โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการติดต่อสื่อสารเซิร์ฟเวอร์ 2007 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 968802 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้แสดงโปรแกรมปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับ Microsoft Office สื่อสารเซิร์ฟเวอร์ (OCS) 2007 R2 และระบุมาสของ การปรับปรุงสำหรับแต่ละบทบาทของเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมปรับปรุงที่นำออกใช้สำหรับการติดต่อสื่อสาร Server 2007 R2

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับโฮสต์แอพลิเคชัน
  967832 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับการติดต่อสื่อสารเซิร์ฟเวอร์ 2007 R2 แอพลิเคชันโฮสต์: 2009 เมษายน
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ร่วมกันเซิร์ฟเวอร์
  2603285 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Office สื่อสาร Server 2007 R2 เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานร่วมกันของโปรแกรมประยุกต์: 2011 กันยายน
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเครื่องมือการดูแลระบบ
  2400402 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Office สื่อสาร Server 2007 R2 เครื่องมือการจัดการ: 2010 กันยายน
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการประชุมทางเสียง/วิดีโอ
  2590695 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Office สื่อสาร Server 2007 R2 เซิร์ฟเวอร์การประชุมทางเสียง/วิดีโอ: 2011 กันยายน
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก
  2603289 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Office สื่อสาร Server 2007 R2 คอมโพเนนต์หลัก: 2011 กันยายน
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการเข้าถึงเว็บ Communicator
  2603287 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Office สื่อสาร Server 2007 R2, Communicator การเข้าถึงเว็บ: 2010 กรกฎาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการประชุมทาง Attendant
  2403680 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Office สื่อสาร Server 2007 R2, Attendant การประชุม: 2010 พฤศจิกายน
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับบริการการประกาศการประชุม
  2410679 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Office สื่อสาร Server 2007 R2 การบริการประกาศการประชุม: 2010 พฤศจิกายน
 • การปรับปรุงสำหรับการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์
  971298 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Office สื่อสาร Server 2007 R2 ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์: 2009 กรกฎาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Mediation
  2404578 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Office สื่อสาร Server 2007 R2, Mediation เซิร์ฟเวอร์: 2010 พฤศจิกายน
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับตัวควบคุมเสียงภายนอก
  980372 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Office สื่อสาร Server 2007 R2 ตัวควบคุมเสียงภายนอก: 2010 เมษายน
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการบริการตอบสนองต่อ กลุ่ม
  2400367 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับการติดต่อสื่อสารเซิร์ฟเวอร์ 2007 R2 การตอบสนองกลุ่มบริการ Office: 2010 กันยายน
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับรุ่นมาตรฐาน/องค์กรเซิร์ฟเวอร์
  2590698 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Office สื่อสาร Server 2007 R2: 2011 กันยายน
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับรุ่นมาตรฐาน/องค์กรเซิร์ฟเวอร์ Back End
  2512777 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับฐานข้อมูลของ Office สื่อสาร Server 2007 R2: มีนาคม 2011
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการจัดการการสื่อสารประกอบการ API 2.0 หลัก Redist แบบ 64 บิต
  2501720 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Office สื่อสาร Server 2007 R2 ภาพเป็นหนึ่งสื่อสารจัดการ API 2.0 หลัก Redist 64 บิต: มีนาคม 2011
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์การประชุม
  2603291 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Office สื่อสาร Server 2007 R2 เว็บเซิร์ฟเวอร์ประชุม: 2011 กันยายน
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์ของคอมโพเนนต์
  2501721 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับการติดต่อสื่อสาร Server 2007 R2 เว็บคอมโพเนนต์: มีนาคม 2011
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเครื่องมือรายงานการ Adoption
  2501718 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Office สื่อสาร Server 2007 R2, Adoption รายงานมือสำหรับ Office สื่อสาร Server 2007 R2: มีนาคม 2011
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการจัดการการสื่อสารประกอบการ API 2.0 Redist กิจกรรมของกระแสงาน Windows
  2502324 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Office สื่อสาร Server 2007 R2, Microsoft ภาพเป็นหนึ่งสื่อสารจัดการ API 2.0 Windows กระแสงานกิจกรรม Redist: มีนาคม 2011

วิธีการติดตั้ง

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Office สื่อสาร Server 2007 R2 ใช้ หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

