Artikel-id: 969393 - Visa produkter som artikeln gäller.

Du surfar med Internet Explorer 10.Internet Explorer 9.Internet Explorer 8.Internet Explorer 7.Internet Explorer 6.Internet Explorer 5.

Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

Den här artikeln innehåller versionsinformation om Internet Explorer. Den här artikeln beskrivs också hur du avgör vilken version av Internet Explorer är installerat på datorn.

Utgivna versioner av Internet Explorer för Windows

Versionsnummer för Internet Explorer för Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, Windows Millennium Edition (ME), Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 och 8 i Windows använder följande format:
huvudversion.delversion.build-nummer.subbuild nummer
Den här tabellen visar möjliga versionsnummer för Internet Explorer.

Dölj tabellenVisa tabellen
VersionProdukt
4.40.308Internet Explorer 1.0 (Plus! för Windows 95)
4.40.520Internet Explorer 2.0
4.70.1155Internet Explorer 3.0
4.70.1158Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
4.70.1215Internet Explorer 3.01
4.70.1300Internet Explorer 3.02 och 3.02a
4.71.544Internet Explorer 4.0 plattform Preview 1.0 (PP1)
4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 plattform Preview 2.0 (PP2)
4.71.1712.6Internet Explorer 4.0
4.72.2106.8Internet Explorer 4.01
4.72.3110.8Internet Explorer 4.01 servicepack 1 (Windows 98)
4.72.3612.1713Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
5.00.0518.10Internet Explorer 5 utvecklare förhandsgranska (Beta 1)
5.00.0910.1309Betaversionen av Internet Explorer 5 (Beta 2)
5.00.2014.0216Internet Explorer 5
5.00.2314.1003Internet Explorer 5 (Office 2000)
5.00.2614.3500Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 Beta 3, build 5.00.2031)
5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC1 build 5.00.2072)
5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2 build 5.00.2128)
5.00.2919.6307Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 build 5.00.2195)
5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 SP1 (SP1 för Windows 2000)
5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 95/98 och Windows NT 4.0)
5.00.3314.2101Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 95/98 och Windows NT 4.0)
5.00.3315.1000Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 2000 SP2)
5.00.3502.1000Internet Explorer 5.01 SP3 (endast Windows 2000 SP3)
5.00.3700.1000Internet Explorer 5.01 SP4 (endast Windows 2000 SP4)
5.50.3825.1300Internet Explorer 5.5 utvecklare förhandsgranska (Beta)
5.50.4030.2400Internet Explorer 5.5 & betaversionen av Internet-verktyg
version 5.50.4134.0100Internet Explorer 5.5 för Windows Me (4.90.3000)
5.50.4134.0600Internet Explorer 5.5
5.50.4308.2900Internet Explorer 5.5 avancerade Security Privacy Beta
5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 servicepack 1
5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
6.00.2462.0000 Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)
6.00.2479.0006Uppdatering av Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)
6.00.2600.0000Internet Explorer 6 (Windows XP)
6.00.2800.1106Internet Explorer 6 servicepack 1 (SP1 för Windows XP)
6.00.2900.2180 Internet Explorer 6 för Windows XP SP2
6.00.2900.5512 Internet Explorer 6 för Windows XP SP3
6.00.3663.0000Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 RC1
6.00.3718.0000Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 RC2
6.00.3790.0000Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 (utgåva)
6.00.3790.1830Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 SP1 och Windows XP x 64
6.00.3790.3959Internet Explorer 6 SP2 för Windows Server 2003 SP1 och Windows XP x 64
7.00.5730.1100Internet Explorer 7 för Windows XP och Windows Server 2003
7.00.5730.1300Internet Explorer 7 för Windows XP och Windows Server 2003
7.00.6000.16386Internet Explorer 7 för Windows Vista
7.00.6000.16441Internet Explorer 7 för Windows Server 2003 SP2 x 64
7.00.6000.16441Internet Explorer 7 för Windows XP SP2, x 64
7.00.6001.1800Internet Explorer 7 för Windows Server 2008 och Windows Vista SP1
8.00.6001.17184Internet Explorer 8 Beta 1
8.00.6001.18241Internet Explorer 8 Beta 2
8.00.6001.18372Internet Explorer 8 RC1
8.00.6001.18702Internet Explorer 8 för Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 och Windows Server 2008
8.00.7000.00000Internet Explorer 8 för Windows 7 Beta
8.00.7600.16385Internet Explorer 8 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 (utgåva)
9.0.8080.16413Internet Explorer 9 RC
9.0.8112.16421Internet Explorer 9 RTM
10.0.8250.00000Internet Explorer 10 konsumenten Preview
10.0.8400.00000Internet Explorer 10 Release Preview
10.0.9200.16384Internet Explorer 10 för Windows 8
Anteckningar
 • Det lägre versionsnumret, build-nummer och subbuild nummer kan visas utan efterföljande nollor. Version 7.00.5730.1100 kan till exempel visas som 7.0.5730.11.
 • Alla versioner av Internet Explorer 5.0 (och senare versioner som har anpassats med Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK)) innehåller en av följande strängar efter versionsnumret. Om du vill visa informationen på omHjälp -menyn:
  KI = Internet-innehållsleverantör
  ÄR = Internet-tjänstprovider
  CO = företagsadministratör
 • Internet Explorer version 4.0 och senare versioner kan du inkludera en rad i Uppdaterade versioner med alla installerade uppdateringar och snabbkorrigeringar av den aktuella versionen av Internet Explorer. Uppdateringar av Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 eller Internet Explorer 5.0 och senare versioner visas efter deras motsvarande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base.
 • Versionsnummer för Internet Explorer i listan baseras på Windows-versioner. Tal i listan kan ändras av senaste snabbkorrigeringen.
 • Build-nummer för Internet Explorer i slutversionen av Windows Vista är densamma som i andra versioner.
 • Information om skillnader mellan 7.00.5730.1100 och 7.00.5730.1300-versionen av Internet Explorer 7 finns på följande Microsoft-webbplats:
  http://blogs.msdn.com/ie/archive/2007/10/04/Internet-Explorer-7-Update.aspx

