Duomen? perdavimo yra sugadintas kai galite perkelti duomenis i? arba ? USB ?rengin? kompiuteryje, kuriame veikia Windows XP

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 969238 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kompiuteryje, kuriame veikia Windows XP, galite perkelti duomenis i? arba ? universalios nuosekliosios magistral?s (USB) ?rengin?, duomen? perdavimas yra sugadintas. Kompiuteris paleid?iamas i? naujo, o j?s gaunate ?? stabdymo klaidos prane?im?:

SUSTABDYTI 0X000000D1)parametras1, parametras2, parameter3, parameter4)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Pastabos
  • Klaidos prane?ime keturi parametrai gali skirtis, priklausomai nuo kompiuterio konfig?racijos.
  • Ne visi "STOP 0x000000D1" klaidos sukelia ?i? problem?.
?i problema kyla, kai yra ?ios s?lygos:
  • Galima perduoti duomenis naudoja USB urmu perdavimo b?das.
  • Per duomen? perdavim?, kelis USB pra?ym? blokus (URBs) pateikiami Microsoft Windows USB tvarkykl?s kamino be laukia u? kiekvien? baigti.

Prie?astis

USB 2.0 pagrindinio valdiklio tvarkykl? (Usbehci.sys failas) problema sukelia duomen? perdavimas sugadinami. ?i? problem? sukelia duomenis galima skaityti i? ar ? neteising? adres? atmintyje.

Sprendimas

Kar?t?j? patais? informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. ?ios kar?tosios pataisos taikomos tik sistemoms, kuriose kyla ?ios konkre?ios problemos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje, pateikti pra?ym? Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba Jei papildomoms problemoms arba jeigu sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka ?iame specifini? kar?t?j? patais?. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Jei norite pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, turite Windows XP Service Pack 2 arba naujesniu pakeitim? paketu ?diegta kompiuteryje.Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
322389Kaip ?sigyti naujausi? Windows XP pakeitim? paket?

Sistemos paleidimas i? naujo

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais? perkrovus kompiuter?.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia joki? kit? kar?t?j? patais?.

Failo informacija

Angl? kalba ?ios kar?tosios pataisos yra fail? atributai (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Jei norite pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite su Laiko juosta skirtuke, Data ir laikas Valdymo skydo elemento.
Windows XP su 2 pakeitim? paketu, x 86 pagr?stoms versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatformaSP reikalavimas
Usbehci.sys5.1.2600.358330,3362009-Bir-0814:18x 86SP2
Usbohci.sys5.1.2600.358317,1522009-Bir-0814:18x 86SP2
Usbport.sys5.1.2600.3583144,1282009-Bir-0814:18x 86SP2
Usbuhci.sys5.1.2600.358320,6082009-Bir-0814:18x 86SP2
Windows XP Service Pack 3, x 86 pagr?stoms versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Usbehci.sys5.1.2600.582530,4642009-Bir-0814:56x 86

B?sena

"Microsoft" patvirtino, kad tai yra "Microsoft" produkt?, i?vardyt? skyriuje "Taikoma", problema.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie URBs, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms793340.aspx
Daugiau informacijos apie USB ?rengin? ?vesties/i?vesties (?/i) ir duomen? perdavimo tipus, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms790480.aspx
Daugiau informacijos apie DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms795930.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 969238 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 20 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbfix kbbug kbsurveynew kbqfe kbmt KB969238 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 969238

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com