Artikkel-ID: 969393 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.

Du blar gjennom med Internet Explorer 10.Internet Explorer 9.Internet Explorer 8.For Internet Explorer 7.Internet Explorer 6.Internet Explorer 5.

Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Sammendrag

Denne artikkelen inneholder versjonsinformasjon om Internet Explorer. Denne artikkelen drøfter også hvordan du fastslår hvilken versjon av Internet Explorer som er installert på datamaskinen.

Versjonene av Internet Explorer for Windows

Internet Explorer-versjonsnumre for Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition (Me), Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 og 8 for Windows bruker følgende format:
hovedversjon.delversjon.build-nummer.subbuild nummer
Denne tabellen viser mulige versjonsnumre for Internet Explorer.

Skjul denne tabellenVis denne tabellen
VersjonProdukt
4.40.308Internet Explorer 1.0 (Plus! for Windows 95)
4.40.520Internet Explorer 2.0
4.70.1155Internet Explorer 3.0
4.70.1158Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
4.70.1215Internet Explorer 3.01
4.70.1300Internet Explorer 3.02 og 3.02a
4.71.544Internet Explorer 4.0 plattform forhåndsvisning 1.0 (PP1)
4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 plattform forhåndsvisning 2.0 (PP2)
4.71.1712.6Internet Explorer 4.0
4.72.2106.8Internet Explorer 4.01
4.72.3110.8Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 (Windows 98)
4.72.3612.1713Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
5.00.0518.10Internet Explorer 5 Developer forhåndsvisning (Beta 1)
5.00.0910.1309Internet Explorer 5 Beta (Beta 2)
5.00.2014.0216Internet Explorer 5
5.00.2314.1003Internet Explorer 5 (Office 2000)
5.00.2614.3500Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 Beta 3 bygge 5.00.2031)
5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC1, build 5.00.2072)
5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2, build 5.00.2128)
5.00.2919.6307Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (bygg 5.00.2195 på Windows-2000)
5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 2000 SP1)
5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 95/98 og Windows NT 4.0)
5.00.3314.2101Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 95/98 og Windows NT 4.0)
5.00.3315.1000Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 2000 SP2)
5.00.3502.1000Internet Explorer 5.01 SP3 (bare Windows 2000 SP3)
5.00.3700.1000Internet Explorer 5.01 SP4 (bare Windows 2000 SP4)
5.50.3825.1300Internet Explorer 5.5 utvikler forhåndsvisning (Beta)
5.50.4030.2400Internet Explorer 5.5 & Beta for Internett-verktøy
5.50.4134.0100Internet Explorer 5.5 for Windows Me (4.90.3000)
5.50.4134.0600Internet Explorer 5.5
5.50.4308.2900Internet Explorer 5.5 avansert sikkerhet personvern Beta
5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
6.00.2462.0000 Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)
6.00.2479.0006Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)-oppdatering
6.00.2600.0000Internet Explorer 6 (Windows XP)
6.00.2800.1106Internet Explorer 6 Service Pack 1 (Windows XP SP1)
6.00.2900.2180 Internet Explorer 6 for Windows XP SP2
6.00.2900.5512 Internet Explorer 6 for Windows XP SP3
6.00.3663.0000Internet Explorer 6 for Windows Server 2003 RC1
6.00.3718.0000Internet Explorer 6 for Windows Server 2003 RC2
6.00.3790.0000Internet Explorer 6 for Windows Server 2003 (release)
6.00.3790.1830Internet Explorer 6 for Windows Server 2003 SP1 og Windows XP x 64
6.00.3790.3959Internet Explorer 6 SP2 for Windows Server 2003 SP1 og Windows XP x 64
7.00.5730.1100Internet Explorer 7 for Windows XP og Windows Server 2003
7.00.5730.1300Internet Explorer 7 for Windows XP og Windows Server 2003
7.00.6000.16386Internet Explorer 7 for Windows Vista
7.00.6000.16441Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 SP2 x 64
7.00.6000.16441Internet Explorer 7 for Windows XP SP2, x 64
7.00.6001.1800Internet Explorer 7 for Windows Server 2008 og Windows Vista SP1
8.00.6001.17184Internet Explorer 8 Beta 1
8.00.6001.18241Internet Explorer 8 Beta 2
8.00.6001.18372Internet Explorer 8 RC1
8.00.6001.18702Internet Explorer 8 for Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 og Windows Server 2008
8.00.7000.00000Internet Explorer 8 for Windows 7 Beta
8.00.7600.16385Internet Explorer 8 for Windows 7 og Windows Server 2008 R2 (utgitt)
9.0.8080.16413Internet Explorer 9 RC
9.0.8112.16421Internet Explorer 9 RTM
10.0.8250.00000Internet Explorer 10 forbruker forhåndsvisning
10.0.8400.00000Internet Explorer 10 Release forhåndsvisning
10.0.9200.16384Internet Explorer 10 for Windows 8
Notater
 • Underordnede versjonsnummeret, build-nummeret og subbuild-nummeret kan vises uten etterfølgende nuller. Versjon 7.00.5730.1100 kan for eksempel vises som 7.0.5730.11.
 • Alle versjoner av Internet Explorer 5.0 (og senere versjoner som er tilpasset med Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK)) kan du inkludere én av følgende strenger etter versjonsnummeret. Hvis du vil vise denne informasjonen, klikker du omHjelp -menyen:
  IC = Leverandør av Internett-innhold
  ER = Internett-leverandør
  AS = firmaadministrator
 • Internet Explorer versjon 4.0 og senere versjoner kan du inkludere en Oppdateringsversjoner -linje som viser alle installerte oppdateringer eller hurtigreparasjoner for gjeldende versjon av Internet Explorer. Oppdateringer for Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 eller Internet Explorer 5.0 og senere versjoner er oppført etter deres tilsvarende artikkelnummeret i Microsoft Knowledge Base.
 • Versjonsnumre for Internet Explorer i listen er basert på Windows-versjoner. Liste-tallene kan endres ved siste hurtigreparasjonen.
 • Build-nummeret for Internet Explorer i den endelige versjonen av Windows Vista er det samme som i andre versjoner.
 • Hvis du vil ha mer informasjon om forskjellene mellom 7.00.5730.1100 og 7.00.5730.1300-versjonen av Internet Explorer 7, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
  http://blogs.msdn.com/ie/Archive/2007/10/04/Internet-Explorer-7-Update.aspx

