บริการที่เก็บข้อมูล Exchange Microsoft ปัญหาเมื่อคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ Data Protection Manager (DPM) 2007 เพื่อทำการสำรองข้อมูลสำเนาชั่วคราวสำหรับเซิร์ฟเวอร์มี Exchange Server 2007 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 968621 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ Data Protection Manager (DPM) 2007 เพื่อทำการสำรองข้อมูลสำเนาชั่วคราวสำหรับเซิร์ฟเวอร์มี Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1) การบริการที่เก็บข้อมูล Exchange Microsoft ขัดข้อง ดังนั้น accesses ไคลเอ็นต์ไม่ตอบสนอง และคุณต้องเริ่มการบริการที่เก็บข้อมูล Exchange เพื่อแก้ไขปัญหานี้ นอกจากนี้ เมื่อเกิดปัญหานี้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้:
Events logged 
Event Type: Error 
Event Source: ESE 
Event Category: ShadowCopy  
Event ID: 2002 
Description: 
Information Store (xxxx) Shadow copy instance xx encountered error -560 on freeze.  
Event Type: Error 
Event Source: ESE 
Event Category: ShadowCopy  
Event ID: 2007 
Description: 
Information Store (xxxx) Shadow copy instance xx aborted.

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง 9 Rollup การปรับปรุงสำหรับ Exchange 2007 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง Rollup 9 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 1 ให้ดูหัวข้อวิธีใช้ของ Exchange ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง service pack ล่าสุดของ Exchange หรือยกเลิกการปรับปรุง ให้ดูหัวข้อวิธีใช้ของ Exchange ต่อไปนี้:

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 968621 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
Keywords: 
kbfix kbsurveynew kbqfe kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbmt KB968621 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:968621

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com