การแก้ไข: ข้อความข้อผิดพลาดในในรายงานต่าง ๆ ใน Visual Studio 2008 ทีมมูลฐาน Server Service Pack 1 มีบริการรายงานของ SQL Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 969210 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณได้ติดตั้ง Visual Studio 2008 ทีมมูลฐาน Server (TFS) Service Pack 1 (SP1) ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เซิร์ฟเวอร์ระดับของข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ SQL Server 2008 คุณเรียกใช้รายงานสำหรับทีมโครงการที่ใช้แม่แบบของกระบวนการที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายงานที่คุณรัน คุณได้รับรายการข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:

ข้อผิดพลาดแสดงสำหรับ MSF ที่สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ Agile – v4.2 แม่แบบการประมวลผล:รายละเอียดของสถานการณ์สมมติ

มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการให้แสงและเงาของไคลเอ็นต์
เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการประมวลผลของรายงาน
แบบสอบถามที่ใช้งานการดำเนินการล้มเหลวสำหรับชุดข้อมูล 'ชื่อชุดข้อมูล'
แบบสอบถาม (แบบ b) การตั้งค่าต้องมีลำดับชั้นเดียวที่จะใช้กับการดำเนินการ complement

หรือ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดรายการต่อไปนี้:

มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการให้แสงและเงาของไคลเอ็นต์
เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการประมวลผลของรายงาน
การดำเนินการแบบสอบถามที่ล้มเหลวสำหรับชุดข้อมูล 'ชื่อชุดข้อมูล'
ฟังก์ชัน expects นิพจน์การ tuple สำหรับอาร์กิวเมนต์ นิพจน์การตั้งค่า tuple ถูกใช้


ข้อผิดพลาดที่แสดงรายการสำหรับการ " MSF สำหรับโครงการปรับปรุงการประมวลผล CMMI – v4.2 แม่แบบการประมวลผล:เปิดปัญหาและแนวโน้มรายการทำงานที่ถูกบล็อก


มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการให้แสงและเงาของไคลเอ็นต์
เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการประมวลผลของรายงาน
การดำเนินการแบบสอบถามที่ล้มเหลวสำหรับชุดข้อมูล 'ชื่อชุดข้อมูล'
ฟังก์ชัน expects นิพจน์การ tuple สำหรับอาร์กิวเมนต์ นิพจน์การตั้งค่า tuple ถูกใช้


รายละเอียดของความต้องการ


มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการให้แสงและเงาของไคลเอ็นต์
เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการประมวลผลของรายงาน
การดำเนินการแบบสอบถามที่ล้มเหลวสำหรับชุดข้อมูล 'ชื่อชุดข้อมูล'
ฟังก์ชัน expects นิพจน์การ tuple สำหรับอาร์กิวเมนต์ นิพจน์การตั้งค่า tuple ถูกใช้


ความต้องการทดสอบประวัติและภาพรวม


มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการให้แสงและเงาของไคลเอ็นต์
เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการประมวลผลของรายงาน
การดำเนินการแบบสอบถามที่ล้มเหลวสำหรับชุดข้อมูล 'ชื่อชุดข้อมูล'
ฟังก์ชัน expects นิพจน์การ tuple สำหรับอาร์กิวเมนต์ นิพจน์การตั้งค่า tuple ถูกใช้


การกำหนดลำดับความสำคัญ


มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการให้แสงและเงาของไคลเอ็นต์
เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการประมวลผลของรายงาน
การดำเนินการแบบสอบถามที่ล้มเหลวสำหรับชุดข้อมูล 'ชื่อชุดข้อมูล'
ฟังก์ชัน expects นิพจน์การ tuple สำหรับอาร์กิวเมนต์ นิพจน์การตั้งค่า tuple ถูกใช้


แสดงข้อผิดพลาดสำหรับต้นแบบการประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง:บักตามลำดับความสำคัญ


มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการให้แสงและเงาของไคลเอ็นต์
เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการประมวลผลของรายงาน
แบบสอบถามที่ใช้งานการดำเนินการล้มเหลวสำหรับชุดข้อมูล 'ชื่อชุดข้อมูล'
ฟังก์ชัน expects นิพจน์การ tuple สำหรับอาร์กิวเมนต์ นิพจน์การตั้งค่า tuple ถูกใช้


บักพบไม่ใช้การทดสอบที่สอดคล้องกัน


มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการให้แสงและเงาของไคลเอ็นต์
เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการประมวลผลของรายงาน
แบบสอบถามที่ใช้งานการดำเนินการล้มเหลวสำหรับชุดข้อมูล 'ชื่อชุดข้อมูล'
แบบสอบถาม (แบบ b) The แยกมีเรียกฟังก์ชันกับลำดับชั้น 'ฟังก์ชันชื่อ' ที่ไม่มีอยู่ในชุดงาน


เกณฑ์การจบการทำงาน


มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการให้แสงและเงาของไคลเอ็นต์
เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการประมวลผลของรายงาน
แบบสอบถามที่ใช้งานการดำเนินการล้มเหลวสำหรับชุดข้อมูล 'ชื่อชุดข้อมูล'
นิพจน์ที่ประกอบด้วยฟังก์ชันที่ไม่สามารถดำเนินการบนชุดด้วย tuples 4,294,967,296 มากกว่า


รายการการตัดสินค้าจากคลัง


มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการให้แสงและเงาของไคลเอ็นต์
เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการประมวลผลของรายงาน
การดำเนินการแบบสอบถามที่ล้มเหลวสำหรับชุดข้อมูล 'ชื่อชุดข้อมูล'
นิพจน์ที่ประกอบด้วยฟังก์ชันที่ไม่สามารถดำเนินการบนชุดด้วย tuples 4,294,967,296 มากกว่า


