Numer ID artykułu: 969393 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.

Przeglądania z Internet Explorer 10.Programu Internet Explorer 9.Programu Internet Explorer 8.Programu Internet Explorer 7.Programu Internet Explorer 6.Programu Internet Explorer 5.

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Ten artykuł zawiera wersję informacje o programie Internet Explorer. W tym artykule omówiono także jak określić, która wersja programu Internet Explorer jest zainstalowana na komputerze.

Wydanie wersji programu Internet Explorer dla systemu Windows

Numery wersji programu Internet Explorer dla systemu Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition (Me), Windows 2000, systemu Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 i Windows 8, użyj następującego formatu:
wersja główna.wersja pomocnicza.numer kompilacji.numer subbuild
Ta tabela zawiera możliwe numery wersji programu Internet Explorer.

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
WersjaProdukt
4.40.308Program Internet Explorer w wersji 1.0 (Plus! dla systemu Windows 95)
4.40.520Program Internet Explorer 2.0
4.70.1155Program Internet Explorer 3.0
4.70.1158Program Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
4.70.1215Program Internet Explorer 3.01
4.70.1300Internet Explorer 3.02 i 3.02a
4.71.544Internet Explorer 4.0 platformy Podgląd 1.0 (PP1)
4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 platformy Podgląd 2.0 (PP2)
4.71.1712.6Program Internet Explorer 4.0
4.72.2106.8Internet Explorer 4.01
4.72.3110.8Internet Explorer 4.01 z dodatkiem Service Pack 1 (Windows 98)
4.72.3612.1713Internet Explorer 4.01 z dodatkiem Service Pack 2
5.00.0518.10Program Internet Explorer 5 Developer Preview (Beta 1)
5.00.0910.1309Internet Explorer 5 Beta (Beta 2)
5.00.2014.0216Program Internet Explorer 5
5.00.2314.1003Program Internet Explorer 5 (Office 2000)
5.00.2614.3500Program Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows. 2000 Beta 3, kompilacja 5.00.2031)
5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC1, kompilacja 5.00.2072)
5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2, kompilacja 5.00.2128)
5.00.2919.6307Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (Windows 2000, kompilacja 5.00.2195)
5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP1 (Windows 2000 z dodatkiem SP1)
5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP1 (Windows 95 i 98 i Windows NT 4.0)
5.00.3314.2101Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP2 (Windows 95 i 98 i Windows NT 4.0)
5.00.3315.1000Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP2 (Windows 2000 z dodatkiem SP2)
5.00.3502.1000Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP3 (tylko Windows 2000 SP3)
5.00.3700.1000Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP4 (tylko w systemie Windows 2000 SP4)
5.50.3825.1300Program Internet Explorer 5.5 Developer Preview (Beta)
5.50.4030.2400Program Internet Explorer 5.5 i Internet narzędzia Beta
oznaczona numerem 5.50.4134.0100Internet Explorer 5.5 dla systemu Windows Me (4.90.3000)
5.50.4134.0600Program Internet Explorer 5.5
5.50.4308.2900Internet Explorer 5.5 Advanced Security Privacy Beta
5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 z dodatkiem Service Pack 1
5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 z dodatkiem Service Pack 2
6.00.2462.0000 Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)
6.00.2479.0006Internet Explorer 6 publicznych odświeżanie podglądu (Beta)
6.00.2600.0000Internet Explorer 6 (Windows XP)
6.00.2800.1106Internet Explorer 6 Z dodatkiem Service Pack 1 (SP1 systemu Windows XP)
6.00.2900.2180 Internet Explorer 6 dla systemu Windows XP z dodatkiem SP2
6.00.2900.5512 Internet Explorer 6 dla systemu Windows XP z dodatkiem SP3
6.00.3663.0000Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003 w wersji RC1
6.00.3718.0000Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003 RC2.
6.00.3790.0000Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003 (wydanie)
6.00.3790.1830Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 i Windows XP x 64
6.00.3790.3959Internet Explorer 6 z dodatkiem SP2 dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 i Windows XP x 64
7.00.5730.1100Internet Explorer 7 dla systemu Windows XP i Windows Server 2003
7.00.5730.1300Internet Explorer 7 dla systemu Windows XP i Windows Server 2003
7.00.6000.16386Internet Explorer 7 dla systemu Windows Vista
7.00.6000.16441Internet Explorer 7 dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 x 64
7.00.6000.16441Internet Explorer 7 dla systemu Windows XP SP2, x 64
7.00.6001.1800Internet Explorer 7 dla systemu Windows Server 2008 i Windows Vista z dodatkiem SP1
8.00.6001.17184Program Internet Explorer 8 Beta 1
8.00.6001.18241Program Internet Explorer 8 Beta 2
8.00.6001.18372Program Internet Explorer 8 RC1
8.00.6001.18702Program Internet Explorer 8 dla systemu Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows Server 2008
8.00.7000.00000Program Internet Explorer 8 dla systemu Windows 7 Beta
8.00.7600.16385Program Internet Explorer 8 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (release)
9.0.8080.16413Internet Explorer 9 RC
9.0.8112.16421RTM programu Internet Explorer 9
10.0.8250.00000Podgląd programu Internet Explorer 10 konsumenta
10.0.8400.00000Podgląd programu Internet Explorer 10 wydania
10.0.9200.16384Internet Explorer 10 dla systemu Windows 8
Uwagi
 • Pomocniczy numer wersji, numer kompilacji i numeru subbuild może być wyświetlany bez końcowe zera. Na przykład w wersji 7.00.5730.1100 może być wyświetlany jako 7.0.5730.11.
 • Wszystkie wersje programu Internet Explorer 5.0 (i nowsze wersje, które są dostosowane do usługi Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK)) zawiera jeden z następujących ciągów po numerze wersji. Aby wyświetlić te informacje, w menu Pomoc kliknij temat :
  Międzyfirmowe = dostawca zawartości internetowej
  TO = Internet usługodawca
  CO = administratora firmowego
 • Internet Explorer w wersji 4.0 i nowsze wersje zawierają linii Wersje aktualizacji , który wyświetla listę wszystkich zainstalowanych aktualizacji lub poprawek do bieżącej wersji programu Internet Explorer. Aktualizacji dodatku Service Pack 2 dla programu Internet Explorer 4.01 lub Internet Explorer 5.0 i nowszych wersji są wymienione według ich odpowiedni numer artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
 • Na liście numery wersji programu Internet Explorer są oparte na wersji systemu Windows. Numery listy mogą być zmieniane przez najnowsze poprawki.
 • Numer kompilacji programu Internet Explorer w wersji systemu Windows Vista jest taka sama, jak w innych wersjach.
 • Informacji o różnicach między 7.00.5730.1100 i 7.00.5730.1300 wersji programu Internet Explorer 7 odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:
  http://blogs.msdn.com/ie/Archive/2007/10/04/Internet-Explorer-7-Update.aspx

