Straipsnio ID: 967896 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Galb?t pastebite, kad paleidus ?Internet Explorer 7?, ?Internet Explorer 8? arba ?Internet Explorer 9?, ?Internet Explorer? langas atidaromas ir sumirks?j?s i?kart u?sidaromas. Taip gali nutikti, jei ?Internet Explorer? sugadinta. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite skyriuje ?Sprendimas? nurodytus veiksmus.

Sprendimas

Pasirinkite j?s? atveju tinkam? operacin? sistem? ir vykdykite pateiktas instrukcijas.

?Windows 8?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

1 b?das. I? naujo nustatykite ?Internet Explorer? numatytuosius parametrus

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

I? naujo nustatykite ?Internet Explorer? numatytuosius parametrus

I? naujo nusta?ius ?Internet Explorer? numatytuosius parametrus pa?alinami visi ?diegus ?Internet Explorer? atlikti keitimai. Ta?iau ?is veiksmas nepanaikina parankini? ar informacijos santrauk?. Nor?dami i? naujo nustatyti ?Internet Explorer? numatytuosius parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Nor?dami automati?kai i? naujo nustatyti ?Internet Explorer?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Spustel?kite ?? mygtuk?:
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets fixit1
  Atkurkite ?Internet Explorer? parametrus
  ?Microsoft Fix it? 50195
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets fixit2
 2. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti, tada atlikite vedlio pateikiamus veiksmus.
 3. Dialogo lange I? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus bakstel?kite arba spustel?kite Nustatyti i? naujo.

  Jei norite pa?alinti ir nar?ymo retrospektyv?, ie?kos paslaug? teik?jus, spartintuvus, pagrindinius puslapius, sekimo apsaug? bei ?ActiveX? filtravimo duomenis, bakstel?dami arba spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Naikinti asmeninius parametrus.
 4. Kai bus pritaikyti ?Internet Explorer? numatytieji parametrai, bakstel?kite arba spustel?kite U?daryti, tada dar kart? bakstel?kite arba spustel?kite U?daryti.
 5. U?darykite ?Internet Explorer? ir paleiskite j? i? naujo.

Leiskite i? naujo nustatyti ?Internet Explorer? pa?iam


Jei norite naudoti i? valdymo skydo paleid?iam? funkcij? I? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. U?darykite visus ?Internet Explorer? ir ?Windows Explorer? langus.
 2. Vienu metu paspauskite ?Windows? klavi?? ir klavi?? R, o tada ? ?Enter?.
 3. Bakstel?kite arba spustel?kite skirtuk? I?samiau, o tada ? I? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus.
 4. Bakstel?kite arba spustel?kite mygtuk? Nustatyti i? naujo.

  Jei norite pa?alinti ir nar?ymo retrospektyv?, ie?kos paslaug? teik?jus, spartintuvus, pagrindinius puslapius, sekimo apsaug? bei ?ActiveX? filtravimo duomenis, bakstel?dami arba spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Naikinti asmeninius parametrus.
 5. Kai bus atkurti ?Internet Explorer? numatytieji parametrai, bakstel?kite arba spustel?kite U?daryti, tada dukart bakstel?kite arba spustel?kite Gerai.
 6. U?darykite nar?ykl? ?Internet Explorer? ir v?l j? atidarykite. Pakeitimai ?sigali kit? kart? atidarius ?Internet Explorer?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

2 b?das. Paleiskite ?Internet Explorer? trik?i? diagnostikos priemon?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami paleisti ?Internet Explorer? trik?i? diagnostikos priemon?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Vienu metu paspauskite klavi?us ?Windows? ir W.
 2. ?veskite trik?i? diagnostika ir paspauskite ?Enter?.
 3. Ie?kos rezultat? dalies kairiojoje srityje bakstel?kite arba spustel?kite Per?i?r?ti visk?.
 4. S?ra?e pasirinkite ?Internet Explorer? efektyvumas.
 5. Nor?dami paleisti trik?i? diagnostikos priemon?, bakstel?kite arba spustel?kite Pirmyn.
 6. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows 7?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

