изключване на компоненти на Windows.
 4. В списъка с компоненти на Windows поставете отметка в квадратчето Internet Explorer 8 или Internet Explorer 9 .
 5. Щракнете върху ОК и изчакайте системата да се рестартира.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Windows Vista

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed

Метод 1: Възстановяване на настройките по подразбиране на Internet Explorer

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed

При възстановяване на настройките по подразбиране на Internet Explorer всички промени, които са направени в него след инсталирането му, се премахват. Все пак това действие не изтрива вашите предпочитания или информационни канали. За да възстановите настройките по подразбиране на Internet Explorer, изпълнете следните стъпки:

За да възстановите автоматично началното състояние на Internet Explorer, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху този бутон:
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  assets fixit1
  Начално състояние на настройките на Internet Explorer
  Microsoft Fix it 50195
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  assets fixit2
 2. В диалоговия прозорец Изтегляне на файлове щракнете върху Изпълнение и след това следвайте стъпките в съветника.
 3. В диалоговия прозорец Начално състояние на настройките на Internet Explorer щракнете върху Начално състояние.

  Ако искате да изтриете и хронологията на браузъра, търсещите машини, ускорителите, началните страници, защитата от проследяване и данните за филтриране ActiveX, щракнете върху квадратчето Изтриване на лични настройки, за да поставите отметка върху него.
 4. Когато Internet Explorer приключи с прилагането на настройките по подразбиране, щракнете върху Затваряне и след това щракнете отново върху Затваряне.
 5. Затворете Internet Explorer и го стартирайте повторно.

Нека сам възстановя началните настройки на Internet Explorer

За да използвате функцията "Начално състояние на настройките на Internet Explorer" от контролния панел, следвайте тези стъпки:
 1. Затворете всички прозорци на Internet Explorer и Windows Explorer.
 2. Щракнете върху бутона Старт
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  бутон "Старт"
  и след това щракнете върху Контролен панел.
 3. В контролния панел отворете Опции за интернет.
 4. Щракнете върху раздела Разширени, след което върху Начално състояние.
 5. В диалоговия прозорец Начално състояние на настройките на Internet Explorer щракнете върху Начално състояние.
 6. Когато възстановяването на настройките по подразбиране на Internet Explorer завърши, щракнете върху Затвори, след което щракнете два пъти върху OK.
 7. Затворете Internet Explorer, след което го отворете отново. Промените ще се приложат при следващото отваряне на Internet Explorer.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Метод 2: Деинсталиране и повторно инсталиране на Internet Explorer

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
ЗабележкаТози метод не може да се използва за Internet Explorer 7, защото Internet Explorer 7 е част от Windows Vista и не може да се деинсталира.

Windows Vista

За да деинсталирате Internet Explorer 8 или Internet Explorer 9 от компютър с Windows Vista, следвайте тези стъпки:
 1. Затворете всички програми.
 2. Щракнете върху Старт, след което щракнете върху Контролен панел.
 3. Щракнете върху Програми, след което изберете Деинсталиране на програма.
 4. В лентата Задачи щракнете върху Преглед на инсталираните актуализации.
 5. В списъка с инсталирани актуализации, щракнете два пъти върху Windows Internet Explorer 8 или Windows Internet Explorer 9 и след това щракнете върху Да, когато се появи подкана за потвърждение.
За да инсталирате Internet Explorer 8 на компютър, на който се изпълнява Windows Server 2008, изпълнете следните стъпки:
 1. Посетете следния уеб сайт на Microsoft:
  Windows Internet Explorer 8 за Windows Vista или Windows Server 2008
 2. Щракнете върху бутона Изтегли на страницата, за да започнете изтеглянето. Или изберете друг език в списък Промяна на езика и след това щракнете върху Почни.
 3. Извършете едно от следните действия:
  • За да започнете инсталирането незабавно, щракнете върху Изпълнение.
  • За да запишете изтегления файл на компютъра за инсталиране по-късно, щракнете върху Запиши.
  • За да прекратите инсталирането, щракнете върху Отказ.
За да инсталирате Internet Explorer 9 на компютър с Windows Vista, следвайте тези стъпки, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
www.microsoft.com/ie9

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Windows XP

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed

Метод 1: Възстановяване на настройките по подразбиране на Internet Explorer

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
При възстановяване на настройките по подразбиране на Internet Explorer всички промени, които са направени в него след инсталирането му, се премахват. Все пак това действие не изтрива вашите предпочитания или информационни канали. За да възстановите настройките по подразбиране на Internet Explorer, изпълнете следните стъпки:


За да възстановите автоматично началното състояние на Internet Explorer, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху този бутон:
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  assets fixit1
  Начално състояние на настройките на Internet Explorer
  Microsoft Fix it 50195
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  assets fixit2
 2. В диалоговия прозорец Изтегляне на файлове щракнете върху Изпълнение и след това следвайте стъпките в съветника.
 3. В диалоговия прозорец Начално състояние на настройките на Internet Explorer щракнете върху Начално състояние.

  Ако искате да изтриете и хронологията на браузъра, търсещите машини, ускорителите, началните страници, защитата от проследяване и данните за филтриране ActiveX, щракнете върху квадратчето Изтриване на лични настройки, за да поставите отметка върху него.
 4. Когато Internet Explorer приключи с прилагането на настройките по подразбиране, щракнете върху Затваряне и след това щракнете отново върху Затваряне.
 5. Затворете Internet Explorer и го стартирайте повторно.

