การ SYSVOL ร่วมโยกย้ายจาก FRS ไป DFSR ล้มเหลวบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 Beta ถ้ามีการกำหนดค่า namespace ที่ disjoint

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 968733 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ข้อมูลรุ่น Beta
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ Microsoft ในรุ่นเบต้า ข้อมูลในบทความนี้มีให้ตามสภาพ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ไม่มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการจาก Microsoft สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นเบต้านี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับการสนับสนุนสำหรับรุ่นเบต้า โปรดดูเอกสารที่รวมมากับแฟ้มผลิตภัณฑ์รุ่นเบต้า หรือตรวจสอบตำแหน่งทางเว็บที่คุณดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณใช้เครื่องมือการโยกย้ายบริการการจำลองแบบ DFS (Dfsrmig.exe) เพื่อโยกย้าย SYSVOL ใช้ร่วมกันจากแฟ้มจำลองแบบบริการ (FRS) ไปยังบริการการแจกจ่ายแฟ้มระบบจำลองแบบ (DFSR) ในโดเมนที่ใช้ Windows Server 2008 R2 Beta
  • มีการกำหนดค่า namespace ที่ disjoint ในโดเมนนี้
ในสถานการณ์สมมตินี้ กระบวนการโยกย้าย SYSVOL ร่วมกันไม่ นอกจากนี้ แฟ้มบันทึกเหตุการณ์จำลองแบบ DFS ต่อไปนี้ถูกสร้างขึ้นหลังจากปัญหานี้เกิดขึ้น:

ชื่อแฟ้มบันทึก: DFS จำลองแบบ
แหล่งที่มา: DFSR
รหัสเหตุการณ์: 8028
งานประเภท: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: คลาสสิค
คำอธิบาย::
การโยกย้าย dfsr ไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นสถานะ 'PREPARED' สำหรับตัวควบคุมโดเมน<domain controller="" name=""></domain>. dfsr จะลองอีกครั้งในครั้งถัดไปนั้น polls Active Directory เมื่อต้องการบังคับให้ลองส่งใหม่ในทันที ดำเนินการคำสั่ง 'dfsrdiag /pollad'

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการโยกย้าย SYSVOL ดำเนินจาก FRS เพื่อ DFSR อย่างไม่ถูกต้องการใช้ตัวควบคุมโดเมน DNS ชื่อเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ NTFRS SYSVOL ชี้ชื่อ อย่างไรก็ตาม ชื่อจุดเชื่อมต่อไม่ทำงานใน namespace ที่ disjoint

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สามารถถูกประยุกต์ใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 Beta

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2 Beta
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dfsrprovs.mofไม่สามารถใช้งานได้74,87619 2009 มีนาคม01:25ไม่สามารถใช้งานได้
Dfsrress.dll6.1.7000.41332,04819 2009 มีนาคม07:07x64
Dfsrs.exe6.1.7000.41334,421,12019 2009 มีนาคม04:52x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมาย namespace ที่ disjoint ความ ที่ให้บริการของชื่อโดเมน (DNS) ที่ส่วนต่อท้ายของคอมพิวเตอร์ที่พบที่แตกต่างจากส่วนต่อท้าย DNS ของโดเมน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ namespace ที่ disjoint แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/fc16ca97-e86c-417b-a9ed-991e8860969a1033.mspx?mfr=true
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2 Beta
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-dfsr-หลัก-serveronly_31bf3856ad364e35_6.1.7000.4133_none_2eafe243de6fb8ec.manifestไม่สามารถใช้งานได้35,15319 2009 มีนาคม07:45ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb968733_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,67619 2009 มีนาคม16:51ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb968733_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,46419 2009 มีนาคม16:51ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb968733_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,87819 2009 มีนาคม16:51ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb968733_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,45519 2009 มีนาคม16:51ไม่สามารถใช้งานได้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 968733 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB968733 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:968733

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com