การโหลดผลสรุปการทดสอบ


เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการประมวลผลของรายงาน (rsProcessingAborted)
การดำเนินการแบบสอบถามที่ล้มเหลวสำหรับชุดข้อมูล 'ชื่อชุดข้อมูล' (rsErrorExecutingCommand)
ไวยากรณ์ไม่ถูกต้องใกล้ ') '


ตัวบ่งชี้ quality


เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการประมวลผลของรายงาน (rsProcessingAborted)
การดำเนินการแบบสอบถามที่ล้มเหลวสำหรับชุดข้อมูล 'ชื่อชุดข้อมูล' (rsErrorExecutingCommand)
ฟังก์ชัน expects นิพจน์การ tuple สำหรับอาร์กิวเมนต์ นิพจน์การตั้งค่า tuple ถูกใช้


รายการงานที่เกี่ยวข้อง


มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการให้แสงและเงาของไคลเอ็นต์
เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการประมวลผลของรายงาน
การดำเนินการแบบสอบถามที่ล้มเหลวสำหรับชุดข้อมูล 'ชื่อชุดข้อมูล'
ฟังก์ชัน expects นิพจน์การ tuple สำหรับอาร์กิวเมนต์ นิพจน์การตั้งค่า tuple ถูกใช้


การทำงานไม่ได้วางแผน


มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการให้แสงและเงาของไคลเอ็นต์
เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการประมวลผลของรายงาน
การดำเนินการแบบสอบถามที่ล้มเหลวสำหรับชุดข้อมูล 'ชื่อชุดข้อมูล'
แบบสอบถาม (แบบ b) การตั้งค่าสองระบุไว้ในฟังก์ชัน EXCEPT มี dimensionality ที่แตกต่างกัน


รายการงาน


มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการให้แสงและเงาของไคลเอ็นต์
เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการประมวลผลของรายงาน
การดำเนินการแบบสอบถามที่ล้มเหลวสำหรับชุดข้อมูล 'ชื่อชุดข้อมูล'
นิพจน์ที่ประกอบด้วยฟังก์ชันที่ไม่สามารถดำเนินการบนชุดด้วย tuples 4,294,967,296 มากกว่า


ทำงานสินค้าในกับงาน


การรายงานย่อยของรายละเอียดสถานการณ์สมมติ MSF สำหรับ Agile และ MSF รายละเอียดของความต้องการสำหรับ CMMI อยู่


หมายเหตุ
  • ข้อผิดพลาดไม่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ SQL Server 2005 บนเซิร์ฟเวอร์ระดับของข้อมูล
  • อักขระใด b ระบุหมายเลขบรรทัดและจำนวนคอลัมน์ของสายอักขระแบบสอบถาม

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในบริการรายงานและ Analysis Services จาก SQL Server 2005 กับ SQL Server 2008

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

To download this hotfix from the MSDN Code Gallery, visit the following Microsoft Web site:
http://code.msdn.microsoft.com/KB969210

หมายเหตุ:The MSDN Code Gallery displays the languages for which the hotfix is available. If you do not see your language listed, it is because the Code Gallery resource page is not available for that language.

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support


หมายเหตุ:The "Bugs found without corresponding tests" report may still show an error even after you apply this hotfix if the Team Project has no "BUG" work item types in it. The report will stop showing an error after at least one BUG work item is created in the Team Project. Or, you can apply this SQL Server 2008 Analysis Services hotfix that is described in Microsoft Knowledge Base article 969235 to resolve this issue.
969235FIX: Error message when you run an MDX query in SQL Server 2008 Analysis Service: "The Extract function was called with hierarchy '' that does not exist in the set"

ข้อกำหนดเบื้องต้น

You must have Visual Studio 2008 Team Foundation Server Service Pack 1 (SP1) installed to apply this hotfix.

