ID článku: 967896 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Súhrn

Môžete pozorovať, že keď spustíte program Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 alebo Internet Explorer 10, otvorí sa, blikne a potom sa okamžite zatvorí. Tento problém sa môže vyskytovať, ak je program Internet Explorer poškodený. Ak chcete tento problém vyriešiť, postupujte podľa pokynov v časti Riešenie, ktorá sa nachádza nižšie.

Riešenie

Vyberte operačný systém, ktorý zodpovedá vašej situácii, a postupujte podľa uvedených pokynov.

Windows 8

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed

Postup 1: Obnovenie predvoleného nastavenia programu Internet Explorer

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed

Obnovenie predvoleného nastavenia programu Internet Explorer

Keď obnovíte predvolené nastavenie programu Internet Explorer, odstránia sa všetky zmeny, ktoré boli v programe Internet Explorer vykonané po jeho nainštalovaní. Táto akcia však neodstraňuje obľúbené položky ani informačné kanály. Ak chcete obnoviť predvolené nastavenie programu Internet Explorer, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Ak chcete, aby sa program Internet Explorer obnovil automaticky, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Kliknite na toto tlačidlo:
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  assets fixit1
  Obnoviť nastavenie programu Internet Explorer
  Microsoft Fix it 50195
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  assets fixit2
 2. V dialógovom okne Prevzatie súboru kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov sprievodcu.
 3. V dialógovom okne Internet Explorer – obnovenie pôvodného nastavenia ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pôvodné.

  Ak chcete odstrániť aj údaje histórie prehľadávania, poskytovateľov vyhľadávania, urýchľovačov, domovských stránok, funkcie Ochrana pred sledovaním a filtrovania prvkov ActiveX, ťuknutím alebo kliknutím začiarknite políčko Odstrániť osobné nastavenie.
 4. Keď program Internet Explorer dokončí aplikovanie predvolených nastavení, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom znova kliknite na tlačidlo Zavrieť.
 5. Zatvorte a znova spustite program Internet Explorer.

Svojpomocné obnovenie programu Internet Explorer


Ak chcete použiť funkciu Obnoviť pôvodné nastavenia programu Internet Explorer z ovládacieho panela, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zatvorte všetky okná programu Internet Explorer a programu Windows Prieskumník.
 2. Stlačte kláves s logom Windows spolu s klávesom R, zadajte príkaz inetcpl.cpl a stlačte kláves Enter.
 3. Ťuknite alebo kliknite na kartu Rozšírené a v časti Obnoviť pôvodné nastavenia programu Internet Explorer
 4. ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obnoviť.

  Ak chcete odstrániť aj údaje histórie prehľadávania, poskytovateľov vyhľadávania, urýchľovačov, domovských stránok, funkcie Ochrana pred sledovaním a filtrovania prvkov ActiveX, ťuknutím alebo kliknutím začiarknite políčko Odstrániť osobné nastavenie.
 5. Keď program Internet Explorer dokončí obnovenie predvolených nastavení, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom postupne ťuknite alebo kliknite na dve tlačidlá OK.
 6. Zatvorte a znova otvorte program Internet Explorer. Zmeny sa prejavia pri ďalšom otvorení programu Internet Explorer.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Postup 2: Spustenie Poradcu pri riešení problémov s programom Internet Explorer

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Ak chcete spustiť Poradcu pri riešení problémov s programom Internet Explorer, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Stlačte kombináciu klávesov Windows + W.
 2. Zadajte text Riešenie problémov a stlačte kláves Enter.
 3. Vo výsledkoch vyhľadávania ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť všetko na ľavej table.
 4. V zozname vyberte položku Výkon programu Internet Explorer.
 5. Ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Ďalej spustite poradcu pri riešení problémov.
 6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Windows 7

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed

Postup 1: Obnovenie predvoleného nastavenia programu Internet Explorer

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed

Keď obnovíte predvolené nastavenie programu Internet Explorer, odstránia sa všetky zmeny, ktoré boli v programe Internet Explorer vykonané po jeho nainštalovaní. Táto akcia však neodstraňuje obľúbené položky ani informačné kanály. Ak chcete obnoviť predvolené nastavenie programu Internet Explorer, postupujte podľa nasledujúcich krokov:


Ak chcete, aby sa program Internet Explorer obnovil automaticky, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na toto tlačidlo:
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  assets fixit1
  Obnoviť nastavenie programu Internet Explorer
  Microsoft Fix it 50195
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  assets fixit2
 2. V dialógovom okne Prevzatie súboru kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov sprievodcu.
 3. V dialógovom okne Internet Explorer – obnovenie pôvodného nastavenia kliknite na tlačidlo Pôvodné.

