คำอธิบายของชุด Windows SharePoint Services 3.0 สะสมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมแก้ไขด่วนรวม (Sts.msp): 28 เมษายน 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 968857 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Windows 3.0 บริการของ SharePoint ที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 3.0 บริการของ SharePoint ที่ 28 เมษายน 2009

บทนำ

ปัญหาที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ให้แก้ไข

 • ไม่มีกรองสมุดงาน Excel 2003 ที่ประกอบด้วยเซลล์ที่มีข้อคิดเห็นที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้น บริการดัชนีดั้งเดิม เซิร์ฟเวอร์ SharePoint Office ของ Microsoft (MOSS), หรือค้นหาที่เดสก์ท็อปไม่สามารถค้นบนเนื้อหาในข้อคิดเห็นที่มีขนาดใหญ่
 • เมื่อคุณพยายามที่จะเผยแพร่หน้าหลังจากที่พูลโปรแกรมประยุกต์มีการเรียกใช้ ตั้งแต่สองชั่วโมง ประกาศใช้เวลา 30 นาที หรือนานกว่านั้น มีปัญหาประสิทธิภาพการทำงานอยู่
 • เมื่อคุณสร้างเอกสารในไลบรารีเอกสารเป็น คุณป้อนค่าวันและเวลาสำหรับเอกสารที่สร้างขึ้นใหม่ใน SharePoint เมื่อคุณบันทึกการเปลี่ยนแปลง ค่าวันและเวลาถูกเปลี่ยนเป็นรวมการปรับบันทึกเวลา (เวลา) ตามกาล คุณคาดว่าข้อความแสดงค่าวันและเวลาจะยังคงอยู่ในขณะที่ป้อน
 • วันที่จาก localized สเปนรายการจะแสดงอย่างไม่ถูกต้องในส่วน DataForm เว็บในโปรแกรมออกแบบของ SharePoint
 • เมื่อคุณโดยทางโปรแกรมส่งออก หรือนำเข้ารายการที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลการค้นหาแบบกำหนดเอง กระบวนการส่งออกหรือกระบวนการนำเข้าการสร้างข้อยกเว้นที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  System.ArgumentOutOfRangeException ถูก unhandled
 • ถ้าไซต์คอลเลกชันมีขนาดใหญ่มาก ความพยายามที่จะลบไซต์คอลเลกชันจากโปรแกรมประยุกต์เว็บล้มเหลว ซึ่งทำให้การstsadm -o mergecontentdbsคำสั่งล้มเหลวเมื่อคุณพยายามย้ายคอลเลกชันของไซต์จากฐานข้อมูลเนื้อหาที่หนึ่งไปยังอีก ดังนั้น ฐานข้อมูลเนื้อหาของแหล่งที่มาและฐานข้อมูลเนื้อหาของปลายทางประกอบด้วยสำเนา orphaned ของไซต์คอลเลกชัน sharepoint ไม่สามารถเข้าถึงคอลเลกชันไซต์ orphaned ปัญหานี้จะแก้ไขปัญหาได้ โดยการเพิ่มการเลือกกำหนดได้-gradualdeleteพารามิเตอร์การนั้นstsadm -o deletesiteคำสั่ง ถ้าพารามิเตอร์นี้มีอยู่ SharePoint ทำเครื่องหมายไซต์คอลเลกชันเมื่อลบการป้องกันเพิ่มเติมเข้าในขณะที่งานจับเวลาของ SharePoint ค่อย ๆ ลบข้อมูลในไซต์คอลเลกชัน หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่บทความนี้อธิบายstsadm -o mergecontentdbsคำสั่งใช้ฟังก์ชันนี้ลบ gradual โดยค่าเริ่มต้น
 • เมื่อคุณพยายามที่จะแนบฐานข้อมูลเนื้อหา การดำเนินการล้มเหลวเนื่องจากการถูกขัดจังหวะกระบวนการ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ฐานข้อมูลที่เหลือในสภาวะ unworkable ที่ฐานข้อมูลเนื้อหาสามารถใช่ได้เต็มที่แนบ หรือถอน
 • คุณสร้างไซต์ที่ประกอบด้วยสอง Web parts โดยใช้ตัวออกแบบของ SharePoint มีการเชื่อมต่อ Web part ของเว็บเพื่อให้เมื่อคุณเลือกวันที่ในส่วนด้านซ้ายของเว็บ รายละเอียดของวันที่ปรากฏในส่วนเว็บด้านขวา อย่างไรก็ตาม SharePoint แสดงวันไม่ถูกต้องตามพารามิเตอร์การเชื่อมต่อเป็นส่วนหนึ่งของเว็บระหว่างมุมมองวัน ดังนั้น รายละเอียดที่ไม่ถูกต้องปรากฏในส่วนด้านขวาของเว็บ