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาเส้นทาง
Bugs by priority.rdlไม่สามารถใช้งานได้51,08111-May-200912:48PATCH\CHS\AGILE
Bugs found without corresponding tests.rdlไม่สามารถใช้งานได้68,45611 2009 พฤษภาคม12:48patch\chs\agile
จบการทำงาน criteria.rdlไม่สามารถใช้งานได้42,58411 2009 พฤษภาคม12:48patch\chs\agile
ปัญหา list.rdlไม่สามารถใช้งานได้38,46511 2009 พฤษภาคม12:48patch\chs\agile
โหลด summary.rdl ทดสอบไม่สามารถใช้งานได้32,77911 2009 พฤษภาคม12:48patch\chs\agile
คุณภาพ indicators.rdlไม่สามารถใช้งานได้71,88711 2009 พฤษภาคม12:48patch\chs\agile
การทำงานที่เกี่ยวข้อง items.rdlไม่สามารถใช้งานได้176,66811 2009 พฤษภาคม12:48patch\chs\agile
สถานการณ์สมมติ details.rdlไม่สามารถใช้งานได้52,97111 2009 พฤษภาคม12:48patch\chs\agile
work.rdl ไม่ได้วางแผนไม่สามารถใช้งานได้56,46211 2009 พฤษภาคม12:48patch\chs\agile
สินค้าในการทำงานกับ tasks.rdlไม่สามารถใช้งานได้36,96911 2009 พฤษภาคม12:48patch\chs\agile
การทำงาน items.rdlไม่สามารถใช้งานได้134,32011 2009 พฤษภาคม12:48patch\chs\agile
บัก โดย priority.rdlไม่สามารถใช้งานได้51,08111 2009 พฤษภาคม12:48patch\chs\cmmi
บักที่พบโดยไม่ต้อง tests.rdl ที่สอดคล้องกันไม่สามารถใช้งานได้68,45611 2009 พฤษภาคม12:48patch\chs\cmmi
จบการทำงาน criteria.rdlไม่สามารถใช้งานได้42,58411 2009 พฤษภาคม12:48patch\chs\cmmi
ปัญหาและการทำงานที่ถูกบล็อค items.rdlไม่สามารถใช้งานได้54,11811 2009 พฤษภาคม12:48patch\chs\cmmi
ปัญหา list.rdlไม่สามารถใช้งานได้38,46511 2009 พฤษภาคม12:48patch\chs\cmmi
โหลด summary.rdl ทดสอบไม่สามารถใช้งานได้32,77911 2009 พฤษภาคม12:48patch\chs\cmmi
คุณภาพ indicators.rdlไม่สามารถใช้งานได้71,88711 2009 พฤษภาคม12:48patch\chs\cmmi
การทำงานที่เกี่ยวข้อง items.rdlไม่สามารถใช้งานได้176,66811 2009 พฤษภาคม12:48patch\chs\cmmi
details.rdl ความต้องการไม่สามารถใช้งานได้52,85811 2009 พฤษภาคม12:48patch\chs\cmmi
ความต้องทดสอบประวัติและ overview.rdlไม่สามารถใช้งานได้103,07511 2009 พฤษภาคม12:48patch\chs\cmmi
Triage.rdlไม่สามารถใช้งานได้44,56611 2009 พฤษภาคม12:48patch\chs\cmmi
work.rdl ไม่ได้วางแผนไม่สามารถใช้งานได้56,46211 2009 พฤษภาคม12:48patch\chs\cmmi
สินค้าในการทำงานกับ tasks.rdlไม่สามารถใช้งานได้36,96911 2009 พฤษภาคม12:48patch\chs\cmmi
การทำงาน items.rdlไม่สามารถใช้งานได้134,32011 2009 พฤษภาคม12:48patch\chs\cmmi
บัก โดย priority.rdlไม่สามารถใช้งานได้51,17811 2009 พฤษภาคม13:14patch\cht\agile
บักที่พบโดยไม่ต้อง tests.rdl ที่สอดคล้องกันไม่สามารถใช้งานได้68,64011 2009 พฤษภาคม13:14patch\cht\agile
จบการทำงาน criteria.rdlไม่สามารถใช้งานได้42,82511 2009 พฤษภาคม13:14patch\cht\agile
ปัญหา list.rdlไม่สามารถใช้งานได้38,70611 2009 พฤษภาคม13:14patch\cht\agile
โหลด summary.rdl ทดสอบไม่สามารถใช้งานได้32,92811 2009 พฤษภาคม13:14patch\cht\agile
คุณภาพ indicators.rdlไม่สามารถใช้งานได้72,08011 2009 พฤษภาคม13:14patch\cht\agile
การทำงานที่เกี่ยวข้อง items.rdlไม่สามารถใช้งานได้177,10111 2009 พฤษภาคม13:14patch\cht\agile
สถานการณ์สมมติ details.rdlไม่สามารถใช้งานได้53,12211 2009 พฤษภาคม13:14patch\cht\agile
work.rdl ไม่ได้วางแผนไม่สามารถใช้งานได้56,61011 2009 พฤษภาคม13:14patch\cht\agile
สินค้าในการทำงานกับ tasks.rdlไม่สามารถใช้งานได้37,14011 2009 พฤษภาคม13:14patch\cht\agile
การทำงาน items.rdlไม่สามารถใช้งานได้134,58511 2009 พฤษภาคม13:14patch\cht\agile
บัก โดย priority.rdlไม่สามารถใช้งานได้51,17811 2009 พฤษภาคม13:14patch\cht\cmmi
บักที่พบโดยไม่ต้อง tests.rdl ที่สอดคล้องกันไม่สามารถใช้งานได้68,64011 2009 พฤษภาคม13:14patch\cht\cmmi
จบการทำงาน criteria.rdlไม่สามารถใช้งานได้42,82511 2009 พฤษภาคม13:14patch\cht\cmmi
ปัญหาและการทำงานที่ถูกบล็อค items.rdlไม่สามารถใช้งานได้54,27411 2009 พฤษภาคม13:14patch\cht\cmmi
ปัญหา list.rdlไม่สามารถใช้งานได้38,70611 2009 พฤษภาคม13:14patch\cht\cmmi
โหลด summary.rdl ทดสอบไม่สามารถใช้งานได้32,92811 2009 พฤษภาคม13:14patch\cht\cmmi
