เซิร์ฟเวอร์สื่อสาร office หรือ Lync Server 2010 Front End Services ล้มเหลวหลังจากย้ายฐานข้อมูล backend

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 968100 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าหนึ่ง หรือเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณใช้ SQL Server Management Studio เมื่อต้องย้ายฐานข้อมูล backend Office Server การสื่อสารหรือ Lync Server 2010 กับ SQL แบบใหม่
  อินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์
 • คุณปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สื่อสาร Office หรือ Lync Server 2010 พูเซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าเพื่อชี้ไปยัง SQL Server ใหม่ตัวอย่างเช่น
  โฮสต์ backend ฐานข้อมูล

จะถูกล็อกเหตุการณ์การเตือนต่อไปนี้ในบันทึกเหตุการณ์ของLync Server 2010 :

ชื่อแฟ้มบันทึก: เซิร์ฟเวอร์ Lync
แหล่งที่มา: บริการของผู้ใช้ LS
วัน: mm/dd/yyyy hh:mm:ss AM|PM
รหัสเหตุการณ์: 32118
ประเภทงาน: (1006)
ระดับ: คำเตือน
คำสำคัญ: คลาสสิค
ผู้ใช้: n/A
คอมพิวเตอร์: server01.contoso.com
คำอธิบาย:
เซิร์ฟเวอร์ SQL ไขว้อ็อพชัน chaining ฐานข้อมูลถูกปิดใช้งานสำหรับฐานข้อมูล rtc หรือ rtcdyn อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดจากการแนบ หรือการคืนค่า
ฐานข้อมูลอยู่แล้ว เนื่องจากเงื่อนไขนี้ทำให้เกิดปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน ฐานข้อมูลจะไม่ได้มาจนกระทั่งปัญหาได้รับการแก้ไข

เซิร์ฟเวอร์ส่วน: server01.contoso.com\lync ฐานข้อมูล: rtc สายอักขระการเชื่อมต่อของ:
โปรแกรมควบคุม = {SQL เซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิมไคลเอนต์ 10.0 };Trusted_Connection = yesAutoTranslate=no;server=server01.contoso.com\lync;database=rtc
สาเหตุ: การตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์คำอธิบาย

ความละเอียด:
กรุณาเปิดใช้งานการคลังฐานข้อมูลการกำหนดตัวเลือกสายงาน (โดยใช้ " sp_dboption '<dbname>' กำหนดสาย ' db งาน' TRUE ") สำหรับฐานข้อมูลทั้ง rtc และ rtcdyn
เมื่อทำเช่นนี้ บริการจะเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติไป backend

จะถูกล็อกเหตุการณ์ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในบันทึกเหตุการณ์ของเซิร์ฟเวอร์สื่อสาร Office :

ชื่อแฟ้มบันทึก: เซิร์ฟเวอร์สื่อสาร
แหล่งที่มา: OCS เซิร์ฟเวอร์
วัน: mm/dd/yyyy hh:mm:ss AM|PM
รหัสเหตุการณ์: 12304
ประเภทงาน: (1000)
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: คลาสสิค
ผู้ใช้: n/A
คอมพิวเตอร์: server01.contoso.com

คำอธิบาย:
การถ่ายทอดสดการสื่อสารผู้ใช้บริการคอมโพเนนต์ (แอพลิเคชัน: เริ่มต้น) รายงานข้อผิดพลาดสำคัญ: รหัส C3EE7D3D (SQL server ไขว้อ็อพชัน chaining ฐานข้อมูลถูกปิดใช้งานสำหรับฐานข้อมูล rtc หรือ rtcdyn อย่างใดอย่างหนึ่ง อาจเกิด โดยแนบ หรือคืนค่าฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เนื่องจากเงื่อนไขนี้ทำให้เกิดปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน บริการจะหยุดลง และจะไม่เริ่มทำงานจนกว่าจะแก้ปัญหา

ข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะแสดงโดยเซิร์ฟเวอร์สื่อสาร Office:

Windows ไม่สามารถเริ่ม Front-End Office สื่อสารเซิร์ฟเวอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ตรวจสอบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ ถ้าเป็นบริการที่ไม่ใช่ของ Microsoft ติดต่อผู้ขายบริการ และอ้างอิงถึงรหัสข้อผิดพลาดเฉพาะบริการ-1007780547
</dbname>

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าตัวเลือกฐานข้อมูลข้าม chaining ถูกปิดการใช้ RTC ฐานข้อมูล และฐานข้อมูล RTCDyn ตัวเลือก chaining-ขนย้ายฐานข้อมูลต้องถูกเปิดใช้งานเสมอ อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกนี้ถูกปิดใช้เมื่อคุณแยกออก และต้องการฐานข้อมูลแล้ว

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งานฐานข้อมูลข้ามความเป็นเจ้าของงานแบบการเชื่อมโยง สำหรับ RTC ฐานข้อมูล และฐานข้อมูล RTCdyn:
 1. บนคอมพิวเตอร์ ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft SQL Server การเชื่อมต่อ ไป RTC และฐานข้อมูล SQL ต่อไปนี้ทำงานที่แล้วสั่งจาก SQL Server Studio จัดการ:
  "sp_dboption rtc, 'db chaining', TRUE"
 2. เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล RTCdyn และทำงานต่อไปนี้ คำสั่ง SQL จาก Studio จัดการของ SQL Server:
  "sp_dboption rtcdyn, 'db chaining', TRUE"
 3. เริ่มต้นบริการส่วนหน้า

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 968100 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 เมษายน 2555 - Revision: 4.1
ใช้กับ
 • Microsoft Office Communications Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
Keywords: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbsurveynew kbprb kbmt KB968100 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:968100

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com