Kerberos autentifikavimas nepavyksta taip pat klaidos kodas 0X80090302 arba 0x8009030f kompiuteryje, kuriame veikia Windows Server 2008 "arba" Windows Vista kai naudojamas AES algoritmas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 969083
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?sivaizduokite toki? situacij?:
  • Turite du kompiuterius, kuriuose veikia Windows Server 2008 "arba" Windows Vista. Vienas kompiuteris siun?ia ?inut? Kerberos autentifikavimo prie kito kompiuterio.
  • Kerberos autentifikavimas naudoja Advanced Encryption Standard (AES) algoritmas u??ifruoti ir i??ifruoti duomen? autentifikavimo.
Pagal ?? scenarij?, Kerberos autentifikavimas nepavyksta taip pat klaidos kodas 0X80090302 arba 0x8009030f, ir j?s gaunate klaidos prane?im?. Ta?iau, galite gauti klaidos prane?im? gali skirtis skirtinga. Pavyzd?iui, jei bandote prisijungti prie SQL Server 2005 arba SQL Server 2005 analiz?s tarnyb? programa "Excel", galite gauti vien? i? ?i? klaidos prane?im?:

1 Prane?imas
Pra?oma funkcija nepalaikoma
Prane?imas 2
Prane?imas arba para?as, pateiktas yra pakeista

Prie?astis

SpSealMessage funkcijos ir SpUnsealMessage ne u??ifruoti ir i??ifruoti autentifikavimo prane?imus teisingai kai lai?ko dydis n?ra dalomas pagal numatom? bloko dydis.

Sprendimas

Kar?t?j? patais? informacija

Svarbu Spustel?jus nuorod? "per?i?r?ti ir pra?yti kar?t?sias pataisas atsisiun?ia", Windows Vista bus tik produktas, kuris yra rodomas. Ta?iau, kad nustatyti Windows Vista taikomas Windows Vista ir Windows Server 2008.

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. ?ios kar?tosios pataisos taikomos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei j?s ne smarkiai paveik? ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba Jei papildomoms problemoms arba jeigu sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka ?iame specifini? kar?t?j? patais?. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.


Svarbu "Windows Vista ir Windows Server 2008" yra ?trauktos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau tik vienas i? ?i? produkt? gali b?ti i?vardytos puslapyje "Kar?tosios pataisos u?klausa". Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, Windows Vista ir Windows Server 2008, tiesiog pasirinkite produkt?, kad yra nurodyta puslapyje.

B?tinosios s?lygos

Nor?dami pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, kompiuteryje turi b?ti ?diegta Windows Vista Service Pack 2 (SP2) arba Windows Server 2008 SP2.

Sistemos paleidimas i? naujo

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais? perkrovus kompiuter?.

Srit? nustatyti ?renginio

Nustatyti turi b?ti ?diegtas tiek kliento ir serverio ry??. Jei daug klient? turi ?takos, tai gali padaryti prasme i?ried?ti fix Windows Vista ir Server 2008 sistem? ?mon?je.

Failo informacija

Angl? kalba ?ios kar?tosios pataisos yra fail? atributai (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Jei norite pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite su Laiko juosta skirtuke, Data ir laikas Valdymo skydo elemento.

Visoms palaikomoms x 86 "Windows Vista ir Windows Server 2008" versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Kerberos.dll6.0.6001.22470500,7362009-Lie-1514:49x 86
Kerberos.dll6.0.6002.22172500,7362009-Lie-1514:33x 86
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows Vista ir Windows Server 2008
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Kerberos.dll6.0.6001.22470657,4082009-Lie-1514:58x 64
Kerberos.dll6.0.6002.22172657,4082009-Lie-1514:32x 64

Problemos sprendimas

I?spr?sti ?i? problem?, naudokite NTLM autentifikavim? vietoj Kerberos autentifikavimo.

B?sena

"Microsoft" patvirtino, kad tai yra "Microsoft" produkt?, i?vardyt? skyriuje "Taikoma", problema.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie SpSealMessage funkcij?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/aa380181 (VS.85) .aspx
Daugiau informacijos apie SpUnsealMessage funkcij?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/aa380184 (VS.85) .aspx
Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, Apra?ymas

Savyb?s

Straipsnio ID: 969083 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 24 d. - Per?i?ra: 1.0
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB969083 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 969083

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com