คุณภาพ indicators.rdlไม่สามารถใช้งานได้72,08011 2009 พฤษภาคม13:14patch\cht\cmmi
การทำงานที่เกี่ยวข้อง items.rdlไม่สามารถใช้งานได้177,10111 2009 พฤษภาคม13:14patch\cht\cmmi
details.rdl ความต้องการไม่สามารถใช้งานได้53,00911 2009 พฤษภาคม13:14patch\cht\cmmi
ความต้องทดสอบประวัติและ overview.rdlไม่สามารถใช้งานได้103,21111 2009 พฤษภาคม13:14patch\cht\cmmi
Triage.rdlไม่สามารถใช้งานได้44,70111 2009 พฤษภาคม13:14patch\cht\cmmi
work.rdl ไม่ได้วางแผนไม่สามารถใช้งานได้56,61011 2009 พฤษภาคม13:14patch\cht\cmmi
สินค้าในการทำงานกับ tasks.rdlไม่สามารถใช้งานได้37,14011 2009 พฤษภาคม13:14patch\cht\cmmi
การทำงาน items.rdlไม่สามารถใช้งานได้134,58511 2009 พฤษภาคม13:14patch\cht\cmmi
บัก โดย priority.rdlไม่สามารถใช้งานได้51,07811 2009 พฤษภาคม13:40patch\deu\agile
บักที่พบโดยไม่ต้อง tests.rdl ที่สอดคล้องกันไม่สามารถใช้งานได้68,42311 2009 พฤษภาคม13:40patch\deu\agile
จบการทำงาน criteria.rdlไม่สามารถใช้งานได้42,48911 2009 พฤษภาคม13:40patch\deu\agile
ปัญหา list.rdlไม่สามารถใช้งานได้38,37011 2009 พฤษภาคม13:40patch\deu\agile
โหลด summary.rdl ทดสอบไม่สามารถใช้งานได้32,77211 2009 พฤษภาคม13:40patch\deu\agile
คุณภาพ indicators.rdlไม่สามารถใช้งานได้71,85311 2009 พฤษภาคม13:40patch\deu\agile
การทำงานที่เกี่ยวข้อง items.rdlไม่สามารถใช้งานได้176,57211 2009 พฤษภาคม13:40patch\deu\agile
สถานการณ์สมมติ details.rdlไม่สามารถใช้งานได้53,04211 2009 พฤษภาคม13:40patch\deu\agile
work.rdl ไม่ได้วางแผนไม่สามารถใช้งานได้56,48211 2009 พฤษภาคม13:40patch\deu\agile
สินค้าในการทำงานกับ tasks.rdlไม่สามารถใช้งานได้36,85911 2009 พฤษภาคม13:40patch\deu\agile
การทำงาน items.rdlไม่สามารถใช้งานได้134,27911 2009 พฤษภาคม13:40patch\deu\agile
บัก โดย priority.rdlไม่สามารถใช้งานได้51,07811 2009 พฤษภาคม13:40patch\deu\cmmi
บักที่พบโดยไม่ต้อง tests.rdl ที่สอดคล้องกันไม่สามารถใช้งานได้68,42311 2009 พฤษภาคม13:40patch\deu\cmmi
จบการทำงาน criteria.rdlไม่สามารถใช้งานได้42,48911 2009 พฤษภาคม13:40patch\deu\cmmi
ปัญหาและการทำงานที่ถูกบล็อค items.rdlไม่สามารถใช้งานได้54,12411 2009 พฤษภาคม13:40patch\deu\cmmi
ปัญหา list.rdlไม่สามารถใช้งานได้38,37011 2009 พฤษภาคม13:40patch\deu\cmmi
โหลด summary.rdl ทดสอบไม่สามารถใช้งานได้32,77211 2009 พฤษภาคม13:40patch\deu\cmmi
คุณภาพ indicators.rdlไม่สามารถใช้งานได้71,85311 2009 พฤษภาคม13:40patch\deu\cmmi
การทำงานที่เกี่ยวข้อง items.rdlไม่สามารถใช้งานได้176,57211 2009 พฤษภาคม13:40patch\deu\cmmi
details.rdl ความต้องการไม่สามารถใช้งานได้52,93011 2009 พฤษภาคม13:40patch\deu\cmmi
ความต้องทดสอบประวัติและ overview.rdlไม่สามารถใช้งานได้103,07511 2009 พฤษภาคม13:40patch\deu\cmmi
Triage.rdlไม่สามารถใช้งานได้44,60311 2009 พฤษภาคม13:40patch\deu\cmmi
work.rdl ไม่ได้วางแผนไม่สามารถใช้งานได้56,48211 2009 พฤษภาคม13:40patch\deu\cmmi
สินค้าในการทำงานกับ tasks.rdlไม่สามารถใช้งานได้36,85911 2009 พฤษภาคม13:40patch\deu\cmmi
การทำงาน items.rdlไม่สามารถใช้งานได้134,27911 2009 พฤษภาคม13:40patch\deu\cmmi
บัก โดย priority.rdlไม่สามารถใช้งานได้51,04111 2009 พฤษภาคม02:05patch\enu\agile
บักที่พบโดยไม่ต้อง tests.rdl ที่สอดคล้องกันไม่สามารถใช้งานได้68,40611 2009 พฤษภาคม02:05patch\enu\agile
จบการทำงาน criteria.rdlไม่สามารถใช้งานได้42,44411 2009 พฤษภาคม02:05patch\enu\agile
ปัญหา list.rdlไม่สามารถใช้งานได้38,32111 2009 พฤษภาคม02:05patch\enu\agile
โหลด summary.rdl ทดสอบไม่สามารถใช้งานได้32,66211 2009 พฤษภาคม02:05patch\enu\agile
คุณภาพ indicators.rdlไม่สามารถใช้งานได้71,83311 2009 พฤษภาคม02:05patch\enu\agile
การทำงานที่เกี่ยวข้อง items.rdlไม่สามารถใช้งานได้176,58811 2009 พฤษภาคม02:05patch\enu\agile
สถานการณ์สมมติ details.rdlไม่สามารถใช้งานได้52,99611 2009 พฤษภาคม02:05patch\enu\agile
work.rdl ไม่ได้วางแผนไม่สามารถใช้งานได้56,43011 2009 พฤษภาคม02:06patch\enu\agile