Ändringar i dialogrutan om Internet Explorer i Internet Explorer 9 och 10 i Internet Explorer

Du kan öppna dialogrutan Om Internet Explorer genom att klicka på Hjälp och sedan på om Internet Explorer. Eller tryck på Alt + X och sedan trycka på A.


Dölj bildenVisa bilden
IE9RTM
Dölj bildenVisa bilden
IE 10 - om dialogrutan Internet Explorer
En ändring från tidigare versioner av Internet Explorer är hur vi kan använda fältet Uppdaterade versioner . Fältet uppdateras varje gång Internet Explorer 9 eller 10 för Internet Explorer uppdateras. Versionsnumret har följande komponenter:

 • Fältet App större version förblir 9 eller 10.
 • Fältet App lägre version förblir 0.
 • Fältet uppdatering revidering kommer ökas med 1 för varje uppdatering av Internet Explorer som har getts ut.

Dölj bildenVisa bilden
IE9PartsAlla uppdateringar har en associerad Knowledge base-artikel (t.ex. KB2360131 -MS10-071: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer) som är associerade med den. Artikeln innehåller detaljerad information om vad som ingår i uppdateringen och ger också detaljerad information om binärfilerna uppdateras. I dialogrutan Om Internet Explorer innehåller en länk till Microsoft Knowledge Base-artikel som är associerad med nyligen installerade uppdateringen för Internet Explorer som ett enkelt sätt att få mer information.

Till exempel om den första uppdateringen för Internet Explorer 9 har installerats i dialogrutan Om Internet Explorer har en länk till "Uppdatera versioner: 9.0.1 ()KB2530548)."


Dölj bildenVisa bilden
IE9Update

Hur du avgör vilken version av Internet Explorer för Windows

Om du vill kontrollera vilken version av Internet Explorer använder du någon av följande metoder:
 • Klicka på Internet ExplorerHjälp -menyn i alla versioner av Internet Explorer. Information om produkt och version visas i dialogrutan som visas.
 • Använd registret. Du kan avgöra vilken version av Internet Explorer genom att visa följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer
  Om värdet "version" visas i den här nyckeln Internet Explorer 4.0 eller en senare version är installerad. Strängvärdet version innehåller versionsnumret för Internet Explorer 4.0 (eller senare) som är installerad på datorn. (Till exempel version-strängvärdet för Internet Explorer 5 är "5.0.2014.0216"). Tänk på att endast en nolla lagras i registret för delversionsnumret om det lägre versionsnumret är 00. Om inte det lägre versionsnumret är 00, lagras värdet fullständig version. (T ex 5.50.4807.2300 lagras i registret som 5.50.4807.2300.)

  Obs! Version-strängvärdet för Internet Explorer 10 är 9.10.9200.16384 och svcVersion är 10.0.9200.16384.

