Artikel-id: 968929 - Visa produkter som artikeln gäller.
Support för Windows Vista Service Pack 1 (SP1) slutar den 12 juli 2011. Om du vill fortsätta att få säkerhetsuppdateringar för Windows måste du köra Windows Vista med Service Pack 2 (SP2). Mer information hittar du på den här Microsoft-webbsidan: Support upphör för vissa Windows-versioner.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

INLEDNING

Den här artikeln beskriver Windows Management Framework på Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista och Windows Server 2008. Windows Management Framework omfattar följande:
 • Windows Remote Management (WinRM) 2.0
 • Windows PowerShell 2.0
 • Background Intelligent Transfer Service (BITS) 4.0

Mer Information

Med Windows Management Framework blir vissa uppdaterade hanteringsfunktioner i Windows 7 och Windows Server 2008 R2 tillgängliga för installation på Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista och Windows Server 2008. Windows Management Framework innehåller Windows Remote Management (WinRM) 2.0, Windows PowerShell 2.0 och Background Intelligent Transfer Service (BITS) 4.0.

WinRM 2.0

WinRM är Microsoft-implementeringen av WS-Management-protokollet, ett SOAP-baserat (Simple Object Access Protocol), brandväggsvänligt standardprotokoll som gör att maskinvara och operativsystem från olika leverantörer fungerar tillsammans. Specifikationen för WS-Management-protokollet utgör ett gemensamt sätt för system att få åtkomst till och utbyta hanteringsinformation i IT-infrastrukturen.

WinRM 2.0 omfattar följande nya funktioner:
 • WinRM Client Shell API tillhandahåller funktioner för att skapa och hantera skal och skaloperationer, kommandon och dataströmmar på fjärrdatorer.
 • WinRM Plug-in API tillhandahåller funktioner som gör att användaren kan skriva plugin-program genom att implementera vissa API:er för resurser och operationer som stöds.
 • WinRM 2.0 introducerar ett värdramverk. Två olika värdmodeller kan användas. En är IIS-baserad (Internet Information Services) och den andra bygger på WinRM-tjänsten.
 • Associationspassage gör att en användare hämtar instanser av associationsklasser med hjälp av en vanlig filtreringsmekanism.
 • WinRM 2.0 har stöd för delegering av användarautentiseringsuppgifter på flera fjärrdatorer.
 • WinRM 2.0-användare kan använda Windows PowerShell cmdlets för systemhantering.
 • I WinRM finns nu en specifik kvotuppsättning för bättre tjänstkvalitet och för att allokera serverresurser till samtidiga användare. Den WinRM-kvot som ställs in bygger på den kvotinfrastruktur som är implementerad för IIS-tjänsten.
Mer information om WinRM 2.0 finns på följande Microsoft-webbplatser:

Om Windows Remote Management
http://msdn.microsoft.com/sv-se/library/aa384291(VS.85).aspx
Nyheter i WinRM 2.0
http://msdn.microsoft.com/sv-se/library/ee309369(VS.85).aspx
Blogg om Windows Management Infrastructure
http://blogs.msdn.com/wmi

Windows PowerShell 2.0

Windows PowerShell är ett kommandoradsskal och skriptspråk som utformats för systemadministration och automatisering. Med Microsoft .NET Framework som grund gör Windows PowerShell att IT-proffs och utvecklare kan kontrollera och automatisera administrationen av Windows och program.

