เหตุการณ์ 5159 จำนวนมากถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัยหลัง จากที่คุณปิดการใช้งาน Windows Firewall ที่ "การกรองแพลตฟอร์มที่ Connection" นโยบายการตรวจสอบการเปิดใช้งาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 969257 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 คุณปิดใช้งานไฟร์วอลล์ Windows สำหรับส่วนกำหนดค่าของโดเมน ส่วนกำหนดค่าแบบส่วนตัว และโพรไฟล์สาธารณะ
 • คุณเปิดใช้นโยบายการตรวจสอบ "กรอง Connection แพลตฟอร์มที่"
ในสถานการณ์สมมตินี้ 5159 การ ID เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้หลายครั้งในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัย:

Log Name:   Security 
Source:    Microsoft-Windows-Security-Auditing 
Event ID:   5159 
Task Category: Filtering Platform Connection 
Level:     Information 
Keywords:   Audit Failure 
User:     N/A 
Description: 
The Windows Filtering Platform has blocked a bind to a local port.
 
Application Information: 
    Process ID:       process ID 
    Application Name:    %path to some application%
Network Information: 
    Source Address:     IP address 
    Source Port:      port number
    Protocol:        17 
Filter Information: 
    Filter Run-Time ID:   0 
    Layer Name:       Resource Assignment 
    Layer Run-Time ID:   36

เหตุการณ์เหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วกรอกข้อมูลในบันทึกเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัย เนื่องจากการจำนวนของรายการในบันทึกเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัยมาก เป็นยากต่อการตรวจสอบความล้มเหลวในการตรวจสอบ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows กรอง Platform (WFP) ล็อกเหตุการณ์การตรวจสอบสำหรับการผูกที่ถูกบล็อคเข้ากับพอร์ตเฉพาะที่ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม สามารถผูกนี้

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สำคัญของ Windows Vista และ Windows Server 2008 จะมีอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หนึ่งเดียวของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะแสดงอยู่บนหน้า “การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน ” หากต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับทั้ง Windows Vista และ Windows Server 2008 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการในหน้านั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • windows Server 2008
 • windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 1
 • windows Vista Service Pack 2

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ hotfix ใด ๆ อื่น ๆ ที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Netio.sys6.0.6001.22423221,66430 2009 Apr12:58x86SP1
Bfe.dll6.0.6001.22423328,70430 2009 Apr12:15x86SP1
Fwpkclnt.sys6.0.6001.2242399,80830 2009 Apr12:58x86SP1
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22423595,45630 2009 Apr12:17x86SP1
Ikeext.dll6.0.6001.22423438,27230 2009 Apr12:17x86SP1
Wfp.mofไม่สามารถใช้งานได้81401 2009 Apr19:02ไม่สามารถใช้งานได้SP1
Wfp.tmfไม่สามารถใช้งานได้208,96630 2009 Apr10:23ไม่สามารถใช้งานได้SP1
Tcpip.sys6.0.6001.22423890,35230 2009 Apr12:58x86SP1
Tcpip.sys6.0.6002.22126897,00030 2009 Apr12:36x86SP2
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Netio.sys6.0.6001.22423344,03230 2009 Apr13:19x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Bfe.dll6.0.6001.22423458,24030 2009 Apr12:28x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Fwpkclnt.sys6.0.6001.22423166,88030 2009 Apr13:19x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22423779,77630 2009 Apr12:29x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ikeext.dll6.0.6001.22423454,65630 2009 Apr12:30x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Wfp.mofไม่สามารถใช้งานได้81401 2009 Apr16:13ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Wfp.tmfไม่สามารถใช้งานได้207,84330 2009 Apr10:40ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Tcpip.sys6.0.6001.224231,411,55230 2009 Apr13:20x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22423595,45630 2009 Apr12:17x86SP1WOW
Wfp.mofไม่สามารถใช้งานได้81401 2009 Apr19:02ไม่สามารถใช้งานได้SP1WOW
Tcpip.sys6.0.6002.221261,426,39230 2009 Apr12:58x64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Netio.sys6.0.6001.22423639,96830 2009 Apr13:00IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Bfe.dll6.0.6001.22423781,31230 2009 Apr12:11IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Fwpkclnt.sys6.0.6001.22423262,62430 2009 Apr13:00IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Fwpuclnt.dll6.0.6001.224231,122,30430 2009 Apr12:13IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ikeext.dll6.0.6001.22423925,18430 2009 Apr12:13IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Wfp.mofไม่สามารถใช้งานได้81401 2009 Apr16:14ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Wfp.tmfไม่สามารถใช้งานได้207,97530 2009 Apr10:36ไม่สามารถใช้งานได้SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Tcpip.sys6.0.6001.224232,917,34430 2009 Apr13:01IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22423595,45630 2009 Apr12:17x86SP1WOW
Wfp.mofไม่สามารถใช้งานได้81401 2009 Apr19:02ไม่สามารถใช้งานได้SP1WOW
Tcpip.sys6.0.6002.221262,931,17630 2009 Apr12:26IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถเปิดใช้งานไฟร์วอลล์ Windows หรือคุณสามารถปิดใช้งานนโยบายการตรวจสอบ "กรอง Connection แพลตฟอร์มที่"

