Получаване на най-новия сервизен пакет за SQL Server 2008

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 968382 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

ВЪВЕДЕНИЕ

Microsoft разпространява корекции в сервизните пакети. Сервизните пакети поддържат продукта актуален. Те включват актуални корекции и корекции за проблеми, които са описани чрез общността на Microsoft за SQL Server. Сервизните пакети могат също да включват проблеми, които нашата организация по поддръжка счита, че трябва да бъдат поправени. Най-често срещаните метрики, които се прилагат за подреждане на тези неща, са обемът на обаждания на потребители и резултатите за задоволяване на нуждите на клиента. Тези актуализации и компоненти са удобно събрани в един пакет за по-лесно изтегляне.

Сервизните пакети са сборни. Всеки нов сервизен пакет съдържа всички корекции, включени в предишни сервизни пакети, както и нови корекции. Не е необходимо да инсталирате предишен сервизен пакет преди да инсталирате най-новия пакет.

Допълнителна информация

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3

Дата на публикуване: 06.10.11

Как да получите сервизния пакет

Посетете следния уеб сайт на Microsoft, за да получите Microsoft SQL Server 2008 SP3:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=27594
За да получите Microsoft SQL Server 2008 Express SP3, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27597

Посетете следния уеб сайт на Microsoft, за да получите Microsoft SQL Server 2008 Feature Pack SP3:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27596
Посетете следния уеб сайт на Microsoft, за да получите Microsoft SQL Server 2008 Report Builder SP3:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27593
Посетете следния уеб сайт на Microsoft, за да получите Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services SharePoint Add-in SP3:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27595

Забележка Ако имате само клиентски профил за Microsoft .NET Framework 4.0, инсталиран на системата, която хоства SQL Server 2008, вижте статия 2500042 от Базата знания на Microsoft преди да приложите сервизния пакет. За да направите това, щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
2500042 Съобщение за грешка "SQL Server 2008 Setup requires Microsoft .NET Framework 4.0 to be installed", когато прилагате Service Pack 2 (SP2) за SQL Server 2008 (Това може да е на английски)

Списък с корекции

За списък с грешките, които са коригирани в SQL Server 2008 SP3, щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
2546951 Списък с грешките, коригирани в SQL Server 2008 Service Pack 3 (Това може да е на английски)

Нови функции и подобрения в SQL Server 2008 SP3

За повече информация относно новите функции и подобрения в SQL Server 2008 SP3 вижте бележките по изданието на Microsoft SQL Server 2008 SP3. За да ги прочетете, посетете следният уеб сайт на Microsoft: :
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/4937.microsoft-sql-server-2008-sp3-release-notes.aspx

Помощ за инсталиране

За повече информация относно файла с помощ за инсталиране посетете следния уеб сайт на Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=229519

Readme

За повече информация относно файла Readme, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=229521

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2

Дата на публикуване: 29.09.10

Как да получите сервизния пакет

Посетете следния уеб сайт на Microsoft, за да получите Microsoft SQL Server 2008 SP2:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=12548
За да получите Microsoft SQL Server 2008 Express SP2, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20610
Забележка Ако имате само клиентски профил за Microsoft .NET Framework 4.0, инсталиран на системата, която хоства SQL Server 2008, вижте статия 2500042 от базата знания на Microsoft преди да приложите сервизния пакет. За да направите това, щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
2500042 Съобщение за грешка "SQL Server 2008 Setup requires Microsoft .NET Framework 4.0 to be installed", когато прилагате Service Pack 2 (SP2) за SQL Server 2008 (Това може да е на английски)

Списък с корекции

За списък с грешките, които са коригирани в SQL Server 2008 SP2, щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
2285068 Списък с грешките, коригирани в SQL Server 2008 Service Pack 2 (Това може да е на английски)

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1

Дата на публикуване: 07.04.2009

Как да получите сервизния пакет

За да получите Microsoft SQL Server 2008 SP1, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20302
За да получите Microsoft SQL Server 2008 Express SP1, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25052

Списък с корекции

За списък с грешките, които са коригирани в SQL Server 2008 SP1, щракнете върху следния номер на статия, за да разгледате статията в Базата знания на Microsoft:
968369 Списък с грешките, коригирани в SQL Server 2008 Service Pack 1 (Това може да е на английски)

Важни бележки относно използването на Microsoft Update

Имайте предвид следното, когато използвате Microsoft Update, за да прилагате сервизни пакети на SQL Server:
 • Инсталирането на сервизни пакети ще бъде ненаблюдавано (тихо).
 • Microsoft Update ще приложи сервизния пакет на SQL Server към всички екземпляри на SQL Server, които са инсталирани на целевия компютър.

  Забележка Сервизният пакет се прилага към всички екземпляри на SQL Server, които съвпадат с версията на SQL Server на сервизния пакет.
 • За повече информация относно Microsoft Update посетете следния уеб сайт на Microsoft:
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/about.aspx

Нови функции и подобрения в SQL Server 2008 SP1

За повече информация относно новите функции и подобрения в SQL Server 2008 SP1 посетете следния уеб сайт на Microsoft:
http://download.microsoft.com/download/1/6/3/163A851B-D956-42E9-B426-F5C0EBE6B654/ReleaseNotes.htm

Readme

За повече информация относно файла Readme, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
http://download.microsoft.com/download/1/6/3/163A851B-D956-42E9-B426-F5C0EBE6B654/Readme.htm
Забележка Този файл Readme съдържа информация за SQL Server 2008 Express.
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.

Свойства

ID на статията: 968382 - Последна рецензия: 31 май 2013 г. - Редакция: 2.0
Важи за:
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
Ключови думи: 
kbsqlsetup kbservicepack kbgetsp kbexpertiseinter kbtshoot kbsurveynew kbinfo KB968382

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com