MS09-047: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu obsługi formatu Windows Media, programu Windows Media Services i platformy Media Foundation: 8 września 2009

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 968816 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-047. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znany problem z tą aktualizacją zabezpieczeń:
Po zainstalowaniu lub odinstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, nawet jeśli nie jest uruchomiony program Windows Media Player ani program Windows Movie Maker.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Dla programu obsługi formatu Windows Media 9.0 w systemie Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wmvcore.dll9.0.0.32702,174,97626-May-200923:51x86
Wmvcore.dll9.0.0.33622,064,38404-Jun-200917:23x86

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Dla programu obsługi formatu Windows Media 9.5 w systemach Windows XP Professional x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2 i Windows Server 2003 x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wwmvcore.dll10.0.0.40052,330,62411-Jun-200919:30x86SP2SP2GDR\WOW
Wwmvcore.dll10.0.0.40052,330,62411-Jun-200919:27x86SP2SP2QFE\WOW

Dla programu obsługi formatu Windows Media 9.5 w systemie Windows Server 2003 x86 Edition z dodatkiem Service Pack 2

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wmvcore.dll10.0.0.40052,330,62410-Jun-200920:40x86SP2SP2GDR
Wmvcore.dll10.0.0.40052,330,62411-Jun-200904:59x86SP2SP2QFE

Dla programu obsługi formatu Windows Media 9.0, programu obsługi formatu Windows Media 9.5 i programu obsługi formatu Windows Media 11 w systemie Windows XP x86 Edition z dodatkiem Service Pack 2

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wmvcore.dll10.0.0.43722,330,62409-Jun-200905:24x86
Wmvcore.dll10.0.0.37052,355,20020-May-200919:44x86
Wmvcore.dll10.0.0.40722,373,50420-May-200919:24x86
Wmvcore.dll11.0.5721.52652,458,11220-May-200911:56x86
Wmvcore.dll9.0.0.32702,174,97626-May-200923:51x86
Wmvcore.dll9.0.0.33622,064,38404-Jun-200917:23x86

Dla programu obsługi formatu Windows Media 9.0 w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 oraz programu obsługi formatu Windows Media 9.5 i programu obsługi formatu Windows Media 11 w systemie Windows XP x86 Edition z dodatkiem Service Pack 3

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wmvcore.dll10.0.0.43722,330,62409-Jun-200905:24x86
Wmvcore.dll10.0.0.37052,355,20020-May-200919:44x86
Wmvcore.dll10.0.0.40722,373,50420-May-200919:24x86
Wmvcore.dll11.0.5721.52652,458,11220-May-200911:56x86
Wmvcore.dll9.0.0.45062,174,97626-May-200923:53x86

Dla programu obsługi formatu Windows Media 9.5 w systemie Windows Server 2003 x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wmvcore.dll10.0.0.38204,360,19220-May-200902:22x64

Dla programu obsługi formatu Windows Media 11 w systemie Windows XP Professional x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wmvcore.dll11.0.5721.52652,458,11220-May-200911:56x86