Nya funktioner som introduceras i Windows PowerShell 2.0 omfattar följande:
 • Fjärrfunktioner

  Med Windows PowerShell 2.0 kan du köra kommandon på en eller flera fjärrdatorer från en enda dator där Windows PowerShell körs. Fjärrfunktioner i PowerShell tillåter flera olika sätt att ansluta. Anslutningsalternativen omfattar interaktiv (1:1), förgrening (1:många) och omvänd förgrening (många:1 med hjälp av IIS-värdmodellen).
 • Integrated Scripting Environment

  PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) gör att du kan köra interaktiva kommandon och redigera och felsöka skript i en grafisk miljö. Huvudfunktionerna omfattar färgkodad syntax, selektiv körning, grafisk felsökning, Unicode-stöd och sammahangsberoende hjälp.
 • Moduler

  Med moduler kan skriptutvecklare och administratörer partitionera och ordna Windows PowerShell-kod i fristående, återanvändningsbara enheter. Kod från en modul körs i sin egen fristående kontext och påverkar inget utanför modulen.
 • Avancerade funktioner

  Avancerade funktioner är funktioner som har samma kapacitet och beteende som cmdlets. De är emellertid skrivna helt i Windows PowerShell-språket, i stället för kompilerat C#.
 • Bakgrundsjobb

  Med Windows PowerShell 2.0 kan ett kommando eller uttryck köras asynkront och i bakgrunden utan interaktion med konsolen.
 • Händelser

  Den här funktionen ger stöd för Windows PowerShell-motorinfrastrukturen för att lyssna efter, vidarebefordra och agera på hanterings- och systemhändelser.
 • Skriptinternationalisering

  Den här nya funktionen gör att Windows PowerShell-skript kan visa meddelanden på det språk som angetts i inställningen för användargränssnittskulturen på användarens dator.
 • Skriptfelsökning

  Nya felsökningsfunktioner har lagts till i Windows PowerShell som gör att du kan ange brytpunkter på rader, i kolumner, variabler och kommandon, och att du kan ange vilken åtgärd som ska utföras när brytpunkten nås.
 • Nya cmdlets

  I Windows PowerShell 2.0 introduceras mer än 100 inbyggda cmdlets. Förutom andra uppgifter kan du med dessa cmdlets utföra datorrelaterade uppgifter, händelselogguppgifter och hanteringsuppgifter för prestandaräknare.
Mer information om Windows PowerShell 2.0 finns på följande Microsoft-webbplatser:

Windows PowerShell-webbplatsen
http://technet.microsoft.com/sv-se/scriptcenter/dd742419.aspx
Onlinehjälp för Windows PowerShell
http://technet.microsoft.com/sv-se/library/bb978526(en-us).aspx
Blogg om Windows PowerShell
http://blogs.msdn.com/powershell
Windows PowerShell Software Development Kit (SDK)
http://msdn.microsoft.com/sv-se/library/aa830112.aspx

BITS 4.0

BITS är en tjänst som överför filer mellan en klient och en server. BITS utgör ett enkelt sätt att säkert och hövligt överföra filer över HTTP eller HTTPS. Filer kan både hämtas och skickas. Som standard överför BITS filer i bakgrunden, till skillnad från andra protokoll som överför filer i förgrunden. Bakgrundsöverföringar använder endast ledig nätverksbandbredd så att användarens upplevelse i andra nätverksprogram, till exempel Internet Explorer, inte påverkas. Vanliga förgrundsöverföringar kan också användas.

BITS 4.0 omfattar följande nya funktioner:
 • Peer-cachelagring använder nu Windows BranchCache. Den här nya peer-cachelagringsmodellen ersätter den modell som användes för BITS 3.0.
 • En mer flexibel modell för resursåtkomst gör att program kan koppla ett par säkerhetstoken till ett BITS-överföringsjobb.
 • BITS Compact Server är en fristående HTTP/HTTPS-filserver med vilken du kan överföra ett begränsat antal stora filer asynkront mellan datorer.
 • Mer precis bandbreddsbegränsning.
Mer information om BITS 4.0 finns på följande Microsoft-webbplatser:

Om BITS
http://msdn.microsoft.com/sv-se/library/aa362708(VS.85).aspx
Nyheter i BITS
http://msdn.microsoft.com/sv-se/library/aa363167(VS.85).aspx
Blogg om Windows Management Infrastructure
http://blogs.msdn.com/wmi