สินค้าในการทำงานกับ tasks.rdlไม่สามารถใช้งานได้36,85411 2009 พฤษภาคม02:06patch\enu\agile
การทำงาน items.rdlไม่สามารถใช้งานได้134,27211 2009 พฤษภาคม02:06patch\enu\agile
บัก โดย priority.rdlไม่สามารถใช้งานได้51,04311 2009 พฤษภาคม02:05patch\enu\cmmi
บักที่พบโดยไม่ต้อง tests.rdl ที่สอดคล้องกันไม่สามารถใช้งานได้68,40611 2009 พฤษภาคม02:05patch\enu\cmmi
จบการทำงาน criteria.rdlไม่สามารถใช้งานได้42,44411 2009 พฤษภาคม02:05patch\enu\cmmi
ปัญหาและการทำงานที่ถูกบล็อค items.rdlไม่สามารถใช้งานได้54,01711 2009 พฤษภาคม02:05patch\enu\cmmi
ปัญหา list.rdlไม่สามารถใช้งานได้38,32111 2009 พฤษภาคม02:05patch\enu\cmmi
โหลด summary.rdl ทดสอบไม่สามารถใช้งานได้32,66211 2009 พฤษภาคม02:05patch\enu\cmmi
คุณภาพ indicators.rdlไม่สามารถใช้งานได้71,83311 2009 พฤษภาคม02:05patch\enu\cmmi
การทำงานที่เกี่ยวข้อง items.rdlไม่สามารถใช้งานได้176,58811 2009 พฤษภาคม02:05patch\enu\cmmi
details.rdl ความต้องการไม่สามารถใช้งานได้52,88411 2009 พฤษภาคม02:06patch\enu\cmmi
ความต้องทดสอบประวัติและ overview.rdlไม่สามารถใช้งานได้103,08911 2009 พฤษภาคม02:06patch\enu\cmmi
Triage.rdlไม่สามารถใช้งานได้44,54811 2009 พฤษภาคม02:06patch\enu\cmmi
work.rdl ไม่ได้วางแผนไม่สามารถใช้งานได้56,43011 2009 พฤษภาคม02:06patch\enu\cmmi
สินค้าในการทำงานกับ tasks.rdlไม่สามารถใช้งานได้36,85411 2009 พฤษภาคม02:06patch\enu\cmmi
การทำงาน items.rdlไม่สามารถใช้งานได้134,27211 2009 พฤษภาคม02:06patch\enu\cmmi
บัก โดย priority.rdlไม่สามารถใช้งานได้51,11511 2009 พฤษภาคม14:07patch\esn\agile
บักที่พบโดยไม่ต้อง tests.rdl ที่สอดคล้องกันไม่สามารถใช้งานได้68,45111 2009 พฤษภาคม14:07patch\esn\agile
จบการทำงาน criteria.rdlไม่สามารถใช้งานได้42,51911 2009 พฤษภาคม14:07patch\esn\agile
ปัญหา list.rdlไม่สามารถใช้งานได้38,40011 2009 พฤษภาคม14:07patch\esn\agile
โหลด summary.rdl ทดสอบไม่สามารถใช้งานได้32,78911 2009 พฤษภาคม14:07patch\esn\agile
คุณภาพ indicators.rdlไม่สามารถใช้งานได้71,88311 2009 พฤษภาคม14:07patch\esn\agile
การทำงานที่เกี่ยวข้อง items.rdlไม่สามารถใช้งานได้176,65911 2009 พฤษภาคม14:07patch\esn\agile
สถานการณ์สมมติ details.rdlไม่สามารถใช้งานได้53,04811 2009 พฤษภาคม14:07patch\esn\agile
work.rdl ไม่ได้วางแผนไม่สามารถใช้งานได้56,51711 2009 พฤษภาคม14:07patch\esn\agile
สินค้าในการทำงานกับ tasks.rdlไม่สามารถใช้งานได้36,85711 2009 พฤษภาคม14:07patch\esn\agile
การทำงาน items.rdlไม่สามารถใช้งานได้134,34811 2009 พฤษภาคม14:07patch\esn\agile
บัก โดย priority.rdlไม่สามารถใช้งานได้51,11511 2009 พฤษภาคม14:07patch\esn\cmmi
บักที่พบโดยไม่ต้อง tests.rdl ที่สอดคล้องกันไม่สามารถใช้งานได้68,45111 2009 พฤษภาคม14:07patch\esn\cmmi
จบการทำงาน criteria.rdlไม่สามารถใช้งานได้42,51911 2009 พฤษภาคม14:07patch\esn\cmmi
ปัญหาและการทำงานที่ถูกบล็อค items.rdlไม่สามารถใช้งานได้54,11511 2009 พฤษภาคม14:07patch\esn\cmmi
ปัญหา list.rdlไม่สามารถใช้งานได้38,40011 2009 พฤษภาคม14:07patch\esn\cmmi
โหลด summary.rdl ทดสอบไม่สามารถใช้งานได้32,78911 2009 พฤษภาคม14:07patch\esn\cmmi
คุณภาพ indicators.rdlไม่สามารถใช้งานได้71,88311 2009 พฤษภาคม14:07patch\esn\cmmi
การทำงานที่เกี่ยวข้อง items.rdlไม่สามารถใช้งานได้176,65911 2009 พฤษภาคม14:07patch\esn\cmmi
details.rdl ความต้องการไม่สามารถใช้งานได้52,93711 2009 พฤษภาคม14:07patch\esn\cmmi
ความต้องทดสอบประวัติและ overview.rdlไม่สามารถใช้งานได้103,08811 2009 พฤษภาคม14:07patch\esn\cmmi
Triage.rdlไม่สามารถใช้งานได้44,62211 2009 พฤษภาคม14:07patch\esn\cmmi
work.rdl ไม่ได้วางแผนไม่สามารถใช้งานได้56,51711 2009 พฤษภาคม14:07patch\esn\cmmi
สินค้าในการทำงานกับ tasks.rdlไม่สามารถใช้งานได้36,85711 2009 พฤษภาคม14:07patch\esn\cmmi
การทำงาน items.rdlไม่สามารถใช้งานได้134,34811 2009 พฤษภาคม14:07patch\esn\cmmi
บัก โดย priority.rdlไม่สามารถใช้งานได้51,09311 2009 พฤษภาคม14:33patch\fra\agile
