Windows Server 2003 tabanlı bir bilgisayarda ADPREP/FORESTPREP komutunu çalıştırdığınızda bir hata oluşuyor: "aynı bağ tanımlayıcısı ile bir öznitelik zaten var"

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 969307 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Belirtiler

Windows Server 2003 tabanlı bir bilgisayarda ormanı şemasını genişletmek için ADPREP /FORESTPREP komutunu çalıştırdığınızda, komut başarısız olur ve aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
Connecting to "<host name of schema master>"
Logging in as current user using SSPI
Importing directory from file "C:\WINDOWS\system32\sch44.ldf"
Loading entries........
Add error on line 43: Unwilling To Perform
The server side error is "Schema update failed: An attribute with the same link
identifier already exists."
7 entries modified successfully.
An error has occurred in the program
ERROR: Import from file C:\WINDOWS\system32\sch44.ldf failed. Error file is saved in ldif.err.44.
Ldif.err.44 hata dosyayı açarsanız, bu durumda, aşağıdakine benzer bir hata görürsünüz:
Entry DN: CN=ms-DS-BridgeHead-Servers-Used,CN=Schema,CN=Configuration,DC=<forest root domain>
Add error on line 43: Unwilling To Perform 
 
The server side error is "Schema update failed: An attribute with the same link identifier already exists."
 
An error has occurred in the program
Not Hata, diğer öznitelikleri de oluşabilir. Bir şema değişikliği camDBSignonRef nesnesine bağlantı KIMLIĞI 2046 atadığında, örneğin, hata oluşur.

Neden

ADPREP /FORESTPREP komutu, varolan bir nesnesi şema bölümü için atanmış olan bir linkID kullanarak şema bölümü için yeni bir nesne eklemeye çalıştığında bu hata nedeniyle oluşur.

Çözüm

Önemli Varolan nesnelerin <a0>Şema</a0> bölümündeki linkIDs değiştirmeyin, çünkü bu davranış, Active Directory çoğaltmasının bir şema uyumsuzluğu ile başarısız olmasına neden olabilir.

Bu sorunu gidermek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Eklenmekte olan bir çakışan linkID tanımlayın. LDIF.ERR şema tanım dosyasında gözden geçirerek, çakışan linkID değeri tanıtılabilir. <Number> dosya. Bu durumda, CN = bulacaksınız ms-DS-köprü kurucu-Server-kullanılan, = CN = Schema, CN = Configuration, DC = <a1><DC name>, DC = com SCH44.LDF içinde bir linkID 2160, atanır.
 2. Şu anda çakışan linkID sahibi olan şema bölümü hedef nesneyi tanımlar. Hangi varolan nesne <xx>Sch nesnesinde ile çakışan linkID atandı görmek için hedef şema yöneticisinde şema arayabilirsiniz .ldf dosyasını. Bunu yapmak için <a0></a0>, REPADMIN, LDIFDE, LDP.EXE veya eşdeğer bir Aracı'nı kullanın. Araçlar için bazı örnekler aşağıda verilmektedir:
  For REPADMIN search
   
  repadmin /showattr fsmo_schema: ncobj:schema: /filter:"(&(objectclass=*)(linkid=<link ID value>))" /subtree
  
   
  For LDIFDE search:
   
  LDIFDE -f <filename> -d "CN=Schema,CN=Configuration,DC=<forest root domain>" -r (linkID=<link ID value>)
  
   
  For LDP search:
   
  BaseDN: CN=Schema,CN=Configuration,DC=<DC>,DC=com
  Scope : Subtree
  Filter: (&(objectclass=*)(linkid=<link ID value>) 
  
 3. <a0>ADPREP</a0> klasörünün içeriğini, Windows Server 2008 kaynak şema güncelleştirmeleri gerçekleştirmek istediğiniz bilgisayarın DVD sabit diske kopyalayın.
 4. Yeni linkIDs <xx>Sch ileri bağlantı nesneleri <a0>Şema</a0> bölümündeki varolan nesnelerin linkIDs çakışan .ldf dosyalarını atayın. Şema işlem yöneticisi (esnek tek yöneticili işlemler veya FSMO olarak da bilinir) rollerini, Windows Server 2003'te ana bilgisayar ve etki alanı denetleyicisi işlev düzeyi DS_BEHAVIOR_WIN2003 ya da daha yüksek bir düzeye, iyi bilinen nesne tanımlayıcısı (OID olarak da bilinir) atamak, hedef ormandaki var olan nesneleri linkIDs çakışma <xx>.ldf SCH tüm ileri bağlantı öznitelikleri "1.2.840.113556.1.2.50" the linkID alan. "1.2.840.113556.1.2.50" Nesne tanımlayıcısı <a0>Hedef</a0> şemasındaki otomatik olarak oluşturulan benzersiz linkIDs atar.