Systemkrav

WinRM 2.0 och PowerShell 2.0

WinRM 2.0 och PowerShell 2.0 kan installeras på följande operativsystem:
 • Windows Server 2008 med Service Pack 1
 • Windows Server 2008 med Service Pack 2
 • Windows Server 2003 med Service Pack 2
 • Windows Vista med Service Pack 2
 • Windows Vista med Service Pack 1
 • Windows XP med Service Pack 3
 • Windows Embedded POS-klar 2009
 • Windows Embedded för Point of Service 1.1
För Windows PowerShell 2.0 krävs version 2.0 av CLR (Common Language Runtime). Cmdlets som byggts för Windows PowerShell 2.0 måste kompileras för CLR 2.0. CLR 2.0 ingår i Microsoft .NET Framework version 2.0, 3.0 och 3.5 med Service Pack 1.

BITS 4.0

BITS 4.0 kan installeras på följande operativsystem:
 • Windows Server 2008 med Service Pack 1
 • Windows Server 2008 med Service Pack 2
 • Windows Vista med Service Pack 2
 • Windows Vista med Service Pack 1

Omstart krävs

Du måste starta om datorn när du har installerat Windows Management Framework.

Språk

WinRM 2.0, Windows PowerShell 2.0 och BITS 4.0 är fullständigt lokaliserade på följande språk:
 • Kinesiska (förenklad)
 • Kinesiska (traditionell)
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Italienska
 • Japanska
 • Koreanska
 • Portugisiska (Brasilien)
 • Ryska
 • Spanska
WinRM 2.0 och BITS 4.0 är fullständigt lokaliserade på följande språk, förutom de ovan nämnda språken:
 • Kinesiska (traditionell HK)
 • Tjeckiska
 • Danska
 • Nederländska
 • Finska
 • Grekiska
 • Ungerska
 • Norska
 • Polska
 • Portugisiska
 • Svenska
 • Turkiska

Information om borttagning

Windows Management Framework Core

 • På Windows Vista och Windows Server 2008, klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Program och funktioner och sedan på Visa installerade uppdateringar. Klicka på den uppdatering som innehåller KB968930 i titeln och klicka sedan på Avinstallera.
 • På Windows XP och Windows Server 2003, klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Lägg till eller ta bort program och markera kryssrutan Visa uppdateringar. Klicka på uppdateringen med namnet Windows Management Framework Core och klicka sedan på Avinstallera.

Windows Management Framework BITS

 • På Windows Vista och Windows Server 2008, klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Program och funktioner och sedan på Visa installerade uppdateringar. Klicka på den uppdatering som innehåller KB960568 i titeln och klicka sedan på Avinstallera.

Hämtningsinformation

Hämta Windows Management Framework genom att välja installationspaketet för de komponenter du vill hämta.

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Windows Management Framework Core (WinRM 2.0 och Windows PowerShell 2.0)Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta paketet Windows Management Framework Core för Windows Server 2008 nu.

Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta paketet Windows Management Framework Core för Windows Server 2008 x64-version nu.

Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta paketet Windows Management Framework Core för Windows Server 2003 nu.

Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta paketet Windows Management Framework Core för Windows Server 2003 x64-version nu.

Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta paketet Windows Management Framework Core för Windows Vista nu.

Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta paketet Windows Management Framework Core för Windows Vista x64-baserade system nu.

Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta paketet Windows Management Framework Core för Windows XP och Windows Embedded nu.

Windows Management Framework BITS (BITS 4.0)

Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta paketet Windows Management Framework BITS för Windows Server 2008 nu.

Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta paketet Windows Management Framework BITS för Windows Server 2008 x64-version nu.

Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta paketet Windows Management Framework BITS för Windows Vista nu.

Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta paketet Windows Management Framework BITS för Windows Vista x64-baserade system nu.

Viktig information om Windows Management Framework

Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta paketet Viktig information om Windows Management Framework nu.

