หากต้องการป้องกันเพิ่มเติมสำหรับการรับรองความถูกต้อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 968389 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft กำลังประกาศที่พร้อมใช้งานคุณลักษณะใหม่ เพิ่มการป้องกันสำหรับการรับรองความถูกต้อง บนแพลตฟอร์มของ Windows ลักษณะการทำงานนี้พัฒนาป้องกันและการจัดการข้อมูลประจำตัวเมื่อ authenticating เชื่อมต่อเครือข่าย โดยใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวม (IWA)

การปรับปรุงตัวเองไม่ได้โดยตรงให้ป้องกันการโจมตีที่เฉพาะเจาะจงเช่นข้อมูลประจำตัวที่ส่งต่อ แต่อนุญาตให้โปรแกรมประยุกต์เพื่อ opt ในการเพิ่มการป้องกันสำหรับการรับรองความถูกต้อง advisory นี้ briefs นักพัฒนาและผู้ดูแลระบบในฟังก์ชันการทำงานใหม่นี้และการปรับความดังกล่าวสามารถถูกใช้เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลประจำตัวของการรับรองความถูกต้อง

การปรับปรุงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 968389 SSPI ปรับเปลี่ยนการปรับปรุงวิธีการทำงานการรับรองความถูกต้องของ Windows เพื่อให้ส่งข้อมูลประจำตัวไม่ได้ง่ายต่อเมื่อมีการเปิดใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวม (IWA)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ความปลอดภัย 973811 คำแนะนำ โดยการไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/973811.mspx

ปัญหาที่ทราบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
 • 977073การแก้ไข: แยกย่อยพิสูจน์สิทธิ์ล้มเหลวบนเซิร์ฟเวอร์สมาชิกของ Windows Server 2003 เมื่อ authenticating กับตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2008 R2
 • 979231ใช้หน่วยความจำช่วยเพิ่มถ้ามีใช้การรับรองความถูกต้องของ Schannel หลังจากที่ติดตั้งการปรับปรุง 968389 อยู่ ใน Windows Vista หรือ Windows Server 2008

ข้อมูลเพิ่มเติม

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ SSPI ปรับเปลี่ยนการปรับปรุงวิธีการทำงานการรับรองความถูกต้องของ Windows เพื่อให้ส่งข้อมูลประจำตัวไม่ได้ง่ายต่อเมื่อมีการเปิดใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวม (IWA)

เมื่อมีเพิ่มการป้องกันสำหรับการรับรองความถูกต้องถูกเปิดใช้งาน ร้องขอการรับรองความถูกต้องถูกผูกไว้กับทั้งการบริการหลักชื่อ (SPN) ของเซิร์ฟเวอร์ไคลเอ็นต์พยายามเชื่อมต่อกับ และสถานีขนส่งเลเยอร์ความปลอดภัย (TLS) outer คาบรับรองความถูกต้องของ IWA เกิดขึ้น นี่เป็นการปรับปรุงแบบพื้นฐานที่ช่วยให้โปรแกรมประยุกต์เพื่อ opt ในกับคุณลักษณะใหม่

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องใช้การตั้งต่อไปนี้รีจิสทรีคีย์ย่อยค่าเพื่อเพิ่มการป้องกันการเปิดใช้งาน:
 • กำหนดค่าคีย์ย่อยรีจิสทรีสำหรับ
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\SuppressExtendedProtection
  เมื่อต้องการ "0" (ศูนย์เพื่อเปิดใช้งานเทคโนโลยีการป้องกัน) โดยค่าเริ่มต้น คีย์ย่อยของรีจิสทรีนี้จะไม่สร้างเมื่อมีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ถ้าคีย์ย่อยของรีจิสทรีนี้ไม่มีสร้าง เพิ่มการป้องกันถูกปิดใช้งาน เมื่อคุณตั้งค่ารายการรีจิสทรี SuppressExtendedProtection "% 1" หรือ เมื่อคุณลบคีย์ย่อยนี้ เพิ่มการป้องกันถูกปิดใช้งาน เมื่อคุณตั้งค่ารายการรีจิสทรี SuppressExtendedProtection เป็น "3" เพิ่มการป้องกันถูกปิดใช้งาน และปิดการใช้รวมสถานีที่ถูกส่ง โดย Kerberos ยัง งาน ถึงแม้ว่าโปรแกรมประยุกต์ที่ส่งออก
 • กำหนดค่าคีย์ย่อยรีจิสทรีสำหรับ
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel
  เมื่อต้องการ "3" ไม่เริ่มต้นใน Windows XP และ Windows Server 2003 นี่คือคีย์ที่มีอยู่ซึ่งทำให้การรับรองความถูกต้องของ NTLMv2 หากต้องการป้องกันเพิ่มเติมสำหรับการรับรองความถูกต้องของ Windows ใช้กับ NTLMv2, Kerberos แบบแยกย่อย และโปรโตคอลที่การรับรองความถูกต้องเจรจาเท่านั้น และไม่สามารถใช้เพื่อ NTLMv1
หมายเหตุ:คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณตั้งค่านี้SuppressExtendedProtectionและLmCompatibilityLevelค่ารีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

เปิดการใช้งานการป้องกันแบบขยาย

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องเปิดใช้งานเพิ่มการป้องกัน เมื่อต้องการให้เราในการเปิดใช้งานการป้องกันแบบขยาย ไป "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"ส่วน หากคุณอาจจะเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติด้วยตัวคุณเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขปัญหาให้กับฉัน

เมื่อต้องการเปิดใช้งานเพิ่มการป้องกันโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับแพลตฟอร์มของคุณ คลิกการแก้ไขปัญหานี้การเชื่อมโยง แล้ว คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50390


หมายเหตุ:ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และจากนั้น คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เพื่อช่วยเพิ่มการป้องกันด้วยตนเองหลังจากที่คุณดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับแพลตฟอร์มของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA
 3. ตรวจสอบว่า ค่ารีจิสทรีSuppressExtendedProtectionและLmCompatibilityLevelมีอยู่

  หากค่ารีจิสทรีไม่มีอยู่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างแฟ้ม:
  1. ด้วยคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่แสดงไว้ในขั้นตอนที่ 2 เลือก คงแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  2. ประเภท:SuppressExtendedProtectionแล้ว กด ENTER
  3. ด้วยคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่แสดงไว้ในขั้นตอนที่ 2 เลือก คงแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  4. ประเภท:LmCompatibilityLevelแล้ว กด ENTER
 4. คลิกเพื่อเลือกนั้นSuppressExtendedProtectionค่ารีจิสทรี
 5. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด0แล้ว คลิกตกลง.
 7. คลิกเพื่อเลือกนั้นLmCompatibilityLevelค่ารีจิสทรี
 8. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.

