ใช้ LifeCam AOL, Yahoo หรือ Gmail

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 969275 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะใช้อุปกรณ์ของคุณ Microsoft LifeCam กับ Messenger วิดีโอ AOL, Yahoo Messenger หรือ Gmail เสียง และวิดีโอสนทนา คุณมีอย่างน้อยหนึ่งอย่างในเรื่องต่อไปนี้:
 • คุณต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่า LifeCam กับซอฟต์แวร์ Messenger
 • คุณไม่สามารถทำการเรียกโทรศัพท์
 • คุณไม่สามารถดูผู้ติดต่อ
 • คุณสามารถตั้งค่าวิดีโอ หรือเสียงไม่

การแก้ไข

 • เมื่อคุณเริ่มการเรียกวิดีโอ คุณต้องปิดหน้าต่าง LifeCam เพื่อกระแสข้อมูลวิดีโอผ่านโปรแกรมการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที จนกว่าคุณปิดหน้าต่าง LifeCam มันจะยังคงกระแสข้อมูลวิดีโอแทนที่การให้โปรแกรมส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
 • จำเป็นต้องมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
 • อายุการลงทะเบียนไว้สำหรับผู้ใช้และผู้ติดต่อควรจะอยู่เหนืออายุขั้นต่ำที่จำเป็น โดยผู้ให้บริการรับส่งข้อความ
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาสำหรับวิดีโอของ AOL Messenger,Yahoo MessengerหรือGmail เสียงและวิดีโอสนทนาดูขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับบริการของคุณส่งข้อความ โปรดทราบว่า ตั้งแต่เหล่านี้คือการให้บริการของบริษัทอื่น บริการของพวกเขาและขั้นตอนต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 

วิดีโอของ AOL Messenger

ใน Messenger วิดีโอของ AOL คุณสามารถเก็บการสนทนาวิดีโอร่วมกับเพื่อนออนไลน์ใด ๆ ที่คอมพิวเตอร์ที่มีคอมโพเนนต์ต่อไปนี้:
 • รับการ 9.0 AOL ออกแบบหรือรุ่นที่ใหม่กว่า
 • ไมโครโฟนและลำโพง
 • Webcam ที่เข้ากันได้
หมายเหตุ:ลักษณะการทำงานนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน LE การรับการออกแบบของ AOL 9.0

ถ้าคุณพบปัญหาเมื่อคุณใช้อุปกรณ์ LifeCam ใน Messenger วิดีโอ AOL คุณอาจต้องการตั้งค่าคอนฟิก Messenger วิดีโอ AOL โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: ปรับการตั้งค่าลำโพงของ Messenger วิดีโอ

หากไดรฟ์ข้อมูลสูงเกินไป หรือต่ำเกินไปเมื่อคุณดูปวิดีโอ คุณสามารถปรับการตั้งค่าระดับเสียงของลำโพง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. บนแถบเครื่องมือในหน้าต่าง IM คลิกการเริ่มการทำงานของเซสชัน Messenger AOL วิดีโอไอคอน
 2. ในหน้าต่าง Messenger วิดีโอ คลิกการตั้งค่าวิดีโอและเสียง.
 3. คลิกการลำโพงแท็บ
 4. ปรับแถบ sliding เพื่อตั้งค่าระดับเสียงของลำโพง
 5. คลิกบันทึก.

ขั้นตอนที่ 2: ปรับการตั้งค่าไมโครโฟนสำหรับ Messenger วิดีโอ

ถ้าเพื่อนของคุณไม่ได้ยินคุณ หรือ ถ้าคุณได้รับผลป้อนกลับจากไมโครโฟน คุณสามารถปรับการตั้งค่าระดับเสียงไมโครโฟน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. บนแถบเครื่องมือในหน้าต่าง IM คลิกการเริ่มการทำงานของเซสชัน Messenger AOL วิดีโอไอคอน
 2. ในหน้าต่าง Messenger วิดีโอ คลิกการตั้งค่าวิดีโอและเสียง.
 3. คลิกการไมโครโฟนแท็บ
 4. ถ้าคุณมีไมโครโฟนมากกว่าหนึ่ง เลือกไมโครโฟนที่คุณต้องการใช้จากรายการ
 5. ปรับแถบ sliding เพื่อตั้งค่าระดับเสียงไมโครโฟน
 6. คลิกบันทึก.

ขั้นตอนที่ 3: ปรับการตั้งค่ากล้องวิดีโอ Messenger

ถ้ารูปภาพของคุณจะมืดเกินไป หรือถ้าสีของรูปภาพไม่ถูกต้อง คุณสามารถปรับการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อช่วยใน รูปของคุณแสดงดีขึ้น เมื่อต้องการปรับการตั้งค่ากล้อง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. บนแถบเครื่องมือในหน้าต่าง IM คลิกการเริ่มการทำงานของเซสชัน Messenger AOL วิดีโอไอคอน
 2. ในหน้าต่าง Messenger วิดีโอ คลิกการตั้งค่าวิดีโอและเสียง.
 3. คลิกการกล้องแท็บ
 4. ถ้าคุณมีกล้องมากกว่าหนึ่งหรืออุปกรณ์จับภาพวิดีโอที่แนบมากับเครื่องคอมพิวเตอร์ เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้จากรายการ
 5. ปรับการตั้งค่าความคมชัดและความสว่าง
 6. คลิกบันทึก.

