ไม่สามารถเผยแพร่กระแสงานหลังจากที่คุณติดตั้ง หรือเอาโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 หรือยกเลิกการปรับปรุง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 968793 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณไม่สามารถเผยแพร่กระแสงานหลังจากที่คุณติดตั้ง หรือเอาโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 หรือยกเลิกการปรับปรุง เกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

"ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อกระแสงานถูกสร้างขึ้น ลองบันทึกกระแสงานอีกครั้ง"


ติดตามแพลตฟอร์มที่รวมต่อไปนี้:
ชนิด System.Globalization.CultureInfo ถูกทำเครื่องหมายไม่ตามที่ได้รับอนุญาตในแฟ้มการกำหนดค่าของแอพลิเคชัน

คุณอาจยังรวมต่อไปนี้:

พิมพ์ System.Reflection.AssemblyVersionAttribute, mscorlib เวอร์ชัน = 2.0.0.0 วัฒนธรรม = neutral, PublicKeyToken = b77a5c561934e089 จะไม่ได้ทำการเครื่องหมายเป็นได้รับอนุญาตในแฟ้มการกำหนดค่าของแอพลิเคชัน
พิมพ์ System.Reflection.AssemblyFileVersionAttribute, mscorlib เวอร์ชัน = 2.0.0.0 วัฒนธรรม = neutral, PublicKeyToken = b77a5c561934e089 จะไม่ได้ทำการเครื่องหมายเป็นได้รับอนุญาตในแฟ้มการกำหนดค่าของแอพลิเคชัน

สาเหตุ

แฟ้ม Web.config จะเป็นแฟ้ม unversioned ที่ติดตั้ง และจัดการ โดย Microsoft Dynamics CRM 4.0 เนื่องจากมีแฟ้ม unversioned ที่สามารถถูกกำหนดเอง คุณอาจต้องการปรับเปลี่ยนด้วยตนเองหลังจากการติดตั้งหรือเอาโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Dynamics CRM

ลักษณะการทำงาน Microsoft Dynamics CRM 4.0 โปรแกรมแก้ไขด่วน Installer ระหว่างการติดตั้งแฟ้ม unversioned

ถ้ามีการปรับเปลี่ยนแฟ้มรุ่นที่ติดตั้งไว้แล้วเนื่องจากมีการติดตั้ง Installer โปรแกรมแก้ไขด่วนของ CRM Dynamics Microsoft จะไม่เปลี่ยน ด้วยรุ่นล่าสุด ลักษณะการทำงานนี้อนุมานว่า ถ้ามีการปรับเปลี่ยนแฟ้ม การปรับเปลี่ยนได้ intentional และจะไม่ถูกเขียนทับ

ลักษณะการทำงาน Microsoft Dynamics CRM 4.0 โปรแกรมแก้ไขด่วน Installer ในระหว่างการลบแฟ้ม unversioned

แฟ้มที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะแปลงกลับไปยังการติดตั้งไว้ก่อนหน้ารุ่น โดยไม่คำนึงถึงว่าพวกเขาได้ถูกปรับเปลี่ยน ลักษณะการทำงานนี้อนุมานว่า การเอาออกดำเนินการคืนค่าเป็นสภาวะก่อนหน้า ถึงแม้ว่าซึ่งหมายความว่า การเขียนทับการเปลี่ยนแปลงที่ทำตั้งแต่การสภาวะก่อนหน้านั้น

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องปรับเปลี่ยนแฟ้ม Web.config เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการสนับสนุนที่โปรแกรมติดตั้งไม่ได้ใช้ระหว่างการติดตั้งด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต้องทำ ดูส่วน "ประวัติของการเปลี่ยนแปลงแฟ้ม Web.config" นำไปใช้หากเกิดสถานการณ์การเอาออกจากส่วน "บทสรุป" คุณต้องใหม่แบบกำหนดเองที่โปรแกรมติดตั้ง overwrote เมื่อแฟ้ม unversioned ถูกเอาออก เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนแฟ้ม Web.config ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:เป็นได้ตลอดเวลา เราขอแนะนำว่า คุณครบถ้วนสำรองระบบของคุณก่อนที่จะติดตั้ง หรือเอา rollups ใด ๆ โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือการปรับปรุง
 1. ค้นหาแฟ้ม Web.config:
  • บนเซิร์ฟเวอร์ ที่ตั้งเริ่มต้นจะเป็นดังนี้:
   ไดรฟ์ระบบ>: \inetpub\wwwroot
  • บนไคลเอนต์ ที่ตั้งเริ่มต้นจะเป็นดังนี้:
   ไดรฟ์ระบบ>: \Program Files\ CRM\Client\res\Web ของ Microsoft
 2. สำรองข้อมูลแฟ้ม Web.config ที่มีอยู่ โดยการคัดลอกแฟ้ม แล้ว เปลี่ยนชื่อ ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนชื่อแฟ้มเป็น Web.config<date>. </date>
 3. เปิดแฟ้ม ใน Notepad หรือโปรแกรมแก้ไขข้อความอื่น
 4. ใช้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จำเป็น
 5. บันทึกแฟ้ม