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

การกำหนดค่าโพรไฟล์ที่สามในไฟร์วอลล์ Windows ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 • คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ป้อนwf.mscแล้ว กด ENTER
 • ในไฟร์วอลล์ windows มีความปลอดภัยขั้นสูงคลิกคุณสมบัติของไฟร์วอลล์ windowsและจากนั้น ตั้งค่าโพรไฟล์ในนั้นไฟร์วอลล์ windows มีความปลอดภัยขั้นสูงบนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่กล่องโต้ตอบ

  หมายเหตุ:การตั้งค่าเหล่านี้อาจถูกควบคุม โดยการตั้งค่า Group Policy ที่สอดคล้องกัน ดังนั้น คุณไม่สามารถเปลี่ยนได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการตรวจสอบ "กรอง Connection แพลตฟอร์มที่" แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754714.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_for_kb969257_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,64101 2009 พฤษภาคม02:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,69401 2009 พฤษภาคม02:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71301 2009 พฤษภาคม02:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42201 2009 พฤษภาคม02:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,69001 2009 พฤษภาคม02:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70101 2009 พฤษภาคม02:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42501 2009 พฤษภาคม02:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,69401 2009 พฤษภาคม02:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71301 2009 พฤษภาคม02:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42201 2009 พฤษภาคม02:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43001 2009 พฤษภาคม02:27ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_57127058ce78a285.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,90830 2009 Apr14:14ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่างเครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_cd9b736c43b5f32f.manifestไม่สามารถใช้งานได้127,63430 2009 Apr14:16ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_b39515d57f915c1c.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,25430 2009 Apr14:17ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22126_none_b57e889b7cb4fd45.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,40030 2009 Apr19:11ไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_b3310bdc86d613bb.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,91630 2009 Apr14:24ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่างเครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_29ba0eeffc136465.manifestไม่สามารถใช้งานได้127,68030 2009 Apr14:26ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_0fb3b15937eecd52.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,27630 2009 Apr14:27ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22126_none_119d241f35126e7b.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,42230 2009 Apr21:08ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,65101 2009 พฤษภาคม02:29ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70601 2009 พฤษภาคม02:29ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,72301 2009 พฤษภาคม02:29ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43001 2009 พฤษภาคม02:29ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70201 2009 พฤษภาคม02:29ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71101 2009 พฤษภาคม02:29ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43301 2009 พฤษภาคม02:29ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70601 2009 พฤษภาคม02:29ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,72301 2009 พฤษภาคม02:29ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43001 2009 พฤษภาคม02:29ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43801 2009 พฤษภาคม02:29ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_bd85b62ebb36d5b6.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,73030 2009 Apr14:08ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft-หน้าต่างเครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_340eb94230742660.manifestไม่สามารถใช้งานได้71,15530 2009 Apr14:09ไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_5714144ece76ab81.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,91230 2009 Apr14:39ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_microsoft-หน้าต่างเครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_cd9d176243b3fc2b.manifestไม่สามารถใช้งานได้127,65730 2009 Apr14:41ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_b396b9cb7f8f6518.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,26530 2009 Apr14:42ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22126_none_b5802c917cb30641.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,41130 2009 Apr20:57ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42501 2009 พฤษภาคม02:25ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,53001 2009 พฤษภาคม02:25ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70601 2009 พฤษภาคม02:25ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42901 2009 พฤษภาคม02:25ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,53301 2009 พฤษภาคม02:25ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71801 2009 พฤษภาคม02:25ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42601 2009 พฤษภาคม02:25ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969257_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43401 2009 พฤษภาคม02:25ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_bd85b62ebb36d5b6.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,73030 2009 Apr14:08ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft-หน้าต่างเครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_340eb94230742660.manifestไม่สามารถใช้งานได้71,15530 2009 Apr14:09ไม่สามารถใช้งานได้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 969257 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB969257 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:969257

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com