วิธีที่ 1: การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม

เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงเหล่านี้ คุณต้องใช้โปรแกรมปรับปรุง โดยใช้โปรแกรมติดตั้งการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม แล้ว ด้วยตนเองรันการปรับรุ่นฐานข้อมูลจาก 2010 กรกฎาคมสำหรับฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์การสื่อสารของ Office แบ็คเอนด์

หมายเหตุ ปรับปรุงทั้งหมดสำหรับใช้โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม บทบาทของเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมในหนึ่งให้คลิก

เมื่อต้องการใช้เซิร์ฟเวอร์แบบสะสม โปรแกรมติดตั้งการปรับปรุง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ ถ้าไม่ได้เปิดการควบคุมบัญชีผู้ใช้ (UAC) อยู่ คุณต้องการเริ่มต้น สะสมเซิร์ฟเวอร์ปรับปรุง Installer โดยใช้สิทธิ์ผู้ดูแล ซึ่งทำให้ แน่ใจว่า การปรับปรุงทั้งหมดมีการติดตั้งอย่างถูกต้อง
 1. ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เยี่ยมชมเว็บศูนย์การดาวน์โหลด Microsoft ไซต์ต่อไปนี้:

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ดาวน์โหลด
  ดาวน์โหลด ServerUpdateInstaller.exe บรรจุในขณะนี้
 2. การเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม โดยใช้การ UI หรือ โดยการใช้บรรทัดคำสั่ง

  หมายเหตุ UI การแสดงตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนซึ่งปรับปรุงที่มีการติดตั้ง เมื่อคุณคลิกติดตั้งการปรับปรุง

  เมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง โดยใช้การ คำสั่งพร้อมรับ ใช้คำสั่งต่อไปนี้ พร้อมที่เหมาะสม สวิตช์:
  ServerUpdateInstaller.exe [/silentmode [/forcereboot]] | [/extractall]
  บันทึกย่อ

  ที่ /silentmode/forcereboot สลับไปใช้ปรับปรุงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่เบื้องหลังแล้ว การรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ในตอนท้ายของกระบวนการติดตั้งโดยอัตโนมัติถ้าดังกล่าว เป็นสิ่งจำเป็น

  ที่ /extractall สลับจากโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง และทำให้การปรับปรุงในการ โฟลเดอร์ย่อยที่ถูกตั้งชื่อว่า "Extracted" ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่คุณรัน การ คำสั่ง
 3. ให้ใช้การปรับปรุงสำหรับฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ 2007 R2 ส่วนติดต่อสื่อสารของ Office ถ้าคุณไม่ได้ใช้ เมื่อต้องการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  2512777 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับฐานข้อมูลของ Office สื่อสาร Server 2007 R2: มีนาคม 2011

วิธีที่ 2: การปรับปรุง Microsoft

หมายเหตุ คุณสามารถใช้การปรับปรุงของ Microsoft ได้ถ้าคุณได้ใช้ใน การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Office สื่อสาร Server 2007 R2: กรกฎาคม 2009

คุณสามารถใช้ได้เฉพาะการปรับปรุงของ Microsoft เพื่อใช้การปรับปรุงสำหรับ เซิร์ฟเวอร์สื่อสารของ office 2007 R2 ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงเดือน 2009 กรกฎาคมสำหรับ Office เซิร์ฟเวอร์สื่อสาร 2007 R2 และเซิร์ฟเวอร์สื่อสาร Office 2007 มีการปรับปรุง R2 สำหรับฐานข้อมูลส่วนที่อธิบายไว้ใน Microsoft บทความในฐานความรู้ (กิโลไบต์) 969834

ถ้ามีการปรับปรุงเดือน 2009 กรกฎาคมทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ถูกนำไปใช้ปรับปรุง Microsoft ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่อการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Office สื่อสาร Server 2007 R2 (2010 กรกฎาคม)