  หมายเหตุ:ขั้นตอนนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงความต้องการรับรองความถูกต้องของ NTLM กรุณาตรวจทานบทความใน Microsoft Knowledge Base เพื่อให้แน่ใจว่า คุณไม่คุ้นเคยกับลักษณะการทำงานนี้ต่อไปนี้
  239869วิธีการเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องของ NTLM 2
 9. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด3แล้ว คลิกตกลง.
 10. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 11. ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงจะมีผล

ข้อมูลการดาวน์โหลด

<a0>$$$$</a0>Microsoft::
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows XP Service Pack 2 และ Windows XP Service Pack 3

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Windows XP สำหรับ x 64 -ตามระบบ Service Pack 2 และ Windows XP สำหรับ x 64 - ใช้แพคเกจระบบ Service Pack 3 เดี๋ยวนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Server 2003 Service Pack 2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download the Windows Server 2003 for x64-based Systems Service Pack 2 package now.

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium และ Windows Server 2003 สำหรับแพคเกจที่ใช้ Itanium ระบบ Service Pack 2 ในขณะนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1 และ Windows Vista Service Pack 2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Windows Vista สำหรับ x ระบบที่ใช้ x64, Windows Vista สำหรับ x 64 -ตามระบบ Service Pack 1 และ Windows Vista สำหรับ x 64 - ใช้แพคเกจระบบ Service Pack 2 ในขณะนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตและ Windows Server 2008 สำหรับแพคเกจระบบ Service Pack 2 รุ่น 32 บิตในขณะนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจระบบ Service Pack 2 2008 สำหรับ x 64 -ตามระบบและ Windows Server 2008 สำหรับ x 64 - ที่ใช้ Windows Server

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium และ Windows Server 2008 สำหรับแพคเกจที่ใช้ Itanium ระบบ Service Pack 2 ในขณะนี้

วันวางจำหน่าย: 7 สิงหาคม 2009

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลแฟ้ม


แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

ข้อมูลของแฟ้ม Windows XP และ Windows Server 2003

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับ milestone เฉพาะ (RTM, SPn) และบริการสาขา (QFE, GDR) กำลังจดบันทึกไว้ใน "ข้อกำหนด SP" และ "บริการสาขา" คอลัมน์
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญ สาขาเซอร์วิสของ QFE จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • ติดเหนือไปจากแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางเหล่านี้ การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้จะตั้งเป็นแฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (กิโลไบต์ตัวเลข.cat) ที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft

สำหรับ Windows XP รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Kerberos.dll5.1.2600.3592298,49625 2009 Jun08:44x86SP2SP2GDR
Ksecdd.sys5.1.2600.359292,54422 2009 Jun11:34x86SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.1.2600.3592724,48025 2009 Jun08:44x86SP2SP2GDR
Msv1_0.dll5.1.2600.3592133,63225 2009 Jun08:44x86SP2SP2GDR
Schannel.dll5.1.2600.3592168,44825 2009 Jun08:44x86SP2SP2GDR
Secur32.dll5.1.2600.359256,32025 2009 Jun08:44x86SP2SP2GDR
Wdigest.dll5.1.2600.359259,39225 2009 Jun08:44x86SP2SP2GDR
Kerberos.dll5.1.2600.3592301,56825 2009 Jun08:17x86SP2SP2QFE
Ksecdd.sys5.1.2600.359292,54422 2009 Jun11:35x86SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.1.2600.3592729,60025 2009 Jun08:17x86SP2SP2QFE
Msv1_0.dll5.1.2600.3592136,19225 2009 Jun08:17x86SP2SP2QFE
Netlogon.dll5.1.2600.3520408,06406 2009 Feb18:46x86SP2SP2QFE
Schannel.dll5.1.2600.3592168,44825 2009 Jun08:17x86SP2SP2QFE
Secur32.dll5.1.2600.359256,32025 2009 Jun08:17x86SP2SP2QFE
Wdigest.dll5.1.2600.359259,39225 2009 Jun08:17x86SP2SP2QFE
Kerberos.dll5.1.2600.5834301,56825 2009 Jun08:25x86SP3SP3GDR
Ksecdd.sys5.1.2600.583492,92824 2009 Jun11:18x86SP3SP3GDR
Lsasrv.dll5.1.2600.5834730,11225 2009 Jun08:25x86SP3SP3GDR
Msv1_0.dll5.1.2600.5834136,19225 2009 Jun08:25x86SP3SP3GDR
Schannel.dll5.1.2600.5834147,45625 2009 Jun08:25x86SP3SP3GDR
Secur32.dll5.1.2600.583456,83225 2009 Jun08:25x86SP3SP3GDR
Wdigest.dll5.1.2600.583454,27225 2009 Jun08:25x86SP3SP3GDR
Kerberos.dll5.1.2600.5834301,56825 2009 Jun08:41x86SP3SP3QFE
Ksecdd.sys5.1.2600.583492,92824 2009 Jun10:28x86SP3SP3QFE
Lsasrv.dll5.1.2600.5834730,11226 2009 Jun19:11x86SP3SP3QFE
Msv1_0.dll5.1.2600.5834136,70425 2009 Jun08:41x86SP3SP3QFE
Schannel.dll5.1.2600.5834147,45625 2009 Jun08:41x86SP3SP3QFE
Secur32.dll5.1.2600.583456,83225 2009 Jun08:41x86SP3SP3QFE
Wdigest.dll5.1.2600.583454,27225 2009 Jun08:41x86SP3SP3QFE

สำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Kerberos.dll5.2.3790.4530726,01616 2009 Jun17:25x64SP2SP2GDR
Ksecdd.sys5.2.3790.4530190,46416 2009 Jun17:25x64SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.45301,570,30416 2009 Jun17:25x64SP2SP2GDR
Msv1_0.dll5.2.3790.4530265,21616 2009 Jun17:25x64SP2SP2GDR
Schannel.dll5.2.3790.4530258,04816 2009 Jun17:25x64SP2SP2GDR
Secur32.dll5.2.3790.4530123,39216 2009 Jun17:25x64SP2SP2GDR
Wdigest.dll5.2.3790.4530144,38416 2009 Jun17:25x64SP2SP2GDR
Wkerberos.dll5.2.3790.4530352,76816 2009 Jun17:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4530146,94416 2009 Jun17:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wschannel.dll5.2.3790.4530150,01616 2009 Jun17:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wsecur32.dll5.2.3790.453066,56016 2009 Jun17:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wwwdigest.dll5.2.3790.453081,40816 2009 Jun17:25x86SP2SP2GDR\WOW
Kerberos.dll5.2.3790.4530727,04016 2009 Jun17:23x64SP2SP2QFE
Ksecdd.sys5.2.3790.4530190,97616 2009 Jun17:23x64SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.45301,571,32816 2009 Jun17:23x64SP2SP2QFE
Msv1_0.dll5.2.3790.4530266,24016 2009 Jun17:23x64SP2SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.4530259,07216 2009 Jun17:23x64SP2SP2QFE
Secur32.dll5.2.3790.4530123,90416 2009 Jun17:23x64SP2SP2QFE
Wdigest.dll5.2.3790.4530144,38416 2009 Jun17:23x64SP2SP2QFE
Wkerberos.dll5.2.3790.4530353,28016 2009 Jun17:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4530146,94416 2009 Jun17:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wschannel.dll5.2.3790.4530151,04016 2009 Jun17:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wsecur32.dll5.2.3790.453066,56016 2009 Jun17:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wwwdigest.dll5.2.3790.453081,40816 2009 Jun17:23x86SP2SP2QFE\WOW

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Kerberos.dll5.2.3790.4530352,76816 2009 Jun06:58x86SP2SP2GDR
Ksecdd.sys5.2.3790.4530134,65615 2009 Jun17:45x86SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.4530817,66416 2009 Jun06:58x86SP2SP2GDR
Msv1_0.dll5.2.3790.4530146,94416 2009 Jun06:58x86SP2SP2GDR
Schannel.dll5.2.3790.4530150,01616 2009 Jun06:58x86SP2SP2GDR
Secur32.dll5.2.3790.453065,53616 2009 Jun06:58x86SP2SP2GDR
Wdigest.dll5.2.3790.453081,40816 2009 Jun06:58x86SP2SP2GDR
Kerberos.dll5.2.3790.4530353,28016 2009 Jun07:21x86SP2SP2QFE
Ksecdd.sys5.2.3790.4530135,16815 2009 Jun17:07x86SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.4530818,17616 2009 Jun07:21x86SP2SP2QFE
Msv1_0.dll5.2.3790.4530146,94416 2009 Jun07:21x86SP2SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.4530151,04016 2009 Jun07:21x86SP2SP2QFE
Secur32.dll5.2.3790.453065,53616 2009 Jun07:21x86SP2SP2QFE
Wdigest.dll5.2.3790.453081,40816 2009 Jun07:21x86SP2SP2QFE

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Kerberos.dll5.2.3790.4530974,33616 2009 Jun17:25IA-64SP2SP2GDR
Ksecdd.sys5.2.3790.4530322,04816 2009 Jun17:25IA-64SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.45302,170,36816 2009 Jun17:25IA-64SP2SP2GDR
Msv1_0.dll5.2.3790.4530396,80016 2009 Jun17:25IA-64SP2SP2GDR
Schannel.dll5.2.3790.4530472,57616 2009 Jun17:25IA-64SP2SP2GDR
Secur32.dll5.2.3790.4530190,46416 2009 Jun17:25IA-64SP2SP2GDR
Wdigest.dll5.2.3790.4530232,44816 2009 Jun17:25IA-64SP2SP2GDR
Wkerberos.dll5.2.3790.4530352,76816 2009 Jun17:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4530146,94416 2009 Jun17:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wschannel.dll5.2.3790.4530150,01616 2009 Jun17:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wsecur32.dll5.2.3790.453066,56016 2009 Jun17:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wwwdigest.dll5.2.3790.453081,40816 2009 Jun17:25x86SP2SP2GDR\WOW
Kerberos.dll5.2.3790.4530975,36016 2009 Jun17:22IA-64SP2SP2QFE
Ksecdd.sys5.2.3790.4530322,04816 2009 Jun17:22IA-64SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.45302,171,90416 2009 Jun17:22IA-64SP2SP2QFE
Msv1_0.dll5.2.3790.4530397,31216 2009 Jun17:22IA-64SP2SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.4530474,62416 2009 Jun17:22IA-64SP2SP2QFE
Secur32.dll5.2.3790.4530191,48816 2009 Jun17:22IA-64SP2SP2QFE
Wdigest.dll5.2.3790.4530232,44816 2009 Jun17:22IA-64SP2SP2QFE
Wkerberos.dll5.2.3790.4530353,28016 2009 Jun17:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4530146,94416 2009 Jun17:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wschannel.dll5.2.3790.4530151,04016 2009 Jun17:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wsecur32.dll5.2.3790.453066,56016 2009 Jun17:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wwwdigest.dll5.2.3790.453081,40816 2009 Jun17:22x86SP2SP2QFE\WOW

บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ milestone (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาบริการ
  6.0.6000.16xxxWindows Vista:RTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows Vista:RTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไปในเวอร์ชันรุ่นเดิมของ Windows Server 2008 ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxxหมายเลขรุ่น
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญ สาขาบริการของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft

สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ksecdd.sys6.0.6000.16870408,13615 2009 Jun18:12x86
Lsa ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้2,99815 2009 Jun15:16ไม่สามารถใช้งานได้
Lsasrv.dll6.0.6000.168701,233,92015 2009 Jun15:23x86
LSASS.EXE6.0.6000.168707,68015 2009 Jun13:10x86
Secur32.dll6.0.6000.1687072,70415 2009 Jun15:28x86
Ksecdd.sys6.0.6000.21067408,13615 2009 Jun23:20x86
Lsa ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้2,99815 2009 Jun14:39ไม่สามารถใช้งานได้
Lsasrv.dll6.0.6000.210671,235,45615 2009 Jun15:04x86
LSASS.EXE6.0.6000.210677,68015 2009 Jun12:59x86
Secur32.dll6.0.6000.2106772,70415 2009 Jun15:08x86
Ksecdd.sys6.0.6001.18272439,89615 2009 Jun18:20x86
Lsasrv.dll6.0.6001.182721,256,44815 2009 Jun15:23x86
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้13,78027 2009 มีนาคม08:57ไม่สามารถใช้งานได้
LSASS.EXE6.0.6001.182729,72815 2009 Jun12:57x86
Secur32.dll6.0.6001.1827272,70415 2009 Jun15:24x86
Ksecdd.sys6.0.6001.22450439,88015 2009 Jun18:40x86
Lsasrv.dll6.0.6001.224501,257,98415 2009 Jun15:25x86
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้13,78001 2009 Apr19:10ไม่สามารถใช้งานได้
LSASS.EXE6.0.6001.224509,72815 2009 Jun13:03x86
Secur32.dll6.0.6001.2245072,70415 2009 Jun15:25x86
Ksecdd.sys6.0.6002.18051439,86415 2009 Jun23:15x86
Lsasrv.dll6.0.6002.180511,259,00815 2009 Jun14:52x86
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้13,78003 2009 Apr21:30ไม่สามารถใช้งานได้
LSASS.EXE6.0.6002.180519,72815 2009 Jun12:48x86
Secur32.dll6.0.6002.1805172,70415 2009 Jun14:53x86
Ksecdd.sys6.0.6002.22152439,88015 2009 Jun21:17x86
Lsasrv.dll6.0.6002.221521,259,00815 2009 Jun14:58x86
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้13,78003 2009 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
LSASS.EXE6.0.6002.221529,72815 2009 Jun12:51x86
Secur32.dll6.0.6002.2215272,70415 2009 Jun15:00x86
Wdigest.dll6.0.6000.16870175,10415 2009 Jun15:29x86
Wdigest.dll6.0.6000.21067175,10415 2009 Jun15:09x86
Wdigest.dll6.0.6001.18272175,10415 2009 Jun15:24x86
Wdigest.dll6.0.6001.22450175,10415 2009 Jun15:26x86
Wdigest.dll6.0.6002.18051175,10415 2009 Jun14:54x86
Wdigest.dll6.0.6002.22152175,10415 2009 Jun15:00x86
Kerberos.dll6.0.6000.16870494,59215 2009 Jun15:23x86
Kerberos.dll6.0.6000.21067496,64015 2009 Jun15:04x86
Kerberos.dll6.0.6001.18272499,71215 2009 Jun15:21x86
Kerberos.dll6.0.6001.22450500,73615 2009 Jun15:22x86
Kerberos.dll6.0.6002.18051499,71215 2009 Jun14:52x86
Kerberos.dll6.0.6002.22152500,73615 2009 Jun14:58x86
Msv1_0.dll6.0.6000.16870216,57615 2009 Jun15:25x86
Msv1_0.dll6.0.6000.21067216,57615 2009 Jun15:06x86
Msv1_0.dll6.0.6001.18272213,50415 2009 Jun15:22x86
Msv1_0.dll6.0.6001.22450213,50415 2009 Jun15:24x86
Msv1_0.dll6.0.6002.18051218,62415 2009 Jun14:53x86
Msv1_0.dll6.0.6002.22152217,60015 2009 Jun14:59x86
Schannel.dll6.0.6000.16870272,38415 2009 Jun15:28x86
Schannel.dll6.0.6000.21067272,38415 2009 Jun15:08x86
Schannel.dll6.0.6001.18272270,84815 2009 Jun15:24x86
Schannel.dll6.0.6001.22450270,84815 2009 Jun15:25x86
Schannel.dll6.0.6002.18051270,84815 2009 Jun14:53x86
Schannel.dll6.0.6002.22152270,84815 2009 Jun15:00x86

สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ksecdd.sys6.0.6000.16870479,81616 2009 Jun00:39x64
Lsa ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้2,99815 2009 Jun15:28ไม่สามารถใช้งานได้
Lsasrv.dll6.0.6000.168701,664,00015 2009 Jun15:39x64
LSASS.EXE6.0.6000.168709,72815 2009 Jun13:32x64
Secur32.dll6.0.6000.1687095,23215 2009 Jun15:43x64
Ksecdd.sys6.0.6000.21067479,81616 2009 Jun03:22x64
Lsa ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้2,99815 2009 Jun15:29ไม่สามารถใช้งานได้
Lsasrv.dll6.0.6000.210671,664,51215 2009 Jun15:40x64
LSASS.EXE6.0.6000.210679,72815 2009 Jun13:34x64
Secur32.dll6.0.6000.2106795,23215 2009 Jun15:46x64
Ksecdd.sys6.0.6001.18272515,65616 2009 Jun01:31x64
Lsasrv.dll6.0.6001.182721,692,16015 2009 Jun15:45x64
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้13,78024 2009 มีนาคม09:32ไม่สามารถใช้งานได้
LSASS.EXE6.0.6001.1827211,26415 2009 Jun13:26x64
Secur32.dll6.0.6001.1827294,72015 2009 Jun15:46x64
Ksecdd.sys6.0.6001.22450515,65615 2009 Jun23:35x64
Lsasrv.dll6.0.6001.224501,693,69615 2009 Jun15:17x64
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้13,78001 2009 Apr16:31ไม่สามารถใช้งานได้
LSASS.EXE6.0.6001.2245011,26415 2009 Jun13:21x64
Secur32.dll6.0.6001.2245094,72015 2009 Jun15:17x64
Ksecdd.sys6.0.6002.18051515,65616 2009 Jun06:00x64
Lsasrv.dll6.0.6002.180511,689,60015 2009 Jun15:11x64
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้13,78003 2009 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
LSASS.EXE6.0.6002.1805111,26415 2009 Jun13:15x64
Secur32.dll6.0.6002.1805194,72015 2009 Jun15:12x64
Ksecdd.sys6.0.6002.22152515,65615 2009 Jun23:48x64
Lsasrv.dll6.0.6002.221521,689,60015 2009 Jun15:10x64
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้13,78003 2009 Apr21:02ไม่สามารถใช้งานได้
LSASS.EXE6.0.6002.2215211,26415 2009 Jun13:12x64
Secur32.dll6.0.6002.2215294,72015 2009 Jun15:12x64
Wdigest.dll6.0.6000.16870205,82415 2009 Jun15:44x64
Wdigest.dll6.0.6000.21067205,82415 2009 Jun15:46x64
Wdigest.dll6.0.6001.18272205,31215 2009 Jun15:46x64
Wdigest.dll6.0.6001.22450205,31215 2009 Jun15:17x64
Wdigest.dll6.0.6002.18051205,31215 2009 Jun15:13x64
Wdigest.dll6.0.6002.22152205,31215 2009 Jun15:12x64
Kerberos.dll6.0.6000.16870658,94415 2009 Jun15:38x64
Kerberos.dll6.0.6000.21067661,50415 2009 Jun15:40x64
Kerberos.dll6.0.6001.18272656,38415 2009 Jun15:43x64
Kerberos.dll6.0.6001.22450657,40815 2009 Jun15:15x64
Kerberos.dll6.0.6002.18051656,89615 2009 Jun15:11x64
Kerberos.dll6.0.6002.22152657,40815 2009 Jun15:10x64
Msv1_0.dll6.0.6000.16870270,33615 2009 Jun15:41x64
Msv1_0.dll6.0.6000.21067270,33615 2009 Jun15:43x64
Msv1_0.dll6.0.6001.18272268,80015 2009 Jun15:44x64
Msv1_0.dll6.0.6001.22450269,31215 2009 Jun15:16x64
Msv1_0.dll6.0.6002.18051269,31215 2009 Jun15:11x64
Msv1_0.dll6.0.6002.22152269,31215 2009 Jun15:11x64
Schannel.dll6.0.6000.16870343,04015 2009 Jun15:43x64
Schannel.dll6.0.6000.21067343,55215 2009 Jun15:45x64
Schannel.dll6.0.6001.18272338,94415 2009 Jun15:46x64
Schannel.dll6.0.6001.22450338,94415 2009 Jun15:17x64
Schannel.dll6.0.6002.18051338,43215 2009 Jun15:12x64
Schannel.dll6.0.6002.22152338,43215 2009 Jun15:12x64
Secur32.dll6.0.6000.1687077,31215 2009 Jun15:30x86
Secur32.dll6.0.6000.2106777,31215 2009 Jun15:09x86
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้13,78027 2009 มีนาคม08:57ไม่สามารถใช้งานได้
Secur32.dll6.0.6001.1827276,80015 2009 Jun15:25x86
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้13,78001 2009 Apr19:10ไม่สามารถใช้งานได้
Secur32.dll6.0.6001.2245076,80015 2009 Jun15:26x86
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้13,78003 2009 Apr21:30ไม่สามารถใช้งานได้
Secur32.dll6.0.6002.1805177,31215 2009 Jun14:54x86
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้13,78003 2009 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Secur32.dll6.0.6002.2215277,31215 2009 Jun15:00x86
Wdigest.dll6.0.6000.16870175,10415 2009 Jun15:29x86
Wdigest.dll6.0.6000.21067175,10415 2009 Jun15:09x86
Wdigest.dll6.0.6001.18272175,10415 2009 Jun15:24x86
Wdigest.dll6.0.6001.22450175,10415 2009 Jun15:26x86
Wdigest.dll6.0.6002.18051175,10415 2009 Jun14:54x86
Wdigest.dll6.0.6002.22152175,10415 2009 Jun15:00x86
Kerberos.dll6.0.6000.16870494,59215 2009 Jun15:23x86
Kerberos.dll6.0.6000.21067496,64015 2009 Jun15:04x86
Kerberos.dll6.0.6001.18272499,71215 2009 Jun15:21x86
Kerberos.dll6.0.6001.22450500,73615 2009 Jun15:22x86
Kerberos.dll6.0.6002.18051499,71215 2009 Jun14:52x86
Kerberos.dll6.0.6002.22152500,73615 2009 Jun14:58x86
Msv1_0.dll6.0.6000.16870216,57615 2009 Jun15:25x86
Msv1_0.dll6.0.6000.21067216,57615 2009 Jun15:06x86
Msv1_0.dll6.0.6001.18272213,50415 2009 Jun15:22x86
Msv1_0.dll6.0.6001.22450213,50415 2009 Jun15:24x86
Msv1_0.dll6.0.6002.18051218,62415 2009 Jun14:53x86
Msv1_0.dll6.0.6002.22152217,60015 2009 Jun14:59x86
Schannel.dll6.0.6000.16870272,38415 2009 Jun15:28x86
Schannel.dll6.0.6000.21067272,38415 2009 Jun15:08x86
Schannel.dll6.0.6001.18272270,84815 2009 Jun15:24x86
Schannel.dll6.0.6001.22450270,84815 2009 Jun15:25x86
Schannel.dll6.0.6002.18051270,84815 2009 Jun14:53x86
Schannel.dll6.0.6002.22152270,84815 2009 Jun15:00x86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ksecdd.sys6.0.6001.182721,026,12016 2009 Jun01:46IA-64
Lsasrv.dll6.0.6001.182723,245,56815 2009 Jun15:25IA-64
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้13,78027 2009 มีนาคม08:57ไม่สามารถใช้งานได้
LSASS.EXE6.0.6001.1827217,92015 2009 Jun13:15IA-64
Secur32.dll6.0.6001.18272202,75215 2009 Jun15:28IA-64
Ksecdd.sys6.0.6001.224501,026,12015 2009 Jun23:34IA-64
Lsasrv.dll6.0.6001.224503,249,15215 2009 Jun15:07IA-64
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้13,78001 2009 Apr16:32ไม่สามารถใช้งานได้
LSASS.EXE6.0.6001.2245017,92015 2009 Jun13:09IA-64
Secur32.dll6.0.6001.22450202,75215 2009 Jun15:10IA-64
Ksecdd.sys6.0.6002.180511,026,10416 2009 Jun01:54IA-64
Lsasrv.dll6.0.6002.180513,260,41615 2009 Jun14:38IA-64
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้13,78003 2009 Apr21:34ไม่สามารถใช้งานได้
LSASS.EXE6.0.6002.1805117,92015 2009 Jun12:50IA-64
Secur32.dll6.0.6002.18051202,75215 2009 Jun14:40IA-64
Ksecdd.sys6.0.6002.221521,026,12016 2009 Jun00:12IA-64
Lsasrv.dll6.0.6002.221523,260,41615 2009 Jun14:58IA-64
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้13,78003 2009 Apr21:02ไม่สามารถใช้งานได้
LSASS.EXE6.0.6002.2215217,92015 2009 Jun12:56IA-64
Secur32.dll6.0.6002.22152202,75215 2009 Jun15:01IA-64
Wdigest.dll6.0.6001.18272482,30415 2009 Jun15:29IA-64
Wdigest.dll6.0.6001.22450482,30415 2009 Jun15:11IA-64
Wdigest.dll6.0.6002.18051482,30415 2009 Jun14:41IA-64
Wdigest.dll6.0.6002.22152482,30415 2009 Jun15:02IA-64
Kerberos.dll6.0.6001.182721,392,64015 2009 Jun15:25IA-64
Kerberos.dll6.0.6001.224501,394,68815 2009 Jun15:07IA-64
Kerberos.dll6.0.6002.180511,393,15215 2009 Jun14:38IA-64
Kerberos.dll6.0.6002.221521,394,68815 2009 Jun14:58IA-64
Msv1_0.dll6.0.6001.18272570,36815 2009 Jun15:26IA-64
Msv1_0.dll6.0.6001.22450570,36815 2009 Jun15:09IA-64
Msv1_0.dll6.0.6002.18051570,88015 2009 Jun14:39IA-64
Msv1_0.dll6.0.6002.22152570,36815 2009 Jun14:59IA-64
Schannel.dll6.0.6001.18272788,48015 2009 Jun15:28IA-64
Schannel.dll6.0.6001.22450788,48015 2009 Jun15:10IA-64
Schannel.dll6.0.6002.18051788,48015 2009 Jun14:40IA-64
Schannel.dll6.0.6002.22152788,48015 2009 Jun15:01IA-64
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้13,78027 2009 มีนาคม08:57ไม่สามารถใช้งานได้
Secur32.dll6.0.6001.1827276,80015 2009 Jun15:25x86
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้13,78001 2009 Apr19:10ไม่สามารถใช้งานได้
Secur32.dll6.0.6001.2245076,80015 2009 Jun15:26x86
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้13,78003 2009 Apr21:30ไม่สามารถใช้งานได้
Secur32.dll6.0.6002.1805177,31215 2009 Jun14:54x86
Lsasrv.mofไม่สามารถใช้งานได้13,78003 2009 Apr21:33ไม่สามารถใช้งานได้
Secur32.dll6.0.6002.2215277,31215 2009 Jun15:00x86
Wdigest.dll6.0.6001.18272175,10415 2009 Jun15:24x86
Wdigest.dll6.0.6001.22450175,10415 2009 Jun15:26x86
Wdigest.dll6.0.6002.18051175,10415 2009 Jun14:54x86
Wdigest.dll6.0.6002.22152175,10415 2009 Jun15:00x86
Kerberos.dll6.0.6001.18272499,71215 2009 Jun15:21x86
Kerberos.dll6.0.6001.22450500,73615 2009 Jun15:22x86
Kerberos.dll6.0.6002.18051499,71215 2009 Jun14:52x86
Kerberos.dll6.0.6002.22152500,73615 2009 Jun14:58x86
Msv1_0.dll6.0.6001.18272213,50415 2009 Jun15:22x86
Msv1_0.dll6.0.6001.22450213,50415 2009 Jun15:24x86
Msv1_0.dll6.0.6002.18051218,62415 2009 Jun14:53x86
Msv1_0.dll6.0.6002.22152217,60015 2009 Jun14:59x86
Schannel.dll6.0.6001.18272270,84815 2009 Jun15:24x86
Schannel.dll6.0.6001.22450270,84815 2009 Jun15:25x86
Schannel.dll6.0.6002.18051270,84815 2009 Jun14:53x86
Schannel.dll6.0.6002.22152270,84815 2009 Jun15:00x86