Endringer i dialogboksen om Internet Explorer i Internet Explorer-9 og 10 for Internet Explorer

Du kan åpne dialogboksen Om Internet Explorer ved å klikke Hjelp og deretter klikke om Internet Explorer. Eller trykk Alt + X og trykker deretter A.


Skjul dette bildetVis dette bildet
IE9RTM
Skjul dette bildetVis dette bildet
IE 10 - dialogboksen i Internet Explorer
Én endring fra tidligere versjoner av Internet Explorer, er hvordan vi bruker Oppdateringsversjoner -feltet. Feltet oppdateres hver gang Internet Explorer 9 eller 10 for Internet Explorer oppdateres. Versjonsnummeret som har følgende komponenter:

 • Feltet App store versjonen forblir 9 eller 10.
 • App underordnet versjon-feltet vil fortsatt være 0.
 • Oppdatering revision-feltet vil øke med 1 for hver oppdatering for Internet Explorer som er utgitt.

Skjul dette bildetVis dette bildet
IE9PartsHver oppdatering har en tilknyttet Knowledge base-artikkel (for eksempel KB2360131 -MS10-071: Kumulativ sikkerhetsoppdatering for Internet Explorer) som er forbundet med den. Denne artikkelen inneholder detaljert informasjon om hva som er inkludert i oppdateringen, og gir den også detaljert informasjon om binærfilene som er oppdatert. Dialogboksen Om Internet Explorer inneholder en kobling til Microsoft Knowledge Base-artikkelen som er knyttet til den nylig installert oppdateringen til Internet Explorer som en enkel måte å få mer informasjon.

For eksempel hvis den første oppdateringen for Internet Explorer-9 er installert, i dialogboksen Om Internet Explorer har en kobling til "Oppdateringsversjoner: 9.0.1 ()KB2530548)."


