Identifikator ?lanka: 967896 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Mo?da ?ete primetiti da se program otvara na kratko i da se zatim odmah zatvara kada pokrenete Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 ili Internet Explorer 10. Ovaj problem mo?e da se javi ako je Internet Explorer o?te?en. Da biste re?ili ovaj problem, pratite korake iz odeljka ?Re?enje? u nastavku.

Re?enje

Izaberite svoj operativni sistem i pratite navedena uputstva.

Windows 8

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

1. metod: Vratite postavke programa Internet Explorer na podrazumevane vrednosti

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

Vratite postavke programa Internet Explorer na podrazumevane vrednosti

Kada Internet Explorer vratite na podrazumevane postavke, sve izmene koje su unete u program nakon njegove instalacije bi?e uklonjene. Me?utim, va?e omiljene lokacije i feedovi ne?e biti izbrisani. Da biste Internet Explorer vratili na podrazumevane postavke, pratite slede?e korake:

Da biste Internet Explorer automatski vratili na podrazumevane postavke, pratite slede?e korake:

 1. Kliknite na ovo dugme:
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets fixit1
  Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer
  Microsoft Fix it 50195
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets fixit2
 2. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni, a zatim sledite korake u ?arobnjaku.
 3. U dijalogu Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer dodirnite dugme Poni?ti ili kliknite na njega.

  Dodirnite ili kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Izbri?i li?ne postavke ako ?elite da uklonite i istoriju pregledanja, dobavlja?e pretrage, akceleratore, mati?ne stranice, za?titu pra?enja i ActiveX filtriranje podataka.
 4. Kada Internet Explorer zavr?i sa primenjivanjem podrazumevanih postavki, dodirnite dugme Zatvori ili kliknite na njega, a zatim ponovo dodirnite dugme Zatvori ili kliknite na njega.
 5. Zatvorite Internet Explorer, a zatim ga ponovo pokrenite.

Vrati?u po?etne vrednosti programa Internet Explorer sâm


Da biste koristili funkciju ?Vra?anje po?etnih vrednosti postavki programa Internet Explorer? na kontrolnoj tabli, pratite slede?e korake:
 1. Zatvorite sve prozore programa Internet Explorer i Windows Explorer.
 2. Pritisnite kombinaciju tastera Windows + R, unesite upit ?inetcpl.cpl? i pritisnite taster Enter
 3. Dodirnite ili izaberite karticu ?Vi?e opcija? i pre?ite u odeljak ?Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer?.
 4. Dodirnite dugme ?Poni?ti? ili kliknite na njega.

  Dodirnite ili kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Izbri?i li?ne postavke ako ?elite da uklonite i istoriju pregledanja, dobavlja?e pretrage, akceleratore, mati?ne stranice, za?titu pra?enja i ActiveX filtriranje podataka.
 5. Kada Internet Explorer zavr?i sa vra?anjem podrazumevanih postavki, dodirnite dugme Zatvori ili kliknite na njega, a zatim dvaput dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.
 6. Zatvorite Internet Explorer, a zatim ga ponovo pokrenite. Izmene ?e biti primenjene kada ponovo pokrenete Internet Explorer.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

2. metod: Pokrenite alatku za re?avanje problema u programu Internet Explorer

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste pokrenuli alatku za re?avanje problema sa programom Internet Explorer, sledite ove korake:
 1. Pritisnite kombinaciju tastera Windows + W.
 2. Otkucajte upit Re?avanje problema i pritisnite taster Enter.
 3. U okviru rezultata pretrage dodirnite dugme Prika?i sve koje se nalazi u oknu sa leve strane.
 4. U listu izaberite stavku Performanse programa Internet Explorer.
 5. Dodirnite dugme Dalje ili kliknite na njega da biste pokrenuli alatku za re?avanje problema.
 6. Pratite uputstva sa ekrana.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Windows 7

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

1. metod: Vratite postavke programa Internet Explorer na podrazumevane vrednosti

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

Kada Internet Explorer vratite na podrazumevane postavke, sve izmene koje su unete u program nakon njegove instalacije bi?e uklonjene. Me?utim, va?e omiljene lokacije i feedovi ne?e biti izbrisani. Da biste Internet Explorer vratili na podrazumevane postavke, pratite slede?e korake:


Da biste Internet Explorer automatski vratili na podrazumevane postavke, pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na ovo dugme:
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets fixit1
  Uspostavljanje po?etnih vrednosti postavki programa Internet Explorer
  Microsoft Fix it 50195
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets fixit2
 2. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni, a zatim sledite korake u ?arobnjaku.
 3. U dijalogu Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.

  Kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Izbri?i li?ne postavke ako ?elite da uklonite i istoriju pregledanja, dobavlja?e pretrage, akceleratore, mati?ne stranice, za?titu pra?enja i ActiveX filtriranje podataka.
 4. Kada Internet Explorer zavr?i sa primenjivanjem podrazumevanih postavki, kliknite na dugme Zatvori, a zatim ponovo kliknite na dugme Zatvori.
 5. Zatvorite Internet Explorer, a zatim ga ponovo pokrenite.

?elim ru?no da vratim po?etne postavke programa Internet Explorer

Da biste koristili funkciju ?Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer? sa kontrolne table, pratite slede?e korake:
 1. Zatvorite sve prozore programa Internet Explorer i Windows Explorer.
 2. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 3. Na kontrolnoj tabli izaberite ikonu Internet opcije.
 4. Izaberite karticu Vi?e opcija i kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.
 5. U dijalogu Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.
 6. Kada Internet Explorer zavr?i sa vra?anjem podrazumevanih postavki, kliknite na dugme Zatvori, a zatim dvaput kliknite na dugme U redu.
 7. Zatvorite Internet Explorer, a zatim ga ponovo pokrenite. Izmene ?e biti primenjene kada ponovo pokrenete Internet Explorer.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

2. metod: Deinstalirajte, a zatim ponovo instalirajte Internet Explorer

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ukoliko vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer ne re?i problem, deinstalirajte Internet Explorer 8 ili Internet Explorer 9, a zatim ga ponovo instalirajte. Da biste to uradili, pratite korake za operativni sistem koji koristite.

Windows 7

Da biste deinstalirali Internet Explorer 8 ili Internet Explorer 9 sa ra?unara koji radi pod operativnim sistemom Windows 7, pratite slede?e korake:
 1. Zatvorite sve programe.
 2. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.
 3. Izaberite opciju Programi, a zatim izaberite stavku Uklju?i ili isklju?i Windows funkcije.
 4. U listi Windows funkcija opozovite izbor u polju Internet Explorer 8 ili Internet Explorer 9.
 5. Kada budete upitani da li ?elite da nastavite, kliknite na dugme Da.
 6. Kliknite na dugme U redu. Internet Explorer 8 ili Internet Explorer 9 sada ?e biti deinstaliran. Sistem ?e se ponovo pokrenuti nakon deinstalacije.
Da biste instalirali Internet Explorer 8 ili Internet Explorer 9 na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows 7, pratite slede?e korake:
 1. Zatvorite sve programe.
 2. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.
 3. Izaberite opciju Programi, a zatim izaberite stavku Uklju?i ili isklju?i Windows funkcije.
 4. U listi Windows funkcija potvrdite izbor u polju Internet Explorer 8 ili Internet Explorer 9.
 5. Kliknite na dugme U redu i sa?ekajte da se sistem ponovo pokrene.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Windows Vista

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

1. metod: Vratite postavke programa Internet Explorer na podrazumevane vrednosti

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

Kada Internet Explorer vratite na podrazumevane postavke, sve izmene koje su unete u program nakon njegove instalacije bi?e uklonjene. Me?utim, va?e omiljene lokacije i feedovi ne?e biti izbrisani. Da biste Internet Explorer vratili na podrazumevane postavke, pratite slede?e korake:

Da biste Internet Explorer automatski vratili na podrazumevane postavke, pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na ovo dugme:
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets fixit1
  Uspostavljanje po?etnih vrednosti postavki programa Internet Explorer
  Microsoft Fix it 50195
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets fixit2
 2. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni, a zatim sledite korake u ?arobnjaku.
 3. U dijalogu Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.

  Kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Izbri?i li?ne postavke ako ?elite da uklonite i istoriju pregledanja, dobavlja?e pretrage, akceleratore, mati?ne stranice, za?titu pra?enja i ActiveX filtriranje podataka.
 4. Kada Internet Explorer zavr?i sa primenjivanjem podrazumevanih postavki, kliknite na dugme Zatvori, a zatim ponovo kliknite na dugme Zatvori.
 5. Zatvorite Internet Explorer, a zatim ga ponovo pokrenite.