1 b?das. I? naujo nustatykite ?Internet Explorer? numatytuosius parametrus

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

I? naujo nusta?ius ?Internet Explorer? numatytuosius parametrus, bus pa?alinti visi ?diegus ?Internet Explorer? atlikti keitimai. Ta?iau atliekant ?? veiksm? parankiniai arba informacijos santraukos nepanaikinamos. Nor?dami i? naujo nustatyti ?Internet Explorer? numatytuosius parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.


Kad ?Internet Explorer? b?t? i? naujo nustatyta automati?kai, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite ?? mygtuk?:
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets fixit1
  I? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus
  ?Microsoft Fix it? 50195
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets fixit2
 2. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio pateikiamus veiksmus.
 3. Dialogo lange I? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus spustel?kite Nustatyti i? naujo.

  Spustel?kite nor?dami pa?ym?ti ?ym?s langel? Naikinti asmeninius parametrus, jei dar norite pa?alinti nar?ymo retrospektyv?, ie?kos paslaug? teik?jus, spartintuvus, pagrindinius puslapius, sekimo apsaug? ir ?ActiveX? filtravimo duomenis.
 4. Kai ?Internet Explorer? baigia taikyti numatytuosius parametrus, spustel?kite U?daryti, tada dar kart? spustel?kite U?daryti.
 5. U?darykite ?Internet Explorer? ir paleiskite j? i? naujo.

Rankinis ?Internet Explorer? nustatymas i? naujo

Jei norite naudoti valdymo skydo funkcij? ?Reset Internet Explorer Settings? (i? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus), atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. U?darykite visus ?Internet Explorer? ir ?Windows Explorer? langus.
 2. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , o tada ? Valdymo skydas.
 3. Valdymo skyde atidarykite Interneto parinktys.
 4. Spustel?kite skirtuk? I?samiau, o tada ? Nustatyti i? naujo.
 5. Dialogo lange I? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus spustel?kite Nustatyti i? naujo.
 6. Kai bus atkurti ?Internet Explorer? numatytieji parametrai, spustel?kite U?daryti, o tada dukart spustel?kite Gerai.
 7. U?darykite nar?ykl? ?Internet Explorer? ir v?l j? atidarykite. Keitimai bus pritaikyti, kai kit? kart? atidarysite ?Internet Explorer?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

2 b?das. Pa?alinkite ir i? naujo ?diekite ?Internet Explorer?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei i? naujo nusta?ius ?Internet Explorer? numatytuosius parametrus problemos i?spr?sti nepavyko, pa?alinkite ?Internet Explorer 8? arba ?Internet Explorer 9? ir ?diekite j? i? naujo. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus atsi?velgdami ? naudojam? operacin? sistem?.

?Windows 7?

Nor?dami pa?alinti ?Internet Explorer 8? arba ?Internet Explorer 9? i? kompiuterio, kuriame veikia ?Windows 7?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. U?darykite visas programas.
 2. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 3. Spustel?kite Programos, tada spustel?kite ?jungti ar i?jungti ?Windows? priemones.
 4. ?Windows? priemoni? s?ra?e spustel?j? i?valykite ?alia ?Internet Explorer 8? arba ?Internet Explorer 9? esant? ?ym?s langel?.
 5. Kai b?site paraginti, spustel?kite Taip.
 6. Spustel?kite Gerai. ?Internet Explorer 8? arba ?Internet Explorer 9? dabar bus pa?alinta. Po diegimo sistema bus paleista i? naujo.
Nor?dami ?diegti ?Internet Explorer 8? arba ?Internet Explorer 9? kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows 7?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. U?darykite visas programas.
 2. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 3. Spustel?kite Programos, tada spustel?kite ?jungti ar i?jungti ?Windows? priemones.
 4. ?Windows? priemoni? s?ra?e pa?ym?kite ?ym?s langel? ?Internet Explorer 8? arba ?Internet Explorer 9?.
 5. Spustel?kite Gerai ir tada palaukite, kol sistema bus paleista i? naujo.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows Vista?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