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows Vista RTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows Vista RTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mf.dll11.0.6000.63512,855,42410-Jun-200912:07x86
Mferror.dll11.0.6000.63512,04810-Jun-200908:50x86
Mfpmp.exe11.0.6000.635124,57610-Jun-200910:15x86
Mfps.dll11.0.6000.635198,81610-Jun-200912:07x86
Rrinstaller.exe11.0.6000.635152,73610-Jun-200910:14x86
Mf.dll11.0.6000.65102,855,42410-Jun-200912:00x86
Mferror.dll11.0.6000.65102,04810-Jun-200908:43x86
Mfpmp.exe11.0.6000.651024,57610-Jun-200910:01x86
Mfps.dll11.0.6000.651098,81610-Jun-200912:00x86
Rrinstaller.exe11.0.6000.651052,73610-Jun-200910:01x86
Mf.dll11.0.6001.70062,868,22410-Jun-200912:11x86
Mferror.dll11.0.6000.63242,04802-Nov-200607:54x86
Mfpmp.exe11.0.6001.700024,57619-Jan-200807:33x86
Mfps.dll11.0.6001.700098,81619-Jan-200807:34x86
Rrinstaller.exe11.0.6001.700053,24819-Jan-200807:33x86
Mf.dll11.0.6001.71132,868,22410-Jun-200911:59x86
Mferror.dll11.0.6001.71132,04810-Jun-200910:10x86
Mfpmp.exe11.0.6001.711324,57610-Jun-200910:10x86
Mfps.dll11.0.6001.711398,81610-Jun-200911:56x86
Rrinstaller.exe11.0.6001.711353,24810-Jun-200910:10x86
Mf.dll11.0.6002.180492,868,22410-Jun-200911:41x86
Mferror.dll11.0.6002.180052,04811-Apr-200904:54x86
Mfpmp.exe11.0.6002.1800524,57611-Apr-200906:27x86
Mfps.dll11.0.6002.1800598,81611-Apr-200906:28x86
Rrinstaller.exe11.0.6002.1800553,24811-Apr-200906:27x86
Mf.dll11.0.6002.221502,868,22410-Jun-200911:45x86
Mferror.dll11.0.6002.221502,04810-Jun-200909:53x86
Mfpmp.exe11.0.6002.2215024,57610-Jun-200909:53x86
Mfps.dll11.0.6002.2215098,81610-Jun-200909:54x86
Rrinstaller.exe11.0.6002.2215053,24810-Jun-200909:53x86
Wmvcore.dll11.0.6000.63512,433,53610-Jun-200912:16x86
Wmvcore.dll11.0.6000.65102,436,09610-Jun-200912:06x86
Wmvcore.dll11.0.6001.70062,386,94410-Jun-200912:11x86
Wmvcore.dll11.0.6001.71132,386,94410-Jun-200911:59x86
Wmvcore.dll11.0.6002.180492,386,94410-Jun-200911:41x86
Wmvcore.dll11.0.6002.221502,386,94410-Jun-200911:45x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mf.dll11.0.6000.63513,532,80010-Jun-200912:18x64
Mferror.dll11.0.6000.63512,04810-Jun-200908:55x64
Mfpmp.exe11.0.6000.635134,30410-Jun-200910:34x64
Mfps.dll11.0.6000.6351194,56010-Jun-200912:18x64
Rrinstaller.exe11.0.6000.635160,41610-Jun-200910:33x64
Mf.dll11.0.6000.65103,532,80010-Jun-200912:17x64
Mferror.dll11.0.6000.65102,04810-Jun-200908:57x64
Mfpmp.exe11.0.6000.651034,30410-Jun-200910:33x64
Mfps.dll11.0.6000.6510194,56010-Jun-200912:17x64
Rrinstaller.exe11.0.6000.651060,41610-Jun-200910:33x64
Mf.dll11.0.6001.70063,547,13610-Jun-200912:23x64
Mferror.dll11.0.6000.63242,04802-Nov-200608:07x64
Mfpmp.exe11.0.6001.700034,30419-Jan-200808:00x64
Mfps.dll11.0.6001.7000194,56019-Jan-200808:02x64
Rrinstaller.exe11.0.6001.700060,41619-Jan-200808:00x64
Mf.dll11.0.6001.71133,547,13610-Jun-200912:13x64
Mferror.dll11.0.6001.71132,04810-Jun-200910:40x64
Mfpmp.exe11.0.6001.711334,30410-Jun-200910:40x64
Mfps.dll11.0.6001.7113194,56010-Jun-200912:11x64
Rrinstaller.exe11.0.6001.711360,41610-Jun-200910:40x64
Mf.dll11.0.6002.180493,547,13610-Jun-200911:52x64
Mferror.dll11.0.6002.180052,04811-Apr-200905:55x64
Mfpmp.exe11.0.6002.1800534,30411-Apr-200907:10x64
Mfps.dll11.0.6002.18005194,56011-Apr-200907:11x64
Rrinstaller.exe11.0.6002.1800560,41611-Apr-200907:10x64
Mf.dll11.0.6002.221503,547,13610-Jun-200911:56x64
Mferror.dll11.0.6002.221502,04810-Jun-200910:19x64
Mfpmp.exe11.0.6002.2215034,30410-Jun-200910:19x64
Mfps.dll11.0.6002.22150194,56010-Jun-200911:54x64
Rrinstaller.exe11.0.6002.2215060,41610-Jun-200910:19x64
Wmvcore.dll11.0.6000.63512,952,19210-Jun-200912:25x64
Wmvcore.dll11.0.6000.65102,956,80010-Jun-200912:23x64
Wmvcore.dll11.0.6001.70062,900,48010-Jun-200912:23x64
Wmvcore.dll11.0.6001.71132,900,48010-Jun-200912:13x64
Wmvcore.dll11.0.6002.180492,900,48010-Jun-200911:52x64
Wmvcore.dll11.0.6002.221502,900,48010-Jun-200911:56x64
Mf.dll11.0.6000.63512,855,42410-Jun-200912:07x86
Mferror.dll11.0.6000.63512,04810-Jun-200908:50x86
Mfpmp.exe11.0.6000.635124,57610-Jun-200910:15x86
Mfps.dll11.0.6000.635198,81610-Jun-200912:07x86
Rrinstaller.exe11.0.6000.635152,73610-Jun-200910:14x86
Mf.dll11.0.6000.65102,855,42410-Jun-200912:00x86
Mferror.dll11.0.6000.65102,04810-Jun-200908:43x86
Mfpmp.exe11.0.6000.651024,57610-Jun-200910:01x86
Mfps.dll11.0.6000.651098,81610-Jun-200912:00x86
Rrinstaller.exe11.0.6000.651052,73610-Jun-200910:01x86
Mf.dll11.0.6001.70062,868,22410-Jun-200912:11x86
Mferror.dll11.0.6000.63242,04802-Nov-200607:54x86
Mfpmp.exe11.0.6001.700024,57619-Jan-200807:33x86
Mfps.dll11.0.6001.700098,81619-Jan-200807:34x86
Rrinstaller.exe11.0.6001.700053,24819-Jan-200807:33x86
Mf.dll11.0.6001.71132,868,22410-Jun-200911:59x86
Mferror.dll11.0.6001.71132,04810-Jun-200910:10x86
Mfpmp.exe11.0.6001.711324,57610-Jun-200910:10x86
Mfps.dll11.0.6001.711398,81610-Jun-200911:56x86
Rrinstaller.exe11.0.6001.711353,24810-Jun-200910:10x86
Mf.dll11.0.6002.180492,868,22410-Jun-200911:41x86
Mferror.dll11.0.6002.180052,04811-Apr-200904:54x86
Mfpmp.exe11.0.6002.1800524,57611-Apr-200906:27x86
Mfps.dll11.0.6002.1800598,81611-Apr-200906:28x86
Rrinstaller.exe11.0.6002.1800553,24811-Apr-200906:27x86
Mf.dll11.0.6002.221502,868,22410-Jun-200911:45x86
Mferror.dll11.0.6002.221502,04810-Jun-200909:53x86
Mfpmp.exe11.0.6002.2215024,57610-Jun-200909:53x86
Mfps.dll11.0.6002.2215098,81610-Jun-200909:54x86
Rrinstaller.exe11.0.6002.2215053,24810-Jun-200909:53x86
Wmvcore.dll11.0.6000.63512,433,53610-Jun-200912:16x86
Wmvcore.dll11.0.6000.65102,436,09610-Jun-200912:06x86
Wmvcore.dll11.0.6001.70062,386,94410-Jun-200912:11x86
Wmvcore.dll11.0.6001.71132,386,94410-Jun-200911:59x86
Wmvcore.dll11.0.6002.180492,386,94410-Jun-200911:41x86
Wmvcore.dll11.0.6002.221502,386,94410-Jun-200911:45x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File namePackage_10_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,736
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb968816~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,897
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb968816~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,614
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,892
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb968816~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,605
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,739
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb968816~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,734
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb968816~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,444