  Ak chcete odstrániť aj údaje histórie prehľadávania, poskytovateľov vyhľadávania, urýchľovačov, domovských stránok, funkcie Ochrana pred sledovaním a filtrovania prvkov ActiveX, začiarknite políčko Odstrániť osobné nastavenie.
 4. Keď program Internet Explorer dokončí aplikovanie predvolených nastavení, kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom znova kliknite na tlačidlo Zavrieť.
 5. Zatvorte a znova spustite program Internet Explorer.

Svojpomocné obnovenie programu Internet Explorer

Ak chcete použiť funkciu Obnoviť pôvodné nastavenia programu Internet Explorer z ovládacieho panela, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zatvorte všetky okná programu Internet Explorer a programu Windows Prieskumník.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Tlačidlo Štart
  a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 3. V ovládacom paneli otvorte položku Možnosti siete Internet.
 4. Kliknite na kartu Rozšírené a potom kliknite na tlačidlo Obnoviť.
 5. V dialógovom okne Internet Explorer – obnovenie pôvodného nastavenia kliknite na tlačidlo Pôvodné.
 6. Keď program Internet Explorer dokončí obnovenie predvolených nastavení, kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom postupne kliknite na dve tlačidlá OK.
 7. Zatvorte a znova otvorte program Internet Explorer. Zmeny sa prejavia pri ďalšom otvorení programu Internet Explorer.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Postup 2: Odinštalovanie a opätovné nainštalovanie programu Internet Explorer

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Ak sa obnovením pôvodných nastavení programu Internet Explorer problém nevyriešil, program Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9 odinštalujte a potom ho znova nainštalujte. Postupujte podľa pokynov pre operačný systém, ktorý používate.

Windows 7

Ak chcete program Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9 odinštalovať z počítača so systémom Windows 7, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zatvorte všetky programy.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 3. Kliknite na položku Programy a potom kliknite na položku Zapnúť alebo vypnúť súčasti systému Windows.
 4. V zozname súčastí systému Windows zrušte začiarknutie políčka Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9.
 5. Po zobrazení výzvy kliknite na tlačidlo Áno.
 6. Kliknite na tlačidlo OK. Program Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9 sa odinštaluje. Po inštalácii sa systém reštartuje.
Ak chcete nainštalovať program Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9 do počítača so systémom Windows 7, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zatvorte všetky programy.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 3. Kliknite na položku Programy a potom kliknite na položku Zapnúť alebo vypnúť súčasti systému Windows.
 4. V zozname súčastí systému Windows začiarknite políčko Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9.
 5. Kliknite na tlačidlo OK a počkajte, kým sa systém reštartuje.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Windows Vista

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed

Postup 1: Obnovenie predvoleného nastavenia programu Internet Explorer

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed

Keď obnovíte predvolené nastavenie programu Internet Explorer, odstránia sa všetky zmeny, ktoré boli v programe Internet Explorer vykonané po jeho nainštalovaní. Táto akcia však neodstraňuje obľúbené položky ani informačné kanály. Ak chcete obnoviť predvolené nastavenie programu Internet Explorer, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Ak chcete, aby sa program Internet Explorer obnovil automaticky, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na toto tlačidlo:
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  assets fixit1
  Obnoviť nastavenie programu Internet Explorer
  Microsoft Fix it 50195
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  assets fixit2
 2. V dialógovom okne Prevzatie súboru kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov sprievodcu.
 3. V dialógovom okne Internet Explorer – obnovenie pôvodného nastavenia kliknite na tlačidlo Pôvodné.

  Ak chcete odstrániť aj údaje histórie prehľadávania, poskytovateľov vyhľadávania, urýchľovačov, domovských stránok, funkcie Ochrana pred sledovaním a filtrovania prvkov ActiveX, začiarknite políčko Odstrániť osobné nastavenie.
 4. Keď program Internet Explorer dokončí aplikovanie predvolených nastavení, kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom znova kliknite na tlačidlo Zavrieť.
 5. Zatvorte a znova spustite program Internet Explorer.

