MS09-043: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pliku Msowc.dll platformy programistycznej Microsoft Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem Service Pack 1: 11 sierpnia 2009

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 969172 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-043. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Wymagania wstępne dotyczące zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=5a58b56f-60b6-4412-95b9-54d056d6f9f4

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ten biuletyn zabezpieczeń zastępuje następujący biuletyn zabezpieczeń:
933369 MS08-017:Opis aktualizacji zabezpieczeń platformy projektowania Microsoft Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem Service Pack 1: 11 marca 2008

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji można ją odinstalować przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację można znaleźć w biuletynie zabezpieczeń MS09-043 oraz w następującej witrynie MSDN w sieci Web:
http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/aa367988(VS.85).aspx
Aby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:
http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/aa367449(VS.85).aspx

Znane problemy

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalowaniem aktualizacji oprogramowania Microsoft Visual Studio .NET 2002, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  • 939043 Udostępniony plik jest wycofywany po odinstalowaniu uprzednio zainstalowanej aktualizacji jednego wydania lub jednostki SKU z komputera, na którym jest zainstalowanych więcej wydań lub jednostek SKU dowolnej wersji programu Visual Studio
  • 939400 Pliki współdzielone przez dwa wydania programu Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem Service Pack 1 lub Visual Studio .NET 2002 z dodatkiem Service Pack 1 są usuwane po odinstalowaniu dodatku Service Pack, który został zainstalowany jako pierwszy
  • 938244 Ta wersja pliku jest przywracana do wersji zainstalowanej przez najnowszy dodatek Service Pack po usunięciu aktualizacji dla programów .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 lub Visual Studio .NET 2003
  • 944298 Błąd aktualizacji dla Visual Studio 2005, Visual Studio .NET 2003 lub Visual Studio .NET 2002: The feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable (Funkcja, której próbujesz użyć, znajduje się w niedostępnym zasobie sieciowym).
  • 939401 Komunikat o błędzie podczas instalowania aktualizacji dla Microsoft Visual Studio .NET 2002: The feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable (Funkcja, której próbujesz użyć, znajduje się w niedostępnym zasobie sieciowym).
  • 942380 Podczas próby zastosowania poprawki lub aktualizacji wyświetlany jest komunikat o błędzie „Error 9002. Microsoft Visual Studio .NET 2003 Hotfix (KBxxxxxx) cannot be installed because you have one or more hotfixes installed. Remove them and try again”.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Microsoft Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem SP1

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTime
Msowc.dll9.0.0.89773,045,24807-Mar-200908:13
Msowcf.dll9.0.0.2526253,95223-Apr-200404:42

Właściwości

Numer ID artykułu: 969172 - Ostatnia weryfikacja: 14 sierpnia 2009 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
Słowa kluczowe: 
kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter KB969172

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com