Zmiany w oknie dialogowym Internet Explorer w programie Internet Explorer 9 i Internet Explorer 10

W oknie dialogowym Internet Explorer można otworzyć, klikając przycisk Pomoc, a następnie klikając polecenie Internet Explorer. Lub naciśnij klawisze Alt + X, a następnie naciśnij klawisz A.


Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
IE9RTM
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
IE 10 - okno dialogowe programu Internet Explorer — informacje
Zmiana jednej z poprzednich wersji programu Internet Explorer jest jak wykorzystujemy polu Wersje aktualizacji . Pole jest aktualizowane każdej aktualizacji programu Internet Explorer 9 lub Internet Explorer 10. Numer wersji ma następujące składniki:

 • Pole wersji głównych App pozostanie 9 lub 10.
 • Pole wersja pomocnicza App pozostanie 0.
 • Pole wydania aktualizacji spowodują przyrost wartości 1 dla każdej aktualizacji programu Internet Explorer jest zwalniane.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
IE9PartsKażdej aktualizacji (na przykład, zawiera artykuł bazy wiedzy skojarzonych KB2360131 -MS10-071: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer) skojarzony z nim. Artykuł zawiera szczegółowe informacje o co jest zawarte w aktualizacji i udostępnia szczegółowe informacje na temat plików binarnych, które są aktualizowane. W oknie dialogowym Internet Explorer zawiera łącze do artykułu bazy wiedzy Microsoft skojarzony z ostatnio zainstalowaną aktualizację programu Internet Explorer jako prosty sposób, aby uzyskać więcej informacji.