บักที่พบโดยไม่ต้อง tests.rdl ที่สอดคล้องกันไม่สามารถใช้งานได้68,43311 2009 พฤษภาคม14:33patch\fra\agile
จบการทำงาน criteria.rdlไม่สามารถใช้งานได้42,50411 2009 พฤษภาคม14:33patch\fra\agile
ปัญหา list.rdlไม่สามารถใช้งานได้38,38511 2009 พฤษภาคม14:33patch\fra\agile
โหลด summary.rdl ทดสอบไม่สามารถใช้งานได้32,77511 2009 พฤษภาคม14:33patch\fra\agile
คุณภาพ indicators.rdlไม่สามารถใช้งานได้71,86211 2009 พฤษภาคม14:33patch\fra\agile
การทำงานที่เกี่ยวข้อง items.rdlไม่สามารถใช้งานได้176,61211 2009 พฤษภาคม14:33patch\fra\agile
สถานการณ์สมมติ details.rdlไม่สามารถใช้งานได้53,04611 2009 พฤษภาคม14:33patch\fra\agile
work.rdl ไม่ได้วางแผนไม่สามารถใช้งานได้56,51511 2009 พฤษภาคม14:33patch\fra\agile
สินค้าในการทำงานกับ tasks.rdlไม่สามารถใช้งานได้36,83511 2009 พฤษภาคม14:33patch\fra\agile
การทำงาน items.rdlไม่สามารถใช้งานได้134,29811 2009 พฤษภาคม14:33patch\fra\agile
บัก โดย priority.rdlไม่สามารถใช้งานได้51,09311 2009 พฤษภาคม14:33patch\fra\cmmi
บักที่พบโดยไม่ต้อง tests.rdl ที่สอดคล้องกันไม่สามารถใช้งานได้68,43311 2009 พฤษภาคม14:33patch\fra\cmmi
จบการทำงาน criteria.rdlไม่สามารถใช้งานได้42,50411 2009 พฤษภาคม14:33patch\fra\cmmi
ปัญหาและการทำงานที่ถูกบล็อค items.rdlไม่สามารถใช้งานได้54,08711 2009 พฤษภาคม14:33patch\fra\cmmi
ปัญหา list.rdlไม่สามารถใช้งานได้38,38511 2009 พฤษภาคม14:33patch\fra\cmmi
โหลด summary.rdl ทดสอบไม่สามารถใช้งานได้32,77511 2009 พฤษภาคม14:33patch\fra\cmmi
คุณภาพ indicators.rdlไม่สามารถใช้งานได้71,86211 2009 พฤษภาคม14:33patch\fra\cmmi
การทำงานที่เกี่ยวข้อง items.rdlไม่สามารถใช้งานได้176,61211 2009 พฤษภาคม14:33patch\fra\cmmi
details.rdl ความต้องการไม่สามารถใช้งานได้52,93311 2009 พฤษภาคม14:33patch\fra\cmmi
ความต้องทดสอบประวัติและ overview.rdlไม่สามารถใช้งานได้103,09511 2009 พฤษภาคม14:33patch\fra\cmmi
Triage.rdlไม่สามารถใช้งานได้44,60711 2009 พฤษภาคม14:33patch\fra\cmmi
work.rdl ไม่ได้วางแผนไม่สามารถใช้งานได้56,51511 2009 พฤษภาคม14:33patch\fra\cmmi
สินค้าในการทำงานกับ tasks.rdlไม่สามารถใช้งานได้36,83511 2009 พฤษภาคม14:33patch\fra\cmmi
การทำงาน items.rdlไม่สามารถใช้งานได้134,29811 2009 พฤษภาคม14:33patch\fra\cmmi
บัก โดย priority.rdlไม่สามารถใช้งานได้51,07111 2009 พฤษภาคม14:59patch\ita\agile
บักที่พบโดยไม่ต้อง tests.rdl ที่สอดคล้องกันไม่สามารถใช้งานได้68,41811 2009 พฤษภาคม14:59patch\ita\agile
จบการทำงาน criteria.rdlไม่สามารถใช้งานได้42,48811 2009 พฤษภาคม14:59patch\ita\agile
ปัญหา list.rdlไม่สามารถใช้งานได้38,36911 2009 พฤษภาคม14:59patch\ita\agile
โหลด summary.rdl ทดสอบไม่สามารถใช้งานได้32,74711 2009 พฤษภาคม14:59patch\ita\agile
คุณภาพ indicators.rdlไม่สามารถใช้งานได้71,86111 2009 พฤษภาคม14:59patch\ita\agile
การทำงานที่เกี่ยวข้อง items.rdlไม่สามารถใช้งานได้176,63611 2009 พฤษภาคม14:59patch\ita\agile
สถานการณ์สมมติ details.rdlไม่สามารถใช้งานได้53,02311 2009 พฤษภาคม14:59patch\ita\agile
work.rdl ไม่ได้วางแผนไม่สามารถใช้งานได้56,48411 2009 พฤษภาคม14:59patch\ita\agile
สินค้าในการทำงานกับ tasks.rdlไม่สามารถใช้งานได้36,85311 2009 พฤษภาคม14:59patch\ita\agile
การทำงาน items.rdlไม่สามารถใช้งานได้134,30311 2009 พฤษภาคม14:59patch\ita\agile
บัก โดย priority.rdlไม่สามารถใช้งานได้51,07111 2009 พฤษภาคม14:59patch\ita\cmmi
บักที่พบโดยไม่ต้อง tests.rdl ที่สอดคล้องกันไม่สามารถใช้งานได้68,41811 2009 พฤษภาคม14:59patch\ita\cmmi
จบการทำงาน criteria.rdlไม่สามารถใช้งานได้42,48811 2009 พฤษภาคม14:59patch\ita\cmmi
ปัญหาและการทำงานที่ถูกบล็อค items.rdlไม่สามารถใช้งานได้54,05711 2009 พฤษภาคม14:59patch\ita\cmmi
ปัญหา list.rdlไม่สามารถใช้งานได้38,36911 2009 พฤษภาคม14:59patch\ita\cmmi
โหลด summary.rdl ทดสอบไม่สามารถใช้งานได้32,74711 2009 พฤษภาคม14:59patch\ita\cmmi
คุณภาพ indicators.rdlไม่สามารถใช้งานได้71,86111 2009 พฤษภาคม14:59patch\ita\cmmi
การทำงานที่เกี่ยวข้อง items.rdlไม่สามารถใช้งานได้176,63611 2009 พฤษภาคม14:59patch\ita\cmmi
