ไอคอนถังรีไซเคิลไม่ฟื้นฟูโดยอัตโนมัติ ใน Windows Vista หรือ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 968873 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำอธิบายปัญหา

ไอคอนถังรีไซเคิลใน Windows Vista หรือ Windows XP ไม่ฟื้นฟูหลังจากที่คุณล้าง recycle ช่องเก็บ หรือลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์ แทน ไอคอนถังรีไซเคิลถูกติดบนไอคอนที่ว่างเปล่าหรือไอคอนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณกด F5 ปุ่มบนแป้นพิมพ์เพื่อรีเฟรชเดสก์ท็อปด้วยตนเอง ไอคอนถังรีไซเคิลฟื้นฟูได้อย่างถูกต้อง

บทความนี้ช่วยคุณแก้ไขถังรีไซเคิลให้ทำงานอย่างถูกต้อง

เมื่อต้องการได้ เราในการแก้ไขปัญหานี้ให้คุณไปยัง “แก้ไขปัญหาให้กับฉัน” ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตัวคุณเอง ไป “ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง” ส่วน

แก้ไขปัญหาให้กับฉัน

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขปัญหานี้การเชื่อมโยง คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำ ตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50196


หมายเหตุ:ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และจากนั้น คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ขั้นตอนถัดไป ไป "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ส่วน


ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

วิธีที่ 1: สร้าง และการเรียกใช้แฟ้มรายการการลงทะเบียน (.reg) สำหรับแต่ละบัญชีผู้ใช้ที่ประสบปัญหา


โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คัดลอกรายละเอียดต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ:

  Windows Vista:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
   00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,69,00,6d,00,\
   61,00,67,00,65,00,72,00,65,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,35,\
   00,34,00,00,00
  "Full"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\
   00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,69,00,\
   6d,00,61,00,67,00,65,00,72,00,65,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,\
   00,35,00,34,00,00,00
  "Empty"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\
   00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,69,00,\
   6d,00,61,00,67,00,65,00,72,00,65,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,\
   00,35,00,35,00,00,00

  Windows XP:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}]
  
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon]
  @="C:\\WINDOWS\\system32\\shell32.dll,32"
  "Full"="C:\\WINDOWS\\system32\\shell32.dll,32"
  "Empty"="C:\\WINDOWS\\system32\\shell32.dll,31"
 2. เริ่มตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad
 3. วางข้อมูลที่คุณคัดลอกในขั้นที่ 1 เป็นตัวแก้ไขข้อความ และจากนั้น ให้บันทึกแฟ้ม ด้วยการพิมพ์ชื่อแฟ้มต่อไปนี้:

  recyclebin_icon.reg
 4. ออกจากตัวแก้ไขข้อความ
 5. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม recyclebin_icon.reg ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 3
 6. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ โดยมีข้อความต่อไปนี้ คลิกใช่:
  คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการดำเนินต่อ
 7. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์กับข้อความ "ความสำเร็จ" คลิกตกลง.

วิธีที่ 2: ไอคอนถังรีไซเคิลการตั้งค่าใหม่ด้วยตนเอง

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกขวาที่เดสก์ท็อป และเลือกตั้งค่าส่วนบุคคล.
 2. ในการงานบานหน้าต่าง คลิกเปลี่ยนไอคอนบนเดสก์ท็อป.
 3. เลือกการถังรีไซ (เต็ม) เคิลไอคอน'และ'แล้วคลิกเปลี่ยนไอคอน.
 4. ในการเปลี่ยนไอคอนกล่องโต้ตอบกล่อง เลือกไอคอนถังรีไซเคิลเต็ม
 5. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการเปลี่ยนไอคอนกล่องโต้ตอบ
 6. เลือกการถังรีไซ (ว่าง) เคิลไอคอน'และ'แล้วคลิกเปลี่ยนไอคอน.
 7. ในการเปลี่ยนไอคอนกล่องโต้ตอบกล่อง เลือกไอคอนถังรีไซเคิลว่างเปล่า
 8. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการเปลี่ยนไอคอนกล่องโต้ตอบ
 9. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่า ปัญหาที่แก้ไข โดยการลบข้อมูลในถังรีไซเคิล หรือ โดยการลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ กับบทความนี้อีก หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน.

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานทั่วไปของการบำรุงรักษาระบบใน Windows Vista แวะไปที่เว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 968873 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Beta
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbtshoot kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbmt KB968873 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:968873

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com