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,214
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb968816~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,941
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,210
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb968816~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,932
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,057
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb968816~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,052
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb968816~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,770
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb968816~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,855
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,890
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,777
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,812
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,097
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,140
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,852
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,889
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,097
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,140
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,196
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_0578afbeab420871f6f81e4b4c42982a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_40ce4fa96dfc8bf9.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_16b6d1b7bf11ba7d503db3d7147fecc0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_24101b454c1a07a9.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_232395c6f32ad8bfdd5a4e46137d447b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_97d0cf8d771ba29b.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_27edce921547d210002a2fbd67a8e578_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_e905c16993a9def0.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_301f8525b77f6f081063bc79a74635da_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_8c9cf71d10c559e8.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_372b53789316a37c11f350de653ac394_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_2f3190232623cdbd.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_5bcad7728e70ec1231a437f1bf196889_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_f775d7acd8389c51.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_6b623fb147b957bad85c075567fe273f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_4290d33e26d62593.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_9d7d964186f8105985c5127820f24e1e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_096ba34cffa2e561.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_d89f93cf6839e2df7774c2b0c87e70c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_587c31d76dcfe3fe.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_e02ab81b2062e9bf11396d3ee699d976_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_b588821e5928568d.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_edc2c5bcdaac45408ccc2b9fe1da80fb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_2c1881880defd29f.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_9a40172a0fc4863e.manifest
File versionNot Applicable
File size104,761
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_9ac68b3928e50d45.manifest
File versionNot Applicable
File size104,761
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_9c1383940cfa6868.manifest
File versionNot Applicable
File size117,389
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)22:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_9cc4940f25f962e7.manifest
File versionNot Applicable
File size105,454
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_9e2369c00a004aef.manifest
File versionNot Applicable
File size117,389
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)22:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_9e993405232e229b.manifest
File versionNot Applicable
File size105,454
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_05136bbbd8da5cfa.manifest
File versionNot Applicable
File size9,241
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_0599dfcaf1fae401.manifest
File versionNot Applicable
File size9,241
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_06e6d825d6103f24.manifest
File versionNot Applicable
File size9,260
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_0797e8a0ef0f39a3.manifest
File versionNot Applicable
File size9,260
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_08f6be51d31621ab.manifest
File versionNot Applicable
File size9,260
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_096c8896ec43f957.manifest
File versionNot Applicable
File size9,260
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:28
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameAmd64_09a9fb7555d7e85b982db0750b67418d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_d0f077569565688c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_36233f1cea5c5bfe3c7b376c43eccf38_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_4a766023fc74abbd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7a826381bcd3011626a2abae9492c63b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_52b0a5824095b791.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9f4106cf533b5ba4557e2212fa30852f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_0a870bcc9248ba31.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a7cb37f64c7c8f641163b45798b799e9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_e4a4b3f571838c9b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bd1ce32cd5aead5ee8e4ef3701a92fd4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_ce2cd3e9b71aae5c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cd6a713bcf39dbf97c52d91e5fb6f0bc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_be3ff03f2a425349.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cec2ff73532fb1cd12192b7bc9486c85_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_6ad4a9ddb27e66cc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d6e6c4e2693cab68299a0fc4d9defd98_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_758b5e32ea08c7d0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d79fd3741f6d4c14fac05c519521a0bf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_69595717c5c6da6a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dd0dcf9af86dbda24bead6560a05db2c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_48c67aba55cab959.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f343b2b30d085606726f61e973379e61_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_21d5161c08f7e0a7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_f65eb2adc821f774.manifest