วิธีที่ 3: การติดตั้งด้วยตนเอง

ถ้าคุณเลือกที่จะติดตั้งการปรับปรุงเหล่านี้ด้วยตนเอง บทความนี้ช่วยให้ คุณพบการแมปที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงและเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม คุณควรพิจารณาคำแนะนำต่อไปนี้สำหรับเว็บไซต์ด้วยตนเอง การปรับใช้:
 • ต้องปรับใช้การปรับปรุงทั้งหมดสำหรับบทบาท นอกจากนี้ ทั้งหมด โปรแกรมปรับปรุงบนบทบาทของเซิร์ฟเวอร์เดียวกันต้องอยู่ในระดับการปรับปรุงล่าสุด
 • รุ่นมาตรฐานของเซิร์ฟเวอร์สื่อสารและการสื่อสาร เซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์องค์กรรุ่นรวมบัญชียังต้องปรับปรุงทั้งหมดสำหรับบทบาทใด ๆ ที่จัดวางบนเซิร์ฟเวอร์ จะต้องปรับปรุงทั้งหมดในการปรับปรุงล่าสุด ระดับ
 • นอกจากนี้ คำแนะนำต่อไปนี้นำไปใช้กับเครื่อง สำหรับเซิร์ฟเวอร์สื่อสารของ Office 2007 R2 เผยแพร่เว็บไซต์องค์กรรุ่น:
  • การปรับปรุงโทโพโลยีที่ทั้งหมด ด้วยการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ แต่ละส่วนประกอบในเวลาเดียวกัน สิ่งนี้อาจเป็นไปได้ในสภาพแวดล้อมที่มีขนาดเล็กลง
  • แรก ปรับปรุงเก็บพักและผู้กำกับบริษัทสร้างที่อยู่ ให้บริการเก็บพัก การปรับปรุงกลุ่มเพิ่มเติมที่เป็นไปได้ ด้วยการผู้อำนวยสำหรับ กลุ่มเหล่านี้ในเวลาเดียวกัน ถ้าผู้กำกับการบริการที่เก็บพักมากกว่าหนึ่ง การ ผู้กำกับถูกปรับปรุงในขณะกลุ่มแรกที่ได้บริการถูกปรับปรุง ที่ เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บพักภายนอกที่ต้องปรับปรุงหลังจากเก็บพักที่ให้บริการ การปรับปรุง
  • (CWA และสื่อ) ถ้าภายนอกพูสเซิร์ฟเวอร์ กลุ่มมากกว่าหนึ่ง ดังกล่าวจะถูกปรับปรุงหลังจากเก็บพักทั้งหมดที่ได้บริการ การปรับปรุง

รายชื่อของบทบาทเซิร์ฟเวอร์และการปรับปรุงที่ใช้งานได้

เซิร์ฟเวอร์สื่อสาร 2007 R2 – เซิร์ฟเวอร์รุ่นมาตรฐาน

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์สื่อสาร 2007 R2 วงจรการสื่อสารได้รับการจัดการ API 2.0 หลัก Redist 64 บิต KB 2501720
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก - KB 2404575
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ร่วมกันเซิร์ฟเวอร์ - KB 2404588
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับตัวควบคุมเสียงภายนอก - KB 980372
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Attendant ประชุม – KB 2403680
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับบริการการประกาศการประชุม – KB 2410679
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับบริการตอบสนอง กลุ่ม - KB 2400367
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับโฮสต์แอพลิเคชัน – KB 967832
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์รุ่นมาตรฐาน – KB 2549046
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับฐานข้อมูลรุ่นมาตรฐาน – KB 979857
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการประชุมทางเว็บเซิร์ฟเวอร์ – KB 2501717
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การประชุมทางเสียง/วิดีโอ – KB 2403679
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ - KB 2501721

รวมเซิร์ฟเวอร์สื่อสาร 2007 R2 – รุ่นของเว็บไซต์องค์กร

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์สื่อสาร 2007 R2 วงจรการสื่อสารได้รับการจัดการ API 2.0 หลัก Redist 64 บิต KB 2501720
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก - KB 2404575
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ร่วมกันเซิร์ฟเวอร์ - KB 2404588
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับตัวควบคุมเสียงภายนอก - KB 980372
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Attendant ประชุม – KB 2403680
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับบริการการประกาศการประชุม – KB 2410679
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับบริการตอบสนอง กลุ่ม - KB 2400367
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับโฮสต์แอพลิเคชัน – KB 967832
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเว็บไซต์องค์กรรุ่นเซิร์ฟเวอร์ – KB 2549046
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการประชุมทางเว็บเซิร์ฟเวอร์ – KB 2501717
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การประชุมทางเสียง/วิดีโอ – KB 2403679
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ - KB 2501721

เซิร์ฟเวอร์สื่อสาร 2007 R2 – สิ้นสุดหลังรุ่นของเว็บไซต์องค์กร

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเว็บไซต์องค์กรรุ่น Backend – KB 2512777