ข้อมูลของแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_10_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,711
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_10_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,430
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_11_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,450
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_11_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,010
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_12_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,445
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_12_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,005
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,441
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,998
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,604
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,169
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,448
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,009
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,449
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,009
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,868
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,591
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,905
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,997
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,747
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,835
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_8_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,710
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_8_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,429
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_9_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,747
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_9_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,835
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,408
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,427
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,348
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,368
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,930
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,969
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,952
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,995
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,403
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,422
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,927
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,966
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,670
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,701
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,407
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,426
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,930
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,969
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,682
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,713
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,403
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,422
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,411
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,430
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_winpe_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,402
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,421
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_winpe_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,405
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,424
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,960
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มX86_0566b8bf665ce3dd246a3822094cd8bc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_95cb1fb3a2b5c48d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มX86_0e7e6bd21b7b3662e8c7dadddf369ddc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_d44a5745732e65d3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มX86_0f222f6f431e1561a69e12c95257e67d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_b30ae8c13699130d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มX86_11591fed0ac34c01c1277bdbac2a7863_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_fafb49154dc730d9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,383
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มX86_11f410f406074953ca4664e24a284264_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_f8e1fe82bb194852.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มX86_288f8c19278596de20db5e4b9805103e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_f1792fbe80f3df25.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,383
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มX86_2ed882c2e7287dbdc217d13c1f80aec3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_f51dbbe3ae224e31.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มX86_3bf828682e56f2d574c37006d8262039_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_28b2d53ea6d7057f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม703
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มX86_3e493eb52f000a82e3557572e044905c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_13c0773ade176d21.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,383
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มX86_4002a26d0dad584c25c96706f2d5e4fb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_7bea49fab0c3baef.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มX86_7385616e70f646cbb73671c110438ec3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_21256312d8ff5a98.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,036
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มX86_793125c663157ce07689d705a2133aa5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_54678c813eb87df6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มX86_a77e75465ea769c3da57ad7dc1848901_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_888b9256c4f92d42.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม703
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มX86_a7921b6cdbbb346075c52f8c935bd4ef_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_35de6416dbcdbedc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มX86_b34c52b27ac4cd8fb64f774cfce550dc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e8305ae6d15ff17f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มX86_b36b085205d0d6a469b6db0636fe49b0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_1be43f1020f0a1a1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มX86_d02ba8fae1cb10ba8e05b22b0365458a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_b60dce6c866a9cbf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มX86_d0af0030c2f2e57201030d9820da0b63_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_d2231011f764b7d0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,036
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มX86_d74cfbd7607e8912ba82ad2326828e8a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_337eed1b28699080.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,383
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มX86_ec308f05dff3f549183c8a776645360c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_8a3f40b1a2956593.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มX86_microsoft lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a418a0745fdd652a.manifest -หน้าต่าง -
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,442
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)22:20
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_a4b3e75378eccda6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,442
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:38
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a600dfae5d0228c9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,373
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)23:19
ชื่อแฟ้มX86_microsoft lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_a69e1da376115b2a.manifest -หน้าต่าง -
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,373
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:51
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fbf30a5a1929db.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,354
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:36
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_a886901f7335e2fc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,354
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)22:00
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_389b60c97fc740bd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,924
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)22:24
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_3936a7a898d6a939.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,924
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:41
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_3a83a0037cec045c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,924
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)23:24
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_3b20ddf895fb36bd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,924
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:54
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_3c7eb35f7a03056e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,924
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:39
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_3d095074931fbe8f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,924
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)22:03
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_e4a4f2ddb3dfbcec.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,326
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)22:22
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_e54039bcccef2568.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,326
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:39
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e68d3217b104808b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,326
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)23:22
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_e72a700cca13b2ec.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,326
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:53
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e8884573ae1b819d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,326
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:38
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_e912e288c7383abe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,326
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)22:01
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_7a810285659cf00c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,890
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)22:22
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_7b1c49647eac5888.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,890
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:39
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_7c6941bf62c1b3ab.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,890
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)23:22
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_7d067fb47bd0e60c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,890
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:53
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_7e64551b5fd8b4bd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,890
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:38
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_7eeef23078f56dde.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,890
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)22:01
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_1fe460c0585503b5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,090
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)22:23
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_207fa79f71646c31.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,090
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:40
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_21cc9ffa5579c754.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,090
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)23:23
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_2269ddef6e88f9b5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,090
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:54
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_23c7b3565290c866.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,090
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:39
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_2452506b6bad8187.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,090
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)22:02