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Installerade filer

Windows Management Framework Core

Följande filer installeras av paketet Windows Management Framework Core (WinRM 2.0 och Windows PowerShell 2.0):
Dölj tabellenVisa tabellen
File Name
Assembly\System.Management.Automation
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Management
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Utility
Assembly\Microsoft.powershell.consolehost
Assembly\Microsoft.powershell.Security
Assembly\Microsoft.wsman.Runtime
Assembly\Microsoft.wsman.Management
Assembly\Microsoft.powershell.Editor
Assembly\Microsoft.powershell.gpowershell
Assembly\Microsoft.powershell.graphicalhost
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Diagnostics
Assembly\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management
Assembly\System.Management.Automation.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Management.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Utility.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.consolehost.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Security.Resources
Assembly\Microsoft.wsman.Management.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Editor.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.gpowershell.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.graphicalhost.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Diagnostics.Resources
Assembly\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management.Resources
System32\Pwrshplugin.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Certificate.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\compiledcomposition.Microsoft.powershell.gpowershell.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Diagnostics.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\dotnettypes.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\filesystem.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\getevent.types.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\Help.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershell.exe
System32\Windowspowershell\v1.0\powershellcore.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershelltrace.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershell_ise.exe
System32\Windowspowershell\v1.0\psevents.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pspluginwkr.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pwrshmsg.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pwrshsip.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Registry.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\types.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\wsman.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\importallmodules.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\powershell.exe.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\powershell_ise.resources.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\psevents.dll.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\pspluginwkr.dll.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\language_code\pwrshmsg.dll.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\psdiagnostics\psdiagnostics.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\psdiagnostics\psdiagnostics.psm1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\bitstransfer.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\bitstransfer.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management.Interop.dll
System32\Wsmpty.xsl
System32\Wsmtxt.xsl
System32\Wwsmpty.xsl
System32\Wwsmtxt.xsl
System32\Wevtfwd.dll
System32\Winrm.cmd
System32\Winrm.vbs
System32\Winrmprov.dll
System32\Winrmprov.mof
System32\Winrs.exe
System32\Winrscmd.dll
System32\Winrshost.exe
System32\Winrsmgr.dll
System32\Winrssrv.dll
System32\Wsmanconfig_schema.xml
System32\Wsmanhttpconfig.exe
System32\Wsmanmigrationplugin.dll
System32\Wsmauto.dll
System32\Wsmplpxy.dll
System32\Wsmprovhost.exe
System32\Wsmres.dll
System32\Wsmselpl.dll
System32\Wsmsvc.dll
System32\Wsmwmipl.dll
System32\Wecapi.dll
System32\Wecsvc.dll
System32\Wecutil.exe

Windows Management Framework BITS

Följande filer installeras av paketet Windows Management Framework BITS (BITS 4.0):
Dölj tabellenVisa tabellen
File Name
System32\Qmgr.dll
System32\Qmgrprxy.dll
System32\Bitsigd.dll
System32\Bitsprx2.dll
System32\Bitsprx3.dll
System32\Bitsprx4.dll
System32\Bitsprx5.dll
System32\Bitsprx6.dll
System32\Bitsperf.dll
System32\Peerdist.dll
System32\Peerdistsvc.dll
System32\Peerdisthttptrans.dll
System32\Peerdistsh.dll
System32\Peerdistwsddiscoprov.dll
System32\Lightweightserver.dll
System32\Lightweightserverproxy.dll
System32\Wbem\Bitsprovider.dll
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH?-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Egenskaper

Artikel-id: 968929 - Senaste granskning: den 8 mars 2014 - Revision: 4.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 på följande plattformar
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 på följande plattformar
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Windows Vista Service Pack 2 på följande plattformar
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Business N
  • Windows Vista Business N 64-bit Edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic N
  • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Service Pack 1 på följande plattformar
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Business N
  • Windows Vista Business N 64-bit Edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic N
  • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 på följande plattformar
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition N
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Professional N
  • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Windows Embedded POSReady 2009
 • Microsoft Windows Embedded for Point of Service
Nyckelord: 
kbdownload kbtshoot kbhowto atdownload kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbsurveynew kbinfo KB968929

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com