ID на статията: 969393 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.

Преглеждате с Internet Explorer 10.Internet Explorer 9.Internet Explorer 8.Internet Explorer 7.Internet Explorer 6.Internet Explorer 5.

Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

Кратко изложение

Тази статия съдържа информация за версията за Internet Explorer. Тази статия се разглежда също как да се определи коя версия на Internet Explorer е инсталирана на вашия компютър.

Освобождаването версии на Internet Explorer за Windows

Номера на версията на Internet Explorer за Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition (Me), Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 и Windows 8 използвайте следния формат:
основна версия.Второстепенна версия.строя число.subbuild номер
Тази таблица показва възможните Internet Explorer версия номера.

Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
ВерсияПродукт
4.40.308Internet Explorer 1.0 (плюс! за Windows 95)
4.40.520Internet Explorer 2.0
4.70.1155Internet Explorer 3.0
4.70.1158Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
4.70.1215Internet Explorer 3.01
4.70.1300Internet Explorer 3.02 и 3.02a
4.71.544Internet Explorer 4.0 платформа предишен 1.0 (PP1)
4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 платформа предишен 2.0 (PP2)
4.71.1712.6Internet Explorer 4.0
4.72.2106.8Internet Explorer 4.01
4.72.3110.8Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 (Windows 98)
4.72.3612.1713Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
5.00.0518.10Internet Explorer 5 разработчик визуализация (бета 1)
5.00.0910.1309Internet Explorer 5 бета (Beta 2)
5.00.2014.0216Internet Explorer 5
5.00.2314.1003Internet Explorer 5 (Office 2000)
5.00.2614.3500Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 бета 3, строя 5.00.2031)
5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC1, строя 5.00.2072)
5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2, строя 5.00.2128)
5.00.2919.6307Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (Windows 2000, строя 5.00.2195)
5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 2000 SP1)
5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 95/98 и Windows NT 4.0)
5.00.3314.2101Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 95/98 и Windows NT 4.0)
5.00.3315.1000Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 2000 SP2)
5.00.3502.1000Internet Explorer 5.01 SP3 (Windows 2000 SP3 само)
5.00.3700.1000Internet Explorer 5.01 SP4 (Windows 2000 SP4 само)
5.50.3825.1300Internet Explorer 5.5 разработчик визуализация (бета)
5.50.4030.2400Internet Explorer 5.5 & интернет инструменти бета
5.50.4134.0100Internet Explorer 5.5 за Windows Me (4.90.3000)
5.50.4134.0600Internet Explorer 5.5
5.50.4308.2900Internet Explorer 5.5 разширена защита за поверителност бета
5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
6.00.2462.0000 Internet Explorer 6 публични Преглед (бета)
6.00.2479.0006Internet Explorer 6 публични Преглед (бета) обновяване
6.00.2600.0000Internet Explorer 6 (Windows XP)
6.00.2800.1106Internet Explorer 6 със Service Pack 1 (Windows XP SP1)
6.00.2900.2180 Internet Explorer 6 за Windows XP SP2
6.00.2900.5512 Internet Explorer 6 за Windows XP SP3
6.00.3663.0000Internet Explorer 6 за Windows Server 2003 RC1
6.00.3718.0000Internet Explorer 6 за Windows Server 2003 RC2
6.00.3790.0000Internet Explorer 6 за Windows Server 2003 (съобщение)
6.00.3790.1830Internet Explorer 6 за Windows Server 2003 SP1 и Прозорец XP x 64
6.00.3790.3959Internet Explorer 6 SP2 за Windows Server 2003 SP1 и Прозорец XP x 64
7.00.5730.1100Internet Explorer 7 за Windows XP и Windows Server 2003
7.00.5730.1300Internet Explorer 7 за Windows XP и Windows Server 2003
7.00.6000.16386Internet Explorer 7 за Windows Vista
7.00.6000.16441Internet Explorer 7 за Windows Server 2003 SP2 x 64
7.00.6000.16441Internet Explorer 7 за Windows XP SP2 x 64
7.00.6001.1800Internet Explorer 7 за Windows Server 2008 и Windows Vista SP1
8.00.6001.17184Internet Explorer 8 бета 1
8.00.6001.18241Междуособен Изследовател 8 Отивам 2
8.00.6001.18372Междуособен Изследовател 8 RC1
8.00.6001.18702Internet Explorer 8 за Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 и Windows Server 2008
8.00.7000.00000Internet Explorer 8 за Windows 7 бета
8.00.7600.16385Internet Explorer 8 за Windows 7 и Windows Server 2008 R2 (съобщение)
9.0.8080.16413Internet Explorer 9 RC
9.0.8112.16421Internet Explorer 9 RTM
10.0.8250.00000Internet Explorer 10 Consumer Preview
10.0.8400.00000Internet Explorer 10 освобождавам предишен
10.0.9200.16384Internet Explorer 10 за Windows 8
Бележки
 • Второстепенна версия номер, строя число и subbuild номер може да бъде показан без крайните нули. За пример версия 7.00.5730.1100 могат да бъдат показани като 7.0.5730.11.
 • Всички версии на Internet Explorer 5.0 (и по-нови версии), които са персонализирани с Microsoft Internet Explorer администрация набор реплики (IEAK) включват един Препоръчано от следните низове след номера на версията. За да видите тази информация, щракнете върху за в менюто помощ :
  IC = доставчик на Интернет съдържание
  Е = интернет доставчик
  СО = корпоративни администратор
 • Internet Explorer версия 4.0 и следващите версии включват Актуализация версии Ред "До", която изброява всички инсталирани актуализации или корекции в текущата версия на Internet Explorer. Актуализации за Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 или Internet Explorer 5.0 и следващите версии са изброени Препоръчано от съответните им номер в база знания на Microsoft.
 • Номера на версията на Internet Explorer в списъка са базирани версии на Windows. Номерата на списъка може да бъде променена Препоръчано от последна корекция.
 • Определителен член строя число на Internet Explorer в търговската версия на Windows Vista е същото както при други версии.
 • За информация относно разликите между 7.00.5730.1100 и 7.00.5730.1300 версии на Internet Explorer 7 посетете следния сайт на Microsoft:
  http://blogs.MSDN.com/IE/Archive/2007/10/04/Internet-Explorer-7-Update.aspx