?elim ru?no da vratim po?etne postavke programa Internet Explorer

Da biste koristili funkciju ?Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer? sa kontrolne table, pratite slede?e korake:
 1. Zatvorite sve prozore programa Internet Explorer i Windows Explorer.
 2. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 3. Na kontrolnoj tabli izaberite ikonu Internet opcije.
 4. Izaberite karticu Vi?e opcija i kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.
 5. U dijalogu Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.
 6. Kada Internet Explorer zavr?i sa vra?anjem podrazumevanih postavki, kliknite na dugme Zatvori, a zatim dvaput kliknite na dugme U redu.
 7. Zatvorite Internet Explorer, a zatim ga ponovo pokrenite. Izmene ?e biti primenjene kada ponovo pokrenete Internet Explorer.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

2. metod: Deinstalirajte, a zatim ponovo instalirajte Internet Explorer

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Napomena Ovaj metod ne mo?e da se primeni na Internet Explorer 7 jer je ovaj program deo operativnog sistema Windows Vista i nije ga mogu?e deinstalirati.

Windows Vista

Da biste deinstalirali Internet Explorer 8 ili Internet Explorer 9 sa ra?unara koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista, pratite slede?e korake:
 1. Zatvorite sve programe.
 2. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 3. Izaberite stavku Programi, a zatim stavku Deinstalacija programa.
 4. U oknu Zadaci izaberite stavku Prika?i instalirane ispravke.
 5. U listi instaliranih ispravki dvaput kliknite na stavku Windows Internet Explorer 8 ili Windows Internet Explorer 9, a zatim kliknite na dugme Da kada od vas bude tra?ena potvrda.
Da biste instalirali Internet Explorer 8 na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista ili Windows Server 2008, pratite slede?e korake:
 1. Posetite slede?u Microsoft veb-lokaciju:
  Windows Internet Explorer 8 za operativni sistem Windows Vista ili Windows Server 2008
 2. Na stranici kliknite na dugme Preuzmi da biste pokrenuli preuzimanje. Odnosno, izaberite neki drugi jezik u listi Promeni jezik, a zatim kliknite na dugme Idi.
 3. Izvr?ite neku od slede?ih radnji:
  • Da biste odmah zapo?eli instalaciju, kliknite na dugme Pokreni.
  • Da biste preuzeli program i kasnije ga instalirali, kliknite na dugme Sa?uvaj.
  • Da biste otkazali instalaciju, kliknite na dugme Otka?i.
Da biste instalirali Internet Explorer 9 na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista, pratite slede?e korake; najpre posetite slede?u Microsoft veb-lokaciju:
www.microsoft.com/ie9

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Windows XP

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

1. metod: Vratite postavke programa Internet Explorer na podrazumevane vrednosti

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Kada Internet Explorer vratite na podrazumevane postavke, sve izmene koje su unete u program nakon njegove instalacije bi?e uklonjene. Me?utim, va?e omiljene lokacije i feedovi ne?e biti izbrisani. Da biste Internet Explorer vratili na podrazumevane postavke, pratite slede?e korake:


Da biste Internet Explorer automatski vratili na podrazumevane postavke, pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na ovo dugme:
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets fixit1
  Uspostavljanje po?etnih vrednosti postavki programa Internet Explorer
  Microsoft Fix it 50195
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets fixit2
 2. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni, a zatim sledite korake u ?arobnjaku.
 3. U dijalogu Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.

  Kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Izbri?i li?ne postavke ako ?elite da uklonite i istoriju pregledanja, dobavlja?e pretrage, akceleratore, mati?ne stranice, za?titu pra?enja i ActiveX filtriranje podataka.
 4. Kada Internet Explorer zavr?i sa primenjivanjem podrazumevanih postavki, kliknite na dugme Zatvori, a zatim ponovo kliknite na dugme Zatvori.
 5. Zatvorite Internet Explorer, a zatim ga ponovo pokrenite.

?elim ru?no da vratim po?etne postavke programa Internet Explorer

Da biste koristili funkciju ?Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer? sa kontrolne table, pratite slede?e korake:
 1. Zatvorite sve prozore programa Internet Explorer i Windows Explorer.
 2. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.
 3. Na kontrolnoj tabli izaberite ikonu Internet opcije.
 4. Izaberite karticu Vi?e opcija i kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.
 5. U dijalogu Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi po?etnu vrednost.
 6. Kada Internet Explorer zavr?i sa vra?anjem podrazumevanih postavki, kliknite na dugme Zatvori, a zatim dvaput kliknite na dugme U redu.
 7. Zatvorite Internet Explorer, a zatim ga ponovo pokrenite. Izmene ?e biti primenjene kada ponovo pokrenete Internet Explorer.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