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_0131c82b6bded9df1b0f4ce8a230bb93_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_686d6e4a4afe8943.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม709
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_113c3925e606e5f4e02e5c9aba690e62_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_55aacd12517d9d7e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,726
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_1a32b5831bb83423a27fc96cc2230ee2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_deb8747ec8c1262c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,060
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_1af7ca75ff7fe5fb9b305714f89640e8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_ff5f272e14558e24.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,391
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_1de558a5851e6372e996a9e175b908c5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_3d02944c7f1ebc19.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,060
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_20f17a50da23ecd0ddfada5666f051d1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_9d693e66e24141b6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม709
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_25372fb4080648098ce01a4ca2eecc6d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_df2a3c141dfc8fba.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,060
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_26cb7435ca1103fa63375457f7cf2b10_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_da9b25ccfa16dcdb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,424
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_340ca7d48f2fcf04aaf6eb6f19e7940c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_c3e3887cae4ca08f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,056
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_377250310ded3f09669bf2036a740904_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_00ef646ed791ae3f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม709
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_3be8bf8b4f1e03f39f689d02872671a4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_1653e2b2e00afedb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,424
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_40561da03d073b39c53cf3283197b3c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_c48f1764e0741ed5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,060
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_492c5253c18a6fa26479ffa3adde59f2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_f4da8c3272b17642.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,424
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_5b7fabb0d3478ecd69e7721413733a99_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_a48d6c4484ad3251.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,060
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_5d9129a8d93774bd6c529bab0d90df4e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_34696a5f7da2481e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม709
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_5e73c6b7f742c94a3b37600dd9f0581a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_39858d799f595604.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม709
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_65145e830b9b34f181766a1b8d02aa19_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_cf8cbfe55ccecace.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,726
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_69c09ae0dc1c9ba45234108476a8d8ff_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_00215f1bdd0610a6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,060
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_71f6df3902903cd7df50dc6ea187db11_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_d10f8c16d9862971.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,391
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_9245aeae0585ed303f93b41db6a601e1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_7aac7342962e0d45.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,424
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_98cb51eac6d9f7701045d0180d794abc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_2b785408a76c16b6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,060
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_9e50d690950d329f1ebb487f20cde0c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_7308e4d934fdf2f8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม709
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_a39ee71d1c7abb3e16b3714bd719a270_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_9bb2e06c30a0dab3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,391
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_ae55fe746aac862231376270a556f788_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_0a7e8581bce84821.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,060
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_b4b756a5984a56e103391727add8404c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_ab85cd795ac77189.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,060
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_ba8596c10681dd1529d88cd62c2a4301_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_c03b4c8de0f85f52.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,060
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_be5c7885682dda7261d16a6849456fe7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_ccd9d91b02d16848.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,056
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_bea31805c15f223c88a088a1577f1024_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_6313a9126bbd4dbd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,391
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_c45ed836f7033a2e4c09dbe794afa07d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_fd1cee3b4e3aca64.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,060
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_e334460e4e447d69e3cb1a3513156598_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_6d75e290949d9c49.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม709
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_eaa49595fc6eb3770ee446e78628fd1a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a8273abe18c887ed.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม709
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_f358dc5bf5470cc3aea2803bbc14d721_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_428cf67e60bdccec.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,060
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_00373bf8183ad660.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,530
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:44
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_00d282d7314a3edc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,530
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_021f7b32155f99ff.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,461
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)02:13
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_02bcb9272e6ecc60.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,461
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:55
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_041a8e8e12769b11.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,442
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)06:41
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_04a52ba32b935432.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,442
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:สีกัน
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_94b9fc4d3824b1f3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,948
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:49
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_9555432c51341a6f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,948
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)03:44
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_96a23b8735497592.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,948
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)02:18
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_973f797c4e58a7f3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,948
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:58
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_989d4ee3326076a4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,948
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)06:45
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_9927ebf84b7d2fc5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,948
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:51
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_40c38e616c3d2e22.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,362
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:สีกัน
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_415ed540854c969e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,362
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)03:42
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_42abcd9b6961f1c1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,362
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)02:16
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_43490b9082712422.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,362
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:57
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_44a6e0f76678f2d3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,362
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)06:44
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_45317e0c7f95abf4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,362
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:49
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_d69f9e091dfa6142.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,926
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:สีกัน
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_d73ae4e83709c9be.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,926
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)03:42
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_d887dd431b1f24e1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,926
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)02:16
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_d9251b38342e5742.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,926
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:57
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_da82f09f183625f3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,926
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)06:43
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_db0d8db43152df14.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,926
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:49
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_7c02fc4410b274eb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,120
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:48
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_7c9e432329c1dd67.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,120
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)03:43
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_7deb3b7e0dd7388a.manifest หน้าต่าง -ความปลอดภัย -
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,120
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)02:17
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_7e88797326e66aeb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,120
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:58
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_7fe64eda0aee399c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,120
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)06:44
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_8070ebef240af2bd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,120
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:50
ชื่อแฟ้มPackage_10_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,595
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_10_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,897
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_11_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,547
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_11_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม8,258
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_12_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,467
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_12_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,043
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,463
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,036
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,703
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม8,419
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,545
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม8,257
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,546
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม8,257
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,754
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,060
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,134
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,122
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,974
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,958
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_8_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,594
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_8_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,896
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_9_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,974
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_9_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,958
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,416
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,435
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,356
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,376
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,944
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,983
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,964
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,007
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,411
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,430
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,941
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,980
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,680
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,711
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,415
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,434
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,944
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,983
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,692
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,723
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,411
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,430
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,419
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,438
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_winpe_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,410
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,429
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_winpe_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,413
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,432
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,992
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_0a8be64a4c9b985b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม20,972
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)22:17
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_0b272d2965ab00d7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม20,972
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:34
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0c74258449c05bfa.manifest -หน้าต่าง -
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม21,959
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)23:15
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_0d11637962cf8e5b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม21,959
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:48
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_0e6f38e046d75d0c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม21,959
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:33
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_0ef9d5f55ff4162d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม21,959
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:56
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_9f0ea69f6c8573ee.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,140
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)22:17
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_9fa9ed7e8594dc6a.manifest หน้าต่าง -ความปลอดภัย -
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,140
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:34
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a0f6e5d969aa378d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,140
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)23:15
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_a19423ce82b969ee.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,140
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:48
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a2f1f93566c1389f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,140
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:33
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_a37c964a7fddf1c0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,140
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:56
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_4b1838b3a09df01d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,939
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)22:16
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_4bb37f92b9ad5899.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,939
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:34
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_4d0077ed9dc2b3bc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,939
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)23:15
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_4d9db5e2b6d1e61d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,939
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:สีกัน
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_4efb8b499ad9b4ce.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,939
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:32
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_4f86285eb3f66def.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,939
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:55
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_e0f4485b525b233d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,843
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)22:16
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_e18f8f3a6b6a8bb9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,843
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:34
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e2dc87954f7fe6dc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,843
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)23:15
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_e379c58a688f193d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,843
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:48
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e4d79af14c96e7ee.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,843
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:33
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_e562380665b3a10f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,843
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:56
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_8657a696451336e6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,557
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)22:17
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_86f2ed755e229f62.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,557
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:34
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_883fe5d04237fa85.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,557
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)23:15
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_88dd23c55b472ce6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,557
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:48
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_8a3af92c3f4efb97.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,557
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:33
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_8ac59641586bb4b8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,557
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:56