Svojpomocné obnovenie programu Internet Explorer

Ak chcete použiť funkciu Obnoviť pôvodné nastavenia programu Internet Explorer z ovládacieho panela, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zatvorte všetky okná programu Internet Explorer a programu Windows Prieskumník.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Tlačidlo Štart
  a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 3. V ovládacom paneli otvorte položku Možnosti siete Internet.
 4. Kliknite na kartu Spresnenie a potom kliknite na tlačidlo Pôvodné.
 5. V dialógovom okne Internet Explorer – obnovenie pôvodného nastavenia kliknite na tlačidlo Pôvodné.
 6. Keď program Internet Explorer dokončí obnovenie predvolených nastavení, kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom postupne kliknite na dve tlačidlá OK.
 7. Zatvorte a znova otvorte program Internet Explorer. Zmeny sa prejavia pri ďalšom otvorení programu Internet Explorer.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Postup 2: Odinštalovanie a opätovné nainštalovanie programu Internet Explorer

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Poznámka: Tento postup nemožno použiť pre program Internet Explorer 7, pretože program Internet Explorer 7 je súčasťou systému Windows Vista a nemožno ho odinštalovať.

Windows Vista

Ak chcete odinštalovať program Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9 z počítača so systémom Windows Vista, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zatvorte všetky programy.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 3. Kliknite na položku Programy a potom kliknite na položku Odinštalovať program.
 4. Na table Úlohy kliknite na položku Zobrazenie nainštalovaných aktualizácií.
 5. V zozname nainštalovaných aktualizácií dvakrát kliknite na položku Windows Internet Explorer 8 alebo Windows Internet Explorer 9 a po zobrazení výzvy na potvrdenie kliknite na tlačidlo Áno.
Ak chcete nainštalovať program Internet Explorer 8 do počítača so systémom Windows Vista alebo Windows Server 2008, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
  Windows Internet Explorer 8 pre systém Windows Vista alebo Windows Server 2008
 2. Kliknutím na tlačidlo Download (Prevziať) na stránke spustite preberanie. Môžete tiež vybrať iný jazyk v zozname Change language (Zmeniť jazyk) a kliknúť na tlačidlo Go (Prejsť).
 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
  • Ak chcete okamžite spustiť inštaláciu, kliknite na tlačidlo Spustiť.
  • Ak chcete preberanú položku uložiť do počítača na neskoršiu inštaláciu, kliknite na tlačidlo Uložiť.
  • Ak chcete inštaláciu zrušiť, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
Ak chcete nainštalovať program Internet Explorer 9 do počítača so systémom Windows Vista, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
www.microsoft.com/ie9

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Windows XP

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed

Postup 1: Obnovenie predvoleného nastavenia programu Internet Explorer

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Keď obnovíte predvolené nastavenie programu Internet Explorer, odstránia sa všetky zmeny, ktoré boli v programe Internet Explorer vykonané po jeho nainštalovaní. Táto akcia však neodstraňuje obľúbené položky ani informačné kanály. Ak chcete obnoviť predvolené nastavenie programu Internet Explorer, postupujte podľa nasledujúcich krokov:


Ak chcete, aby sa program Internet Explorer obnovil automaticky, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na toto tlačidlo:
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  assets fixit1
  Obnoviť nastavenie programu Internet Explorer
  Microsoft Fix it 50195
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  assets fixit2
 2. V dialógovom okne Prevzatie súboru kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov sprievodcu.
 3. V dialógovom okne Obnovenie pôvodného nastavenia programu Internet Explorer kliknite na tlačidlo Pôvodné.

  Ak chcete odstrániť aj údaje histórie prehľadávania, poskytovateľov vyhľadávania, urýchľovačov, domovských stránok, funkcie Ochrana pred sledovaním a filtrovania prvkov ActiveX, začiarknite políčko Odstrániť osobné nastavenie.
 4. Keď program Internet Explorer dokončí aplikovanie predvolených nastavení, kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom znova kliknite na tlačidlo Zavrieť.
 5. Zatvorte a znova spustite program Internet Explorer.

Svojpomocné obnovenie programu Internet Explorer

Ak chcete použiť funkciu Obnoviť pôvodné nastavenia programu Internet Explorer z ovládacieho panela, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zatvorte všetky okná programu Internet Explorer a programu Windows Prieskumník.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 3. V ovládacom paneli otvorte položku Možnosti siete Internet.
 4. Kliknite na kartu Spresnenie a potom kliknite na tlačidlo Pôvodné.
 5. V dialógovom okne Obnovenie pôvodného nastavenia programu Internet Explorer kliknite na tlačidlo Pôvodné.
 6. Keď program Internet Explorer dokončí obnovenie predvolených nastavení, kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom postupne kliknite na dve tlačidlá OK.
 7. Zatvorte a znova otvorte program Internet Explorer. Zmeny sa prejavia pri ďalšom otvorení programu Internet Explorer.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Postup 2: Odinštalovanie a opätovné nainštalovanie programu Internet Explorer