Skjul dette bildetVis dette bildet
IE9Update

Hvordan du fastslår hvilken versjon av Internet Explorer for Windows

Hvis du vil finne ut hvilken versjon av Internet Explorer, kan du bruke følgende metoder:
 • Klikk Om Internet ExplorerHjelp -menyen i alle versjoner av Internet Explorer. Informasjon om produkt og versjon, vises i dialogboksen som vises.
 • Bruke registret. Du kan fastslå hvilken versjon av Internet Explorer ved å vise følgende registernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer
  Hvis det vises en "versjon"-verdi i denne nøkkelen, er Internet Explorer 4.0 eller nyere installert. Versjon-strengverdien inneholder versjonsnummeret for Internet Explorer 4.0 (eller senere) som er installert på datamaskinen. (For eksempel versjon-strengverdien for Internet Explorer 5 er "5.0.2014.0216"). Vær oppmerksom på at bare én null lagres i registret for det underordnede versjonsnummeret hvis det underordnede versjonsnummeret er 00. Hvis ikke det underordnede versjonsnummeret er 00, lagres verdien for fullversjonen. (For eksempel 5.50.4807.2300 er lagret i registret som 5.50.4807.2300.)

  Obs! Versjon-strengverdien for Internet Explorer-10 er 9.10.9200.16384 og svcVersion-strengverdien er 10.0.9200.16384.

  Internet Explorer 3.x legger ikke til Versjonsverdien i registret. I stedet, den legger til en "build"-verdi i den samme registernøkkelen, og oppdaterer "IVer"-strengverdien til "103". For bakoverkompatibilitet, Internet Explorer 4.0 og senere versjoner kan du endre eller legge til build-verdien. For Internet Explorer 3.x, build-verdien er en streng som inneholder det firesifrede build-nummeret. (For eksempel "1300" er build-verdi for Internet Explorer 3.02). Internet Explorer 4.0 og senere versjoner er build-verdien en streng som inneholder en femsifret verdi etterfulgt av et punktum og ytterligere fire tegn, i følgende format:
  versionbuild for store tall.subbuild nummer
  "Build"-verdien for Internet Explorer 5 er for eksempel "52014.0216."
 • Fastslå versjonen av Internet Explorer ved hjelp av Shdocvw.dll-filen:

  For Internet Explorer 3.0 til og med 6 er leseren implementert i Shdocvw.dll (Shell Document Object and Control Library)-fil. Du kan bruke versjonen av Shdocvw.dll-filen til å fastslå hvilken versjon av Internet Explorer 3.0 til og med 6 som er installert på datamaskinen. Hvis du vil finne ut versjonsnummeret for Internet Explorer 7, må du bestemme hvor versjonen av Iexplore.exe. Bruk følgende fremgangsmåte for å gjøre dette:
  1. Klikk Start, velg Søkog klikk Filer eller mapper.
  2. I navn -boksen skriver du inn Shdocvw.dll, og klikk deretter Søk nå.
  3. I listen over filer høyreklikker du filen Shdocvw.dll , og klikk deretter Egenskaper.
  4. Velg kategorien versjon .
  5. Gjenta trinn 2 til 4, men i trinn 2, i stedet for å skrive inn Iexplore.exe. Hvis versjonen av Iexplore.exe er 7.xInternet Explorer 7 er installert. Bruk tabellen med Internet Explorer-versjoner tidligere i denne artikkelen for å sammenligne versjonsnummeret for å frigjøre versjoner av Internet Explorer 7.
  Denne tabellen viser en oversikt over de ulike versjonene av Shdocvw.dll-filen og de tilsvarende versjonene av Internet Explorer.
  Skjul denne tabellenVis denne tabellen
  VersjonProdukt
  4.70.1155Internet Explorer 3.0
  4.70.1158Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
  4.70.1215Internet Explorer 3.01
  4.70.1300Internet Explorer 3.02 og 3.02a
  4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 plattform forhåndsvisning 2.0 (PP2)
  4.71.1712.5Internet Explorer 4.0
  4.72.2106.7Internet Explorer 4.01
  4.72.3110.3Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 (Windows 98)
  4.72.3612.1707Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
  5.00.0518.5Internet Explorer 5 Developer forhåndsvisning (Beta 1)
  5.00.0910.1308Internet Explorer 5 Beta (Beta 2)
  5.00.2014.213Internet Explorer 5
  5.00.2314.1000Internet Explorer 5 (Office 2000)
  5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 Beta 3 bygge 5.00.2031)
  5.00.2614.3500Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
  5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC1, build 5.00.2072)
  5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2, build 5.00.2128)
  5.00.2919.6307Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
  5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (bygg 5.00.2195 på Windows-2000)
  5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 2000 SP1)
  5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 95/98 og Windows NT 4.0)
  5.00.3314.2100Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 95/98 og Windows NT 4.0)
  5.00.3315.2879Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 2000 SP2)
  5.00.3502.5400Internet Explorer 5.01 SP3 (bare Windows 2000 SP3)
  5.00.3700.6668Internet Explorer 5.01 SP4 (bare Windows 2000 SP4)
  5.50.3825.1300Internet Explorer 5.5 utvikler forhåndsvisning (Beta)
  5.50.4030.2400Internet Explorer 5.5 & Beta for Internett-verktøy
  5.50.4134.0100Internet Explorer 5.5 for Windows Me (4.90.3000)
  5.50.4134.0600Internet Explorer 5.5
  5.50.4308.2900Internet Explorer 5.5 avansert sikkerhet personvern Beta
  5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
  5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
  6.00.2462.0000Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)
  6.00.2479.0006Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)-oppdatering
  6.00.2600.0000Internet Explorer 6 (Windows XP)
  6.00.2800.1106Internet Explorer 6 Service Pack 1 (Windows XP SP1)
  6.00.2900.2180Internet Explorer 6 for Windows XP SP2
  6.00.2900.5512Internet Explorer 6 for Windows XP SP3
  6.00.2800.1278Internet Explorer 6 Update v.01 utvikler forhåndsvisning (Beta SP1b)
  6.00.2800.1314Internet Explorer 6 Update v.04 utvikler forhåndsvisning (Beta SP1b)
  6.00.3663.0000Internet Explorer 6 for Windows Server 2003 RC1
  6.00.3718.0000Internet Explorer 6 for Windows Server 2003 RC2
  6.00.3790.0000Internet Explorer 6 for Windows Server 2003 (release)
  6.00.3790.1830Internet Explorer 6 for Windows Server 2003 SP1 og Windows XP x 64


  Notater
  • Underordnede versjonsnummeret, build-nummeret og subbuild-nummeret kan vises uten etterfølgende nuller. Versjon 7.00.5730.1100 kan for eksempel vises som 7.0.5730.11.
  • Shdocvw.dll-filen er installert i mappen %Windir%\System i Windows 95, Windows 98 og Windows Millennium Edition. Shdocvw.dll-filen er installert i mappen %Windir%\System32 i Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003. Hvis Shdocvw.dll-filen ikke finnes, er Internet Explorer installeres ikke riktig eller er ikke installert.
  • Hvis versjonen av Shdocvw.dll-filen på datamaskinen din ikke er oppført i denne tabellen, har du installert en hurtigreparasjon for Internet Explorer, en oppdatering eller en sikkerhetsoppdatering som inneholder en senere versjon av Shdocvw.dll-filen. Shdocvw.dll versjon 6.0.2800.1170 for Internet Explorer 6 SP1 er for eksempel inkludert i MS03-015: April 2003, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer (813489)-pakken. Hvis din versjon av Shdocvw.dll ikke er oppført i denne tabellen, kjører du versjonen av Internet Explorer med det nærmeste versjonsnummeret som er eldre enn versjonsnummeret ditt. Hvis du vil fastslå hvilken Internet Explorer-hurtigreparasjon, oppdatering eller sikkerhetsoppdatering er installert, kan du søke etter Shdocvw.dll-versjonsnummeret på datamaskinen din og "Shdocvw.dll" i Microsoft Knowledge Base.
  • Internet Explorer 6 Update v.01 og v.04 er forhåndsversjoner av Internet Explorer 6 som endrer virkemåten til Internet Explorer når programmet laster inn ActiveX-kontrollene. Disse forhåndsversjonen oppdateringer installeres i side-ved-side-modus, og påvirker ikke installasjonen av eller versjonsnummeret til Internet Explorer 6 SP1 (6.00.2800.1106). Internet Explorer 6 Update v.01 og v.04 krever Windows XP Service Pack 1. Hvis du vil ha mer informasjon om disse forhåndsversjonen oppdateringer, går du til følgende Microsoft-webområde:
   http://msdn.Microsoft.com/en-us/IE/bb969055.aspx
  • Versjonsnumre for Internet Explorer i listen er basert på Windows-versjoner. Liste-tallene kan endres ved siste hurtigreparasjonen.
 • Fastslå versjonen av Internet Explorer ved å bruke et skript:

  Alle versjoner av Internet Explorer sender versjonsinformasjon i toppteksten for Hypertext Transfer Protocol (HTTP) user agent-informasjon. Denne informasjonen kan leses fra skript på en webside. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker et skript til å få tak i versjonsnummeret for Internet Explorer, kan du se følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
  167820 Slik fastslår du webleserversjonen fra et skript
  272413 Slik fastslår du weblesertypen i skript på serversiden uten BrowserType-objektet
  Utviklere av websider kan bruke denne informasjonen til å dra nytte av de nye funksjonene i senere versjoner av Internet Explorer (for eksempel Dynamic HTML eller kanaler i Internet Explorer 4.x) og nedgradering for tidligere versjoner av Internet Explorer som ikke støtter disse funksjonene.

  Hvis du må identifisere Internet Explorer versjon 5.0 eller senere versjoner av programmet (Microsoft Win32 og UNIX-plattformer), bruker du isComponentInstalled - eller getComponentVersion -metodene for CLIENTCAPS-virkemåten. Hvis du vil ha mer informasjon om disse metodene, kan du se følgende Microsoft-webområder:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/ms531357.aspx

  http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/ms531350.aspx
  Obs! Disse metodene fungerer ikke hvis klienten ikke er Internet Explorer 5 eller senere (på Microsoft Win32- og UNIX plattformer bare).

Internet Explorer-versjoner for andre operativsystemer

Internet Explorer for Windows 3.1, Internet Explorer for UNIX på Sun Solaris, Internet Explorer for UNIX på HP-UX og Internet Explorer for Macintosh er ikke lenger tilgjengelige fra, eller støttes av Microsoft.

For Internet Explorer for Macintosh eller Windows 3.1

Klikk Om Internet ExplorerHjelp -menyen i Internet Explorer. Klikk Om Internet ExplorerApple -menyen på Macintosh. Versjonsnummeret vises i dialogboksen som vises. Mulige versjonsnumre omfatter følgende:
Skjul denne tabellenVis denne tabellen
Windows 3.1Macintosh Classic *Macintosh OS X
2.02.05.1.1
2.012.15.1.2
2.13.05.1.3
3.03.0a5.1.4
3.0a3.01a5.2
3.014.05.2.1
3.02a4.55.2.2
4.04.5.15.2.3
55.01
5.1
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
Obs! Hvis versjonsnummeret er 3.0, bør du også kontrollere byggingen nummeret ved siden av versjonsnummeret. Hvis du vil fastslå om du kjører 128-biters krypteringsversjonen av Internet Explorer for Macintosh, klikker du Om Internet ExplorerApple -menyen, og klikk deretter støtte. Kryptering -boksen skal inneholde det gjeldende krypteringsnivået. Her er eksempler:
 • 40 Bit International/Export Version
 • 128-Biters oss innenlands (ikke til eksport)
En annen måte å finne ut om du kjører 128-biters krypteringsversjonen er å bruke kommandoen Get Info på én av følgende filer (avhengig av prosessorserien, PowerPC eller 68xxx) og undersøke versjonsinformasjonen:
 • System: utvidelser: MS Library Folder: MS Internet Library (PPC)
 • System: utvidelser: MS Library Folder: MS Internet Library (68 K)

