Straipsnio ID: 968513 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai programoje ?Windows Internet Explorer 8? ? adreso juost? ?vedate adres?, gali b?ti atidarytas langas su toliau pateiktu prane?imu:
Nor?dami pagerinti retrospektyvos ir parankini? rezultatus, atsisi?skite ?Windows? ie?k?

Prie?astis

Taip gali ?vykti, jei tenkinama viena i? toliau nurodyt? s?lyg?:
 • Kompiuteryje ne?diegta ?Windows? ie?ka.
 • ?Windows? ie?ka ne?jungta.

Sprendimas

Automatinis problemos aptikimas ir sprendimas

Trik?i? diagnostikos priemon? ?Windows? ie?ka neveikia, yra l?ta arba i?jungiama gali automati?kai i?spr?sti ?iame straipsnyje apra?yt? problem?.
?i trik?i? diagnostikos priemon? i?sprend?ia daug problem?.Su?inokite daugiauPaleisti dabar

Leiskite taisyti pa?iam

Jei nebenorite gauti ?io prane?imo, galite naudoti nurodytus b?dus. Pasirinkite b?d?, tinkam? j?s? situacijoje.

1 b?das. Atsisi?skite ?Windows? ie?k?

Jei naudojate ?Windows XP?, ?Windows Vista? arba ?Windows Server? versij?, ankstesn? nei ?Windows Server 2008? 2 pakeitim? paketas (SP2), atsisi?skite ir ?diekite naujausi? ?Windows? ie?kos versij?.

Nor?dami tai padaryti spustel?kite ?Internet Explorer? prane?imo lange esant? sait? Nor?dami pagerinti retrospektyvos ir parankini? rezultatus, atsisi?skite ?Windows? ie?k?.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Windows? ie?k?, apsilankykite ?iose ?Microsoft? svetain?se:

?Windows Search 4.0?, skirta ?Windows XP? (KB940157)

?Windows Search 4.0?, skirta ?Windows Vista? x64 leidimui (KB940157)

?Windows Search 4.0?, skirta ?Windows Vista? SP1 (KB940157)

2 b?das. ?galinkite ?Windows? ie?k?

Jei naudojate ?Windows 7?, ?Windows Server 2008? 2 pakeitim? paket? (SP2) arba ?Windows Server 2008 R2?, ?Windows? ie?ka jau yra ?diegta j?s? kompiuteryje. Ta?iau jums gali reik?ti ?jungti ?i? funkcij?. Nor?dami tai padaryti atlikite naudojamai operacinei sistemai taikomus veiksmus.

?Windows 7?
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Spustel?kite Programos.
 3. Spustel?kite ?jungti arba i?jungti ?Windows? funkcijas.
 4. Slinkite ?emyn, spustel?j? pa?ym?kite ?ym?s langel? ?Windows? ie?ka, tada spustel?kite Gerai.
Vaizdo ?ra?as. Kaip ?jungti ?Windows? funkcijas operacin?je sistemoje ?Windows 7? (vaizdo ?ra?as yra angl? kalba)


?Windows Server 2008? SP2 arba ?Windows Server 2008 R2?
Atidarykite serverio tvarkytuv? ir i?pl?skite element? Vaidmenys.

Jei vaidmuo Fail? tarnybos nepateiktas skyriuje Vaidmen? santrauka, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite ?traukti vaidmen?.
 2. Pa?ym?kite Vaidmen? tarnybos, tada spustel?kite Pirmyn.
 3. Spustel?kite Pirmyn tiek kart?, kiek reikia ekranui Pasirinkti serverio vaidmenis pasiekti.
 4. Pasiekiam? vaidmen? tarnyb? s?ra?e pa?ym?kite ?Windows? ie?kos tarnyba.
 5. Spustel?kite Diegti.
Jei vaidmuo Fail? tarnybos jau yra pateiktas skyriuje Vaidmen? santrauka, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Dalyje Fail? tarnybos i?pl?skite Vaidmen? tarnybos.
 2. Spustel?kite ?traukti vaidmen? tarnyb?.
 3. Ekrane Vaidmen? tarnyb? pasirinkimas pa?ym?kite ?Windows? ie?kos tarnyba, tada spustel?kite Pirmyn.
 4. Nor?dami indeksuoti disk? ?renginius, pa?ym?kite norimus indeksuoti disk? ?renginius ir spustel?kite Pirmyn.
 5. Spustel?kite Diegti.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti pagalbos sprend?iant papildomas ?Windows? ie?kos problemas, apsilankykite toliau nurodytoje ?Microsoft? svetain?je, kad gal?tum?te paleisti automatin? ?Windows? ie?kos trik?i? diagnostikos priemon?:
?Windows? ie?kos taisymas, kai ji u?stringa arba nerodo rezultat?

Savyb?s

Straipsnio ID: 968513 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. liepos 30 d. - Per?i?ra: 9.0
Taikoma:
 • Windows Internet Explorer 8, naudojant su:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Starter
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Enterprise N
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Premium N
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Professional N
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Starter N
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Ultimate N
Rakta?od?iai: 
kbsurveytest kbfixme kbmatsfixme kbdownload atdownload kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb kbvideocontent kbsmbportal KB968513

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com