ขั้นตอนที่ 4: เริ่มเซสชัน Messenger วิดีโอ

AOL แสดงชุดของคลิปหยอกวิดีโอคลิป ถ้าคุณไม่ได้เป็น Webcam คุณสามารถส่งคลิปหยอกปวิดีโอกับคนอื่นยังคง อย่างไรก็ตาม คุณต้องมีกล้องให้เรียกใช้เซสชันวิดีโอแบบสด

เมื่อต้องการเริ่มการสนทนาในเซสชันวิดีโอแบบสด ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มการทำงานในการสนทนา IM ร่วมกับเพื่อนออนไลน์ที่ใช้รับการ 9.0 AOL ออกแบบหรือรุ่นที่ใหม่กว่า
 2. เมื่อคุณได้รับการตอบสนองการร้องขอของ IM คลิกการวิดีโอปุ่มบนแถบเครื่องมือหน้าต่าง IM การเชิญเพื่อนของคุณแบบออนไลน์เพื่อเข้าร่วมเซสชันของ AOL วิดีโอ Messenger
  หมายเหตุ:กระบวนการวิดีโอปุ่มมีรูปภาพในกล้องวิดีโอ
 3. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อดำเนินต่อเซสชัน คลิกใช่ในหน้าต่างข้อความ

  หมายเหตุ:หากคุณไม่ต้องการดูข้อความนี้ทุกครั้งที่คุณเริ่มเซสชัน Messenger วิดีโอ คลิกเพื่อเลือกนั้นไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีกครั้งกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
If you and your online friend both agree to continue the session, and if a direct connection is established, the Video Messenger window opens. This window lets you send and receive video messages.

The AOL Video Messenger session occurs in an extension that opens in the IM window. The video clips play in this area. You and your online friend use the screen controls to record and send up to 20 seconds of video and voice at a time. The controls resemble those on a standard video camera.

For more information about video conversations, please visit the following AOL Web site:
http://help.aol.com

Yahoo Messenger

If you have problems when you use LifeCam in Yahoo Messenger, you may have to configure your LifeCam in Yahoo Messenger. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. Start Yahoo Messenger.
 2. คลิกกำหนดลักษณะ.
 3. คลิกWebcam.
 4. Select your LifeCam device.
If the problems still occur, the cause may be Yahoo Messenger. Try to resolve the problems by reinstalling Yahoo Messenger. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงาน.
 2. คลิกแผงควบคุม.
 3. คลิกเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
 4. คลิกYahoo Messengerในรายการของโปรแกรมที่ติดตั้ง แล้วคลิกเอาออก.
 5. Reinstall Yahoo Messenger. To obtain Yahoo Messenger, please visit the following Yahoo Web site:
  http://messenger.yahoo.com/download
Make sure you are using the "No proxies" connection setting. To select this setting, follow these steps:
 1. คลิกMessengerแล้ว เลือกกำหนดลักษณะ.
 2. คลิกเชื่อมต่อ.
 3. เลือกการNo proxiesตัวเลือก
 4. คลิกตกลงที่ด้านล่างของหน้าต่าง
 5. Exit Yahoo! Messenger, and then start the program again.
This should eliminate the error message.

For more information about Yahoo Messenger, visit the following Yahoo Web site:
http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/messenger/

Gmail Voice and Video Chat

To use your LifeCam device in Gmail Voice and Video Chat, you must install Gmail Voice and Video Chat. To do this, please visit the following Gmail Web site:
http://mail.google.com/videochat
To start Gmail Voice and Video Chat, follow these steps:
 1. Sign in to Gmail.
 2. ในการChatsection of Gmail, select the contact whom you want to call.

