Khc phuc D dang - Cach ng nhp ng thi vao cung mt website s dung nhiu danh tinh trong IE8

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 968341 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

M ta Tinh hung

Ngay nay cac thit k website hu nh a vao cac chc nng IE, cho phep thun tin hn khi ng nhp vao website yu cu ID ngi dung va mt khu. Ban chi cn nhp ID ngi dung va mt khu mt ln va ban se khng bi nhc nhp lai vao ln ng nhp tip theo. Tuy nhin, tinh nng nay khng my thun tin khi co nhiu quan tri vin h thng hoc i vi ngi dung cn ng nhp bng nhiu danh tinh. IE8 cung cp cac giai phap n gian di y cho phep ban ng nhp vao cung mt website s dung nhiu danh tinh cac phin khac nhau.

Giai phap n gian 123


Phng php M?t. Tao phin mi trong IE8

 1. B?n c th? t?o cac phin m?i trong IE8. Sau khi bm vao [Phin Mi], IE8 se tao mt phin mi trong ca s ring bit, trong o ban co th ng nhp vao cung mt website s dung nhom ID va mt khu khac.

  Phin Mi

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Biu tng gi y
M?o
Phng phap Hai la tuy chon tt hn nu ban cn ng nhp thng xuyn vao cac website nht inh s dung nhiu tai khoan.

Phng php Hai. Tao li tt trn man hinh m cac phin IE khac

 1. IE8 cho phep s dung tham s -nomerge tao phin mi trong ca s trinh duyt mi. Trc tin, bm vao [Bt u] / [Tt ca Chng trinh], bm chut phai vao biu tng [Internet Explorer], tro ti [Gi Ti] ri bm vao [Man hinh di dang Li tt]. Sau o, li tt se c tao trn man hinh cua ban.

  Cac bc cho Windows XP

  Man hinh di dang Li tt

  Cac bc cho Windows Vista

  Man hinh di dang Li tt
 2. Quay tr lai man hinh cua ban, bm chut phai vao biu tng li tt [Internet Explorer] ma ban va tao ri bm [Thuc tinh]. Thm tham s -nomerge sau iexplorer.exe.

  Thm tham s


Nu may tinh cua ban gp bt ky s c nao khac khng th khc phuc, ban nn truy cp C s Kin thc "bai vit v Khc phuc D dang" tim cu tra li.
Chao mng ban n vi cuc khao sat y kin

Vui l?ng cho chng ti bi?t

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
kbsurvey female
Ban co hai long vi cac n?i dung c?a chng ti khng? Ban co nghi rng:
"Tuyt vi! S c a c khc phuc".?
hoc "S c cha c khc phuc. Ti co y tng hay hn".?
chung ti mun ban cung cp cho chung ti cac y kin quy gia cua ban s dung biu mu khao sat nm cui bai vit nay. Chung ti chao on bt ky khuyn khich nao t ban va se tao thm bi vi?t k? thu?t h?u ch cho b?n.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 968341 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 5.1
p d?ng
 • Windows Internet Explorer 8
T? kha:
kbexpertisebeginner kbprb kbgraphxlink kbtshoot kbstepbystep KB968341

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com