บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ไอคอนจะแสดงเป็นหมาย X สีแดง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 968486 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้แทน 555361
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำอธิบายปัญหา

ในการใช้ Windows XP คอมพิวเตอร์ เมื่อคุณเปิดแผงควบคุมแล้ว คลิกบัญชีผู้ใช้การเชื่อมโยงทั้งหมดภายใต้การเรียนรู้เกี่ยวกับเมนูปรากฏเป็นไอคอนเครื่องหมายคำถาม [?] หรือปรากฏเป็นสีแดง X ไอคอนแทนของไอคอนเริ่มต้น

เมื่อต้องการได้ เราในการแก้ไขปัญหานี้ให้คุณไปยัง “แก้ไขปัญหาให้กับฉัน” ส่วน หากคุณอาจจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป “ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง” ส่วน

สาเหตุ:

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์.ico เสียหาย

แก้ไขปัญหาให้กับฉัน

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขปัญหานี้การเชื่อมโยง แล้ว คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50188


หมายเหตุ:ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และจากนั้น คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

thanks เพื่อ MVPSoumitra Senguptaสำหรับการสนับสนุนนี้แก้ไขได้

ไปที่ตอนนี้ "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ส่วน

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้แล้ว
    พิมพ์ regsvr32 /i mshtml.dll
  2. คลิกตกลงหรือกดแป้น ENTER

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ กับบทความนี้อีก หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 968486 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Service Pack 1
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2
Keywords: 
kbfixme kbmsifixme kbsurveynew kbfix kbmt KB968486 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:968486

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com