Na przykład, jeśli został zainstalowany pierwszej aktualizacji dla programu Internet Explorer 9, w oknie dialogowym Internet Explorer będzie miał łącze do "wersje aktualizacji: 9.0.1 ()KB2530548)."


Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
IE9Update

Jak określić wersję programu Internet Explorer dla systemu Windows

Aby określić wersję programu Internet Explorer, użyj dowolnej z następujących metod:
 • We wszystkich wersjach programu Internet Explorer w menu Pomoc kliknij polecenie Internet Explorer . Informacje na temat produktu i wersji są wyświetlane w pojawi się okno dialogowe.
 • Za pomocą rejestru. Aby określić wersję programu Internet Explorer wyświetlanie następującego klucza rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer
  Jeśli ten klucz jest wartość "wersja", jest zainstalowany program Internet Explorer 4.0 lub nowszy. Wartość ciągu wersja zawiera numer wersji programu Internet Explorer 4.0 (lub nowszym), zainstalowanego na komputerze. (Na przykład, wartość ciągu wersji programu Internet Explorer 5 jest "5.0.2014.0216"). Należy pamiętać, że tylko jeden zero jest przechowywany w rejestrze dla pomocniczy numer wersji, jeśli pomocniczy numer wersji jest 00. Jeśli nie jest pomocniczy numer wersji 00, przechowywana wartość pełnej wersji. (Na przykład 5.50.4807.2300 jest przechowywane w rejestrze jako 5.50.4807.2300.)

  Uwaga Wartość ciągu wersji programu Internet Explorer 10 jest 9.10.9200.16384 i svcVersion wartość ciągu jest 10.0.9200.16384.

  Program Internet Explorer 3.x nie dodaje wartość wersji w rejestrze. Zamiast tego dodaje wartość "build" do tego samego klucza rejestru i aktualizuje wartość ciągu "IVer" do "103." Dla zachowania zgodności z poprzednimi wersjami programu Internet Explorer 4.0 i nowsze wersje zmienić lub dodać wartość kompilacji. Dla programu Internet Explorer 3.x, wartość kompilacji jest ciąg zawierający numer kompilacji czterech znaków. (Na przykład "1300" jest wartość kompilacji programu Internet Explorer 3.02). Dla programu Internet Explorer 4.0 i nowszych wartość kompilacji jest ciąg, który zawiera wartość pięć znaków, następuje kropka i cztery więcej znaków w następującym formacie:
  Liczba głównych versionbuild.numer subbuild
  Na przykład wartość "build" dla programu Internet Explorer 5 jest "52014.0216".
 • Sprawdź wersję programu Internet Explorer przy użyciu Plik Shdocvw.dll:

  Dla programu Internet Explorer 3.0 do 6 zaimplementowano przeglądarki w pliku Shdocvw.dll (obiekt powłoki dokumentu i sterowania biblioteki). Aby określić wersję programu Internet Explorer 3.0 do 6 zainstalowanego na komputerze, można użyć wersji pliku Shdocvw.dll. Aby określić numer wersji programu Internet Explorer 7, należy określić numer wersji Iexplore.exe. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij Pliki lub foldery.
  2. W polu Nazwa wpisz Shdocvw.dll, a następnie kliknij przycisk Znajdź teraz.
  3. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Shdocvw.dll , a następnie kliknij Właściwości.
  4. Kliknij kartę wersja .
  5. Powtórz kroki od 2 do 4, ale w kroku 2, wpisz zamiast Iexplore.exe. Jeśli wersja Iexplore.exe jest 7.xInternet Explorer 7 jest zainstalowany. Użyć tabeli wersji programu Internet Explorer w tym artykule, aby porównać numer wersji i wydania wersji programu Internet Explorer 7.
  W tabeli wymieniono różne wersje pliku Shdocvw.dll i odpowiednie wersje programu Internet Explorer.
  Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
  WersjaProdukt
  4.70.1155Program Internet Explorer 3.0
  4.70.1158Program Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
  4.70.1215Program Internet Explorer 3.01
  4.70.1300Internet Explorer 3.02 i 3.02a
  4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 platformy Podgląd 2.0 (PP2)
  4.71.1712.5Program Internet Explorer 4.0
  4.72.2106.7Internet Explorer 4.01
  4.72.3110.3Internet Explorer 4.01 z dodatkiem Service Pack 1 (Windows 98)
  4.72.3612.1707Internet Explorer 4.01 z dodatkiem Service Pack 2
  5.00.0518.5Program Internet Explorer 5 Developer Preview (Beta 1)
  5.00.0910.1308Internet Explorer 5 Beta (Beta 2)
  5.00.2014.213Program Internet Explorer 5
  5.00.2314.1000Program Internet Explorer 5 (Office 2000)
  5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows. 2000 Beta 3, kompilacja 5.00.2031)
  5.00.2614.3500Program Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
  5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC1, kompilacja 5.00.2072)
  5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2, kompilacja 5.00.2128)
  5.00.2919.6307Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
  5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (Windows 2000, kompilacja 5.00.2195)
  5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP1 (Windows 2000 z dodatkiem SP1)
  5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP1 (Windows 95 i 98 i Windows NT 4.0)
  5.00.3314.2100Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP2 (Windows 95 i 98 i Windows NT 4.0)
  5.00.3315.2879Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP2 (Windows 2000 z dodatkiem SP2)
  5.00.3502.5400Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP3 (tylko Windows 2000 SP3)
  5.00.3700.6668Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP4 (tylko w systemie Windows 2000 SP4)
  5.50.3825.1300Program Internet Explorer 5.5 Developer Preview (Beta)
  5.50.4030.2400Program Internet Explorer 5.5 i Internet narzędzia Beta
  oznaczona numerem 5.50.4134.0100Internet Explorer 5.5 dla systemu Windows Me (4.90.3000)
  5.50.4134.0600Program Internet Explorer 5.5
  5.50.4308.2900Internet Explorer 5.5 Advanced Security Privacy Beta
  5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 z dodatkiem Service Pack 1
  5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 z dodatkiem Service Pack 2
  6.00.2462.0000Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)
  6.00.2479.0006Internet Explorer 6 publicznych odświeżanie podglądu (Beta)
  6.00.2600.0000Internet Explorer 6 (Windows XP)
  6.00.2800.1106Internet Explorer 6 Z dodatkiem Service Pack 1 (SP1 systemu Windows XP)
  6.00.2900.2180Internet Explorer 6 dla systemu Windows XP z dodatkiem SP2
  6.00.2900.5512Internet Explorer 6 dla systemu Windows XP z dodatkiem SP3
  6.00.2800.1278Internet Explorer 6 aktualizacji v.01 Developer Preview (SP1b Beta)
  6.00.2800.1314Internet Explorer 6 aktualizacji v.04 Developer Preview (SP1b Beta)
  6.00.3663.0000Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003 w wersji RC1
  6.00.3718.0000Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003 RC2.
  6.00.3790.0000Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003 (wydanie)
  6.00.3790.1830Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 i Windows XP x 64