File versionNot Applicable
File size105,113
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_f6e526bce1427e7b.manifest
File versionNot Applicable
File size105,113
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_f8321f17c557d99e.manifest
File versionNot Applicable
File size117,762
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_f8e32f92de56d41d.manifest
File versionNot Applicable
File size105,810
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_fa420543c25dbc25.manifest
File versionNot Applicable
File size117,762
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_fab7cf88db8b93d1.manifest
File versionNot Applicable
File size105,810
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_6132073f9137ce30.manifest
File versionNot Applicable
File size9,285
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_61b87b4eaa585537.manifest
File versionNot Applicable
File size9,285
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_630573a98e6db05a.manifest
File versionNot Applicable
File size9,304
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_63b68424a76caad9.manifest
File versionNot Applicable
File size9,304
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_651559d58b7392e1.manifest
File versionNot Applicable
File size9,304
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_658b241aa4a16a8d.manifest
File versionNot Applicable
File size9,304
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb968816~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,902
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,128
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb968816~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,080
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,119
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb968816~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,063
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,968
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb968816~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,916
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,959
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb968816~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,900
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,449
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb968816~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,411
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb968816~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,394
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,290
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb968816~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,247
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,281
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb968816~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,230
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb968816_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb968816~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,918
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,867
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,902
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,789
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,824
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,113
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,156
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,864
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,901
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,113
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,156
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb968816_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,224
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_9a40172a0fc4863e.manifest
File versionNot Applicable
File size104,761
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_9ac68b3928e50d45.manifest
File versionNot Applicable
File size104,761
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_9c1383940cfa6868.manifest
File versionNot Applicable
File size117,389
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_9cc4940f25f962e7.manifest
File versionNot Applicable
File size105,454
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_9e2369c00a004aef.manifest
File versionNot Applicable
File size117,389
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)21:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_9e993405232e229b.manifest
File versionNot Applicable
File size105,454
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_05136bbbd8da5cfa.manifest
File versionNot Applicable
File size9,241
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_0599dfcaf1fae401.manifest
File versionNot Applicable
File size9,241
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_06e6d825d6103f24.manifest
File versionNot Applicable
File size9,260
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_0797e8a0ef0f39a3.manifest
File versionNot Applicable
File size9,260
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_08f6be51d31621ab.manifest
File versionNot Applicable
File size9,260
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mediaplayer-wmvcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_096c8896ec43f957.manifest
File versionNot Applicable
File size9,260
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:28
PlatformNot Applicable

Właściwości

Numer ID artykułu: 968816 - Ostatnia weryfikacja: 1 października 2009 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows Media Format 11 Runtime na następujących platformach
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • 64-bit Windows Media Format 9.5 Runtime na następujących platformach
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Media Format 9.5 Runtime na następujących platformach
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows Media Encoder 9 Series na następujących platformach
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Windows Media Format 9 Runtime na następujących platformach
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Media Foundation na następujących platformach
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Słowa kluczowe: 
kbfix kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecadvisory kbsurveynew kbexpertiseinter kbbug atdownload KB968816

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com