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_13af3080ded5120be02f09fa4620232d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e06effb9599cb639.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม707
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มIa64_1bb63bb33aec1fc68a24f6263880f314_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_230d67bbf59eb34f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,054
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มIa64_25d5a48e758f2eae857adb503200ff81_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_8d6674b3b70b29de.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,058
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มIa64_485e5b560c07bea4a5dd549039f59864_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_c4a78d3ca659a4f4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,058
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มIa64_61f6cfa749f335a2f7f32570014be060_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_d0d62b7415b5dcae.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,058
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มIa64_7d4adc7c9125c4a8e44f31916a89cb23_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_fdcc3fe4606dc89a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,387
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มIa64_8a16c5e63016a91dda7aedabef116257_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_8ba2563b9e887c67.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม707
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มIa64_8e52be77fe069f0fbfc7deb4d821a07f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_03b25cc2fd23d889.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,723
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มIa64_9006bf6bc055586ae6cb0bbbcc19c31f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_27f9eee4bb11e38f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,058
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มIa64_9d0201ce8c5e3b50b0b63befdb363861_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_906457e8751acd44.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,058
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มIa64_aeb663f28a455c8389287a5e5c302c25_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_b1b9b21237868629.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,058
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มIa64_b5e303ebf45c5b28601d0ee40547371d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_da9c931482211f57.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,420
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มIa64_b997b27f0192d48cc6dd94b9ce32a1b0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_5d4813f1f8334c34.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,054
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มIa64_c5d9852791a955fa0f0e9a18eb2e088b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_7e167aff9c38f21e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,420
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มIa64_d0f96ed97e2631fad3fb1f0bb9959c90_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_d9db5651176e5163.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,723
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มIa64_d88e762f5e13e2e78626993080bbd7f9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_98a1fd66bdbc037d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,058
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มIa64_e047645b1977ea4446380d6d3188f13b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_d1f7bc6e881e2592.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,058
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มIa64_e230bc020d996c7b2209e61445225121_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_2e816c2c1d26f445.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม707
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มIa64_f55d37c2e084dd78a185ca0696f54590_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_babbd584c918d734.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,387
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มIa64_f7ba130f1c22c3f5901a03d920aad0b8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e8c8142847d5cc64.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม707
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a60283a45d0031c5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,398
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)02:39
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_a69fc199760f6426.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,398
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:38
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fd97005a1732d7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,398
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)06:48
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_a88834157333ebf8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,398
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:42
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_3a8543f97cea0d58.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,936
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)02:42
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_3b2281ee95f93fb9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,936
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:41
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_3c8057557a010e6a.manifest หน้าต่าง -ความปลอดภัย -
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,936
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)06:50
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_3d0af46a931dc78b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,936
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:46
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e68ed60db1028987.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,344
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)02:40
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_e72c1402ca11bbe8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,344
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:40
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e889e969ae198a99.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,344
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)06:49
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_e914867ec73643ba.manifest หน้าต่าง -ความปลอดภัย -
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,344
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:44
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_7c6ae5b562bfbca7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,908
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)02:40
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_7d0823aa7bceef08.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,908
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:40
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_7e65f9115fd6bdb9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,908
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)06:49
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_7ef0962678f376da.manifest หน้าต่าง -ความปลอดภัย -
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,908
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:44
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_21ce43f05577d050.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,105
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)02:42
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_226b81e56e8702b1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,105
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:41
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_23c9574c528ed162.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,105
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)06:50
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_2453f4616bab8a83.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,105
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:45
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,452
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,017
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,532
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม8,236
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,534
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม8,238
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,969
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,947
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,419
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,706
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,969
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,947
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb968389_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,419
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb968389 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,706
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,407
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,426
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,771
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,806
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,675
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,706
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,410
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,430
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,775
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,810
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,687
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,718
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,407
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,426
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,415
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb968389_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,434
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:42
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,689
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)20:43
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0c74258449c05bfa.manifest -หน้าต่าง -
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม21,959
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)23:15
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_0d11637962cf8e5b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม21,959
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:48
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_0e6f38e046d75d0c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม21,959
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:33
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_0ef9d5f55ff4162d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม21,959
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:56
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a0f6e5d969aa378d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,140
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)23:15
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_a19423ce82b969ee.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,140
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:48
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a2f1f93566c1389f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,140
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:33
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_a37c964a7fddf1c0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,140
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:56
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_4d0077ed9dc2b3bc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,939
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)23:15
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_4d9db5e2b6d1e61d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,939
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:สีกัน
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_4efb8b499ad9b4ce.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,939
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:32
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_4f86285eb3f66def.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม38,939
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:55
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e2dc87954f7fe6dc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,843
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)23:15
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_e379c58a688f193d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,843
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:48
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e4d79af14c96e7ee.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,843
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:33
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_e562380665b3a10f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,843
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:56
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_883fe5d04237fa85.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,557
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)23:15
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_88dd23c55b472ce6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,557
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:48
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_8a3af92c3f4efb97.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,557
วันที่ (UTC)16 2009 Jun
เวลา (UTC)01:33
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างความปลอดภัยแบบ schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_8ac59641586bb4b8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,557
วันที่ (UTC)15 2009 Jun
เวลา (UTC)21:56

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 968389 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbfixme kbmsifixme kbmt KB968389 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:968389

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com