  Internet Explorer 3.x lägger inte till värdet i registret. I stället läggs "build"-värdet till i samma registernyckel och uppdaterar strängvärdet "IVer uppdateras" till "103". Ändra eller lägga till build-värdet för bakåtkompatibilitet, Internet Explorer 4.0 och senare versioner. För Internet Explorer 3.x, build-värdet är en sträng som innehåller fyra tecken build-nummer. (Till exempel "1300" är build-värdet för Internet Explorer 3.02). För Internet Explorer 4.0 och senare versioner är build-värdet en sträng som innehåller ett värde med fem tecken, följt av en punkt och fyra ytterligare tecken, i följande format:
  många större versionbuild.subbuild nummer
  Till exempel är "build"-värdet för Internet Explorer 5 "52014.0216".
 • Kontrollera vilken version av Internet Explorer genom att använda den Filen Shdocvw.dll:

  Internet Explorer 3.0 till och med 6 är webbläsaren implementerad i filen Shdocvw.dll (Shell Document Object and Control Library). Du kan använda versionen av filen Shdocvw.dll för att avgöra vilken version av Internet Explorer 3.0 till och med 6 som är installerad på datorn. Ta reda på versionsnumret för Internet Explorer 7, måste du bestämma Iexplore.exe versionsnummer. Detta gör du så här:
  1. Klicka på Start, peka på Sökoch klicka sedan på Filer eller mappar.
  2. I rutan namn skriver du: Shdocvw.dll, och klicka sedan på Sök nu.
  3. Högerklicka på filen Shdocvw.dll i listan över filer och klicka sedan på Egenskaper.
  4. Klicka på fliken Version .
  5. Upprepa steg 2 till 4, men i steg 2, i stället skriver iexplore.exe. Om Iexplore.exe-versionen är 7.xInternet Explorer 7 är installerat. Använd tabellen av Internet Explorer-versioner tidigare i denna artikel för att jämföra versionsnumret om du vill frigöra versioner av Internet Explorer 7.
  Den här tabellen visar de olika versionerna av filen Shdocvw.dll och motsvarande versioner av Internet Explorer.
  Dölj tabellenVisa tabellen
  VersionProdukt
  4.70.1155Internet Explorer 3.0
  4.70.1158Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
  4.70.1215Internet Explorer 3.01
  4.70.1300Internet Explorer 3.02 och 3.02a
  4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 plattform Preview 2.0 (PP2)
  4.71.1712.5Internet Explorer 4.0
  4.72.2106.7Internet Explorer 4.01
  4.72.3110.3Internet Explorer 4.01 servicepack 1 (Windows 98)
  4.72.3612.1707Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
  5.00.0518.5Internet Explorer 5 utvecklare förhandsgranska (Beta 1)
  5.00.0910.1308Betaversionen av Internet Explorer 5 (Beta 2)
  5.00.2014.213Internet Explorer 5
  5.00.2314.1000Internet Explorer 5 (Office 2000)
  5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 Beta 3, build 5.00.2031)
  5.00.2614.3500Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
  5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC1 build 5.00.2072)
  5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2 build 5.00.2128)
  5.00.2919.6307Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
  5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 build 5.00.2195)
  5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 SP1 (SP1 för Windows 2000)
  5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 95/98 och Windows NT 4.0)
  5.00.3314.2100Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 95/98 och Windows NT 4.0)
  5.00.3315.2879Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 2000 SP2)
  5.00.3502.5400Internet Explorer 5.01 SP3 (endast Windows 2000 SP3)
  5.00.3700.6668Internet Explorer 5.01 SP4 (endast Windows 2000 SP4)
  5.50.3825.1300Internet Explorer 5.5 utvecklare förhandsgranska (Beta)
  5.50.4030.2400Internet Explorer 5.5 & betaversionen av Internet-verktyg
  version 5.50.4134.0100Internet Explorer 5.5 för Windows Me (4.90.3000)
  5.50.4134.0600Internet Explorer 5.5
  5.50.4308.2900Internet Explorer 5.5 avancerade Security Privacy Beta
  5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 servicepack 1
  5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
  6.00.2462.0000Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)
  6.00.2479.0006Uppdatering av Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)
  6.00.2600.0000Internet Explorer 6 (Windows XP)
  6.00.2800.1106Internet Explorer 6 servicepack 1 (SP1 för Windows XP)
  6.00.2900.2180Internet Explorer 6 för Windows XP SP2
  6.00.2900.5512Internet Explorer 6 för Windows XP SP3
  6.00.2800.1278Internet Explorer 6 Update v.01 utvecklare förhandsgranska (SP1b Beta)
  6.00.2800.1314Internet Explorer 6 Update v.04 utvecklare förhandsgranska (SP1b Beta)
  6.00.3663.0000Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 RC1
  6.00.3718.0000Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 RC2
  6.00.3790.0000Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 (utgåva)
  6.00.3790.1830Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 SP1 och Windows XP x 64