ประวัติของการเปลี่ยนแปลงแฟ้ม Web.config

การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ได้ถูกนำมาใช้ในยกในฐานความรู้ของ Microsoft บทความหรือการปรับปรุงเลิกที่แสดงอยู่ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงจำเป็นสำหรับการยกเลิกการปรับปรุงที่เพิ่มเติมแต่ละที่ติดตั้ง ตัวอย่างเช่น ถ้า โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แรกที่คุณติดตั้ง Update Rollup 3 คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงของ Update Rollup 3 และเปลี่ยนแปลงสำหรับ Update Rollup 2 และ Update Rollup 1 การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดควรใช้ภายในแท็ก <authorizedtypes.>ที่มีอยู่ต่อไปนี้ ถ้าคุณพบว่า เนื้อหาที่มีอยู่แล้ว คุณไม่มีการเพิ่มอีกครั้ง </authorizedtypes.>

การเปลี่ยนแปลงที่รวมอยู่ใน 957975, Update Rollup 3 และทั้งหมดหลังจากนั้นโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุง rollups

<configuration>

 <System.Workflow.ComponentModel.WorkflowCompiler>

  <authorizedTypes>

   ...

   <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Globalization" TypeName="CultureInfo" Authorized="True"/>

   ...

  </authorizedTypes>

 </System.Workflow.ComponentModel.WorkflowCompiler>

</configuration>

การเปลี่ยนแปลงที่จะรวมในการปรับปรุง 2 Rollup และทั้งหมดหลังจากนั้นโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุง rollups


<configuration>

 <System.Workflow.ComponentModel.WorkflowCompiler>

  <authorizedTypes>

   ...

   <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="Void" Authorized="True"/>
<authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Reflection" TypeName="AssemblyFileVersionAttribute" Authorized="True" />

<authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Reflection" TypeName="AssemblyVersionAttribute" Authorized="True" />

   ...

  </authorizedTypes>

 </System.Workflow.ComponentModel.WorkflowCompiler>

</configuration>

การเปลี่ยนแปลงที่รวมอยู่ใน 955060, 957975, Update Rollup 1 และโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใหม่กว่าทั้งหมด และการปรับปรุง rollups

<configuration>

 <System.Workflow.ComponentModel.WorkflowCompiler>

  <authorizedTypes>

   ...

   <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="Math" Authorized="True"/>

   ...

   <authorizedType Assembly="Microsoft.Crm.SdkTypeProxy, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="Microsoft.Crm.SdkTypeProxy" TypeName="CrmService" Authorized="False"/>

<authorizedType Assembly="Microsoft.Crm.SdkTypeProxy, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.Metadata" TypeName="MetadataService" Authorized="False"/>

  </authorizedTypes>

 </System.Workflow.ComponentModel.WorkflowCompiler>

</configuration>

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRM โซลูชัน Business Microsoft ซอฟต์แวร์โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงแพคเกจคำ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
887283โปรแกรมแก้ไขด่วนของซอฟต์แวร์ Microsoft CRM วิธีแก้ไขปัญหาของธุรกิจและการปรับปรุงแพ็คเกจมาตรฐานที่ตั้งชื่อ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
961768ปรับปรุง Rollup 3 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน
959419ปรับปรุง Rollup 2 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน
952858ปรับปรุง Rollup 1 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 968793 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Keywords: 
kbsurveynew kbqfe kbmbsmigrate kbmt KB968793 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:968793

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com