 • กระบวนการSPAlert.Filterคุณสมบัติไม่สามารถตั้งค่า หรือดูค่าตัวกรอง conatins นั้นมากกว่า 511 อักขระ
 • เมื่อคุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ชนิดเนื้อหา InfoPath ในเอกสารข้อมูลแผง (DIP) ต้องถูกอัพเดเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ถ้าคอลัมน์เป็นชุดของคอลัมน์ในตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง DIP ไม่สามารถปรับปรุง
 • คุณไม่สามารถสร้างประวัติการตรวจสอบ กับบทบาทที่ผู้ใช้ที่มีการค้นหา หรือเมื่อต้อง การดูการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อยู่ในบทบาทเหล่านั้น คุณสามารถกำหนดว่าบทบาทใดในขณะนี้ได้ถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดเวลาที่เกิดขึ้นในการดำเนินการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถกำหนดบทบาทใดมีการเปลี่ยนแปลง ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก audits เท็จหลายถูกติดตามในขณะที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้น SharePoint ไม่สามารถสร้างประวัติ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้ใช้สำหรับในครั้งที่สอง คุณสามารถกำหนดเฉพาะว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบทบาท คุณไม่สามารถกำหนด role ก่อนหน้านี้มีสิ่งต่อไปนี้
 • ส่วนของฟอร์มเว็บทำให้เกิดปัญหาของสีในทั้งหมดเว็บส่วนหน้าทันทีที่มีการเชื่อมต่อเป็นส่วนหนึ่งของเว็บฟอร์มไลบรารีเอกสารที่ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์

  หมายเหตุ:ไม่เฉพาะส่วนของฟอร์มเว็บ แต่ยังผู้ให้บริการเว็บส่วนใด ๆ ที่สนับสนุนการเชื่อมต่อหลายอาจทำให้เกิดปัญหานี้
 • คุณไม่สามารถส่งการร้องขอการประชุมไปยังปฏิทิน SharePoint จากผู้ใช้ที่มีชื่อที่แสดงประกอบด้วยอักขระพิเศษ เช่น umlaut ข้อ การประชุมจะไม่สร้างในปฏิทิน SharePoint ในระหว่างการประมวลผลอีเมลขาเข้า แทน ล็อกข้อผิดพลาด outlook สามารถเปิดปฏิทิน โดยไม่มีข้อผิดพลาด นอกจากนี้ Exchange Server 2003 และ Exchange Server 2007 สามารถประมวลผลอีเมลปฏิทิน โดยไม่มีข้อผิดพลาด
 • เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างในมุมมอง Gantt สำหรับการตัดสินใจทุกรายการจากอินสแตนซ์การประชุมทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของการประชุมการตัดสินใจ เฉพาะผู้ตัดสินใจสินค้าจากอินสแตนซ์ของการประชุมที่เลือกในปัจจุบันปรากฏในมุมมอง Gantt
 • Data in lookup columns that contain multiple values is lost after you move site collections to a new content database by using thestsadm -o mergecontentdbsคำสั่ง
 • Pages may contain links to the wrong location after you perform a SharePoint farm restoration or after you attach a content database.
 • Search Security trimming needs about 100 seconds for 6000 results when Forms-based Authentication (FBA) is used. However, the search needs less than 2 seconds for 6000 results when Microsoft Windows NT LAN Manager (NTLM) is used.