1 b?das. I? naujo nustatykite ?Internet Explorer? numatytuosius parametrus

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

I? naujo nusta?ius ?Internet Explorer? numatytuosius parametrus, bus pa?alinti visi ?diegus ?Internet Explorer? atlikti keitimai. Ta?iau atliekant ?? veiksm? parankiniai arba informacijos santraukos nepanaikinamos. Nor?dami i? naujo nustatyti ?Internet Explorer? numatytuosius parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Kad ?Internet Explorer? b?t? i? naujo nustatyta automati?kai, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite ?? mygtuk?:
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets fixit1
  I? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus
  ?Microsoft Fix it? 50195
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets fixit2
 2. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio pateikiamus veiksmus.
 3. Dialogo lange I? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus spustel?kite Nustatyti i? naujo.

  Jei norite pa?alinti ir nar?ymo retrospektyv?, ie?kos paslaug? teik?jus, spartintuvus, pagrindinius puslapius, sekimo apsaug? bei ?ActiveX? filtravimo duomenis, spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Naikinti asmeninius parametrus.
 4. Kai bus pritaikyti ?Internet Explorer? numatytieji parametrai, spustel?kite U?daryti, tada dar kart? spustel?kite U?daryti.
 5. U?darykite ?Internet Explorer? ir paleiskite j? i? naujo.

Leiskite i? naujo nustatyti ?Internet Explorer? pa?iam

Jei norite naudoti i? valdymo skydo paleid?iam? funkcij? I? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. U?darykite visus ?Internet Explorer? ir ?Windows Explorer? langus.
 2. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , o tada ? Valdymo skydas.
 3. Valdymo skyde atidarykite Interneto parinktys.
 4. Spustel?kite skirtuk? I?samiau, o tada ? Nustatyti i? naujo.
 5. Dialogo lange I? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus spustel?kite Nustatyti i? naujo.
 6. Kai bus atkurti ?Internet Explorer? numatytieji parametrai, spustel?kite U?daryti, o tada dukart spustel?kite Gerai.
 7. U?darykite nar?ykl? ?Internet Explorer? ir v?l j? atidarykite. Keitimai bus pritaikyti, kai kit? kart? atidarysite ?Internet Explorer?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

2 b?das. Pa?alinkite ir i? naujo ?diekite ?Internet Explorer?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Pastaba. Jei naudojate ?Internet Explorer 7?, ?io b?do taikyti negalima, nes ?Internet Explorer 7? yra ?traukta ? ?Windows Vista? ir jos pa?alinti nepavyks.

?Windows Vista?

Nor?dami pa?alinti ?Internet Explorer 8? arba ?Internet Explorer 9? i? kompiuterio, kuriame veikia ?Windows Vista?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. U?darykite visas programas.
 2. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 3. Spustel?kite Programos, tada spustel?kite Pa?alinti program?.
 4. Srityje U?duotys spustel?kite Per?i?r?ti ?diegtus naujinimus.
 5. ?diegt? naujinim? s?ra?e dukart spustel?kite ?Windows Internet Explorer 8? arba ?Windows Internet Explorer 9?, tada, papra?ius patvirtinti, spustel?kite Taip.
Nor?dami ?Internet Explorer 8? ?diegti kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Apsilankykite toliau nurodytoje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je.
  ?Windows Internet Explorer 8?, skirta ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008?
 2. Puslapyje spustel?kite mygtuk? Atsisi?sti, kad prad?tum?te si?stis. Arba pa?ym?kite kit? kalb? s?ra?e Keisti kalb?, o tada spustel?kite Eiti.
 3. Atlikite vien? i? toliau nurodyt? veiksm?.
  • Nor?dami i?kart prad?ti diegti, spustel?kite Vykdyti.
  • Nor?dami ?ra?yti atsisi?st? fail? kompiuteryje ir diegti v?liau, spustel?kite ?ra?yti.
  • Nor?dami at?aukti diegim?, spustel?kite At?aukti.
Nor?dami ?diegti ?Internet Explorer 9? kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows Vista?, apsilankykite toliau nurodytoje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je ir vykdykite joje pateiktus veiksmus.
www.microsoft.com/ie9