  Bu durumda, 2160, önceden atanmış linkID Sch44.ldf CN = için tanımlanan linkID 2160 ms PKI DPAPIMasterKey çakışıyor için CN = ms-DS-köprü kurucu-Server-kullanılan =. Bu sorunu gidermek için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Sch44.ldf dosyasını açın. Ardından, aşağıdaki metni CN=ms-DS-BridgeHead-Servers-Used,CN=Schema,CN=Configuration,DC=<dc>için bkz::
   dn: CN=ms-DS-BridgeHead-Servers-Used,CN=Schema,CN=Configuration,DC=X
   changetype: ntdsSchemaAdd
   adminDescription: List of bridge head servers used by KCC in the previous run.
   adminDisplayName: ms-DS-BridgeHead-Servers-Used
   attributeID: 1.2.840.113556.1.4.2049
   attributeSyntax: 2.5.5.7
   cn: ms-DS-BridgeHead-Servers-Used
   instanceType: 4
   isSingleValued: FALSE
   lDAPDisplayName: msDS-BridgeHeadServersUsed
   linkID: 2160
   objectCategory: CN=Attribute-Schema,CN=Schema,CN=Configuration,DC=X
   objectClass: attributeSchema
   oMObjectClass:: KoZIhvcUAQEBCw==
   oMSyntax: 127
   schemaFlagsEx: 1
   schemaIDGUID:: ZRTtPHF7QSWHgB4epiQ6gg==
   searchFlags: 0
   showInAdvancedViewOnly: TRUE
   systemFlags: 25
   
  2. Şema işlem yöneticisi rolleri Windows Server üzerinde benzersiz linkIDs otomatik üretimi tetiklemek için "1.2.840.113556.1.2.50" için "2160" linkID alanından değiştirin.
  3. Bundan sonra Sch44.ldf aşağıdaki metni görmek için CN=ms-DS-BridgeHead-Servers-Used,CN=Schema,CN=Configuration,DC=<dc>dosyası:
   dn: CN=ms-DS-BridgeHead-Servers-Used,CN=Schema,CN=Configuration,DC=X
   changetype: ntdsSchemaAdd
   adminDescription: List of bridge head servers used by KCC in the previous run.
   adminDisplayName: ms-DS-BridgeHead-Servers-Used
   attributeID: 1.2.840.113556.1.4.2049
   attributeSyntax: 2.5.5.7
   cn: ms-DS-BridgeHead-Servers-Used
   instanceType: 4
   isSingleValued: FALSE
   lDAPDisplayName: msDS-BridgeHeadServersUsed
   linkID: 1.2.840.113556.1.2.50
   objectCategory: CN=Attribute-Schema,CN=Schema,CN=Configuration,DC=X
   objectClass: attributeSchema
   oMObjectClass:: KoZIhvcUAQEBCw==
   oMSyntax: 127
   schemaFlagsEx: 1
   schemaIDGUID:: ZRTtPHF7QSWHgB4epiQ6gg==
   searchFlags: 0
   showInAdvancedViewOnly: TRUE
   systemFlags: 25
   
 5. Ileri bağlantı özniteliklerinin linkIDs değiştirildiğinde, geri bağlantı özniteliklerin linkIDs güncelleştirin. Bazı nesneleri Active Directory'de geri bağlantı özniteliklerini varsa ve diğer nesneleri geri bağlantı özniteliklerini, CN = ms-DS-köprü kurucu-Server-kullanılır ve bu örnekte kullanılan nesne. Değişiklik nesneyi başka bir nesne içeren bir geri bağlantı özniteliği olup olmadığını belirlemek zorunda. Nesneyi bir geri bağ nesnesi varsa, yeniden bağlantı nesnesi çok değiştirin.

  Not Geri bağlantı nesnesi linkID tanımını kodlanmış (sayısal) KIMLIĞI kullanıyorsa, tanımını geri bağlantı nesnenin nesne tanımlayıcısı, otomatik olarak oluşturulmasına izin vermek için değiştirilmesi gereken. Bu senaryoda, bir geri bağ ileri Bu bağlantı için ileri bağlantı nesnesi ldapDisplayName ilgili olarak için geri bağlantı nesnesi için linkID ayarlanarak oluşturulur. Şema önbelleği sonra yönetici, ileri bağlantı oluşturur ve bir yöneticinin geri bağ oluşturmadan önce yeniden yüklenmesi gerekir.
 6. Kaydedip güncelleştirildiği şema dosyaları kapatın.
 7. Şema dosyası amendments yaptığınız klasöründen <a2>adprep/forestprep</a2> komutu yeniden çalıştırın.

Not Hedeflenen bir şema güncelleştirmesi için bu çözüm bölümündeki adımları kullanarak geçerli bir / forestprep işlem veya bir üçüncü taraf şema güncelleştirmesi.

Daha fazla bilgi

Etki alanı denetleyicisi işlev düzeyi DS_BEHAVIOR_WIN2003 veya Windows Server 2003 veya sonraki bir sürümünü daha yüksek bir düzeye, artık Microsoft'tan linkID değeri istemek gereklidir. Otomatik olarak linkID değeri oluşturmak için BIR işlem bulunmaktadır. Öznitelik çubuğundaki linkID özniteliği 1.2.840.113556.1.2.50 için ayarladığınızda sistem, bir linkID bağlı yeni bir öznitelik için otomatik olarak oluşturur.

Bir linkID'ü edinme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb891955(VS.85).aspx
Otomatik oluşturulan linkID hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc223203(PROT.10).aspx
LinkID hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc220062(PROT.10).aspx

Özellikler

Makale numarası: 969307 - Last Review: 9 Nisan 2010 Cuma - Gözden geçirme: 3.0
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbtshoot KB969307 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:969307

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com