 • Memory leaks occur when you upload an InfoPath form. This problem occurs if the form contains two or more rows in a repeating table, and the selected file in the repeating table is connected to a WSS column by one of the following functions:
  • ผสาน
  • Sum
  • Average
  • ค่าน้อยที่สุด
  • มากที่สุด
 • You browse a "Grouped by" enabled view with theShow filter choicesตัวเลือกที่เปิดใช้งาน When you click to expand the "Grouped by" items, you receive a "RENDER FAILED" error message.
 • When you move folders in a SharePoint list by using the object model, theItemCountvalue for the list is not correctly increased. This causes the object model to return incorrect numbers of items.
 • In a document library that contains two folders, you delete one folder. Then, you rename the second folder by using the name of the deleted folder. When you perform an incremental content deployment, the incremental content deployment fails. Additionally, you receive the following error message:
  Cannot rename "D1" to "C1": destination already exists.
 • เมื่อคุณคลิกConnect to discussion boardfrom a WSS alert in an Outlook 2007 instance that is connected to an Exchange 2003 server, you receive the following sync error message:
  Task 'Sharepoint' reported error (0x800401F3) : 'Unknown Error 0x800401F3'
 • You manipulate custom properties for documents in a document library. When you use code to read or to write theSPListItem.Propertiesproperty bag, data loss for date fields occurs. The data loss occurs only when you call theSPListItem.Update()/SystemUpdateafter the property bag read operation or write operation.
 • After a content deployment, the Content Query Web part is empty underMeeting and events. This issue occurs because the Content Query Web part's source list is changed from "/Meetings" to "/default.htm/Meetings".
 • After you install the hotfix package that this article describes, theCheckEffectivePermissionsAPI is added to Windows SharePoint Services 3.0.
 • When you use incremental deployment to deploy a site that contains lookup fields from Farm 1 to Farm 2, and then from Farm 2 to Farm 3, the lookup fields do not appear on Farm 3. The lookup fields appear on Farm 2. The deployment job from Farm 2 to Farm 3 succeeds. However, a warning appears that says that the list that is related to the lookup field cannot be found.
 • You create a Discussion Board list. You add a new post in the list, and then you insert an image at the end of the new post. After you save the post, the image does not appear at the end of the new post. If you clickShow Quoted Messages, you can see the image.
 • When you set the least critical event to report in the Event log to ERROR, and you set the least critical event to report to the trace log to MEDIUM, the following messages are logged in the Unified Logging Service (ULS) logs:
  • Preserving template record with size…
  • Deleting template record with size…
  However, you only expect these ULS messages to appear if the logging level for General is set to Verbose.
 • หลังจากที่คุณล้างค่าของคอลัมน์รายการ คุณได้รับข้อความแจ้งเตือนของอีเมล์จาก SharePoint และคุณพบว่า ค่าของคอลัมน์ในรายการยังไม่ อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการค่าของคอลัมน์รายการการจัดรูปแบบ ด้วย strike-ถึงในข้อความอีเมล์แจ้งเตือน
 • เมื่อรายการประกอบด้วยวันที่คำนวณคอลัมน์ที่ถูกอ้างอิง โดยมุมมองปฏิทิน คุณได้รับข้อยกเว้น unhandled เมื่อคุณเรียกดูในมุมมองปฏิทิน
 • เมื่อคุณใช้ Internet Explorer 8 ที่ความเร็วกิโลบิตต่อภายใต้ 180 วินาทีเพื่อเรียกดูเพ Default.apsx ในไซต์ SharePoint คุณได้รับ JaveScript มีข้อผิดพลาด ถ้าคุณทำฟื้นฟูหน้า ยังไม่เกิดปัญหา
 • คุณตั้งค่า Windows SharePoint Services 3.0 เพื่อส่งอีเมล์แจ้งเตือนเมื่อมีเปลี่ยนเอกสารในไลบรารีเอกสาร อย่างไรก็ตาม อีเมล์แจ้งเตือนจะไม่ส่งบนในมุมมองที่ถูกกรองของไลบรารีเอกสาร