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows XP?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

1 b?das. I? naujo nustatykite ?Internet Explorer? numatytuosius parametrus

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
I? naujo nusta?ius ?Internet Explorer? numatytuosius parametrus, bus pa?alinti visi ?diegus ?Internet Explorer? atlikti keitimai. Ta?iau atliekant ?? veiksm? parankiniai arba informacijos santraukos nepanaikinamos. Nor?dami i? naujo nustatyti ?Internet Explorer? numatytuosius parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.


Kad ?Internet Explorer? b?t? i? naujo nustatyta automati?kai, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite ?? mygtuk?:
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets fixit1
  I? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus
  ?Microsoft Fix it? 50195
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets fixit2
 2. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio pateikiamus veiksmus.
 3. Dialogo lange I? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus spustel?kite Nustatyti i? naujo.

  Jei norite pa?alinti ir nar?ymo retrospektyv?, ie?kos paslaug? teik?jus, spartintuvus, pagrindinius puslapius, sekimo apsaug? bei ?ActiveX? filtravimo duomenis, spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Naikinti asmeninius parametrus.
 4. Kai bus pritaikyti ?Internet Explorer? numatytieji parametrai, spustel?kite U?daryti, tada dar kart? spustel?kite U?daryti.
 5. U?darykite ?Internet Explorer? ir paleiskite j? i? naujo.

Leiskite i? naujo nustatyti ?Internet Explorer? pa?iam

Jei norite naudoti i? valdymo skydo paleid?iam? funkcij? I? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. U?darykite visus ?Internet Explorer? ir ?Windows Explorer? langus.
 2. Spustel?kite Prad?ti, o tada ? Valdymo skydas.
 3. Valdymo skyde atidarykite Interneto parinktys.
 4. Spustel?kite skirtuk? I?samiau, o tada ? Nustatyti i? naujo.
 5. Dialogo lange I? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus spustel?kite Nustatyti i? naujo.
 6. Kai bus atkurti ?Internet Explorer? numatytieji parametrai, spustel?kite U?daryti, o tada dukart spustel?kite Gerai.
 7. U?darykite nar?ykl? ?Internet Explorer? ir v?l j? atidarykite. Keitimai bus pritaikyti, kai kit? kart? atidarysite ?Internet Explorer?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

2 b?das. Pa?alinkite ir i? naujo ?diekite ?Internet Explorer?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

?Windows XP?

Nor?dami pa?alinti ?Internet Explorer 7? arba ?Internet Explorer 8? i? kompiuterio, kuriame veikia ?Windows XP?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Spustel?kite ?traukti arba pa?alinti programas.
 3. ?sitikinkite, kad pa?ym?tas ?ym?s langelis Rodyti naujinimus.
 4. Spustel?kite ?Windows Internet Explorer 7? arba ?Windows Internet Explorer 8?.
 5. Spustel?kite ?alinti.
Nor?dami ?diegti ?Internet Explorer 7? arba ?Internet Explorer 8? kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows XP?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Atsi?velgdami ? norim? ?diegti ?Internet Explorer? versij?, apsilankykite vienoje i? toliau nurodyt? ?Microsoft? ?iniatinklio svetaini?.
  ?Windows Internet Explorer 8?, skirta ?Windows XP?