  Anteckningar
  • Det lägre versionsnumret, build-nummer och subbuild nummer kan visas utan efterföljande nollor. Version 7.00.5730.1100 kan till exempel visas som 7.0.5730.11.
  • Filen Shdocvw.dll installeras i mappen %Windir%\System i Windows 95, Windows 98 och Windows Millennium Edition. Filen Shdocvw.dll installeras i mappen %Windir%\System32 i Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003. Om filen Shdocvw.dll inte finns, Internet Explorer installeras felaktigt eller installerat inte.
  • Om versionen av filen Shdocvw.dll på datorn inte finns med i den här tabellen har du installerat en snabbkorrigering för Internet Explorer, en uppdatering eller en uppdatering som innehåller en senare version av filen Shdocvw.dll. Till exempel Shdocvw.dll version 6.0.2800.1170 för Internet Explorer 6 SP1 ingår MS03-015: April 2003, Cumulative Patch for Internet Explorer (813489)-paketet. Om din version av Shdocvw.dll inte finns med i den här tabellen du kör versionen av Internet Explorer som har närmast versionsnummer som är tidigare än version-nummer. Söka efter Shdocvw.dll-versionsnummer på datorn och "Shdocvw.dll" i Microsoft Knowledge Base om du vill avgöra vilken Internet Explorer snabbkorrigering, uppdatering eller säkerhetsuppdatering har installerats.
  • Internet Explorer 6 Update v.01 och v.04 är förhandsversioner av Internet Explorer 6 som ändrar funktionen hos Internet Explorer när programmet läses in ActiveX-kontroller. Förhandsversioner uppdateringarna installeras i sida-vid-sida-läge och påverkar inte installationen eller versionsnumret antalet Internet Explorer 6 SP1 (6.00.2800.1106). Internet Explorer 6 Update v.01 och v.04 kräver Windows XP Service Pack 1. Mer information om dessa förhandsversioner uppdateringar finns på följande Microsoft-webbplats:
   http://msdn.microsoft.com/en-us/IE/bb969055.aspx
  • Versionsnummer för Internet Explorer i listan baseras på Windows-versioner. Tal i listan kan ändras av senaste snabbkorrigeringen.
 • Kontrollera vilken version av Internet Explorer med hjälp av ett skript:

  Alla versioner av Internet Explorer skickas versionsinformation i huvudet Hypertext Transfer Protocol (HTTP) user agent information. Den här informationen kan läsas från ett skript på en webbsida. Information om hur du använder skript för att hämta versionsnumret för Internet Explorer finns i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
  167820 Hur du tar reda på webbläsarversionen med ett skript
  272413 Hur du tar reda på webbläsartypen i skript för serversidan utan objektet BrowserType
  Webbsida-utvecklare kan använda informationen för att dra nytta av nya funktioner i senare versioner av Internet Explorer (till exempel dynamisk HTML eller kanaler i Internet Explorer 4.x) och nedgradera för tidigare versioner av Internet Explorer som inte stöder dessa funktioner.

  Om du behöver identifiera Internet Explorer version 5.0 eller senare versioner av programmet (Microsoft Win32- och UNIX-plattformar), använder du isComponentInstalled - eller getComponentVersion -metoderna i CLIENTCAPS-funktionen. Information om dessa metoder finns på följande Microsoft-webbplatser:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms531357.aspx

  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms531350.aspx
  Obs! Dessa metoder fungerar inte om klienten inte Internet Explorer 5 eller senare (på Microsoft Win32- och UNIX-plattformar bara).

Internet Explorer-versioner för andra operativsystem

Internet Explorer för Windows 3.1, Internet Explorer för UNIX på Sun Solaris, Internet Explorer för UNIX på HP-UX och Internet Explorer för Macintosh är inte längre tillgängliga från eller stöds av Microsoft.