 • มีหน่วยความจำที่ไม่มีการจัดการรั่วเกิดขึ้นเมื่อคุณเพิ่มไดรฟ์ข้อมูลขนาดใหญ่ของ Office 2007 แฟ้มไลบรารีเอกสาร SharePoint ผ่าน SharePoint ในรูปแบบของวัตถุ ปัญหานี้เกิดขึ้น กับแฟ้ม.docx กับ แฟ้ม.xlsx แฟ้ม with.pptx และ กับแฟ้มอื่น ๆ
 • เมื่อคุณเรียกดูมุมมอง Explorer ในไลบรารีเอกสาร โดยใช้ Internet Explorer 7 จากไคลเอนต์ Windows Vista คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  Internet Explorer ไม่สามารถแสดงเว็บเพจ
 • เมื่อคุณพยายามที่จะยกเลิก- เผยแพร่เอกสารในไลบรารีเอกสาร และมีการตั้งค่าสิทธิ์ของคุณไปที่ระดับสินค้า คุณได้รับข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ"
 • เมื่อคุณบันทึกฟอร์มมี InfoPath 2007 ที่มีค่าที่ประกอบด้วยเปอร์เซ็นต์(%) และการตั้งค่าอักขระไบต์คู่ (DBCS) อักขระ ค่าเป็น promoted ไปยังคอลัมน์รายการใน 3.0 บริการ SharePoint Windows ไม่
 • 967568ถ้าผู้ใช้ที่ปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ขณะที่คุณได้สำรองข้อมูลชุดเก็บรวบรวมไซต์ SharePoint แฟ้มข้อมูลสำรองอาจเสียหาย
 • 968172หลังจากที่คุณทำเปลี่ยนชนิดเนื้อหางานสำหรับชุดเก็บรวบรวมไซต์ SharePoint คุณไม่สามารถให้ตรงกันรายการงานบนรายการงานที่สร้างขึ้นใหม่
 • 969231หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 952288 หน้าสรุปการใช้งานชุดเก็บรวบรวมไซต์ถูกใช้งานไม่ได้
 • 970143คุณไม่สามารถเรียกใช้การปรับใช้เนื้อหาแบบเพิ่มหน่วยงานถ้ารายการถูกลบออกไป และมีสร้างรายการใหม่ที่มีชื่อเดียวกันในรายการที่ถูกลบใน 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows
 • 970109เนื้อหาที่ถูกเขียนในตัวแก้ไขเนื้อหา Web Part รุ่นร่างได้โดยไม่คาดคิดเผยแพร่บนเว็บไซต์ปลายทางหลังจากที่มีการจัดวางเนื้อหาใน 3.0 บริการ SharePoint Windows

ปัญหาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้พร้อมกับโปรแกรมแก้ไขด่วน 968859 แก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ คุณจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 968857 และโปรแกรมแก้ไขด่วน 968859สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน 968859 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968859คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Microsoft Office SharePoint Server 2007 (Coreserver.msp): 30 เมษายน 2009
 • 970155เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้การตระเวนทั้งหมดในแหล่งข้อมูลของแค็ตตาล็อกข้อมูลธุรกิจ (BDC) ใน Office SharePoint Server 2007:"0X80040E14"
 • 970113รายการการกระดานสนทนาดัชนีไม่เมื่อการตระเวนถูกรันจากไซต์ถ้าหัวเรื่องประกอบด้วยรอบระยะเวลา
 • 970003ขั้นตอนดีมอนตัวกรองการขัดข้องเมื่อ Office SharePoint Server 2007 crawls เอกสาร Office 2007
 • 970108By default, if you use the CONTAINS Predicate, the search terms in the CONTAINS predicate are hit-highlighted
 • 970010The thesaurus is not applied when you perform a search after you type text in the "All of these words" text box or in the "The exact phrase" text box in SharePoint Server 2007
 • 968845Office SharePoint Server 2007 cannot index Office SharePoint Server 2003 portal listings
 • 969401Search term variants are not highlighted in the search results if you enable search term stemming in Office SharePoint Server 2007
 • 969103The System.IO.PathTooLong exception occurs when you issue a public "DataSet QueryEx(string queryXml)" method that includes "HitHighlightedSummary" in your Windows SharePoint 3.0-based application

Issue that this hotfix together with hotfix 969414 fix

To resolve the following issue, you have to install both hotfix 968857 and hotfix 969414.For more information about hotfix 969414, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
969414คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน InfoPath 2007 (Ifswfe.msp): 30 เมษายน 2009
 • 969215เมื่อคุณบันทึกฟอร์มมี InfoPath 2007 ที่มีค่าที่ประกอบด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ และการตั้งค่าอักขระไบต์คู่ (DBCS) อักขระ ค่าเป็นไม่ promoted ไปยังคอลัมน์รายการใน 3.0 บริการ SharePoint Windows ตามที่คาดไว้

