Article ID: 968513 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

בעת הקלדה בתוך שורת הכתובות של Windows Internet Explorer 8, עשוי להיפתח חלון עם ההודעה הבאה:
הורד את החיפוש של Windows כדי לשפר את תוצאות ההיסטוריה והמועדפים
אופן פעולה זה מתרחש כאשר Windows Search אינו מותקן או לא מופעל במחשב. כדי להפסיק לקבל הודעה זו, ניתן להשתמש בשיטות שבמאמר זה.

פתרון הבעיה

בחר את השיטה המתאימה למצבך.

שיטה 1: הורד את Windows Search ב- Windows Vista או גירסה קודמת

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
אם אתה משתמש ב- Windows XP, Windows Vista או גירסה של Windows Server שקדמה ל- Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2), הורד והתקן את הגירסה האחרונה של Windows Search.

לשם כך, לחץ על הקישור הורד את Windows Search כדי לשפר את תוצאות ההיסטוריה והמועדפים בחלון ההודעה שנפתח ב- Internet Explorer.

לקבלת מידע נוסף על Windows Search, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
Windows Search 4.0 עבור Windows XP (KB940157)

Windows Search 4.0 for Windows Vista x64 Edition (KB940157)

Windows Search 4.0 עבור Windows Vista SP1 (KB940157)
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

שיטה 2: הפוך את Windows Search לזמין ב- Windows 7 ואילך

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
אם אתה משתמש ב- Windows 7, Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2), Windows Server 2008 R2 או גירסה חדשה יותר של Windows, Windows Search כבר מותקן במחשב שלך. עם זאת, ייתכן שיהיה עליך להפעיל תכונה זו.

תקן באופן אוטומטי

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
פותר הבעיות
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets mats1
החיפוש של Windows אינו פועל והחיפוש איטי או נפסק עשוי לתקן את הבעיה המתוארת במאמר זה באופן אוטומטי.
פותר בעיות זה מתקן בעיות רבות.לפרטים נוספיםהפעל כעת
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets mats2
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

תקן באופן ידני

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כדי להפעיל את Windows Search, בצע את השלבים המתאימים למערכת ההפעלה שלך.
Windows 7
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ על תוכניות.
 3. לחץ על הפעל או בטל תכונות של Windows.
 4. גלול למטה, לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון Windows Search ולאחר מכן לחץ על אישור.
Windows Server 2008 SP2 או Windows Server 2008 R2
פתח את מנהל השרת ולאחר מכן הרחב את תפקידים.

אם התפקידשירותי קבצים אינו מופיע במקטע סיכום תפקידים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על הוסף תפקידים.
 2. בחרשירותי קבצים, ולאחר מכן לחץ על הבא.
 3. לחץ על הבא כמה פעמים שנדרש עד שתגיע למסך בחירת תפקידי שרת.
 4. ברשימת שירותי התפקידים הזמינים, בחר שירות החיפוש של Windows.
 5. לחץ על התקן.
אם התפקיד שירותי קבצים כבר מופיע במקטע סיכום תפקידים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. תחת שירותי קבצים, הרחב את שירותי תפקידים.
 2. לחץ על הוסף שירותי תפקידים.
 3. במסך בחירת שירותי תפקידים, בחר שירות החיפוש של Windows ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. אם ברצונך ליצור אינדקס של כוננים, בחר את הכוננים שעבורם ברצונך ליצור אינדקס ולאחר מכן לחץ על הבא.
 5. לחץ על התקן.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

וידאו: כיצד להפעיל תכונות של Windows ב- Windows 7 (הווידיאו באנגלית)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets video1
uuid=eb180c8a-53c9-40f1-9fc3-d5ff0e0e8e1e
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets video2
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

מידע נוסף

כדי לקבל עזרה לתיקון בעיות נוספות שקשורות ל- Windows Search, בקר באתר הבא של Microsoft כדי להפעיל את פותר הבעיות האוטומטי של Windows Search:

מאפיינים

Article ID: 968513 - Last Review: יום רביעי 09 יולי 2014 - Revision: 13.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Internet Explorer 8, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Starter
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Enterprise N
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Premium N
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Professional N
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Starter N
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Ultimate N
מילות מפתח 
kbsurveytest kbfixme kbmatsfixme kbdownload atdownload kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb kbvideocontent kbsmbportal KB968513

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com