Internet Explorer för Macintosh eller Windows 3.1

Klicka på Internet ExplorerHjälp -menyn i Internet Explorer. Klicka på Internet ExplorerApple -menyn på Macintosh. Versionsnumret visas i dialogrutan som visas. Möjliga versionsnummer är följande:
Dölj tabellenVisa tabellen
Windows 3.1Macintosh klassisk *Macintosh OS X
2.02.05.1.1
2.012.15.1.2
2.13.05.1.3
3.0.0a5.1.4
.0a3.01a5.2
3.014.05.2.1
3.02a4.55.2.2
4.04.5.15.2.3
55.01
5.1
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
Obs! Om versionsnumret är 3.0, bör du också kontrollera genereringen tal vid versionsnumret. Ta reda på om du använder 128-bitars stark kryptering-version av Internet Explorer för Macintosh, Internet ExplorerApple -menyn och klicka sedan på stöd. Rutan kryptering ska innehålla den aktuella krypteringsnivån. Här följer exempel på:
 • 40-Bitars Version av internationella och exportera
 • 128-Bitars oss inhemska (inte för Export)
Ett annat sätt att ta reda på om du använder 128-bitars stark kryptering version är att använda kommandot Get Info på något av följande filer (beroende på din processorfamiljen PowerPC eller 68xxx) och kontrollera versionsinformationen:
 • System-mappen: tillägg: MS bibliotek mapp: MS Internet Bibliotek (PPC)
 • System-mappen: tillägg: MS bibliotek mapp: MS Internet Bibliotek (68 K)

Internet Explorer för UNIX på Sun Solaris

Så här avgör vilken version av Internet Explorer som är installerad på en Solaris SPARC-dator:
 1. Öppna ett terminalfönster. Ta reda på sökvägen för installerade Internet Explorer-filer. (Standardsökvägen är/usr/lokala/microsoft /, som används i följande steg som till exempel sökvägen).
 2. I Kommandotolken skriver du: CD usr, och tryck på RETUR.
 3. Typ ls -d ie *, och tryck på RETUR. Om "ie4" visas, kör du Internet Explorer 4.0. Om "ie" visas, kör du Internet Explorer 5.0.
 4. I Kommandotolken skriver du: CD ie * / sunos5, och tryck på RETUR.
 5. Typ ls -l libschannel.so, och tryck på RETUR.
 6. Jämför filinformationen i följande tabell för att Kontrollera vilken version av Internet Explorer som är installerad på din datorn.
  Dölj tabellenVisa tabellen
  FilenVersionStorlekProdukt
  libschannel.so4.71.2011.4257,668Internet Explorer 4.01 40-bitars
  libschannel.so4.71.2011.4257,744Internet Explorer 4.01 128 bitar
  libschannel.so5.00.2013.1312524,692Internet Explorer 5.0 40-bitars
  libschannel.so5.00.2013.1312523,180Internet Explorer 5.0 128 bitar
  libschannel.so5.00.2013.2002523,672Internet Explorer 5.0 SP1 Beta 128 bitar

Internet Explorer för UNIX på HP-UX

Så här avgör vilken version av Internet Explorer som är installerad på en HP-UX-dator:
 1. Öppna ett terminalfönster. Ta reda på sökvägen för installerade Internet Explorer-filer. (Standardsökvägen är/usr/lokala/microsoft /, som används i följande steg som till exempel sökvägen).
 2. I Kommandotolken skriver du: CD usr, och tryck på RETUR.
 3. Typ ls -d ie *, och tryck på RETUR. Om "ie4" visas, kör du Internet Explorer 4.0. Om "ie" visas, kör du Internet Explorer 5.0.
 4. I Kommandotolken skriver du: CD ie * / ux10, och tryck på RETUR.
 5. Om du har Internet Explorer 4.0 Skriv ls -l libschannel.SL, och tryck på RETUR. Om du har Internet Explorer 5.0 Skriv ls -l libcrypt32.sl, och tryck på RETUR.
 6. Jämför filinformationen i följande tabell för att Kontrollera vilken version av Internet Explorer som är installerad på din datorn.
  Dölj tabellenVisa tabellen
  FilenVersionStorlekProdukt
  libschannel.SL4.71.2004.9181,023Internet Explorer 4.01 40-bitars
  libschannel.SL4.71.2004.9181,025Internet Explorer 4.01 128 bitar
  libcrypt32.SL5.00.2013.13121,064,393Internet Explorer 5.0 40-bitars
  libcrypt32.SL5.00.2013.13121,072,589Internet Explorer 5.0 128 bitar


Egenskaper

Artikel-id: 969393 - Senaste granskning: den 6 september 2012 - Revision: 4.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 10
Nyckelord: 
kbmt KB969393 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 969393

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com