Known issues for this package

 • After you install this package on Japanese versions of Windows SharePoint Server, the Drop-down menu may be expanded to a wider size than expected. This is only a menu experiance issue and has no impact on menu function. Microsoft has confirmed that this is a Windows SharePoint Server product issue that applies to this hotfix package. Microsoft is working on this issue.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows SharePoint Services Service Pack 1 ที่มีการติดตั้ง 3.0สำหรับ information949582 เพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
949583วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows 3.0 บริการของ SharePoint

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยแฟ้มที่คุณต้องมีไว้เฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุในบทความนี้

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลใช้แพ็คเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
x86
ข้อมูลการดาวน์โหลด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
86 Wss-kb968857-fullfile-x-glb.exe12.0.6504.500023,873,56028 2009 Apr05:07x86
ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Sts.mspไม่สามารถใช้งานได้24,090,11226 2009 Apr19:09ไม่สามารถใช้งานได้
หลังจากติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนแล้ว โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นที่ใช้สากลนี้จะมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นถัดมาดังแสดงในตารางต่อไปนี้::
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atl80.dll8.0.50727.76296,25625 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Atl80.dll8.0.50727.762114,68825 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Dwdcw20.dll12.0.6500.5000438,61626 2009 Feb8:58x86
Mfc80.dll8.0.50727.7621,101,82425 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80chs.dll8.0.50727.76240,96025 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80cht.dll8.0.50727.76245,05625 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80deu.dll8.0.50727.76265,53625 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80enu.dll8.0.50727.76257,34425 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80esp.dll8.0.50727.76261,44025 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80fra.dll8.0.50727.76261,44025 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80ita.dll8.0.50727.76261,44025 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80jpn.dll8.0.50727.76249,15225 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80kor.dll8.0.50727.76249,15225 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80u.dll8.0.50727.7621,093,12025 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcm80.dll8.0.50727.76269,63225 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcm80u.dll8.0.50727.76257,85625 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.internal.mime.dll8.0.685.19564,12814 2008 Aug9:16x86
Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll12.0.6500.5000485,24026 2009 Feb4:11ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll12.0.6500.5000268,13626 2009 Feb4:11x86
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6502.5000624,52826 2009 มีนาคม11:39x86
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6504.50009,512,82422 2009 Apr15:26ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6504.50009,512,82422 2009 Apr15:26x86
Microsoft.sharepoint.intl.dll12.0.6500.5000485,24026 2009 Feb4:11x86
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6502.5000128,87226 2009 มีนาคม11:38ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.search.dll12.0.6504.50001,460,09616 2009 Apr18:34ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.search.intl.dll12.0.6500.5000198,57626 2009 Feb4:43ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll12.0.6500.5000194,45626 2009 Feb4:11x86