  หมายเหตุ
  • If your contact has a camera icon next to their name, you can make a voice or video call to that person. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกVideo & More.
  • If your contact does not have a camera next to their name in your chat list, you can invite that person to download the Gmail Voice And Video Chat plug-in from theVideo & Moremenu in a chat window.
   หมายเหตุ:Even if a contact does not have a video camera, you can still connect to that person through a voice chat or through a one-way video chat.
 3. ในการVideo & Moreแท็บ คลิกStart Video ChatหรือคลิกStart Audio Chat.
  หมายเหตุ:When you start a session, Gmail opens a video or audio window on your screen, and sends an invitation to your contact to accept.
 4. When the contact receives the invitation, they hear a ringing sound, and they see an invitation to connect the call. Ask them to clickAnswerto connect. Otherwise, they can clickละเว้น.
 5. To separate Video and Audio Chat from your Gmail window into its own window, click theVideo & Moreแท็บ แล้วคลิกPop-Out.
 6. If you want to expand the size of the video screen to cover the whole height and width of your monitor, press the full-screen image in the upper-left corner of the video or audio window.
If you have problems when you use LifeCam to call your contacts, consider the following LifeCam conditions:
 • Video calls can be made only between Gmail chat users who use a browser that is enabled for the Gmail Voice and Video Chat plug-in.
 • ผู้ใช้ทั้งสองต้องมีการ Gmail เสียงและวิดีโอสนทนาปลั๊กอินการติดตั้ง เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้งปลั๊กอินนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกวิดีโอ & เพิ่มเติมหรือคลิกตัวเลือกที่ด้านล่างของหน้าต่างการสนทนา
  2. ในเมนูนี้ คลิกเพิ่มการสนทนาเสียง/วิดีโอ.
  3. ทำตามคำแนะนำ
 • ผู้ใช้ทั้งสองต้องถูกเซ็นชื่อในการ Gmail
 • คุณควรปิดโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ที่ใช้ LifeCam
 • ผู้ติดต่อเป็นไม่พร้อมใช้งานได้รับการเรียกถ้าพวกเขาทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • การเข้าถึงการสนทนา โดยใช้ไคลเอนต์ไม่ - Google IM และบริการ
  • เข้าสู่ระบบ โดยใช้โปรแกรม Google พูดคุยเบ็ดเตล็ดแทนโดยใช้ลักษณะการทำงานในการสนทนา Gmail
เมื่อต้องการทดสอบว่าของไมโครโฟน ลำโพง และ Webcam ทำงานอย่างถูกต้องกับ Gmail เสียงและวิดีโอสนทนา ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกการตั้งค่าที่มุมด้านขวาของบัญชีผู้ใช้ Gmail
 2. คลิกการการสนทนาแท็บ
 3. ในการเสียงและวิดีโอสนทนาส่วน คลิกเมนูสำหรับกล้อง ไมโครโฟน และลำโพงหนึ่งครั้ง
 4. บนเมนูแต่ละ ปรับปรุงที่เลือก
 5. ตรวจสอบว่า ไมโครโฟนที่ได้รับ sound และว่า ลำโพงของคุณสามารถเล่นการทดสอบเสียง
 6. ในแผงควบคุม Gmail เซ็ตอัพไมโครโฟนเท่านั้นอุปกรณ์การบันทึกเริ่มต้น.
หมายเหตุ
 • หากคุณพบคุณภาพการแสดงผลที่ดีในระหว่างการเรียก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีโปรแกรมอื่นกำลังใช้ Webcam ของคุณ คุณสามารถปิดโปรแกรมประยุกต์อื่นทั้งหมดที่เปิดหรือดาวน์โหลดการปรับปรุงคุณภาพของการเชื่อมต่อที่มีการแสดงผลของคุณ
 • ถ้าต่อ Webcam ของคุณเข้ากับฮับ USB ลองต่อสาย Webcam ของคุณลงในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง
 • คุณภาพโทรศัพท์ของคุณอาจ impaired ถ้าคุณใช้ข้อมูลต่อไปนี้:
  • โมเด็ม DSL ที่มีการถ่ายทอดสัญญาณที่ช้า
  • โมเด็มแบบไร้สาย 3 G
  • เครือข่ายที่ใช้ proxies การโทรศัพท์วิดีโอ

เกี่ยวกับการโต้ตอบแบบทันทีของ AOL Messenger (AIM) ใน Gmail

พูดคุย Gmail มีตัวเลือกการเข้าสู่ระบบในบัญชี AOL ทันที Messenger (AIM) ของคุณในการสนทนาพร้อมกับ buddies AIM ของคุณจาก Gmail เมื่อคุณดำเนินการ buddies AIM ของคุณเติมข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ ผู้ติดต่อ AIM กำลัง searchable เหมือนผู้ติดต่อทอล์ก Google

ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือก AIM ใน Gmail ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวเลือกภาษาของคุณถูกตั้งค่าให้เป็นภาษาอังกฤษ (สหรัฐ), และที่คุณกำลังใช้ Gmail รุ่นล่าสุด
หมายเหตุ:คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้ AIM ใช้ลักษณะการทำงานนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Gmail และ เกี่ยวกับเบราว์เซอร์ที่สนับสนุนในปัจจุบัน โปรดเยี่ยมชม Gmail เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://mail.google.com/support/bin/support/bin/answer.py?answer=6557
การสนับสนุนสำหรับ Gmail เสียงและวิดีโอสนทนา โปรดเยี่ยมชม Gmail เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://mail.google.com/support

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 969275 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft LifeCam NX-6000
 • Microsoft LifeCam VX-7000
 • Microsoft LifeCam VX-6000
 • Microsoft LifeCam VX-5500
 • Microsoft LifeCam VX-5000
 • Microsoft LifeCam VX-1000
 • Microsoft LifeCam VX-3000
 • Microsoft LifeCam VX-500
 • Microsoft LifeCam Show
 • Microsoft LifeChat LX-2000
 • Microsoft LifeCam NX-3000
 • LifeCam Vx-800
 • Microsoft LifeChat LX-1000
 • Microsoft LifeChat LX-3000
 • Microsoft LifeChat ZX-6000
 • Lifecam Cinema
Keywords: 
dftsdahomeportal kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb kbmt KB969275 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:969275

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com