  Uwagi
  • Pomocniczy numer wersji, numer kompilacji i numeru subbuild może być wyświetlany bez końcowe zera. Na przykład w wersji 7.00.5730.1100 może być wyświetlany jako 7.0.5730.11.
  • Plik Shdocvw.dll jest instalowany w folderze %Windir%\System32 w systemie Windows 95, Windows 98 i Windows Millennium Edition. Plik Shdocvw.dll jest instalowany w folderze %Windir%\System32 w systemie Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003. Jeśli plik Shdocvw.dll nie istnieje, program Internet Explorer jest niepoprawnie zainstalowany lub nie jest zainstalowany.
  • Wersja pliku Shdocvw.dll na komputerze nie jest wymienione w tej tabeli, zainstalowano poprawkę programu Internet Explorer, aktualizacja lub aktualizację zabezpieczeń, która zawiera nowszą wersję pliku Shdocvw.dll. Na przykład Shdocvw.dll wersji 6.0.2800.1170 dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 jest uwzględniona w biuletynie MS03-015: kwiecień 2003, zbiorcza poprawka dla pakietu Internet Explorer (813489). Jeśli wersję Shdocvw.dll nie znajduje się w tej tabeli, działają wersję programu Internet Explorer ma najbliższy numer wersji jest wcześniejsza niż numer wersji programu. Aby określić, którą poprawkę programu Internet Explorer, aktualizacji lub aktualizacja zabezpieczeń jest zainstalowana, wyszukiwania Shdocvw.dll numer wersji na komputerze i "Shdocvw.dll" w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.
  • Aktualizacja programu Internet Explorer 6, v.01 i v.04 są wstępne wersje programu Internet Explorer 6, które zmienić zachowanie programu Internet Explorer, gdy program ładuje formantów ActiveX. Wstępną aktualizacje są instalowane w trybie side-by-side i nie wpływa na instalacji wersji numer lub Internet Explorer 6 SP1 (6.00.2800.1106). Aktualizacja programu Internet Explorer 6, v.01 i v.04 wymaga dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych aktualizacji wstępną, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:
   http://msdn.microsoft.com/en-us/ie/bb969055.aspx
  • Na liście numery wersji programu Internet Explorer są oparte na wersji systemu Windows. Numery listy mogą być zmieniane przez najnowsze poprawki.
 • Określ wersję programu Internet Explorer przy użyciu skryptu:

  Wszystkie wersje programu Internet Explorer wysłać informacje o wersji w nagłówku informacje agenta użytkownika Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Informacje te mogą być odczytywane ze skryptu na stronie sieci Web. Informacji o sposobach używania skryptu, aby uzyskać numer wersji programu Internet Explorer, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  167820 Jak określić wersję przeglądarki ze skryptu
  272413 Jak ustalić typ przeglądarki skryptu po stronie serwera, bez obiektu BrowserType
  Strony sieci Web deweloperzy mogą używać tej informacji, aby wykorzystać nowe funkcje w nowszych wersjach programu Internet Explorer (na przykład Dynamic HTML lub kanałów w programie Internet Explorer 4.x) i obniżania wersji dla wcześniejszych wersji programu Internet Explorer, które nie obsługują te funkcje.

  Jeśli jednoznacznie identyfikują programu Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej wersji programu (w Microsoft Win32 i UNIX platforms), należy użyć metody isComponentInstalled lub getComponentVersion zachowania CLIENTCAPS. Dla informacji dotyczących tych metod zobacz następujące witryny sieci Web firmy Microsoft:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms531357.aspx

  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms531350.aspx
  Uwaga Metody te nie działają, jeśli klient nie jest program Internet Explorer 5 lub nowszy (platformie Microsoft Win32 i UNIX tylko).

Internet Explorer w wersji dla innych systemów operacyjnych

Internet Explorer dla systemu Windows 3.1, program Internet Explorer dla systemu UNIX Sun Solaris, programu Internet Explorer dla systemu UNIX na komputerze HP-UX i programu Internet Explorer dla komputerów Macintosh nie są już dostępne z lub obsługiwane przez firmę Microsoft.