details.rdl ความต้องการไม่สามารถใช้งานได้52,91211 2009 พฤษภาคม14:59patch\ita\cmmi
ความต้องทดสอบประวัติและ overview.rdlไม่สามารถใช้งานได้103,08911 2009 พฤษภาคม14:59patch\ita\cmmi
Triage.rdlไม่สามารถใช้งานได้44,57511 2009 พฤษภาคม14:59patch\ita\cmmi
work.rdl ไม่ได้วางแผนไม่สามารถใช้งานได้56,48411 2009 พฤษภาคม14:59patch\ita\cmmi
สินค้าในการทำงานกับ tasks.rdlไม่สามารถใช้งานได้36,85311 2009 พฤษภาคม14:59patch\ita\cmmi
การทำงาน items.rdlไม่สามารถใช้งานได้134,30311 2009 พฤษภาคม14:59patch\ita\cmmi
บัก โดย priority.rdlไม่สามารถใช้งานได้51,33811 2009 พฤษภาคม15:26patch\jpn\agile
บักที่พบโดยไม่ต้อง tests.rdl ที่สอดคล้องกันไม่สามารถใช้งานได้68,66111 2009 พฤษภาคม15:26patch\jpn\agile
จบการทำงาน criteria.rdlไม่สามารถใช้งานได้42,70211 2009 พฤษภาคม15:26patch\jpn\agile
ปัญหา list.rdlไม่สามารถใช้งานได้38,58311 2009 พฤษภาคม15:26patch\jpn\agile
โหลด summary.rdl ทดสอบไม่สามารถใช้งานได้32,93311 2009 พฤษภาคม15:26patch\jpn\agile
คุณภาพ indicators.rdlไม่สามารถใช้งานได้72,11011 2009 พฤษภาคม15:26patch\jpn\agile
การทำงานที่เกี่ยวข้อง items.rdlไม่สามารถใช้งานได้177,00111 2009 พฤษภาคม15:26patch\jpn\agile
สถานการณ์สมมติ details.rdlไม่สามารถใช้งานได้53,24511 2009 พฤษภาคม15:26patch\jpn\agile
work.rdl ไม่ได้วางแผนไม่สามารถใช้งานได้56,71411 2009 พฤษภาคม15:26patch\jpn\agile
สินค้าในการทำงานกับ tasks.rdlไม่สามารถใช้งานได้37,00411 2009 พฤษภาคม15:26patch\jpn\agile
การทำงาน items.rdlไม่สามารถใช้งานได้134,59011 2009 พฤษภาคม15:26patch\jpn\agile
บัก โดย priority.rdlไม่สามารถใช้งานได้51,33811 2009 พฤษภาคม15:25patch\jpn\cmmi
บักที่พบโดยไม่ต้อง tests.rdl ที่สอดคล้องกันไม่สามารถใช้งานได้68,66111 2009 พฤษภาคม15:25patch\jpn\cmmi
จบการทำงาน criteria.rdlไม่สามารถใช้งานได้42,70211 2009 พฤษภาคม15:25patch\jpn\cmmi
ปัญหาและการทำงานที่ถูกบล็อค items.rdlไม่สามารถใช้งานได้54,42411 2009 พฤษภาคม15:25patch\jpn\cmmi
ปัญหา list.rdlไม่สามารถใช้งานได้38,58311 2009 พฤษภาคม15:25patch\jpn\cmmi
โหลด summary.rdl ทดสอบไม่สามารถใช้งานได้32,93311 2009 พฤษภาคม15:25patch\jpn\cmmi
คุณภาพ indicators.rdlไม่สามารถใช้งานได้72,11011 2009 พฤษภาคม15:25patch\jpn\cmmi
การทำงานที่เกี่ยวข้อง items.rdlไม่สามารถใช้งานได้177,00111 2009 พฤษภาคม15:25patch\jpn\cmmi
details.rdl ความต้องการไม่สามารถใช้งานได้53,14411 2009 พฤษภาคม15:25patch\jpn\cmmi
ความต้องทดสอบประวัติและ overview.rdlไม่สามารถใช้งานได้103,31211 2009 พฤษภาคม15:25patch\jpn\cmmi
Triage.rdlไม่สามารถใช้งานได้44,81111 2009 พฤษภาคม15:25patch\jpn\cmmi
work.rdl ไม่ได้วางแผนไม่สามารถใช้งานได้56,71411 2009 พฤษภาคม15:25patch\jpn\cmmi
สินค้าในการทำงานกับ tasks.rdlไม่สามารถใช้งานได้37,00411 2009 พฤษภาคม15:26patch\jpn\cmmi
การทำงาน items.rdlไม่สามารถใช้งานได้134,59011 2009 พฤษภาคม15:26patch\jpn\cmmi
บัก โดย priority.rdlไม่สามารถใช้งานได้51,22111 2009 พฤษภาคม15:52patch\kor\agile
บักที่พบโดยไม่ต้อง tests.rdl ที่สอดคล้องกันไม่สามารถใช้งานได้68,56511 2009 พฤษภาคม15:52patch\kor\agile
จบการทำงาน criteria.rdlไม่สามารถใช้งานได้42,64311 2009 พฤษภาคม15:52patch\kor\agile
ปัญหา list.rdlไม่สามารถใช้งานได้38,52411 2009 พฤษภาคม15:52patch\kor\agile
โหลด summary.rdl ทดสอบไม่สามารถใช้งานได้32,86211 2009 พฤษภาคม15:52patch\kor\agile
คุณภาพ indicators.rdlไม่สามารถใช้งานได้71,99211 2009 พฤษภาคม15:52patch\kor\agile
การทำงานที่เกี่ยวข้อง items.rdlไม่สามารถใช้งานได้176,82111 2009 พฤษภาคม15:52patch\kor\agile
สถานการณ์สมมติ details.rdlไม่สามารถใช้งานได้53,12511 2009 พฤษภาคม15:52patch\kor\agile
work.rdl ไม่ได้วางแผนไม่สามารถใช้งานได้56,60311 2009 พฤษภาคม15:52patch\kor\agile
สินค้าในการทำงานกับ tasks.rdlไม่สามารถใช้งานได้36,94211 2009 พฤษภาคม15:52patch\kor\agile
การทำงาน items.rdlไม่สามารถใช้งานได้134,43111 2009 พฤษภาคม15:52patch\kor\agile
