Klaida ?Internet Explorer 8? veikia specialiuoju re?imu be i?orini? pried?, kad b?t? galima i?spr?sti suderinamumo su ?Skype 3.8? IE papildiniu problem??

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 968129 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

J?s? kompiuteryje ?diegta ?Windows? sistemai skirta ?Skype 3.8?. Paleid? nar?ykl? ?Windows Internet Explorer 8? gaunate toliau nurodyt? klaidos prane?im?:
?Internet Explorer 8? veikia specialiuoju re?imu be i?orini? pried?, kad gal?tum?te i?spr?sti suderinamumo su ?Skype 3.8? IE papildiniu problem?.
D?l ?io nesuderinamumo ?Internet Explorer 8? nebereaguoja ? vartotojo veiksmus arba sugenda.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba. ?Internet Explorer? priedas ?Skype 3.8? IE papildinys yra sukurtas papildomoms ?Internet Explorer? galimyb?ms teikti. Ta?iau ?is i?orinis priedas gali b?ti nesuderinamas su tam tikra ?Internet Explorer 8? versija.

Sprendimas

?i? nesuderinamumo problem? bandykite i?spr?sti vienu i? toliau nurodyt? b?d?.

1 b?das: Naujinkite operacinei sistemai ?Windows? skirt? ?Skype? ? naujausi? versij?

Nor?dami atnaujinti operacinei sistemai?Windows? skirt? ?Skype? ? naujausi? versij?, ?diekite naujausi? ?Skype? versij?

2 parinktis. I?junkite ?Skype 3.8? IE papildin?

Vaizdo ?ra?as: Kaip i?jungti i?orin? pried? nar?ykl?je ?Internet Explorer? (vaizdo ?ra?as angl? k.)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
uuid=0cfe9a80-d7a0-44a7-bbe6-b1346eb91e0a VideoUrl=http://aka.ms/wgnkvx
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2


Nor?dami i?jungti ?Skype 3.8? IE papildin?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. U?darykite visus ?Internet Explorer? langus.
 2. Atidarykite nauj? ?Internet Explorer? lang?.
 3. Gav? skyriuje ?Po?ymiai? nurodyt? prane?im?, spustel?kite Always open Internet Explorer without this add-on (Visada atidaryti ?Internet Explorer? be ?io i?orinio priedo).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Pastaba. Spustel?jus Visada atidaryti ?Internet Explorer? be ?io i?orinio priedo, ?Internet Explorer 8? nebe?kelia ?Skype? i?orinio priedo. Vis dar gal?site naudoti program? ?Skype? ?mon?ms skambinti. Ta?iau nebegal?site spustel?ti tinklalapiuose rodom? telefono numeri?, kad skambintum?te ?mon?ms naudodami ?Skype?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba. Norint nustatyti ir pa?alinti ?i? trikt?, galima naudoti ir ?Microsoft? automatin?s trik?i? diagnostikos tarnybas. Daugiau informacijos apie ?Microsoft? automatizuotas trik?i? diagnostikos tarnybas ?r. Kaip i?spr?sti nar?ykl?s ?Internet Explorer? i?orini? pried? problemas, kai IE ?pakimba? arba u?stringa

Nuorodos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie nar?ykl?s i?orinius priedus, apsilankykite ?iose ?Microsoft? svetain?se:

Savyb?s

Straipsnio ID: 968129 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. liepos 30 d. - Per?i?ra: 16.0
Taikoma:
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbaddin kbhowto kb3rdpartysoftware kbFAQ kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb kbvideocontent KB968129

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com