2. metod: Deinstalirajte, a zatim ponovo instalirajte Internet Explorer

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

Windows XP

Da biste deinstalirali Internet Explorer 7 ili Internet Explorer 8 sa ra?unara koji radi pod operativnim sistemom Windows XP, pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. Kliknite na ikonu Dodaj ili ukloni programe.
 3. Proverite da li je potvr?en izbor u polju za potvrdu Prika?i ispravke.
 4. Izaberite Windows Internet Explorer 7 ili Windows Internet Explorer 8.
 5. Kliknite na dugme Ukloni.
Da biste instalirali Internet Explorer 7 ili Internet Explorer 8 na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP, pratite slede?e korake:
 1. Posetite neku od slede?ih Microsoft veb-lokacija, u zavisnosti od verzije programa Internet Explorer koju ?elite da instalirate:
  Windows Internet Explorer 8 za Windows XP

  Windows Internet Explorer 7 za Windows XP
 2. Na stranici kliknite na dugme Preuzmi da biste pokrenuli preuzimanje. Odnosno, izaberite neki drugi jezik u listi Promeni jezik, a zatim kliknite na dugme Idi.
 3. Izvr?ite neku od slede?ih radnji:
  • Da biste odmah zapo?eli instalaciju, kliknite na dugme Pokreni.
  • Da biste preuzeli program i kasnije ga instalirali, kliknite na dugme Sa?uvaj.
  • Da biste otkazali instalaciju, kliknite na dugme Otka?i.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Windows Server 2008 R2

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

Da biste deinstalirali Internet Explorer 8 ili Internet Explorer 9 na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Server 2008 R2, pratite slede?e korake:
 1. Zatvorite sve programe.
 2. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.
 3. Izaberite opciju Programi, a zatim izaberite stavku Uklju?i ili isklju?i Windows funkcije.
 4. U listi Windows funkcija opozovite izbor u polju Internet Explorer 8 ili Internet Explorer 9.
 5. Kada budete upitani da li ?elite da nastavite, kliknite na dugme Da.
 6. Kliknite na dugme U redu. Internet Explorer 8 ili Internet Explorer 9 sada ?e biti deinstaliran. Sistem ?e se ponovo pokrenuti nakon deinstalacije.
Da biste instalirali Internet Explorer 8 ili Internet Explorer 9 na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Server 2008 R2, pratite slede?e korake:
 1. Zatvorite sve programe.
 2. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.
 3. Izaberite opciju Programi, a zatim izaberite stavku Uklju?i ili isklju?i Windows funkcije.
 4. U listi Windows funkcija potvrdite izbor u polju Internet Explorer 8 ili Internet Explorer 9.
 5. Kliknite na dugme U redu i sa?ekajte da se sistem ponovo pokrene.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Windows Server 2008

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste deinstalirali Internet Explorer 8 ili Internet Explorer 9 na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Server 2008, pratite slede?e korake:
 1. Zatvorite sve programe.
 2. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.
 3. Izaberite stavku Programi, a zatim stavku Deinstalacija programa.
 4. U oknu Zadaci izaberite stavku Prika?i instalirane ispravke.
 5. U listi instaliranih ispravki dvaput kliknite na stavku Windows Internet Explorer 8 ili Windows Internet Explorer 9, a zatim kliknite na dugme Da kada od vas bude tra?ena potvrda.
Da biste instalirali Internet Explorer 8 na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Server 2008, pratite slede?e korake:
 1. Posetite slede?u Microsoft veb-lokaciju: Windows Internet Explorer 8 za operativni sistem Windows Vista ili Windows Server 2008
 2. Kliknite na dugme Preuzmi na stranici da biste pokrenuli preuzimanje. Odnosno, izaberite neki drugi jezik u listi Promeni jezik, a zatim kliknite na dugme Idi.
 3. Izvr?ite neku od slede?ih radnji:
  • Da biste odmah zapo?eli instalaciju, kliknite na dugme Pokreni.
  • Da biste preuzeli program i kasnije ga instalirali, kliknite na dugme Sa?uvaj.
  • Da biste otkazali instalaciju, kliknite na dugme Otka?i.
Da biste instalirali Internet Explorer 9 na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Server 2008, pratite slede?e korake; najpre posetite slede?u Microsoft veb-lokaciju: www.microsoft.com/ie9
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed


Svojstva

Identifikator ?lanka: 967896 - Poslednji pregled: 29. maj 2014. - Revizija: 3.0
Odnosi se na:
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 9
Klju?ne re?i: 
kbprb kbsurveynew kbhowto KB967896

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com