For Internet Explorer for UNIX på Sun Solaris

Bruk følgende fremgangsmåte for å finne ut hvilken versjon av Internet Explorer som er installert på Solaris SPARC-datamaskinen:
 1. Åpne et terminalvindu. Angi banen til de installerte Internet Explorer-filene. (Standardbanen er/usr/lokal/microsoft /, som brukes som eksempel i trinnene nedenfor).
 2. Ved ledeteksten skriver du inn CD USR, og trykk deretter Enter.
 3. Type ls -d ie *, og trykk deretter Enter. Hvis "ie4" vises, kjører du Internet Explorer 4.0. Hvis "ie" vises, kjører du Internet Explorer 5.0.
 4. Ved ledeteksten skriver du inn CD ie * / sunos5, og trykk deretter Enter.
 5. Type ls -l libschannel.so, og trykk deretter Enter.
 6. Sammenlign filinformasjonen med tabellen nedenfor til å Fastslå versjonen av Internet Explorer som er installert på din datamaskinen.
  Skjul denne tabellenVis denne tabellen
  FilVersjonStørrelseProdukt
  libschannel.so4.71.2011.4257,668Internet Explorer 4.01 40-biters
  libschannel.so4.71.2011.4257,744Internet Explorer 4.01 128-biters
  libschannel.so5.00.2013.1312524,692Internet Explorer 5 40-biters
  libschannel.so5.00.2013.1312523,180Internet Explorer 5.0 128-biters
  libschannel.so5.00.2013.2002523,672Internet Explorer 5.0 SP1 Beta 128-biters

Internet Explorer for UNIX på HP-UX

Bruk følgende fremgangsmåte for å finne ut hvilken versjon av Internet Explorer som er installert på HP-UX-datamaskinen:
 1. Åpne et terminalvindu. Angi banen til de installerte Internet Explorer-filene. (Standardbanen er/usr/lokal/microsoft /, som brukes som eksempel i trinnene nedenfor).
 2. Ved ledeteksten skriver du inn CD USR, og trykk deretter Enter.
 3. Type ls -d ie *, og trykk deretter Enter. Hvis "ie4" vises, kjører du Internet Explorer 4.0. Hvis "ie" vises, kjører du Internet Explorer 5.0.
 4. Ved ledeteksten skriver du inn CD ie * / ux10, og trykk deretter Enter.
 5. Hvis du har Internet Explorer 4.0, skriver du inn ls -l libschannel.sl, og trykk deretter Enter. Hvis du har Internet Explorer 5.0, skriver du inn ls -l libcrypt32.sl, og trykk deretter Enter.
 6. Sammenlign filinformasjonen med tabellen nedenfor til å Fastslå versjonen av Internet Explorer som er installert på din datamaskinen.
  Skjul denne tabellenVis denne tabellen
  FilVersjonStørrelseProdukt
  libschannel.sl4.71.2004.9181,023Internet Explorer 4.01 40-biters
  libschannel.sl4.71.2004.9181,025Internet Explorer 4.01 128-biters
  libcrypt32.sl5.00.2013.13121,064,393Internet Explorer 5 40-biters
  libcrypt32.sl5.00.2013.13121,072,589Internet Explorer 5.0 128-biters


Egenskaper

Artikkel-ID: 969393 - Forrige gjennomgang: 6. september 2012 - Gjennomgang: 5.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 10
Nøkkelord: 
kbmt KB969393 KbMtno
Maskinoversatt
Viktig: Denne artikkelen har blitt maskinoversatt, og dermed ikke oversatt av en person. For at alle artikler i vår database skal være oversatt til ditt språk, vil Microsoft benytte både personoversatte og maskinoversatte artikler. Det er viktig å merke seg at en maskinoversatt artikkel ikke alltid er perfekt. Det kan forekomme stave, strukturelle eller grammatiske feil. Microsoft er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skade ved bruk av innhold i artikkel som måtte forårsakes av feiloversettelse. Microsoft vil jevnlig oppdatere sitt maskinoversettelses programvare.
Den engelske versjonen av denne artikkelen er den følgende: 969393

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com