บัก โดย priority.rdlไม่สามารถใช้งานได้51,22111 2009 พฤษภาคม15:52patch\kor\cmmi
บักที่พบโดยไม่ต้อง tests.rdl ที่สอดคล้องกันไม่สามารถใช้งานได้68,56511 2009 พฤษภาคม15:52patch\kor\cmmi
จบการทำงาน criteria.rdlไม่สามารถใช้งานได้42,64311 2009 พฤษภาคม15:52patch\kor\cmmi
ปัญหาและการทำงานที่ถูกบล็อค items.rdlไม่สามารถใช้งานได้54,21711 2009 พฤษภาคม15:52patch\kor\cmmi
ปัญหา list.rdlไม่สามารถใช้งานได้38,52411 2009 พฤษภาคม15:52patch\kor\cmmi
โหลด summary.rdl ทดสอบไม่สามารถใช้งานได้32,86211 2009 พฤษภาคม15:52patch\kor\cmmi
คุณภาพ indicators.rdlไม่สามารถใช้งานได้71,99211 2009 พฤษภาคม15:52patch\kor\cmmi
การทำงานที่เกี่ยวข้อง items.rdlไม่สามารถใช้งานได้176,82111 2009 พฤษภาคม15:52patch\kor\cmmi
details.rdl ความต้องการไม่สามารถใช้งานได้53,01811 2009 พฤษภาคม15:52patch\kor\cmmi
ความต้องทดสอบประวัติและ overview.rdlไม่สามารถใช้งานได้103,18411 2009 พฤษภาคม15:52patch\kor\cmmi
Triage.rdlไม่สามารถใช้งานได้44,70111 2009 พฤษภาคม15:52patch\kor\cmmi
work.rdl ไม่ได้วางแผนไม่สามารถใช้งานได้56,60311 2009 พฤษภาคม15:52patch\kor\cmmi
สินค้าในการทำงานกับ tasks.rdlไม่สามารถใช้งานได้36,94211 2009 พฤษภาคม15:52patch\kor\cmmi
การทำงาน items.rdlไม่สามารถใช้งานได้134,43111 2009 พฤษภาคม15:52patch\kor\cmmi
บัก โดย priority.rdlไม่สามารถใช้งานได้51,10611 2009 พฤษภาคม16:17patch\rus\agile
บักที่พบโดยไม่ต้อง tests.rdl ที่สอดคล้องกันไม่สามารถใช้งานได้68,47911 2009 พฤษภาคม16:17patch\rus\agile
จบการทำงาน criteria.rdlไม่สามารถใช้งานได้42,52611 2009 พฤษภาคม16:17patch\rus\agile
ปัญหา list.rdlไม่สามารถใช้งานได้38,40711 2009 พฤษภาคม16:17patch\rus\agile
โหลด summary.rdl ทดสอบไม่สามารถใช้งานได้32,74911 2009 พฤษภาคม16:17patch\rus\agile
คุณภาพ indicators.rdlไม่สามารถใช้งานได้71,95311 2009 พฤษภาคม16:17patch\rus\agile
การทำงานที่เกี่ยวข้อง items.rdlไม่สามารถใช้งานได้176,75111 2009 พฤษภาคม16:17patch\rus\agile
สถานการณ์สมมติ details.rdlไม่สามารถใช้งานได้53,05811 2009 พฤษภาคม16:17patch\rus\agile
work.rdl ไม่ได้วางแผนไม่สามารถใช้งานได้56,48611 2009 พฤษภาคม16:17patch\rus\agile
สินค้าในการทำงานกับ tasks.rdlไม่สามารถใช้งานได้36,98311 2009 พฤษภาคม16:17patch\rus\agile
การทำงาน items.rdlไม่สามารถใช้งานได้134,41511 2009 พฤษภาคม16:17patch\rus\agile
บัก โดย priority.rdlไม่สามารถใช้งานได้51,10611 2009 พฤษภาคม16:17patch\rus\cmmi
บักที่พบโดยไม่ต้อง tests.rdl ที่สอดคล้องกันไม่สามารถใช้งานได้68,47911 2009 พฤษภาคม16:17patch\rus\cmmi
จบการทำงาน criteria.rdlไม่สามารถใช้งานได้42,52611 2009 พฤษภาคม16:17patch\rus\cmmi
ปัญหาและการทำงานที่ถูกบล็อค items.rdlไม่สามารถใช้งานได้54,16911 2009 พฤษภาคม16:17patch\rus\cmmi
ปัญหา list.rdlไม่สามารถใช้งานได้38,40711 2009 พฤษภาคม16:17patch\rus\cmmi
โหลด summary.rdl ทดสอบไม่สามารถใช้งานได้32,74911 2009 พฤษภาคม16:17patch\rus\cmmi
คุณภาพ indicators.rdlไม่สามารถใช้งานได้71,95311 2009 พฤษภาคม16:17patch\rus\cmmi
การทำงานที่เกี่ยวข้อง items.rdlไม่สามารถใช้งานได้176,75111 2009 พฤษภาคม16:17patch\rus\cmmi
details.rdl ความต้องการไม่สามารถใช้งานได้52,95111 2009 พฤษภาคม16:17patch\rus\cmmi
ความต้องทดสอบประวัติและ overview.rdlไม่สามารถใช้งานได้103,11711 2009 พฤษภาคม16:17patch\rus\cmmi
Triage.rdlไม่สามารถใช้งานได้44,57411 2009 พฤษภาคม16:17patch\rus\cmmi
work.rdl ไม่ได้วางแผนไม่สามารถใช้งานได้56,48611 2009 พฤษภาคม16:17patch\rus\cmmi
สินค้าในการทำงานกับ tasks.rdlไม่สามารถใช้งานได้36,98311 2009 พฤษภาคม16:17patch\rus\cmmi
การทำงาน items.rdlไม่สามารถใช้งานได้134,41511 2009 พฤษภาคม16:17patch\rus\cmmi

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 969210 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server Service Pack 1
  • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB969210 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:969210

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com