Προγράμματα εγκατάστασης που εκτελείται στο διακομιστή Terminal Server δεν μπορεί να αντιγράψει όλες τις ρυθμίσεις του προεπιλεγμένου ανά χρήστη ομάδας HKCU κάθε χρήστη.

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Κλείσιμο Κλείσιμο
Αναγν. άρθρου: 969523 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων
Προέλευση:Υπηρεσία υποστήριξης της Microsoft

ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ

ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΆΡΘΡΑ ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ MICROSOFT ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊΤΑΙ ΣΕ ΑΠΌΚΡΙΣΗ ΑΝΕΡΧΌΜΕΝΟ Ή ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΌ ΘΈΜΑΤΑ, Ή ΈΧΕΙ ΣΚΟΠΌ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΉ ΈΚΔΟΣΗ ΆΛΛΩΝ ΓΝΩΣΙΑΚΉΣ ΒΆΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ.

ΣύμπτωμαΥπό τις ακόλουθες συνθήκες:
 • μια εφαρμογή δεν γνωρίζουν Terminal Server εκτελείται σε λειτουργία εκτέλεσης Terminal Server διαγράφει εγγραφές από το κλειδί HKCU
 • ένα πρόγραμμα που είναι εγκατεστημένο/επαναλήψεων-installed στον Terminal Server (σε λειτουργία εγκατάστασης) Ή εγκατασταθεί μέσω του προγράμματος εγκατάστασης MSI


Στη συνέχεια, ορισμένες καταχωρήσεις μητρώου ανά χρήστη εγγράφονται στο προεπιλεγμένο προφίλ χρήστη (HKU\.Default\Software) από το πρόγραμμα εγκατάστασης ενδέχεται να μην αντιγραφεί στον τρέχοντα χρήστη (HKCU\Software).

Αυτό μπορεί να προκαλέσει ορισμένα από αυτά τα συμπτώματα:
 • Προγράμματα να έχουν ανεπιθύμητα ή μη προεπιλεγμένη συμπεριφορά ανά χρήστη οφείλεται σε καταχωρήσεις μητρώου HKCU δεν οριστεί ως προεπιλογή
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό επίσης παρατηρηθεί που ορισμένα προγράμματα εγκατάστασης ενδέχεται να εξακολουθήσει να αναζητήσει HKCU για να εγγραφούν και συνεχώς εκκίνησης σε έναν κύκλο επανεγκατάσταση οφείλεται σε αυτές τις καταχωρήσεις που λείπουν.

ΑιτίαΑυτό το ζήτημα μπορεί να προκληθεί όταν διαγράφονται οι καταχωρήσεις μητρώου HKCU\Software από μια εφαρμογή. Ένα κλειδί TermSrvCopyKeyOnce εφαρμόζεται σε προβολή του Terminal Server του μητρώου μπορεί να προκαλέσει τη διαγραφή.

Στη συνέχεια, στο τέλος του ίδιου προγράμματος εγκατάστασης ή εγκατάσταση, και κατά τη διάρκεια ανά σύνδεση χρήστη, όταν οι ρυθμίσεις HKU\.Default\Software αντιγράφονται στην ομάδα HKCU\Software κάθε χρήστη, το TermSrvCopyKeyOnce ελέγχεται για κάθε υποκλειδί στο δέντρο. Εάν υπάρχει αυτό το κλειδί, η λειτουργία αντιγραφής δεν θα συνεχιστεί για αυτό το κλειδί.

ΕπίλυσηΕάν ο χρήστης χρησιμοποιούν Terminal Server και υποψιάζεστε ότι δεν γίνεται αντιγραφή στις αρχικές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το HKCU για κάθε χρήστη.

Στη συνέχεια, συγκρίνετε: HKU\.Default\Software\<vendor></vendor>
Με: HKCU\Software\<vendor> </vendor>

Εάν οι τιμές δεν εφαρμόζονται σε HKCU, είναι πιθανό ότι αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αναζητήστε και διαγράψτε όλες τις εμφανίσεις του TermSrvCopyKeyOnce στην παρακάτω διαδρομή μητρώου: Server\Install\ NT\CurrentVersion\Terminal HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows <vendor>.</vendor>
Για παράδειγμα, ίσως χρειαστεί να διαγράψετε:

Server\Install\ NT\CurrentVersion\Terminal HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows <vendor>\ <product>\TermSrvCopyKeyOnce</product></vendor>
Server\Install\ NT\CurrentVersion\Terminal HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows <vendor>\ <product>\ <feature1>\TermSrvCopyKeyOnce</feature1></product></vendor>
Server\Install\ NT\CurrentVersion\Terminal HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows <vendor>\ <product>\ <feature2>\TermSrvCopyKeyOnce</feature2></product></vendor>

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ

MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ ΧΩΡΊΣ ΜΆΡΚΑ Ή ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ Ή ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΩΝ ΕΓΓΡΆΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΎΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ WEB (“ ΥΛΙΚΟΎ ”) ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΣΚΟΠΌ. ΤΟ ΥΛΙΚΌ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΈΣ INACCURACIES Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΆ ΛΆΘΗ ΚΑΙ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΟΎΝ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΉ, ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΠΌ ΙΣΧΎΟΝΤΕΣ ΝΌΜΟΥΣ, MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ DISCLAIM ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΊΣΕΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΕΊΤΕ ΡΗΤΉ, ΣΙΩΠΗΡΉ Ή ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΈΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΑΛΛΆ ΌΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ Ή ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΤΟΥ ΤΊΤΛΟΥ, ΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΉ ΣΥΝΘΉΚΗ Ή ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ, ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΌ.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 969523 - Τελευταία αναθεώρηση: Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition KN
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
Λέξεις-κλειδιά: 
kbrapidpub kbnomt kbmt KB969523 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:969523

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com