Program Internet Explorer dla komputerów Macintosh lub Windows 3.1

W programie Internet Explorer w menu Pomoc kliknij polecenie Internet Explorer . Na komputerze Macintosh należy kliknąć menu AppleInternet Explorer . Numer wersji jest wyświetlany w oknie dialogowym, wyświetlonym. Numery wersji możliwe są następujące:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Windows 3.1Macintosh Classic *Macintosh OS X
2.02.05.1.1
2.012.15.1.2
2.13.05.1.3
3.03.0a5.1.4
3.0a3.01A5.2
3.014.05.2.1
3.02a4.55.2.2
4.04.5.15.2.3
55.01
5.1
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
Uwaga Jeśli numer wersji 3.0, należy także sprawdzić kompilacja Liczba obok numeru wersji. Aby ustalić, czy są uruchomione silnego szyfrowania 128-bitowych wersji programu Internet Explorer dla komputerów Macintosh, kliknij menu AppleInternet Explorer , a następnie kliknij wsparcia. Pole Szyfrowanie powinien zawierać bieżący poziom szyfrowania. Oto przykłady:
 • 40-Bitowe wersji międzynarodowej/eksportu
 • 128-Bitowe nas domowych (nie do wywozu)
Innym sposobem ustalenia, czy jest uruchomiona wersja silnego szyfrowania 128-bitowego jest użyć polecenia Get Info na jeden z następujących plików (w zależności od rodziny procesorów, PowerPC lub 68xxx), a następnie sprawdź informacje o wersji:
 • System MS: rozszerzenia: Folder biblioteki Folder: MS Internet Biblioteka (PPC)
 • System MS: rozszerzenia: Folder biblioteki Folder: MS Internet Biblioteka (68 K)

Program Internet Explorer dla systemu UNIX Sun Solaris

Aby ustalić wersję programu Internet Explorer jest zainstalowana na komputerze Solaris SPARC, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz okno terminalu. Określanie ścieżki zainstalowanych plików programu Internet Explorer. (Domyślna ścieżka to/usr/local/microsoft /, używanej w poniższych krokach jako przykład ścieżki).
 2. W wierszu polecenia wpisz: dysk CD /usr/local/Microsoft, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Typ ls -d ie *, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli "ie4" jest wyświetlany, uruchamiasz program Internet Explorer 4.0. Jeśli "ie" jest wyświetlany jest uruchomiony program Internet Explorer 5.0.
 4. W wierszu polecenia wpisz: CD ie * / sunos5, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 5. Typ ls -l libschannel.so, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 6. Porównać informacje w poniższej tabeli do Sprawdź wersję programu Internet Explorer zainstalowanego na użytkownika komputer.
  Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
  PlikWersjaRozmiarProdukt
  libschannel.so4.71.2011.4257,668Internet Explorer 4.01 40-bitowe
  libschannel.so4.71.2011.4257,744Internet Explorer 4.01 128-bitowego
  libschannel.so5.00.2013.1312524,692Program Internet Explorer 5.0 40-bitowe
  libschannel.so5.00.2013.1312523,180Program Internet Explorer 5.0 128-bitowego
  libschannel.so5.00.2013.2002523,672Internet Explorer 5.0 z dodatkiem SP1 Beta 128-bitowego

Program Internet Explorer dla systemu UNIX na komputerze HP-UX

Aby ustalić wersję programu Internet Explorer jest zainstalowana na komputerze HP-UX, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz okno terminalu. Określanie ścieżki zainstalowanych plików programu Internet Explorer. (Domyślna ścieżka to/usr/local/microsoft /, używanej w poniższych krokach jako przykład ścieżki).
 2. W wierszu polecenia wpisz: dysk CD /usr/local/Microsoft, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Typ ls -d ie *, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli "ie4" jest wyświetlany, uruchamiasz program Internet Explorer 4.0. Jeśli "ie" jest wyświetlany jest uruchomiony program Internet Explorer 5.0.
 4. W wierszu polecenia wpisz: CD ie * / ux10, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 5. Jeśli program Internet Explorer 4.0, należy wpisać ls -l libschannel.SL, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli program Internet Explorer 5.0, wpisz ls -l libcrypt32.sl, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 6. Porównać informacje w poniższej tabeli do Sprawdź wersję programu Internet Explorer zainstalowanego na użytkownika komputer.
  Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
  PlikWersjaRozmiarProdukt
  libschannel.SL4.71.2004.9181,023Internet Explorer 4.01 40-bitowe
  libschannel.SL4.71.2004.9181,025Internet Explorer 4.01 128-bitowego
  libcrypt32.SL5.00.2013.13121,064,393Program Internet Explorer 5.0 40-bitowe
  libcrypt32.SL5.00.2013.13121,072,589Program Internet Explorer 5.0 128-bitowego


Właściwości

Numer ID artykułu: 969393 - Ostatnia weryfikacja: 6 września 2012 - Weryfikacja: 4.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 10
Słowa kluczowe: 
kbmt KB969393 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 969393

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com