Нека сам възстановя началните настройки на Internet Explorer

За да използвате функцията "Начално състояние на настройките на Internet Explorer" от контролния панел, следвайте тези стъпки:
 1. Затворете всички прозорци на Internet Explorer и Windows Explorer.
 2. Щракнете върху Старт, след което щракнете върху Контролен панел.
 3. В контролния панел отворете Опции за интернет.
 4. Щракнете върху раздела Разширени, след което върху Начално състояние.
 5. В диалоговия прозорец Начално състояние на настройките на Internet Explorer щракнете върху Начално състояние.
 6. Когато възстановяването на настройките по подразбиране на Internet Explorer завърши, щракнете върху Затвори, след което щракнете два пъти върху OK.
 7. Затворете Internet Explorer, след което го отворете отново. Промените ще се приложат при следващото отваряне на Internet Explorer.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Метод 2: Деинсталиране и повторно инсталиране на Internet Explorer

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed

Windows XP

За да деинсталирате Internet Explorer 7 или Internet Explorer 8 от компютър с Windows XP, следвайте тези стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, след което щракнете върху Контролен панел.
 2. Щракнете върху Добавяне или премахване на програми.
 3. Уверете се, че е избрано квадратчето Показване на актуализациите.
 4. Щракнете върху Windows Internet Explorer 7 или Windows Internet Explorer 8.
 5. Щракнете върху Премахни.
За да инсталирате Internet Explorer 7 или Internet Explorer 8 на компютър с Windows XP, следвайте тези стъпки:
 1. Посетете някой от следните уеб сайтове на Microsoft в зависимост от версията на Internet Explorer, която искате да инсталирате:
  Windows Internet Explorer 8 за Windows XP

  Windows Internet Explorer 7 за Windows XP
 2. Щракнете върху бутона Изтегли на страницата, за да започнете изтеглянето. Или изберете друг език в списък Промяна на езика и след това щракнете върху Почни.
 3. Извършете едно от следните действия:
  • За да започнете инсталирането незабавно, щракнете върху Изпълнение.
  • За да запишете изтегления файл на компютъра за инсталиране по-късно, щракнете върху Запиши.
  • За да прекратите инсталирането, щракнете върху Отказ.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Windows Server 2008 R2

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed

За да деинсталирате Internet Explorer 8 или Internet Explorer 9 от компютър с Windows Server 2008 R2, следвайте тези стъпки:
 1. Затворете всички програми.
 2. Щракнете върху Старт, след което щракнете върху Контролен панел.
 3. Щракнете върху Програми и след това щракнете върху Включване и изключване на компоненти на Windows.
 4. В списъка с компоненти на Windows щракнете, за да махнете отметката от квадратчето Internet Explorer 8 или Internet Explorer 9 .
 5. Щракнете върху Да, когато се появи подкана.
 6. Щракнете върху OK. Сега Internet Explorer 8 или Internet Explorer 9 ще се деинсталира. Системата ще се рестартира след инсталацията.
За да инсталирате Internet Explorer 8 или Internet Explorer 9 на компютър, на който се изпълнява Windows Server 2008 R2, следвайте тези стъпки:
 1. Затворете всички програми.
 2. Щракнете върху Старт, след което щракнете върху Контролен панел.
 3. Щракнете върху Програми и след това щракнете върху Включване и изключване на компоненти на Windows.
 4. В списъка с компоненти на Windows поставете отметка в квадратчето Internet Explorer 8 или Internet Explorer 9 .
 5. Щракнете върху ОК и изчакайте системата да се рестартира.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Windows Server 2008

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
За да деинсталирате Internet Explorer 8 или Internet Explorer 9 от компютър, на който се изпълнява Windows Server 2008, следвайте тези стъпки:
 1. Затворете всички програми.
 2. Щракнете върху Старт, след което щракнете върху Контролен панел.
 3. Щракнете върху Програми, след което изберете Деинсталиране на програма.
 4. В лентата Задачи щракнете върху Преглед на инсталираните актуализации.
 5. В списъка с инсталирани актуализации, щракнете два пъти върху Windows Internet Explorer 8 или Windows Internet Explorer 9 и след това щракнете върху Да, когато се появи подкана за потвърждение.
За да инсталирате Internet Explorer 8 компютър, на който се изпълнява Windows Server 2008, изпълнете следните стъпки:
 1. Посетете следния уеб сайт на Microsoft: Windows Internet Explorer 8 за Windows Vista или Windows Server 2008
 2. Щракнете върху бутона Изтегли на страницата, за да започнете изтеглянето. Или изберете друг език в списък Промяна на езика и след това щракнете върху Почни.
 3. Извършете едно от следните действия:
  • За да започнете инсталирането незабавно, щракнете върху Изпълнение.
  • За да запишете изтегления файл на компютъра за инсталиране по-късно, щракнете върху Запиши.
  • За да прекратите инсталирането, щракнете върху Отказ.
За да инсталирате Internet Explorer 9 на компютър, на който се изпълнява Windows Server 2008, следвайте тези стъпки, посетете следния уеб сайт на Microsoft: www.microsoft.com/ie9
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed


Свойства

ID на статията: 967896 - Последна рецензия: 06 август 2013 г. - Редакция: 7.0
Важи за:
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 9
Ключови думи: 
kbprb kbsurveynew kbhowto KB967896

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com