Промени в диалоговия прозорец за Internet Explorer в Internet Explorer 9 и Internet Explorer 10

Можете да отворите диалоговия прозорец За Internet Explorer , като щракнете върху помощ и след това щракнете върху за Internet Explorer. Или, натиснете Alt + X и след това натиснете A.


Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
IE9RTM
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
Т.Е. 10 - за диалоговия прозорец Internet Explorer
Една промяна Препоръчано от предишните версии на Internet Explorer е как ние използваме полето Актуализация версии . Полето се актуализира всеки път, когато Internet Explorer 9 или Internet Explorer 10 се актуализира. Номерът на версията има следните компоненти:

 • Полето ап майор версия ще остане 9 или 10.
 • Полето ап Мала версия ще остане 0.
 • Полето за актуализация на редакция ще нарастване Препоръчано от 1 за всяка актуализация на Internet Explorer, която е освободена.

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
IE9PartsВсяка актуализация, има статия, свързани в база знания (например, KB2360131 -MS10-071: кумулативна актуализация на защитата за Internet Explorer), свързани с нея. Статията предоставя подробна информация за това, което е включен в актуализацията, и той също така предоставя подробна информация за файлове, които се актуализират. Диалоговият прозорец За Internet Explorer предоставя връзка към статията Препоръчано от база знания за Microsoft, който е свързан с най-наскоро инсталирана актуализация за Internet Explorer като лесен начин да получите Още действия информация.

Например, ако първата актуализация за Internet Explorer 9 е инсталиран, диалоговия прозорец За Internet Explorer ще има връзка към "актуализира версии: 9.0.1 ()KB2530548)."


Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
IE9Update

Как да определите версията на Internet Explorer за Windows

За да определите версията на Internet Explorer, използвайте някой Препоръчано от следните методи:
 • Във всички версии на Internet Explorer щракнете върху За Internet Explorer в менюто помощ . Информация за продукта и версията се показват в диалоговия прозорец, който се появява.
 • Използване на системния регистър. Можете да определите версията на Internet Explorer Препоръчано от разглеждане на следния ключ на системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer
  Ако "версия" стойност се появява в този ключ, е инсталиран Internet Explorer 4.0 или по-нова версия. Стойност на низ версията съдържа номера на версията на Internet Explorer 4.0 (или по-нова версия), която е инсталирана на вашия компютър. (Например, на версия низовата стойност за Internet Explorer 5 е "5.0.2014.0216"). Имайте предвид, че само една нула се съхранява в системния регистър за номера на Второстепенна версия, ако Второстепенна версия номер е 00. Ако номерът на Второстепенна версия не е 00, стойността на пълната версия се съхранява. (Например, 5.50.4807.2300 е записано в системния регистър като 5.50.4807.2300.)

  Бележка Стойност на низ версията за Internet Explorer 10 е 9.10.9200.16384, и svcVersion низ стойност е 10.0.9200.16384.

  Internet Explorer 3.x не добавя стойност на версията в системния регистър. Вместо това той добавя стойността "Билд" един и същ ключ на системния регистър и актуализира "IVer" низ стойността на "103." За съвместим с предишните версии Internet Explorer 4.0 и по-късните версии промяна или добавяне на стойността на изграждане. За Internet Explorer 3.x, стойността на изграждане е низ, който съдържа четиризнаковата строя число. (Например, "1300" е стойността на изграждане за Internet Explorer 3.02). За Internet Explorer 4.0 и по-нови версии стойността на изграждане е низ, който съдържа стойност на пет знака, последвани Препоръчано от период и четири Още действия знака, в следния формат:
  големи versionbuild номер.subbuild номер
  За пример стойността на "Билд" за Internet Explorer 5 е "52014.0216."
 • Определяне на използваната версия на Internet Explorer с помощта на theShdocvw.dll файл:

  За Internet Explorer 3.0 до 6 браузърът се осъществява в Shdocvw.dll (документ кофража и контрол библиотека) файл. Можете да използвате версия на файла Shdocvw.dll, за да определите версията на Internet Explorer 3.0 до 6, която е инсталирана на вашия компютър. За да определите номера на версията на Internet Explorer 7, трябва да определите номера на версията на Iexplore.exe. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Старт, посочете към намирами след това щракнете върху Файлове или папки.
  2. Въведете в полето Именуваноshdocvw.dll, след което щракнете върху Намери сега.
  3. В списъка с файлове щракнете с десния бутон върху файла Shdocvw.dll и след това щракнете върху свойства.
  4. Щракнете върху раздела версия .
  5. Повторете стъпки 2 до 4, но в стъпка 2, вместо това въведете iexplore.exe. Ако версията на Iexplore.exe е 7.xInternet Explorer 7 е инсталиран. Използвайте таблицата на версии на Internet Explorer по-рано в тази статия, за да сравните номера на версията да пусне версии на Internet Explorer 7.
  Тази таблица изброява различните версии на файла Shdocvw.dll и на съответните версии на Internet Explorer.
  Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
  ВерсияПродукт
  4.70.1155Internet Explorer 3.0
  4.70.1158Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
  4.70.1215Internet Explorer 3.01
  4.70.1300Internet Explorer 3.02 и 3.02a
  4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 платформа предишен 2.0 (PP2)
  4.71.1712.5Internet Explorer 4.0
  4.72.2106.7Internet Explorer 4.01
  4.72.3110.3Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 (Windows 98)
  4.72.3612.1707Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
  5.00.0518.5Internet Explorer 5 разработчик визуализация (бета 1)
  5.00.0910.1308Internet Explorer 5 бета (Beta 2)
  5.00.2014.213Internet Explorer 5
  5.00.2314.1000Internet Explorer 5 (Office 2000)
  5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 бета 3, строя 5.00.2031)
  5.00.2614.3500Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
  5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC1, строя 5.00.2072)
  5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2, строя 5.00.2128)
  5.00.2919.6307Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
  5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (Windows 2000, строя 5.00.2195)
  5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 2000 SP1)
  5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 95/98 и Windows NT 4.0)
  5.00.3314.2100Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 95/98 и Windows NT 4.0)
  5.00.3315.2879Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 2000 SP2)
  5.00.3502.5400Internet Explorer 5.01 SP3 (Windows 2000 SP3 само)
  5.00.3700.6668Internet Explorer 5.01 SP4 (Windows 2000 SP4 само)
  5.50.3825.1300Internet Explorer 5.5 разработчик визуализация (бета)
  5.50.4030.2400Internet Explorer 5.5 & интернет инструменти бета
  5.50.4134.0100Internet Explorer 5.5 за Windows Me (4.90.3000)
  5.50.4134.0600Internet Explorer 5.5
  5.50.4308.2900Internet Explorer 5.5 разширена защита за поверителност бета
  5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
  5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
  6.00.2462.0000Internet Explorer 6 публични Преглед (бета)
  6.00.2479.0006Internet Explorer 6 публични Преглед (бета) обновяване
  6.00.2600.0000Internet Explorer 6 (Windows XP)
  6.00.2800.1106Internet Explorer 6 със Service Pack 1 (Windows XP SP1)
  6.00.2900.2180Internet Explorer 6 за Windows XP SP2
  6.00.2900.5512Internet Explorer 6 за Windows XP SP3
  6.00.2800.1278Internet Explorer 6 Update v.01 визуализация на разработчика (SP1b отивам)
  6.00.2800.1314Internet Explorer 6 Update v.04 визуализация на разработчика (SP1b отивам)
  6.00.3663.0000Internet Explorer 6 за Windows Server 2003 RC1
  6.00.3718.0000Internet Explorer 6 за Windows Server 2003 RC2
  6.00.3790.0000Internet Explorer 6 за Windows Server 2003 (съобщение)
  6.00.3790.1830Internet Explorer 6 за Windows Server 2003 SP1 и Прозорец XP x 64


  Бележки
  • Второстепенна версия номер, строя число и subbuild номер може да бъде показан без крайните нули. За пример версия 7.00.5730.1100 могат да бъдат показани като 7.0.5730.11.
  • Shdocvw.dll файл се инсталира в папката %Windir%\System в Windows 95, Windows 98 и Windows Millennium Edition. Shdocvw.dll файл се инсталира в папката %Windir%\System32 в Windows NT 4.0, в Windows 2000, в Windows XP и в Windows Server 2003. Ако Shdocvw.dll файл не съществува, Internet Explorer или е неправилно инсталирано или не е инсталиран.
  • Ако версията на файла Shdocvw.dll на вашия компютър не фигурира в тази таблица, вие сте инсталирали хотфикс за Internet Explorer, актуализация или актуализация на защитата, която съдържа по-нова версия на файла Shdocvw.dll. За пример, Shdocvw.dll версия 6.0.2800.1170 за Internet Explorer 6 SP1 е включена с MS03-015: април, 2003 г, кумулативна кръпка за Internet Explorer (813489) пакет. Ако вашата версия на Shdocvw.dll не е включена в тази таблица, вие работите, версията на Internet Explorer, която е най-близкото версия номер, че е по-ранна Препоръчано от вашия номер на версията. За да определите кои Internet Explorer корекция, актуализация или актуализация на защитата е инсталиран, потърсете за Shdocvw.dll номера на версията на вашия компютър и за "Shdocvw.dll" в база знания на Microsoft.
  • Internet Explorer 6 актуализация v.01 и v.04 са предварително издадените версии на Internet Explorer 6, които променят поведението на Internet Explorer, когато програмата зарежда ActiveX контроли. Тези предварителна версия актуализации са инсталирани в режим един до друг (сравнение) и няма да повлияе на инсталацията или номер на версия на Internet Explorer 6 SP1 (6.00.2800.1106). Internet Explorer 6 актуализация v.01 и v.04 изискват Windows XP Service Pack 1. За Още действия информация относно тези предварителна версия актуализации посетете следния сайт на Microsoft:
   http://MSDN.Microsoft.com/EN-US/IE/bb969055.aspx
  • Номера на версията на Internet Explorer в списъка са базирани версии на Windows. Номерата на списъка може да бъде променена Препоръчано от последна корекция.
 • Определяне на използваната версия на Internet Explorer Препоръчано от помощта на скрипт:

  Всички версии на Internet Explorer изпрати версия информация в заглавния блок на агент потребител информация на протокол за прехвърляне на хипертекст (HTTP). Тази информация може да се чете Препоръчано от скрипт на дадена уеб страница. За информация относно как да използвате скрипт, за да получи номера на версията на Internet Explorer Моля, вижте следните статии в база знания на Microsoft:
  167820 Как да определите версията на браузъра Препоръчано от скрипт
  272413 Как да определите типа на браузъра в страна на сървъра скрипт без BrowserType обект
  Уеб разработчиците могат да използват тази информация да се възползват Препоръчано от нови функции в по-късните версии на Internet Explorer (например динамични HTML или канали в Internet Explorer 4.x) и понижаване за по-ранни версии на Internet Explorer, които не поддържат тези функции.

  Ако имате да идентифицират Internet Explorer версия 5.0 или по-нови версии на програмата (на Microsoft Win32 и UNIX платформи само), използвайте isComponentInstalled или getComponentVersion методи на CLIENTCAPS поведение. За информация относно тези методи вижте следните сайтове на Microsoft:
  http://msdn2.Microsoft.com/EN-US/Library/ms531357.aspx

  http://msdn2.Microsoft.com/EN-US/Library/ms531350.aspx
  Бележка Тези методи не работят, ако клиентът не е Internet Explorer 5 или по-нова версия (на Microsoft Win32 и UNIX платформи само).

Internet Explorer версии за други операционни системи

Internet Explorer за Windows 3.1, Internet Explorer за UNIX на Sun Solaris, Internet Explorer за UNIX на HP-UX и Internet Explorer за Macintosh вече не са достъпни Препоръчано от или се поддържа Препоръчано от Microsoft.

Internet Explorer за Macintosh и Windows 3.1

В Internet Explorer щракнете върху За Internet Explorer в менюто помощ . Макинтош щракнете върху За Internet Explorer в менюто Apple . Номерът на версията се показва в диалоговия прозорец, който се появява. Възможна версия номера включват следното:
Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
Windows 3.1Macintosh класически *Macintosh OS X
2.02.05.1.1
2.012.15.1.2
2.13.05.1.3
3.03.0a5.1.4
3.0a3.01a5.2
3.014.05.2.1
3.02a4.55.2.2.
4.04.5.15.2.3
55.01
5.1
5.1.3
5.1.4
5.1.5.
5.1.6
5.1.7
Бележка Ако номерът на версията е 3.0, вие също трябва да провери на строя число до номера на версията. За да определите дали използвате 128-битово криптиране силен версия на Internet Explorer за Macintosh, щракнете върху За Internet Explorer в менюто Apple и след това щракнете върху разширена поддръжка. Полето за шифроване трябва да съдържа текущото ниво на шифроване. Ето примери:
 • 40 битова International/износ версия
 • 128 bit САЩ домашни (не за износ)
Друг начин да се определи дали използвате 128-битово криптиране силен версия е да използвате командата Получи информация на един Препоръчано от следните файлове (в зависимост Препоръчано от вашия процесор семейство, PowerPC или 68xxx) а след това проучи информация за версията:
 • Система папка: разширения: MS библиотека папка: MS InternetLibrary (PPC)
 • Система папка: разширения: MS библиотека папка: MS InternetLibrary (68K)