เผยแพร่เซิร์ฟเวอร์สื่อสาร 2007 R2 – รุ่นองค์กร – เวอร์

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์สื่อสาร 2007 R2 วงจรการสื่อสารได้รับการจัดการ API 2.0 หลัก Redist 64 บิต KB 2501720
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก - KB 2404575
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับตัวควบคุมเสียงภายนอก - KB 980372
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Attendant ประชุม – KB 2403680
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับบริการการประกาศการประชุม – KB 2410679
 • pdate สำหรับการตอบสนองต่อกลุ่มบริการ - 2400367 กิโลไบต์
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับโฮสต์แอพลิเคชัน – KB 967832
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเว็บไซต์องค์กรรุ่นเซิร์ฟเวอร์ – KB 2549046

การสื่อสารเซิร์ฟเวอร์ 2007 R2 – รุ่นองค์กรแจกจ่าย – แอพลิเคชันที่ใช้ร่วมกัน MCU

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์สื่อสาร 2007 R2 วงจรการสื่อสารได้รับการจัดการ API 2.0 หลัก Redist 64 บิต KB 2501720
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก - KB 2404575
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ร่วมกันเซิร์ฟเวอร์ - KB 2404588

การสื่อสารเซิร์ฟเวอร์ 2007 R2 – รุ่นองค์กรแจกจ่าย – การประชุมทางเว็บ MCU

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์สื่อสาร 2007 R2 วงจรการสื่อสารได้รับการจัดการ API 2.0 หลัก Redist 64 บิต KB 2501720
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก - KB 2404575
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการประชุมทางเว็บเซิร์ฟเวอร์ – KB 2501717

การสื่อสารเซิร์ฟเวอร์ 2007 R2 – รุ่นองค์กรแจกจ่าย – การประชุมทางวิดีโอเสียง MCU

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์สื่อสาร 2007 R2 วงจรการสื่อสารได้รับการจัดการ API 2.0 หลัก Redist 64 บิต KB 2501720
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก - KB 2404575
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การประชุมทางเสียง/วิดีโอ – KB 2403679

การสื่อสารเซิร์ฟเวอร์ 2007 R2 – รุ่นองค์กรแจกจ่าย – เว็บเซิร์ฟเวอร์ของคอมโพเนนต์

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์สื่อสาร 2007 R2 วงจรการสื่อสารได้รับการจัดการ API 2.0 หลัก Redist 64 บิต KB 2501720
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก - KB 2404575
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ - KB 2501721
  หมายเหตุ การปรับปรุงเว็บคอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์จะล้มเหลวถ้าคุณเอาออกนั้น ผูก http เว็บไซต์เริ่มต้น ดังนั้น คุณต้องผูกพอร์ตสำหรับโพรโทคอล http ก่อนที่คุณได้ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนบนเว็บคอมโพเนนต์ทั้งหมด เซิร์ฟเวอร์

เซิร์ฟเวอร์สื่อสาร 2007 R2 – การตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก - KB 2404575
 • การปรับปรุงสำหรับการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ – KB 971298

เซิร์ฟเวอร์สื่อสาร 2007 R2 – ขอบเซิร์ฟเวอร์

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์สื่อสาร 2007 R2 วงจรการสื่อสารได้รับการจัดการ API 2.0 หลัก Redist 64 บิต KB 2501720
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก - KB 2404575
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ขอบ – KB 2549046

เซิร์ฟเวอร์สื่อสาร 2007 R2 – การเข้าถึงเว็บ Communicator

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์สื่อสาร 2007 R2 วงจรการสื่อสารได้รับการจัดการ API 2.0 หลัก Redist 64 บิต KB 2501720
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก - KB 2404575
 • การปรับปรุงสำหรับการเข้าถึงเว็บ Communicator – KB 983469

เซิร์ฟเวอร์สื่อสาร 2007 R2 – เซิร์ฟเวอร์ Mediation

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์สื่อสาร 2007 R2 วงจรการสื่อสารได้รับการจัดการ API 2.0 หลัก Redist 64 บิต KB 2501720
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก - KB 2404575
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Mediation – KB 2404578

เซิร์ฟเวอร์สื่อสาร 2007 R2 – เครื่องมือการดูแลระบบ

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก - KB 2404575
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเครื่องมือการจัดการ – KB 2400402

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 968802 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition
Keywords: 
kbsurveynew kbinfo kbmt KB968802 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:968802

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com