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed

Windows XP

Ak chcete odinštalovať program Internet Explorer 7 alebo Internet Explorer 8 z počítača so systémom Windows XP, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 2. Kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.
 3. Uistite sa, že je začiarknuté políčko Zobraziť aktualizácie.
 4. Kliknite na položku Windows Internet Explorer 7 alebo na položku Windows Internet Explorer 8.
 5. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.
Ak chcete nainštalovať program Internet Explorer 7 alebo Internet Explorer 8 do počítača so systémom Windows XP, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. V závislosti od verzie programu Internet Explorer, ktorú chcete nainštalovať, navštívte jednu z nasledujúcich webových lokalít spoločnosti Microsoft:
  Windows Internet Explorer 8 pre systém Windows XP

  Windows Internet Explorer 7 pre systém Windows XP
 2. Kliknutím na tlačidlo Download (Prevziať) na stránke spustite preberanie. Môžete tiež vybrať iný jazyk v zozname Change language (Zmeniť jazyk) a kliknúť na tlačidlo Go (Prejsť).
 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
  • Ak chcete okamžite spustiť inštaláciu, kliknite na tlačidlo Spustiť.
  • Ak chcete preberanú položku uložiť do počítača na neskoršiu inštaláciu, kliknite na tlačidlo Uložiť.
  • Ak chcete inštaláciu zrušiť, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Windows Server 2008 R2

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed

Ak chcete odinštalovať program Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9 z počítača so systémom Windows Server 2008 R2, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zatvorte všetky programy.
 2. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom kliknite na položku Control Panel (Ovládací panel).
 3. Kliknite na položku Programs (Programy) a potom kliknite na položku Turn Windows features on or off (Zapnúť alebo vypnúť súčasti systému Windows).
 4. V zozname súčastí systému Windows zrušte začiarknutie políčka Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9.
 5. Po zobrazení výzvy kliknite na tlačidlo Yes (Áno).
 6. Kliknite na tlačidlo OK. Program Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9 sa odinštaluje. Po inštalácii sa systém reštartuje.
Ak chcete nainštalovať program Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9 do počítača so systémom Windows Server 2008 R2, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zatvorte všetky programy.
 2. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom kliknite na položku Control Panel (Ovládací panel).
 3. Kliknite na položku Programs (Programy) a potom kliknite na položku Turn Windows features on or off (Zapnúť alebo vypnúť súčasti systému Windows).
 4. V zozname súčastí systému Windows začiarknite políčko Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9.
 5. Kliknite na tlačidlo OK a počkajte, kým sa systém reštartuje.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Windows Server 2008

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Ak chcete odinštalovať program Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9 z počítača so systémom Windows Server 2008, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zatvorte všetky programy.
 2. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom kliknite na položku Control Panel (Ovládací panel).
 3. Kliknite na položku Programs (Programy) a potom kliknite na položku Uninstall a Program (Odinštalovať program).
 4. Na table Tasks (Úlohy) kliknite na položku View installed updates (Zobrazenie nainštalovaných aktualizácií).
 5. V zozname nainštalovaných aktualizácií dvakrát kliknite na položku Windows Internet Explorer 8 alebo Windows Internet Explorer 9 a po zobrazení výzvy na potvrdenie kliknite na tlačidlo Yes (Áno).
Ak chcete nainštalovať program Internet Explorer 8 do počítača so systémom Windows Server 2008, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Windows Internet Explorer 8 pre systém Windows Vista alebo Windows Server 2008
 2. Kliknutím na tlačidlo Download (Prevziať) na stránke spustite preberanie. Môžete tiež vybrať iný jazyk v zozname Change language (Zmeniť jazyk) a kliknúť na tlačidlo Go (Prejsť).
 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
  • Ak chcete okamžite spustiť inštaláciu, kliknite na tlačidlo Run (Spustiť).
  • Ak si chcete preberanú položku uložiť do počítača na neskoršiu inštaláciu, kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).
  • Ak chcete inštaláciu zrušiť, kliknite na tlačidlo Cancel (Zrušiť).
Ak chcete nainštalovať program Internet Explorer 9 do počítača so systémom Windows Server 2008, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: www.microsoft.com/ie9
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed


Vlastnosti

ID článku: 967896 - Posledná kontrola: 26. septembra 2013 - Revízia: 4.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 9
Kľúčové slová: 
kbprb kbsurveynew kbhowto KB967896

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com