Internet Explorer за UNIX на Sun Solaris

За да определите версията на Internet Explorer, която е инсталирана на Solaris SPARC компютър, изпълнете следните стъпки:
 1. Отворете терминален прозорец. Определя пътя на инсталираните файлове на Internet Explorer. (Пътят по подразбиране е/ЮЕсАр/местни/microsoft /, който се използва в следващите стъпки, като например път).
 2. При подкана въведете CD/ЮЕсАр/местни/microsoft, след което натиснете клавиша Enter.
 3. Тип LS -d т.е. *, след което натиснете клавиша Enter. Ако "ie4" се показва, вие изпълнявате Internet Explorer 4.0. Ако "т.е." е показан, която изпълнявате Internet Explorer 5.0.
 4. При подкана въведете CD т.е * / sunos5, след което натиснете клавиша Enter.
 5. Тип LS -l libschannel.so, след което натиснете клавиша Enter.
 6. Сравнете информацията за файла за следната таблица todetermine версията на Internet Explorer, която е инсталирана на yourcomputer.
  Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
  ФайлВерсияРазмерПродукт
  libschannel.so4.71.2011.4257,668Internet Explorer 4.01 40-битово
  libschannel.so4.71.2011.4257,744Internet Explorer 4.01 128-битово
  libschannel.so5.00.2013.1312524,692Internet Explorer 5.0 40-битово
  libschannel.so5.00.2013.1312523,180Internet Explorer 5.0 128-битово
  libschannel.so5.00.2013.2002523,672Internet Explorer 5.0 SP1 отивам 128-битово

Internet Explorer за UNIX на HP-UX

За да определите версията на Internet Explorer, която е инсталирана на компютър с HP-UX, изпълнете следните стъпки:
 1. Отворете терминален прозорец. Определя пътя на инсталираните файлове на Internet Explorer. (Пътят по подразбиране е/ЮЕсАр/местни/microsoft /, който се използва в следващите стъпки, като например път).
 2. При подкана въведете CD/ЮЕсАр/местни/microsoft, след което натиснете клавиша Enter.
 3. Тип LS -d т.е. *, след което натиснете клавиша Enter. Ако "ie4" се показва, вие изпълнявате Internet Explorer 4.0. Ако "т.е." е показан, която изпълнявате Internet Explorer 5.0.
 4. При подкана въведете CD т.е * / ux10, след което натиснете клавиша Enter.
 5. Ако имате Internet Explorer 4.0, въведете LS-llibschannel.sl, след което натиснете клавиша Enter. Ако имате Internet Explorer 5.0, въведете LS -l libcrypt32.sl, след което натиснете клавиша Enter.
 6. Сравнете информацията за файла за следната таблица todetermine версията на Internet Explorer, която е инсталирана на yourcomputer.
  Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
  ФайлВерсияРазмерПродукт
  libschannel.SL4.71.2004.9181,023Internet Explorer 4.01 40-битово
  libschannel.SL4.71.2004.9181,025Internet Explorer 4.01 128-битово
  libcrypt32.SL5.00.2013.13121,064,393Internet Explorer 5.0 40-битово
  libcrypt32.SL5.00.2013.13121,072,589Internet Explorer 5.0 128-битово


Свойства

ID на статията: 969393 - Последна рецензия: 16 април 2014 г. - Редакция: 3.0
Важи за:
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 10
Ключови думи: 
kbmt KB969393 KbMtbg
Machine-translated Article
ВАЖНО: Тази статия е преведена с използване на софтуер за машинен превод на Microsoft и може да бъде коригирана чрез технологията Рамка за превод от общността (CTF). Microsoft предлага статии, преведени машинно, допълнително редактирани от общността, и статии, преведени от хора, за да може да предостави достъп на много езици до всички статии в нашата База знания. Статиите, преведени машинно и редактирани допълнително, може да съдържат грешки в лексиката, синтаксиса и/или граматиката. Microsoft не носи отговорност за каквито и да било неточности, грешки или вреди, предизвикани от неправилен превод на съдържанието или използването му от нашите клиенти. Повече за CTF – на http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/bg.
Щракнете тук, за да видите версия на тази статия на английски: 969393

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com