Msscntrs.dll12.0.6500.500088,40826 2009 Feb4:43ไม่สามารถใช้งานได้
Mssdmn.exe12.0.6504.5000280,43216 2009 Apr18:34ไม่สามารถใช้งานได้
Mssearch.exe12.0.6500.5000156,05626 2009 Feb4:43ไม่สามารถใช้งานได้
Mssph.dll12.0.6502.5000700,22427 2009 มีนาคม21:46ไม่สามารถใช้งานได้
Mssrch.dll12.0.6504.50002,061,13616 2009 Apr18:35ไม่สามารถใช้งานได้
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,23225 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,86425 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,68825 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Nlhtml.dll2008.225.6500.5000123,24025 2009 Feb14:21ไม่สามารถใช้งานได้
Offfilt.dll2008.225.6500.5000199,53625 2009 Feb14:21ไม่สามารถใช้งานได้
Offparser.dll12.0.6504.50001,133,44822 2009 Apr15:26x86
Oisimg.dll12.0.6500.500022,88826 2009 Feb4:11x86
Oleparser.dll12.0.6500.500025,48826 2009 Feb4:11x86
Onetnative.dll12.0.6500.5000354,69626 2009 Feb1:46x86
Onetutil.dll12.0.6504.50001,980,27216 2009 Apr17:11x86
Owssvr.dll12.0.6504.50003,019,64022 2009 Apr15:26ไม่สามารถใช้งานได้
Owstimer.exe12.0.6500.500054,62426 2009 Feb4:11ไม่สามารถใช้งานได้
Prescan.exe12.0.6500.5000104,27226 2009 Feb4:11x86
Psconfig.exe12.0.6500.5000575,40026 2009 Feb4:11x86
Psconfigui.exe12.0.6500.5000821,16026 2009 Feb4:11x86
Query.dll12.0.6500.500081,23226 2009 Feb4:43ไม่สามารถใช้งานได้
มีชื่อเป็น setup.exe12.0.6500.5000439,14426 2009 Feb7:24x86
Sigconfigdb.dllไม่สามารถใช้งานได้8,01622 2009 Apr15:26x86
Sigsearchdb.dllไม่สามารถใช้งานได้8,03226 2009 Feb4:43ไม่สามารถใช้งานได้
Sigstore.dllไม่สามารถใช้งานได้8,02422 2009 Apr15:26x86
Spwriter.exe12.0.6500.500034,16826 2009 Feb4:11ไม่สามารถใช้งานได้
Stsadm.exe12.0.6500.5000558,99226 2009 Feb4:11x86
Stsmmc.dll12.0.6500.500096,64826 2009 Feb4:11x86
Stssoap.dll12.0.6500.5000313,19226 2009 Feb4:11x86
Stswel.dll12.0.6504.50001,932,15222 2009 Apr15:26x86
Tquery.dll12.0.6504.50002,356,04816 2009 Apr18:35ไม่สามารถใช้งานได้
Wssadmin.exe12.0.6500.500015,25626 2009 Feb4:11ไม่สามารถใช้งานได้
Wsssetup.dll12.0.6500.50006,783,84826 2009 Feb7:24x86
Wsstracing.exe12.0.6500.500045,41626 2009 Feb4:11x86
Xmlfilter.dll2008.225.6500.5000102,24825 2009 Feb14:21ไม่สามารถใช้งานได้
x64
ข้อมูลการดาวน์โหลด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Wss-kb968857-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6504.500027,102,81628 2009 Apr05:07x86
ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Sts.mspไม่สามารถใช้งานได้27,335,16826 2009 Apr19:15ไม่สามารถใช้งานได้
หลังจากติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนแล้ว โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นที่ใช้สากลนี้จะมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นถัดมาดังแสดงในตารางต่อไปนี้::
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atl80.dll8.0.50727.762113,15225 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Dwdcw20.dll12.0.6500.50001,093,44826 2009 Feb2:02x64
Mfc80.dll8.0.50727.7621,656,32025 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80chs.dll8.0.50727.76233,28025 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80cht.dll8.0.50727.76233,79225 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80deu.dll8.0.50727.76254,27225 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80enu.dll8.0.50727.76247,10425 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80esp.dll8.0.50727.76251,71225 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80fra.dll8.0.50727.76252,73625 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80ita.dll8.0.50727.76252,22425 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80jpn.dll8.0.50727.76238,91225 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80kor.dll8.0.50727.76238,40025 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80u.dll8.0.50727.7621,652,73625 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcm80.dll8.0.50727.76265,53625 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcm80u.dll8.0.50727.76264,00025 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.internal.mime.dll8.0.685.19564,13614 2008 Aug9:16x86
Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll12.0.6500.5000485,22426 2009 Feb2:57ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll12.0.6500.5000268,13626 2009 Feb2:57x86
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6502.5000624,53626 2009 มีนาคม11:20x86
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6504.50009,512,80822 2009 Apr15:29ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6504.50009,512,80822 2009 Apr15:29x86
Microsoft.sharepoint.intl.dll12.0.6500.5000485,22426 2009 Feb2:57x86
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6502.5000128,87226 2009 มีนาคม11:20ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.search.dll12.0.6504.50001,560,94416 2009 Apr18:36ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.search.intl.dll12.0.6500.5000198,56026 2009 Feb3:24ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll12.0.6500.5000194,44026 2009 Feb2:57x86
Msscntrs.dll12.0.6500.5000436,04026 2009 Feb3:24ไม่สามารถใช้งานได้
Mssdmn.exe12.0.6504.5000796,00816 2009 Apr18:36ไม่สามารถใช้งานได้
Mssearch.exe12.0.6500.5000571,78426 2009 Feb3:24ไม่สามารถใช้งานได้
Mssph.dll12.0.6502.50001,953,60026 2009 มีนาคม11:40ไม่สามารถใช้งานได้
Mssrch.dll12.0.6504.50004,753,23216 2009 Apr18:36ไม่สามารถใช้งานได้
Msvcm80.dll8.0.50727.762516,09625 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Msvcp80.dll8.0.50727.7621,061,37625 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Msvcr80.dll8.0.50727.762796,67225 2009 Feb13:13ไม่สามารถใช้งานได้
Nlhtml.dll2008.225.6500.5000228,20025 2009 Feb14:17ไม่สามารถใช้งานได้
Offfilt.dll2008.225.6500.5000388,96025 2009 Feb14:17ไม่สามารถใช้งานได้
Offparser.dll12.0.6504.50001,760,15222 2009 Apr15:29x64
Oisimg.dll12.0.6500.500034,66426 2009 Feb2:57x64
Oleparser.dll12.0.6500.500035,21626 2009 Feb2:57x64
Onetnative.dll12.0.6500.5000953,73626 2009 Feb1:39x64
Onetutil.dll12.0.6504.50003,385,20016 2009 Apr17:15x64
Owssvr.dll12.0.6504.50005,153,12822 2009 Apr15:29ไม่สามารถใช้งานได้
Owstimer.exe12.0.6500.500089,44026 2009 Feb2:57ไม่สามารถใช้งานได้
Prescan.exe12.0.6500.5000104,26426 2009 Feb2:57x86
Psconfig.exe12.0.6500.5000575,40026 2009 Feb2:57x86
Psconfigui.exe12.0.6500.5000821,16026 2009 Feb2:57x86
Query.dll12.0.6500.5000219,45626 2009 Feb3:24ไม่สามารถใช้งานได้
มีชื่อเป็น setup.exe12.0.6500.5000439,14426 2009 Feb7:24x86
Sigconfigdb.dllไม่สามารถใช้งานได้8,01622 2009 Apr15:26x86
Sigsearchdb.dllไม่สามารถใช้งานได้8,03226 2009 Feb4:43ไม่สามารถใช้งานได้
Sigstore.dllไม่สามารถใช้งานได้8,02422 2009 Apr15:26x86
Spwriter.exe12.0.6500.500056,16826 2009 Feb2:57ไม่สามารถใช้งานได้
Stsadm.exe12.0.6504.5000559,00822 2009 Apr15:29x86
Stsmmc.dll12.0.6500.5000160,64026 2009 Feb2:57x64
Stssoap.dll12.0.6500.5000313,19226 2009 Feb2:57x86
Stswel.dll12.0.6504.50003,319,67222 2009 Apr15:29x64
Tquery.dll12.0.6504.50004,781,38416 2009 Apr18:36ไม่สามารถใช้งานได้
Wssadmin.exe12.0.6500.500015,25626 2009 Feb2:57ไม่สามารถใช้งานได้
Wsssetup.dll12.0.6500.50006,783,84826 2009 Feb7:24x86
Wsstracing.exe12.0.6500.500084,32826 2009 Feb2:57x64
Xmlfilter.dll2008.225.6500.5000204,12025 2009 Feb14:17ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 968857 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixrollup kbautohotfix kbHotfixServer kbmt KB968857 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:968857

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com