  ?Windows Internet Explorer 7?, skirta ?Windows XP?
 2. Puslapyje spustel?kite mygtuk? Atsisi?sti, kad prad?tum?te si?stis. Arba pa?ym?kite kit? kalb? s?ra?e Keisti kalb?, o tada spustel?kite Eiti.
 3. Atlikite vien? i? toliau nurodyt? veiksm?.
  • Nor?dami i?kart prad?ti diegti, spustel?kite Vykdyti.
  • Nor?dami ?ra?yti atsisi?st? fail? kompiuteryje ir diegti v?liau, spustel?kite ?ra?yti.
  • Nor?dami at?aukti diegim?, spustel?kite At?aukti.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows Server 2008 R2?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Nor?dami pa?alinti ?Internet Explorer 8? arba ?Internet Explorer 9? i? kompiuterio, kuriame veikia ?Windows Server 2008 R2?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. U?darykite visas programas.
 2. Spustel?kite Prad?ti, o tada ? Valdymo skydas.
 3. Spustel?kite Programos, o tada ? ?jungti arba i?jungti ?Windows? funkcijas.
 4. ?Windows? funkcij? s?ra?e spustel?dami at?ym?kite ?ym?s langel? Internet Explorer 8 arba Internet Explorer 9.
 5. Kai b?site paraginti, spustel?kite Taip.
 6. Spustel?kite Gerai. Dabar ?Internet Explorer 8? arba ?Internet Explorer 9? bus pa?alinta. ?diegus sistema bus paleista i? naujo.
Nor?dami ?diegti ?Internet Explorer 8? arba ?Internet Explorer 9? kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows Server 2008 R2?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. U?darykite visas programas.
 2. Spustel?kite Prad?ti, o tada ? Valdymo skydas.
 3. Spustel?kite Programos, o tada ? ?jungti arba i?jungti ?Windows? funkcijas.
 4. ?Windows? funkcij? s?ra?e pa?ym?kite ?ym?s langel? Internet Explorer 8 arba Internet Explorer 9.
 5. Spustel?kite Gerai ir palaukite, kol sistema bus paleista i? naujo.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows Server 2008?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami pa?alinti ?Internet Explorer 8? arba ?Internet Explorer 9? i? kompiuterio, kuriame veikia ?Windows Server 2008?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. U?darykite visas programas.
 2. Spustel?kite Prad?ti, o tada ? Valdymo skydas.
 3. Spustel?kite Programos, o tada ? Pa?alinti program?.
 4. Srityje U?duotys spustel?kite Per?i?r?ti ?diegtus naujinimus.
 5. ?diegt? naujinim? s?ra?e dukart spustel?kite Windows Internet Explorer 8 arba Windows Internet Explorer 9, tada, paraginti patvirtinti, spustel?kite Taip.
Nor?dami ?diegti ?Internet Explorer 8? kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows Server 2008?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Apsilankykite toliau nurodytoje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je. ?Windows Internet Explorer 8?, skirta ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008?
 2. Nor?dami prad?ti si?stis, spustel?kite puslapyje esant? mygtuk? Atsisi?sti. Arba s?ra?e Keisti kalb? pa?ym?kite kit? kalb?, o tada spustel?kite Eiti.
 3. Atlikite vien? i? toliau nurodyt? veiksm?.
  • Jei norite, kad diegti b?t? prad?ta nedelsiant, spustel?kite Vykdyti.
  • Jei atsisi?st? fail? norite ?ra?yti kompiuteryje ir ?diegti v?liau, spustel?kite ?ra?yti.
  • Jei norite at?aukti diegimo proces?, spustel?kite At?aukti.
Nor?dami ?diegti ?Internet Explorer 9? kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows Server 2008?, apsilankykite toliau nurodytoje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je ir vykdykite joje pateiktus veiksmus. www.microsoft.com/ie9
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


Savyb?s

Straipsnio ID: 967896 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. rugs?jo 26 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 9
Rakta?od?iai: 
kbprb kbsurveynew kbhowto KB967896

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com